PostNord Strålfors: ”3D kan ersätta lagerhyllorna i framtiden” 

I 100 år har PostNord Strålfors legat i framkant när det kommer till innovation och att ta tillvara på teknisk utveckling. Idag är man en digitaliseringspartner och ett satsningsområde är 3D för att visa på teknikens positiva hållbarhetsaspekter och hur on-demand produktion kommer att påverka framtidens leverantörskedja.
– Initiativet går hand i hand med den digitala utvecklingen och vårt övriga erbjudande som omnichannel-leverantör, säger Tomas Lundström, Head of 3D.

Sedan 1919 har PostNord Strålfors tagit tillvara på tekniska möjligheter. Företaget har alltid haft ett driv och intresse för innovation och utveckling, vilket gör att affärerna kontinuerligt har förändrats i takt med teknologi och marknad. 

– Att vi har varit framgångsrika i ett sekel bevisar att vi klarar av tekniska paradigmskiften. Digitaliseringen har fundamentalt ändrat hur vi kommunicerar och hur vi hjälper våra kunder, ofta större företag och offentliga verksamheter, att kommunicera med sina kunder i rätt kanal, i rätt tid och till rätt person – det vi kallar omnichannel. Dessa möjligheter finns även när det kommer till 3D-printing; dock med större fokus på produktion och hållbarhet, menar Tomas Lundström, Head of 3D.

Därför valde PostNord att lägga satsningen hos PostNord Strålfors när de 2016 valde att undersöka 3D-teknikens potential på marknaden. Tomas har arbetat på PostNord Strålfors i tolv år och han anser att den nya tekniken är en naturlig utveckling av företagets verksamhet, som har sina rötter inom tryckeribranschen. 

Minskar behovet av lagerhållning
3D-tekniken möjliggör en hållbar och effektiv utveckling genom att lokalt producera exakt det som behövs när det behövs – vilket minskar behovet av lagerhållning, transporter och överproduktion. Tomas berättar dessutom att 3D-printing betydligt kortar ledtiderna från produktion till konsument. 

– Vår ambition är att göra 3D-printing mer tillgängligt på den nordiska marknaden och som ett led i det lanserade vi i fjol en 3D-portal. Genom den går det att skapa och beställa produkter i en mängd certifierade plaster och metaller. Det går att skapa allt från enskilda prototyper till serieproduktion för större industriföretag, vilket förmodligen gör att vi kommer att se hur lagerhyllor i framtiden ersätts med digitala lager. 

Presenteras av:

PostNord Strålfors utvecklar och erbjuder kommunikationslösningar som ger företag med många kunder och leverantörer helt nya möjligheter till mer personliga och starka kundrelationer. PostNord Strålfors erbjuder en digital plattform som möjliggör sömlös kommunikation oberoende av vilken kanal mottagaren efterfrågar.

Läs mer på:
www.stralfors.se

Norrenergi bygger ut förnybar fjärrkyla till Bromma

Norrenergi bygger ut sin fjärrkyla till området vid Bromma Blocks, som ligger nära flygplatsen och tvärbanan. Expansionen innebär att Norrenergi kan tillgodose den växande efterfrågan på förnybar kyla hos många företag i Bromma. 

Bygg- och fastighetsbolaget NCC är först med att teckna avtal. Det omfattar fastigheten Hangar 5 med cirka 50 000 kvadratmeter kontor, kommersiella lokaler och hotell. Två exempel på aktörer som etablerar sig där är Maxi ICA Stormarknad och Biz Apartment lägenhetshotell.

– Det känns otroligt roligt att vi nu har tecknat ett första avtal som innebär startskottet för kylan i Bromma. Vår fjärrvärme är sedan tidigare utbyggd till Bromma, bland annat till Bromma flygplats, så nu kan vi erbjuda både värme och kyla här – något som kunderna uppskattar, säger Maria Carvinge, marknadschef på Norrenergi. 

Helt förnybar kyla
Norrenergis fjärrkyla är helt förnybar och produceras bland annat med hjälp av frikyla, vilket innebär att man använder kallt bottenvatten från Lilla Värtan. Spillvatten från Bromma reningsverk är en annan energikälla som används för att producera både värme och kyla.

Även Norrenergis fjärrvärme står sig väl miljömässigt och är nästan helt förnybar, till cirka 99 procent. Den är dessutom märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. 

– Vi ser att våra tjänster fjärrvärme och fjärrkyla hjälper kunderna i deras hållbarhetsarbete, bland annat då man lätt uppnår höga nivåer i de olika systemen för miljöcertifiering av byggnader, säger Maria Carvinge. Hangar 5 är certifierad enligt BREEAM i nivån Excellent.

Tack vare Norrenergis fjärrvärme och fjärrkyla kan städerna växa hållbart. Väljer man fjärrvärme står Norrenergi för kontinuerlig utveckling enligt senaste teknik och miljöprestanda som minskar miljöpåverkan och sänker kostnader för både kunder och Norrenergi. Väljer man en alternativ uppvärmningsform som till exempel en värmepump köper man den teknik som är aktuell vid köptillfället. 

– Vi säger att vi streamar värme och kyla. Tjänsterna levereras över nät, vilket innebär att vi kan dra en parallell till streaming av musik och filmer. Med digitaliseringen och en ökad uppkoppling av kundcentraler kan vi hjälpa kunden att optimera sin energianvändning ännu mer – något som sparar både pengar och miljö.

Fortsatt expansion
Expansionen av fjärrkylnätet gör det möjligt för många andra fastighetsägare i denna del av Bromma att få förnybar kyla. På sin väg från Solnaverket till Bromma Blocks-området passerar fjärrkylan bland annat Ulvsunda industriområde.

– Det krävs stora investeringar att dra rör så här långt, och vi tror att det finns många företag i Ulvsunda industriområde som vill ha kyla. Efterfrågan på förnybar fjärrkyla är stor och vi för redan samtal med ett flertal fastighetsägare.

Norrenergi har ambition att fortsätta expandera i framtiden.

– Vi följer alltid stadsplaneringen såväl i Solna som i Sundbyberg och närliggande kommuner. Det finns flera spännande utbyggnadsområden i Västerort som vi hoppas kommer välja värme och kyla från Norrenergi, säger Maria Carvinge. 

Fjärrkylan till Hangar 5 beräknas vara utbyggd hösten 2020.

Presenteras av:

Kärnverksamhet: Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme
Försäljning: cirka 1 000 GWh /år
Andel förnybart: cirka 99 %


Fjärrkyla
Försäljning: cirka 70 GWh/år
Andel förnybart: 100 %

Antal brukare: fler än 100 000 människor
Ägare: Solna stad (2/3) och Sundbybergs stad (1/3)
Antal anställda: 79 personer
Omsättning: cirka 790 Mkr per år

Läs mer på:
www.norrenergi.se

Gasutvinning i Sverige ger miljömässiga fördelar

Vissa politiker vill av klimatskäl införa ett förbud mot landbaserad utvinning av naturgas i Sverige. De har inte förstått att gasutvinning i stället ger stora miljömässiga och andra fördelar.

Det budskapet framförs av Mats Budh, tillförordnad VD för Igrene, ett prospekteringsbolag med fokus på naturgas. Igrene har identifierat fyndigheter i form av ren metangas på flera platser i Siljansringen i Dalarna. 

– I Sverige kommer vi behöva naturgas under överskådlig tid, inte minst inom industrin, säger han. Att inte vara helt beroende av import av naturgas är ett av många skäl till att det är viktigt att vi producerar och tar till vara svensk naturgas.

Det finns politiker och partier som strävar efter att införa ett förbud mot landbaserad utvinning av naturgas i Sverige. 

– De har inte satt sig in i hela problematiken, fortsätter Mats Budh. De tror att utvinning av gas i Sverige är negativt för miljö och klimat. I stället är det tvärtom. Gasutvinning ger stora miljömässiga fördelar. 

I Siljansringen sker ett naturligt och okontrollerat kontinuerligt  metangasläckage ut i atmosfären. Metan är en växthusgas som är 30 till 80 gånger värre än koldioxid. 

– Därför är det bättre att vi tar hand om gasen och använder den på ett vettigt sätt. Vi i Igrene är övertygade om att vi på det sättet bidrar till en bättre global miljö.

Industrin i Bergslagsregionen importerar flytande naturgas från Holland, Ryssland och Norge. Gasen transporteras bland annat med fartyg till Lysekil och Nynäshamn. Sedan transporteras den vidare ut i landet. Från Lysekil upp till Borlänge går det varje dag sex till åtta lastbilar med 24 ton flytande naturgas i varje lastbil. 

– Denna import skulle kunna ersättas av närproducerad naturgas. Genom att frakta naturgas från Mora till Borlänge på järnväg skulle tusentals långa lastbilstransporter per år kunna elimineras.

Vid sidan av de miljömässiga vinsterna skulle detta också innebära stora besparingar i form av minskade transportkostnader för industrin.

Naturgas är dessutom ett mer miljövänligt alternativ till kol, bensin och diesel. Genom att ersätta dessa energikällor med naturgas kan koldioxidutsläppen reduceras med 25 procent eller mer.

Ytterligare en miljömässig fördel med naturgas är att den kan omvandlas till helt miljövänlig vätgas.

– Det går att skapa förutsättningar för lönsam koldioxidfri produktion av vätgas. Igrene kan bidra till att utveckla detta till en viktig energilösning.

Gasutvinningen skapar nya arbetstillfällen. Den är också viktig ur beredskapssynpunkt. 

Produktionstester i Siljansringen har givit så positiva resultat att Igrene nu är redo att gå vidare från rent undersökande verksamhet till faktisk produktion av naturgas. 

– Därför har Igrene nu inlämnat en ansökan till Bergsstaten om tillstånd att gå i kommersiell produktion av högkvalitativ metangas. Ansökan avser en liten del av Siljansringen inom det så kallade Morafältet, säger Mats Budh.

I sommar ska Igrene genomföra ett nytt produktionstest. Därefter planerar Igrene att göra en publik nyemission.

Presenteras av:

AB Igrene är ett prospekteringsbolag med fokus på naturgasfyndigheter i Siljansringen i Dalarna. Det är en krater som skapades när en meteorit slog ned för 377 miljoner år sedan. Igrene är verksamt inom hela prospekteringskedjan, från inspektion, markprover, kärnborrning, provtagning till fullskaletester. Nu har Igrene inlämnat en ansökan till Bergsstaten om tillstånd att få gå i kommersiell produktion av metangas. Bolagets huvudkontor finns i Mora. Igrene är noterat på Spotlight Stockmarket. 

Läs mer på:
www.igrene.se

Batteritillverkaren som går emot strömmen

Trots påtagliga tecken på klimatförändringar fortsätter många tillverkare inom batteribranschen att tillverka icke återvinningsbara produkter med kort livslängd. Med tekniska innovationer vill batteritillverkaren Nilar gå emot strömmen och vara en del av lösningen för en mer hållbar framtid. 

I en värld där klimatförändringarna ständigt gör sig påminda med fallande grundvattennivåer, extrema väderförhållanden och smältande glaciärer är hållbara och långsiktiga lösningar ett måste. Användning av energilager och energi från förnyelsebara energikällor såsom sol och vind är en sådan lösning, som balanserar dagens mestadels fossila bränsleekonomier. Tillverkning av lagringslösningar är resurskrävande och därför är produktens livslängd viktig. Trots detta fortsätter många tillverkare att producera batterier med begränsad livslängd som efter ett antal år måste bytas ut mot nya. Många av dessa är dessutom inte 100 procent återvinningsbara och hamnar slutligen i stora deponier.

Nilar har valt att gå emot strömmen och erbjuder energilager med batterier som är återvinningsbara. Batterierna produceras dessutom på ett effektivt och miljövänligt sätt i bolagets egen tillverkningsanläggning i Gävle som drivs av 100 procent förnybar energi. Den senaste i raden av bolagets tekniska innovationer är en process som möjliggör att batteriernas redan långa livslängd kan förlängas markant. Genom ett samarbete med ledande forskare från Stockholms Universitet har bolagets forskningsteam utvecklat en process där syre förs in i batteriet när det är i bruk, och på så sätt förlängs produktens livslängd avsevärt. Genom innovationen kan användaren göra besparingar både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

– Vår nya teknologi ger en revolutionerande möjlighet att fylla på med liv i ett redan befintligt batteri. Detta är ett stort steg framåt mot ett fossilfritt och hållbart samhälle, säger Marcus Wigren, vd på Nilar.

Läs mer på: www.nilar.com

Presenteras av:

Nilar utvecklar, producerar och säljer energilager för laddning av elfordon, samt till industrier, fastigheter och hushåll. Batterierna är säkra, miljövänliga och påfyllningsbara med liv. Till skillnad från andra batterikemier är batterierna dessutom återvinningsbara.

Från chaufförsbrist till självkörande fordon

Behovet av hållbara transporter växer kraftigt samtidigt som bristen på utbildade lastbilschaufförer är stor.
– Vi vill skapa en ny framtid och då måste vi våga förändras. Därför testar vi hållbara och självkörande transporter, säger Hanna Melander på DB Schenker.

Chaufförsbristen är större än någonsin. Bara det närmsta året behöver transportbranschen 7000 nya förare. Och logistikflödet bara växer och växer.

– Redan idag ställer chaufförbristen till problem för oss. Dessutom måste vi förändras och utvecklas för att klara av klimatutmaningen. Det är därför vi måste skapa framtidens hållbara transporter, säger Hanna Melander som är Kvalitet- och miljöchef på DB Schenker.

Idag kör Einrides T-pod, en helt elektrisk och autonom lastbil, mellan DB Schenkers lager och terminal i Jönköping.

– Einrides T-pod har en typ av radar som känner av var den befinner sig och omgivande trafik. För att vara på den säkra sidan har vi en operatör som via en tv-skärm har kontroll på fordonet, säger Linda Borgenstam på DB Schenker Consulting.

Än så länge fungerar T-poden väldigt bra, så snart kanske vi ser fler liknande fordon i trafiken.

– Vi ser autonoma, eldrivna fordon som ett måste i framtiden. Eldriften är nödvändig ur hållbarhetssynpunkt. Vi behöver heller inte ta hänsyn till kör- och vilotider, säger hon.

Är chaufförsyrket snart är ett minne blott?
– Absolut inte, men yrket kommer naturligtvis att förändras. Exakt hur det kommer att se ut för våra chaufförer vet jag inte i nuläget, men det är svårt att se att en helt autonom transport ska ersätta dagens distributionsbilar i Stockholms innerstad till exempel. Dels på grund av komplex trafikmiljö, och dels på grund av att någon måste leverera godset, säger Linda Borgenstam.

Hon lägger till:

– Titta på flygtrafiken, den är idag näst intill helt automatiserad. Piloterna som är med ombord övervakar att det inte händer något oväntat. I övrigt sköter flygplanet allt från start till landning. Och ju mindre piloten behöver göra desto säkrare blir flygningen.

Läs mer på: www.dbschenker.se

Presenteras av:

Om DB Schenker
DB Schenker har tagit emot och skickat paket i över 140 år. Förra året levererade de över 26 miljoner paket till sina kunder i Sverige. Dessutom ger stor global bredd dig tillgång till en unik flexibilitet för tunga export- och importsändningar över hela världen.

Carolines Köks arbete att avskaffa palmolja hyllas av Naturskyddsföreningen

Nu utmanar Carolines Kök resten av färdigmatsleverantörerna att följa detta exempel.
– Det är svårt, det tar tid, men det går, säger Cecilia Arneving, VD på Carolines Kök. Vi hoppas att våra kollegor i färdigmatsbranschen tar efter vårt initiativ!

I dag är det en utmaning att överhuvudtaget hitta färdigmat från de övriga producenterna som är tillagad utan palmolja. Samtidigt som kritiken mot all palmolja, även den certifierade, växer. Detta är en utveckling som Naturskyddsföreningen tagit fasta på.

”Kriterierna för märkningen ställer viktiga baskrav på industrin men den räcker inte till. Den palmolja som producerats inom ramen för RSPO:s principer och kriterier är inte något som Naturskyddsföreningen kallar hållbar”, skriver de på sin hemsida.

– I debatten sägs att det är otroligt svårt att ta bort palmolja. Men det finns företag, som Carolines Kök, som går före och visar att det är möjligt, säger Maria Rydlund, sakkunnig, tropisk skog, Naturskyddsföreningen.

– Det var utmanande och krångligt. Men det gick, säger Cecilia Arneving, VD på Carolines Kök, en av Sveriges största leverantörer av färsk färdigmat.

Carolines Kök är en av Sveriges största leverantörer av färsk färdigmat. De levererar till dagligvaruhandeln, caféer, restauranger och andra kunder, men också delikatessdiskarna i livsmedelskedjorna.

På Carolines Kök lagar ett litet team av medarbetare mat precis som hemma, fast i större kastruller. För ökad hållbarhet, bättre djurvälfärd och bättre råvaror! Färsk färdiglagad mat som är färdig på några minuter hemma hos kunden!

– Nu är arbetet genomfört, vi är 100% fria från palmolja, och vi ser med stolthet fram emot att få redovisa hur det här arbetet har gått till, att det är möjligt, och att upplysa miljömedvetna konsumenter om att det finns palmoljefria alternativ.

– Och, kanske viktigast, inspirera våra kollegor i andra livsmedelsföretag att följa efter, avslutar Cecilia Arneving.

Läs mer på: Carolines kök

Presenteras av:

Carolines Kök grundades i början av 2000-talet och började som ett litet pajbageri i södra Stockholm där vi gräddade pajer och sålde vidare till caféer i Storstockholm.

I den traditionen växte Carolines Kök fram. Valet av namn var en slump, men passionen till matlagning var medveten och mognade. Allt eftersom tiden gick utvecklades erbjudandet med lagade rätter.

Kraften i Carolines Kök kommer från alla vi som jobbar här, ett multikulturellt team med rötter i 15 olika länder.

 

Så ska NCC bygga morgondagens skola

Skolhusbristen är stor i Sveriges kommuner. Siffror från Finansdepartementet visar att 1400 nya skolor behöver byggas till 2026. En av Sveriges största skolbyggare, NCC, lanserar ett nytt koncept inför denna viktiga satsning: NCC Skola.

NCC baserar sitt nya koncept NCC Skola på sex fokusområden som de anser är viktiga att ta hänsyn till när man planerar och bygger morgondagens skola: pedagogik, aktivitet, trygghet, arbetsmiljö, flexibilitet och hållbarhet. Med utgångspunkt i dessa områden bygger NCC anpassade lärmiljöer för varje enskild skola. Målsättningen är att tillsammans med skolans nyckelaktörer skapa skolmiljöer som stöttar pedagogiken och fungerar som en hävstång för större samhällsvärden, så som lärande, bättre skolresultat och en trygg miljö för elever och lärare.

– Vi känner ett stort ansvar inför uppgiften och vill bidra med vår kunskap, säger Marcus Sandlund, affärsansvarig Skolor på NCC Building Sverige. 

Marcus Sandlund berättar att det handlar om ett gemensamt grupparbete där involvering och samtal sker i ett mycket tidigare skede än vad många är vana vid. NCC är övertygade om att det är nyckeln till pedagogiskt hållbara skolmiljöer. 

– Lärmiljöer är ojämlika beroende på var i landet man befinner sig, mycket på grund av bristen på erfarenhet och kunskap om hur en skola ska beställas och byggas. Det handlar om att fånga upp och dela med sig av kompetens, insikter och kunnande.

Henrik Landelius, affärsområdeschef på NCC Building Sverige, tillägger att bra lärmiljöer inte bygger sig själva. Både han och Marcus Sandlund är övertygade om att samarbete är vägen framåt och att en strukturerad samverkansform kan bidra till detta.

– Skolan är samhällets motor och vi vill skapa förutsättningar och processer med alla inblandade för att diskutera skolans framtida samhällsroll; från elever och lärare till driftpersonal. Samtalsprocessen är kärnan i hela idén och genom samverkan kan vi tillsammans prioritera rätt och få största möjliga utväxling av investeringen – både samhällsekonomiskt och för den enskilda individen. 

Samarbetet mellan NCC, Telge Fastigheter och Södertälje kommun har uppmärksammats både i Sverige och internationellt. När Södertälje kommun var i stort behov av förskoleplatser 2008 gick de in i en tidig samverkan med NCC. Tillsammans har de utfört 26 projekt.

Liselott Nilsson är vd för Telge Fastigheter. Hon har arbetat med NCC i Södertälje kommun i över tio år och berättar att de i början av samarbetet satte sig ner och pratade öppet om vad målet med skolan som verksamhet var.

– Alla intressenter fanns med i dialogen redan från början, vilket gjorde att alla kände sig hörda.

De nya skolor vi bygger sparar inte bara pengar till kommunen; de är dessutom personaleffektiva och skapar bättre arbetssätt, tryggare miljö och bättre samverkan mellan elever och personal i skolorna. För våra slutkunder betyder vår samverkan trygghet och inflyttning i rätt tid i energieffektiva och driftsäkra lokaler, avslutar Liselott Nilsson.

 

Presenteras av:

 

NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling. Vi är ett samhällsbyggande företag och det vi gör påverkar människors vardag, inte bara idag utan för decennier framåt. Särskilt viktigt är detta när vi bygger skolor. Behovet av en god lärmiljö och skolor där barn och unga mår bra är avgörande för oss alla, för staden och samhället. Vi på NCC vill bidra till detta och med vår långa erfarenhet från skolprojekt över hela landet, där tidig och tät dialog med skolans nyckelaktörer alltid står i fokus, är vi övertygade om att vi tillsammans i varje projekt kan utveckla och skapa en klok skola byggd på samlad kunskap. Morgondagens skola helt enkelt.

Läs mer här

 

Så kan företag spinna sin data till guld och hamna i digital framkant

När man i framtiden tänker på “Den industriella revolutionen”, kan det mycket väl vara AI och inte vattenhjulsdrivna vävstolar människor först kommer att tänka på. Data är guldet, syret, antibiotikan, och den som kan använda den mest vinner. Är du en av dem?

I Sverige har vi länge tänkt att vi ligger i digital framkant, men det kan man inte säga att vi gör när det gäller AI, automation och att använda ny teknik, menar Christian Landgren, vd på Iteam.

–  Men samtidigt är stora delar av programmeringsvärlden framgångsoptimistisk och kollaborativ, till exempel genom open source. Det finns alltså möjligheter att komma ikapp, särskilt om vi vågar lämna föråldrade och perfektionistiskt tunga arbetssätt.

Iteam arbetar enligt devisen don’t worry, be crappy. Istället för att lägga enorma resurser på att göra allt perfekt från början, jobbar de fort och intuitivt och hanterar problem när de kommer upp. Resultatet blir ett snabbare och mer verklighetskompatibelt arbetssätt än inom många traditionella branscher.

Många kanske ser på framgångsrik digitalisering som start-ups, men för Iteam handlar digitalisering av etablerade företag om att ta tänket hos start-ups in i befintliga organisationer. Många sitter på mängder med data som inte används.

– Ett bra exempel är Taxi Stockholm, en kund till oss, som vi hjälpte förstå att de är ett digitalt bolag som måste se värdet i sin outnyttjade data. Genom AI har de kunnat optimera och automatisera sina flöden och förutse hur trafiken kommer att se ut vid valda tidpunkter. På så vis kan de allokera rätt antal förare på ett precist sätt, berättar Christian.

Arbetsmarknaden är ett annat område som just nu digitaliseras i snabb takt. I och med den kommande lågkonjunkturen måste människor nu kunna matchas med arbetsområden de kanske inte är vana vid. Därför har Iteam tillsammans med Arbetsförmedlingen startat ett innovationsprojekt i form av en app och infrastruktur som tillåter lagring av all ens information.

– Du kan ingående beskriva vilka färdigheter du har och sedan lätt dela med dig av datan, lika lätt kan du dra tillbaka din data. Ju mer data de får tillgång till desto bättre kan du matchas, säger Maria Sölscher​, försäljningsansvarig på Iteam.

Allt är emellertid inte AI och ren programmering. På Iteam arbetar de också med strategi- och innovationsteam där de en period kliver in i ett företag och hjälper det se på sin egen verksamhet med nya ögon.

– Här fungerar vi som en katalysator för företag som vill växa. Oftast börjar det med att vi tar en kaffe med någon i företagsledningen. Det kostar inget med ett första möte, och vi tar oss alltid tid, avslutar Maria Sölscher.

Läs mer om Iteam här 

Presenteras av:

 • Grundades 1995
 • 300 kunder sedan start, 10 aktiva kunder
 • AAA enligt Soliditet tio år i rad
 • Utsett till Superföretag av Veckans Affärer
 • Kontor i Stockholm och Göteborg
 • 34 anställda
 • 10 aktiva kunder, 300 totalt
 • Tre av våra utvecklare på Techworlds lista
 • “Sveriges bästa utvecklare”
 • DI Gasellföretag - 2018
 • Våra värderingar: Skapa värde, Ha kul, Göra något bra

 

Undervisningslyftet i Salem en lyckad historia

Ett vanligt önskemål från lärare till rektorer är att få mer tid i kollegiet för att samtala om undervisningen och hur man bättre når alla elever. Barn- och utbildningsförvaltningen i Salems kommun ville möjliggöra detta och skapade Undervisningslyftet, en utvecklingssatsning som visade sig vara både givande och uppskattad.

– Det har varit ett väldigt spännande samarbete som fungerat bra, och varit mycket givande för samtliga parter. Att få vara så nära en kommun och arbeta med ett skräddarsytt program har verkligen varit intressant, berättar Ann S. Pihlgren, forskningsledare vid Ignite Research Institute.

Omfattande arbete
Arbetet påbörjades redan hösten 2014 då rektorerna i Salem närläste böcker om pedagogiskt ledarskap och diskuterade innehållet tillsammans med forskaren Ann S. Pihlgren. Därefter fick alla chefer genomföra ett utvecklingsprojekt på den egna skolan, vilket enligt Katarina Sweding, utbildningsstrateg på Barn- och ungdomsförvaltningen i Salem, visade att många nya perspektiv tillkommit hos rektorerna. Man bestämde sig då för att ge alla lärare i kommunen en liknande kompetensutveckling, som under två år skulle ledas av förstelärarna på skolorna.

Modellen skapar förändring
Katarina Sweding berättar att modellen som Undervisningslyftet baseras på är nödvändig för att få till en faktiskt förändring i lärares yrkespraktik. 

– Forskning visar att man behöver ett mer strukturerat arbete tillsammans med sina kollegor för att utvecklas i sin profession.

Det många lärare lyft fram som positiva effekter av Undervisningslyftet är att kollegiet nu har en samsyn och ett gemensamt professionellt språk för att prata om undervisningen, samt att eleverna upplever att lektionerna är mer varierade.

Fortsätter under kommande år
– Arbetet för att höja kvaliteten i undervisningen löper vidare under läsåren 2019/2020 och 2020/2021 då skolorna i Salem går in i utvecklingsprojektet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, där man utgår från de arbetsformer och utvecklingsområden som behandlats under Undervisningslyftet men nu lägger till ett forskningsperspektiv på sitt arbete, förklarar Katarina.

– Arbetet utvärderas löpande och med ett par större avstämningar för att se att vi går i den riktning vi vill. Målet är förstås att vi genom att utveckla oss själva ska få fler verktyg att utveckla eleverna.

Presenteras av:

Salems kommun är en modern förortskommun med fördelen av att vara en liten kommun med alla dess fördelar samtidigt som det finns goda kommunikationer till den närliggande storstaden. Barn- och utbildningsnämnden i Salem ansvarar för omsorg, utbildning och uppföljning för barn och ungdomar i åldrarna 1-20 år. Vi arbetar systematiskt med kvaliteten och utvecklingen av verksamheterna för att Salems förskolor och skolor ska ge barn och elever goda förutsättningar att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida utveckling.

 

”Vi sitter i de värsta stormarna”

Du är i fara och ringer 112 – har du koll på vad som händer på andra sidan luren? Hur är det att trygga Sverige genom ett telefonsamtal? Och hur kommunicerar man med stressade personer? Nu behöver SOS Alarm förstärkning av sjuksköterskor. Är du en av dem?

Alla människor har olika upplevelser av vad nöd är och reagerar olika i en stressad situation. Vissa blir extra skärpta, medan andra inte ens kan komma ihåg sin egen adress. Här spelar SOS Alarms sjuksköterskor en viktig roll i att ge vård genom telefon. I en traditionell sjukskötersketjänst går det att använda flera sinnen, men som SOS-sjuksköterska är hörseln allt. Det upplevde Kenneth Idman, sjuksköterska på SOS Alarm och vårdlärare på SOS-utbildningsenheten, som en svårighet i början av karriären.

– Jag var så van vid ”hands on”, men nu var det dags att försöka omvandla muntliga information till en visuell bild. Intentionen, kunskapen och bakgrunden är delarna som leder till ett beslut, förklarar han.

Både stress och språkförbistringar kan försvåra kommunikationen i en nödsituation. Ibland kan det även vara svårt att hålla tillbaka tårarna.

– Vi sitter i de värsta stormarna, säger Kenneth Idman.

Första minuterna av en akut situation
SOS Alarms operatörer och sjuksköterskor är först i larmkedjan vilket Andreas Nordén, sjuksköterska på SOS Alarm, upplever som tillfredsställande. Han förklarar att det värmer hjärtat att få hjälpa till i de första minuterna av en akut situation. De trivs med att kommunicera med människor.

– Det är otroligt viktigt att vara lyhörd och skapa ett förtroende, att lyssna på inringaren, säger Andreas Nordén.

De sammansvetsade sjuksköterskorna och operatörerna kallas ibland för SOS-familjen. Kenneth Idman ser SOS Alarm som ett unikt företag.

– Ett offensiv sådant, fyller Andreas Nordén i.

Presenteras av:

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Att arbeta hos oss är intressant, viktigt och utmanande. Mer information om våra lediga tjänster finns på www.sosalarm.se/karriar/