Jeanette Engdahl, hälsorådgivare på Life.

Med ett brett sortiment och personlig rådgivning vill hälsokostkedjan hjälpa till att stärka folkhälsan

I coronapandemins kölvatten syns en tydlig hälsotrend i samhället, där människor mer och mer värdesätter det egna måendet. Marknadsledande hälsokostkedjan Life vill belysa vikten av att se hela bilden och erbjuder mer än gärna sina kunder individuell rådgivning. – Måendet är som ett pussel och det gäller att få ihop alla bitar. Vi tror på att bygga hälsa inifrån och ut och vill vara en plats dit människor kan vända sig för att rådfråga och börja i rätt ände, säger Jeanette Engdahl, hälsorådgivare på Life.

När samhället så sakteliga börja gå tillbaka till någon form av normaltillstånd igen är det inte helt utan insikter om folkhälsan. För somliga har hemmajobb inneburit en enorm frihet där såväl träning och kost som stresshantering och vila fått plats i livspusslet. För andra har det haft helt motsatt effekt, med minskad fysisk aktivitet, dålig ergonomi, matvanor som förändrats eller en avsaknad av det sociala samspelet man normalt får på kontoret. Isoleringen har då bidragit till en obalanserad livsstil, som haft effekt på hälsan.

– Intresset för hälsa och välbefinnande är stort just nu. Vi ser att vardagen ser annorlunda ut för alla på något vis, och människors livsstil och hälsotillstånd likaså säger Maria Ring, marknadschef på Life.

Tar hänsyn till flera olika hälsoparametrar
På Life ser man att det finns en roll att fylla i samhällets utmaning i att stärka den generella folkhälsan. I deras breda sortiment finns allt från kosttillskott för hälsa, skönhet och träning till naturlig hudvård och hälsosamma livsmedel. Framför allt erbjuder de personlig rådgivning och finns där för kunden under alla faser i livet för att hjälpa till att skapa en balanserad vardag.

– Kosttillskott har många hälsofördelar och fungerar ofta som en bra komplettering till ens övriga livsstil. Men vi tar även hänsyn till fler hälsoparametrar såsom träning, sömn, livsfaser och annat som ska rymmas i livspusslet. Det är viktigt att se till varje persons individuella förutsättningar, säger Jeanette,

Nyfikenhet och öppenhet som utgångspunkt
Varje år genomför Life en stor undersökning bland sina kunder i Norden – Hälsobarometern. I det senaste resultatet framgick det bland annat att det finns en osäkerhet kring vart man ska vända sig gällande sin hälsa. Där vill Life fungera som en trygg guide, någon med kunskapen att kunna navigera och titta på det ur ett helhetsperspektiv.

– Det ska vara en trygghet att träffa någon som kan sätta ihop alla delar. Många som kommer till oss är nyfikna och vill ha inspiration. I våra butiker finns det också en stor öppenhet, vi kan ge råd om allt från livsstil och hur man får ihop livspusslet till olika kosttillskott. Alla frågor – stora som små – är viktiga, menar Jeanette.

– Just nyfikenheten är en god utgångspunkt för att prata hälsa, och det är precis det vi vill. Det är så vi förbättrar folkhälsan tillsammans, avslutar Maria.

Life är Nordens ledande hälsokedja och brinner för varje människas hälsa genom att hjälpa sina kunder att hitta balans mellan kost, motion och vila. Life har 310 butiker i Sverige, Norge och Finland, samt e-handel. I butikerna jobbar utbildade hälsorådgivare som finns tillgängliga för att hjälpa till för en bättre balans i livet. Hos Life hittar du ett noga utvalt och brett sortiment med högsta kvalitet.

Läs mer på https://www.lifebutiken.se/

 

Patrik Rosén, vd Restate.

Bred expertis, hög närvaro och personlig rådgivning med Restate 

Restate är en marknadsledande fastighetsrådgivare vars affärsområden omfattar ombildningar, nyproduktion och transaktioner – vilket ger dem marknadens bredaste kompetens inom konsultation kring bostadsrätter.

Restates medarbetare har över 30 års erfarenhet inom bostadsrättsbranschen och i den nuvarande konstellationen av experter har bolaget verkat de senaste tio åren. Bland de anställda finns analytiker, intygsgivare, lantmätare, mäklare, jurister och ekonomer, vilket bidrar till en bred kompetens inom företaget. 

– Det som gör oss framgångsrika är att vi har helheten. Många gör transaktionsbiten, ombildningarna eller nyproduktion, men inte så många har helhetslösningen och tillgängligheten, säger Christine Hallberg, chef för nyproduktion på Restate. 

Nyproduktion av bostadsrätter
Bland kunderna inom nyproduktion finns både stora och små bostadsutvecklare. Restate stöttar och hjälper till med framtagandet av stadgar, avtal och ekonomiska kalkyler och finns till hands vid frågor kring själva bostadsrättsbildandet. 

– Utmaningen hos oss är att få till en bra kalkyl som ligger rätt i marknaden. Vår kund vill ha en produkt som säljer, med en ritning som ser tilltalande ut. Vårt mål är att skapa en långsiktigt bra bostadsrättsförening med god ekonomi och prisnivå som gör att slutkunden vill köpa, säger Christine. 

Ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter ökar runtom i landet
Restate finns i hela Sverige och är med vid en tredjedel av alla ombildningar i landet. Genom att agera rådgivare för bostadsrättsföreningar eller fastighetsägare bistår de med alla tänkbara ärenden som kan ske vid en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.  

– Vi tar hand om hela processen och stöttar från start tills dess att föreningen köper fastigheten. Det har varit mycket fokus på Stockholm de senaste åren men nu ser vi hur ombildningarna börjar öka runtom i landet, säger Patrik Rosén, vd Restate. 

Rådgivning vid köp och försäljningar av kommersiella fastigheter
Restate arbetar även med fastighetstransaktioner över hela Sverige och inom alla fastighetssegment. Fokus ligger på affärer upp till 300-400 miljoner.  

– Vi är behjälpliga oavsett volym och typ av fastighet. Kunden ska alltid känna att de får den hjälp de behöver. Genom att vara personliga och närvarande i vår rådgivning ser vi till att genomföra en så bra transaktion som möjligt, avslutar Anna Olsson som är chef för transaktioner på Restate.

Restate är marknadsledande i Sverige vad gäller ombildning och nyproduktion och arbetar över hela landet. Bolaget har 22 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm och Malmö. 

Läs mer på www.restate.se