Hybrid working formar framtidens arbetsplatser

Pandemin har förändrat hur vi arbetar med helt nya arbetssätt och metoder som har kommit för att stanna. Hybrid working är temat för arbetsplats 2.0 och ett sätt för arbetsgivarna att behålla medarbetarna samt attrahera nya talanger.

– Många företag bygger om sina kontor för att ge plats åt fler ytor för kreativa mötesplatser och erbjuder medarbetarna en mix av arbete på kontor och distans, säger Karin Grom, marknadschef på ACCO Brands Sverige.

En undersökning som ACCO gjort visar att 45 procent av de tillfrågade arbetat på distans sedan början av nedstängningen och att 77 procent skulle vilja fortsätta att jobba hemifrån, berättar Karin Grom.

– Vi ser en tydlig trend kring hybrid working. Förutom kontor och hemmakontor erbjuds även en tredje arbetsplats i mer offentliga miljöer som caféer och kontorshotell. Arbetsgivarna behöver visa hur de möjliggör en bra arbetsmiljö även utanför kontoret. 

Förbättrad ergonomi och smart utrustning
ACCOs undersökning visar att 45 procent inte hade en dedikerad arbetsplats eller gjorde någon förändring hemma under pandemin. 

– Långsiktigt krävs det både förbättrad ergonomi och smart utrustning för att skapa en mer hälsosam arbetsplats. Att sitta rätt hjälper vår hälsa och välbefinnande. Nästan hälften av alla svenskar har värk i axlar, nacke och rygg, ergonomiska hjälpmedel kan förebygga dessa skador. Det är också viktigt att fortsätta arbeta för ökad säkerhet när vi öppnar upp för jobb i offentlig miljö. Det gäller till exempel att GDPR-säkra arbetssätt med hjälp av sekretessfilter på datorn, använda dokumentförstörare och att låsa fast datorn vid bordet.

Pandemin har också medfört att vi vill ha kontorsutrustning som skapar en mysigare miljö på arbetsplatsen. 

– Vi ser att medarbetarna får en större roll gällande utformningen av de nya arbetsplatserna. Med vår breda erfarenhet, våra många varumärken och en stor variation av produkter kan vi hjälpa våra kunder att skapa helhetslösningarna som passar deras image för de olika arbetsplatserna. Vi har även tagit fram färdiga paket med produkter som kan behövas till både hemmakontor eller till att ha med sig vid jobb i det offentliga rummet, avslutar Karin Grom. 

Läs mer om ACCO Brands och våra varumärken

ACCO Brands är en av världens största tillverkare av märkesprodukter inom kontorsprodukter. Våra världskända varumärken inkluderar Esselte®, Leitz®, Kensington®, Nobo®, Rapid®, Rexel® och många andra. Det som driver oss är vår passion för att leverera exceptionellt värde till våra kunder genom att erbjuda unika produkter för framtidens arbetsplats. 

Följ oss gärna på LinkedIn!

SATELLITKONTOR NÄRA HEMMET – REVELOPS LÖSNING FÖR DISTANSARBETE

Hur ser framtidens kontorsarbete ut, vill vi tillbaka till kontoret över huvud taget? Enligt Revelop är frågan felställd.
– Det människor vill slippa är de långa resorna från och till jobbet, inte det sociala umgänget, kreativa miljöer och ergonomiska kontor. Vi tror att en av lösningarna är satellitkontor nära hemmet.

Nu börjar de återbefolkas, kontoren, efter att ha ekat tomma i över ett år. Riktigt som förr kanske det dock inte blir. Många företag har visserligen kallat tillbaka sina anställda till huvudkontoren, men en hel del har valt att fortsätta med en kombination av kontors- och distansarbete. Sannolikt uppskattat av de anställda. 

Pandemin har fått många att upptäcka fördelarna med att slippa arbetspendla. Den genomsnittlige stockholmaren arbetspendlar 72 minuter varje vardag. Det blir en dryg halvtidsvecka i månaden. Tid man skulle kunna ägna åt något annat. 

– Den insikten har sjunkit in och resulterat i en förskjutning av vem eller vad som avgör var vi arbetar. Mindre arbetspendlande är ju också bara positivt ur hållbarhetssynpunkt, menar Thomas Jonasson, chef för strategisk uthyrning och marknad för fastighetsbolaget Revelop.

Revelop utvecklar kontor och coworking-arbetsplatser i Stockholms utvecklingsområden: Haninge, Älvsjö, Kista, Sollentuna och Bredden. Ett exempel är all inclusive-kontorshotellet C/O Workspace. Där erbjuds kontorsrum i alla storlekar med flexibla avtal och all inclusive-paket som inkluderar allt från mötesrum och kaffe till reception. På vissa platser även gym. 

– Vi ser till att allt runt omkring finns på plats så att kunden från dag ett kan flytta in och fokusera på sin verksamhet. Våra kontor är öppna dygnet runt och med vårt digitala passagesystem kan våra kunder röra sig fritt mellan alla våra anläggningar, berättar Gabriel Andersson, Head of operations på C/O Workspace.

I Atrium Ljungbergs rapport om framtidens kontor nämns just sattelitkontoren som en ny lösning. Rapporten beskriver ett paradigmskifte där vi rör oss bort från centralt placerade, aktivitetsbaserade arbetsplatser mot mer individuella lösningar. Huvudkontoret finns fortfarande kvar, det är där vi tar del av sociala sammanhang med kollegor, men det kombineras med ett hemmakontor – och en hubb nära hemmet. 

– Moderna och ergonomiska kontor i bostadsnära lägen är positivt för alla inblandade. Företagen hyr kontorsytor till anställda som bor i närområdet. De slipper arbetspendla och får en bättre arbetsmiljö samtidigt som företagen får möjlighet att påverka både varumärke och företagskultur på ett sätt som inte vore möjligt om alla jobbade hemifrån, menar Thomas Jonasson.

Revelop hette tills alldeles nyligen Profi Fastigheter. Det nya namnet, tänkt att illustrera företagets fokus på hållbarhet, är en ordlek mellan reuse och develop.

Hur hållbara är ni, med tanke på bygg och fastighetsbranschens stora miljöpåverkan?

– Vi river inte hus för att bygga nya, vi utvecklar det som redan finns på plats. Vi bygger om och bygger till, skapar nya användningsområden och återanvänder befintligt material så långt som möjligt, avslutar Thomas Jonasson.

Revelop äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Sveriges storstadsregioner. Målet är att med ett utpräglat ESG-fokus skapa positiv förändring. Man driver även cowork-konceptet C/O Workspace i egen regi.

Läs mer på www.careofworkspace.se och www.revelop.se 

En kvalitativ hemarbetsplats – med tjänsten Home Office as a Service

Framtidens arbetsplats är den som till stor del är på distans. Det visar en undersökning från Internetstiftelsen, där nio av tio vill fortsätta arbeta i viss utsträckning på annan plats än kontoret. Detta faktum ställer ökade krav på arbetsgivaren att kvalitetssäkra arbetsplatser i hemmet.

– Därför har vi tjänsten Home Office as a Service (HOaaS) där företag erbjuds en stabil, ergonomisk och kvalitetssäkrad hemarbetsplats, säger Anna Rosén, Key Account Manager på Prodoc.

Pandemin gjorde att vi snabbt tvingades ställa om till distansarbete. Förändringen i hur vi arbetar innebär därför nu ett nytt ansvar hos arbetsgivaren att möjliggöra för personalen att jobba hemifrån – utan att tumma på varken ergonomin eller den kvalitativa utrustningen.

– Oavsett vad man landar i är vi övertygade om att det är viktigt att ha en tydlig policy kring hur man ska arbeta och när man förväntas vara på kontoret. Annars tenderar det att resultera i osäkerhet hos medarbetare, och en känsla av att de ”skolkar” om de inte infinner sig på plats.

Ett optimalt hemmakontor
Olika ad hoc-lösningar där arbetsgivaren, eller den anställde, behöver skaffa utrustning för att arbeta hemifrån är i längden ohållbart. Detta då det skapar en administrativ börda och oklarheter över vem som bär ansvar för vad.

Prodocs nya tjänst Home Office as a Service möter denna utmaning till en fast månadskostnad.

– Med vår tjänst kan företag enkelt erbjuda alla sina anställda en kvalitetssäkrad hemarbetsplats som möter många av de ergonomiska villkor som skall uppfyllas enligt arbetsmiljölagen. Med tjänstens standardiserade utformning, där alla anställda kan få exakt likadana hemarbetsplatser underlättas också handhavande, utbildning och support, säger Anna Rosén.

Hon förklarar att en attraktiv arbetsplats idag är den där man har tillåtelse att vara flexibel, och att medarbetarnas värderingar kring arbetsvillkor är annorlunda nu än förr. Samtidigt uppstår nya frågeställningar när arbetet hamnar i den privata sfären.

Arbetsgivarens ansvar kommer framöver handla mycket om att varje medarbetare har bra verktyg för att arbeta hemifrån. Ett ergonomiskt kontor är närmast självklart och behöver bli det även när det är på distans, förklarar hon.

– Vår lösning uppfyller just det. Samtidigt som det är en bekväm arbetsplats blir det också extremt viktigt att man kan stänga igen, och när arbetsdagen är slut förvandlas arbetsplatsen till en fin byrå.

Enkelt att komma igång
Installationen av Prodocs hemmakontor är enkelt. Det stilrena skåpet innehåller så gott som allt: ett höj- och sänkbart bord, ergonomisk stol, och även videokamera, trådlösa hörlurar, tangentbord och en ergonomisk mus. En enda sladd behövs kopplas in i datorn för att skapa den perfekta arbetsstationen.

– Vi ansvarar för montering, leverans och uppstart. Men en stor fördel är att vi också kan ta över det administrativa ansvaret, så kallat asset management. Allt eftersom personalsammansättningen förändras tar vi på oss allt från underhåll till att hämta tillbaka eller flytta utrustningen.

– Det här är en allt-i-ett-lösning som gör att arbetsgivare enkelt och varaktigt kan möta kraven som ställs nu när arbetsmarknaden förändrats och hemarbete för många blir naturligt och permanent.

Anna Rosén berättar även att många tror att möbeln kräver ett stort utrymme, och således inte är ett alternativ för de som bor i mindre lägenheter.

– Det gäller att hitta en yta som är cirka 1,5 meter bred, och de brukar de flesta ha. Vi har levererat in till centrala stan och utan problem fått upp den i lägenheten, säger hon och avslutar:

– Så det stämmer inte; faktum är att det här är en lösning för alla, oavsett förutsättningar.

Läs mer om Prodoc här
Läs mer om Home Office as a Service här

Prodocs vision är att göra din arbetsplats effektivare och enklare.

Vi skapar moderna och användarvänliga tjänster med fokus på informations- och dokumenthantering, videomöten och mötesteknik. Prodoc omsätter idag ca 220 miljoner om året. Prodoc har ca 60 anställda med kontor och logistikcenter i Stockholm.

Fotograf: Andreas R Sjöström

Så blir du en bättre ledare i det nya normala: ”Kommer krävas mer av dig som chef”

Undersökningar visar på att distansarbete är här för att stanna – vilket ställer nya krav på chefer för att skapa en bra arbetsplatskultur i den nya, hybrida vardagen.
– Just därför tog vi fram en omfattande guide för att kunna göra det lättare i övergången som vi befinner oss i, berättar Maria Grudén, vd på Great Place to Work.

Hybrid- och distansarbete har blivit praxis, vilket visar sig tydligt i Great Place to Works undersökning från i juni. Där fastslogs att nio av tio svenskar i någon utsträckning vill fortsätta arbeta från distans.

– 53 procent anser att distansarbetet påverkat arbetet till det bättre och 60 procent tycker att privatlivet har påverkats positivt. Vår slutsats är att vi kunnat anpassa oss till situationen och nyttjat dess fördelar med minskade restider, ökad flexibilitet och en bättre livsbalans. Det finns ingen anledning att återgå till hur det var innan pandemin men all anledning att anpassa sitt ledarskap ytterligare så att det fungerar långsiktigt, säger Maria Grudén, vd.

Så hur ska en chef egentligen verka när vi inte längre träffas lika frekvent som innan? Det har Great Place to Work svaren på i sin nyligen lanserade guide om hybridarbete – och ledarskapet som krävs för att lyckas med ett sådant upplägg.

1. Visa tillit och förtroende gentemot dina medarbetare
Framgångsrikt ledarskap resulterar i engagerade medarbetare och högre lönsamhet. Företag som har utsetts till Sveriges Bästa Arbetsplatser, en lista som bygger just på vilken grad av tillit som råder inom organisationen, har 59 % högre vinstmarginaler än genomsnittliga svenska företag.

– Tillit är ännu viktigare när det kommer till hybridarbete. Som ledare måste du aktivt visa att du har förtroende för dina medarbetare och att du litar på att de kommer att vara leverera oavsett om de är på plats fysiskt eller digitalt.

Tilliten måste gå åt två håll. Som chef ska du lita på dina medarbetare, men medarbetarna ska också känna att de kan lita på dig.

– När vi inte arbetar som förr blir det än mer centralt att leda med tillit, och det kommer krävas mer av dig som chef. I våra medarbetarundersökningar är det jättetydligt. De med högst grad av tillit är även de organisationer som klarade sig bäst under pandemin. Vill du vara lönsam och ha engagerade medarbetare är tilliten ett måste. Här måste du som ledare föregå med gott exempel.

2. Lägg ingen värdering i det ena eller andra
Att tänka digital first men att röra sig sömlöst mellan det digitala och det fysiska, ofta samtidigt då vissa är med på länk medan andra är med i rummen, utan att lägga någon värdering i det enda eller det andra kommer att vara viktigt om engagemanget och innovationskraften ska fortgå, menar Maria Grudén.

– Som chef måste du ha fokus på hur medarbetarna faktiskt vill jobba och se till att det finns teknik och verktyg som stöttar ett sådant upplägg på lång sikt.

– Som ledare är det viktigt att du lever som du lär, därför kan det vara klokt att som chef delvis jobba på distans och delvis på kontor för att förtydliga att båda alternativen är okej.

Att människor möts, bollar idéer och får tillfällen att prata både fördjupat och spontant kan vara ett behov som behöver uppfyllas. Uppgiften för chefen fortsättningsvis blir att väga dessa mot varandra, och hitta nya vägar framåt så att det fungerar oavsett varifrån man arbetar.

– Som ledare har du ett verksamhetsansvar att tänka på och du måste se till att företaget inte tappar en del av den innovation som uppstår vid fysiska möten.

3. Situationsanpassa ditt ledarskap
Kommunikationen och tilliten måste anpassas efter vad som fungerar för de olika individerna – något som Maria Grudén medger kan vara en utmaning. Somliga klarar bättre av att inte ses lika ofta och göra avstämningar, medan andra behöver personlig och mer frekvent support. Att adressera varje kollega utefter deras förutsättningar och önskemål blir A och O.

– Det är viktigt att kontinuerligt ha dialog kring hur du jobbar, hur det fungerar och hur du vill ha det. En ung nyanställd i behov av handledning kanske trivs och utvecklas bäst på kontoret medan en erfaren medarbetare med småbarn eller lång resväg jobbar mest effektivt på distans. Som chef bör du komma överens med var och en om bästa upplägg och utvärdera det löpande.

Lika viktigt är det att anpassa arbetssättet utifrån behov och möjlighet när det gäller arbetsuppgifter och organisation.

– För vissa medarbetare och organisationer passar inte det hybrida upplägget och då är det viktigt att du som ledare är kommunikativt öppen och tydlig med varför. Återigen handlar allt om tillit och att vara trovärdig i sina beslut och sin kommunikation, säger Maria.

4. Anpassa det fysiska kontoret
Avslutningsvis tipsar Maria Grudén om att se över hur kontoret är utformat:

– Det pratas mycket om att bygga ett digitalt kontor, men i det hybrida upplägget är den fysiska platsen fortfarande en viktig byggsten. Men den behöver inte se ut som före pandemin. Bygg och planera för kreativa möten – och erbjud samtidigt avskildhet för de som behöver komma hemifrån och jobba fokuserat. Få alla medarbetare att känna att det finns en anledning och möjlighet att komma till kontoret för att både arbeta och hänga. För även om tillit är ledarens viktigaste egenskap är det enormt viktigt att du som ledare bäddar för en kultur där medarbetarna känner en stark tillhörighet och gemenskap. Den måste du nu bygga både digitalt och fysiskt.

– På vår webb kan du ta del av vår utförliga och kostnadsfria guide för alla ledare som vill skapa en optimal hybridarbetsplats med engagerade medarbetare och hög lönsamhet.

Här kan du ladda ner den kostnadsfria guiden från Great Place to Work

Great Place to Work® är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. Vi har mer än 30 års erfarenhet av vad som utmärker en riktigt bra arbetsplats och vad som gör den till en av de allra bästa. Varje år utför vi medarbetarundersökningar av 19,8 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 106 länder.

I vårt arbete utvärderar vi organisationer för att ge dem ett mått på sin arbetsplatskultur och sin insats som arbetsgivare. Vi erbjuder utvärderings-, analys- och utvecklingstjänster, certifiering och utmärkelser som hjälper er att förstå hur förtroendet i organisationen ger en mätbar effekt på medarbetarengagemang, produktivitet och finansiella resultat.

Årligen delar vi ut kvalitetsutmärkelsen ”Sveriges Bästa Arbetsplatser ” som baseras på organisationens resultat i våra undersökningar.

Vänster bild: Plantagens kontor. Höger bild: Wivian Eidsaunet, arkitekt SIR/MSA och vd på Spectrum Arkitekter.

Våga satsa på kontorsmiljön – med biofilisk design

De flesta är troligtvis bekanta med öppna kontorslandskap som går i svart, vitt och gråskalor där funktionen enbart består av att ha en plats att kunna sitta och arbeta vid. Fler företag behöver inse att kontorsmiljön påverkar välmåendet och att en väldesignad arbetsplats med inslag av naturen kan göra att vi både mår och presterar bättre på jobbet – det har samarbetet mellan Spectrum Arkitekter och Plantagen visat. 

I Spectrum Arkitekters nära samarbete med Plantagen har de förverkligat visionen om ett kontorslandskap som speglar Plantagens butiker, värderingar och identitet som de anställda kan hämta energi ifrån. Nyckeln för att skapa en sådan miljö är biofilisk design vilket innebär att härma, eller försöka flytta in naturen. I utformningen av Plantagens kontor har Spectrum därför tänkt på allt från val av mattor och stora växtarrangemang till färgen i taket. 

– Mycket forskning pekar åt samma håll, nämligen att vi presterar bättre när vi får vara nära naturen. Därför ska man inte underskatta vikten av miljöerna där vi befinner oss så många timmar av vår vakna tid. Det handlar både om att få in element från naturen och att välja möbler som tillåter mer rörelse eftersom vi oftast sitter ned och arbetar, säger Wivian Eidsaunet, arkitekt SIR/MSA och vd på Spectrum Arkitekter.  

På Plantagens kontor har Spectrum arbetat i alla skalor för att få in växtligheten. Nu möts de anställda av mattor som påminner om olika typer av mark man går på i naturen, tapeter med inpressade blomblad och vackra växtarrangemang både med riktiga blommor och konstblommor. Konferensutrymmen, korridorer och övriga rum bryts av med olika typer av inredning så att hjärnan stimuleras. 

– När jag såg förslaget från Spectrum så klaffade det direkt. Vi hade stark tillit till varandra under hela processen vilket resulterade i ett framgångsrikt arbete. Idag har vi en betydligt mer inspirerande plats att arbeta på, berättar Nina Jönsson, vd på Plantasjen Group.  

Nina Jönsson, vd på Plantasjen Group

Hälsoperspektivet blir viktigare
Hållbarhets- och energicertifieringar har länge stått i fokus när det byggs och designas kontor. Wivian Eidsaunet tror att hälsoperspektivet kommer bli lika viktigt i framtiden. 

– Vi vet att de tråkigaste och ouppdaterade kontoren inte är något man längtar tillbaka till efter en lång tids distansarbete. Hälsoperspektivet blir allt viktigare att tänka på för att folk ska vilja arbeta på kontoret. Jag tror även det kommer leda till ett krav på hälsocertifiering när det byggs kontor. Inte minst med insikterna av smittorisker som kommit med pandemin, säger hon.  

– Det är värt alla pengar för företag att investera i framtidens kontor. När man väl gjort en sådan förändring förstår man hur viktigt det är. Det kommer fortsätta finnas behov av att mötas i kontor och därför är det viktigt att det är en trivsam plats. Ingen vill komma tillbaka från att ha jobbat hemma till en arbetsplats som är kall och opersonlig, avslutar Nina Jönsson.  

Spectrum Arkitekter startades 2013 och sitter på Södermalm i Stockholm. Vi är ett etablerat företag i branschen, arkitekter, inredningsarkitekter, byggnadsingenjörer, kommunikatörer och formgivare – alla våra styrkor sammansatta till ett ultimat lag. 

Läs mer om Spectrums samarbete med Plantagen här:

spectrumarkitekter.se/projekt-arbetsplats-plantagen

 

 

På Plantagen finns allt som behövs för ett växande liv. Här kan du hitta växter, möbler, redskap och inspiration till nästa projekt. Med mer än 131 butiker runt om i Sverige, Norge och Finland och en e-handel som alltid har öppet hjälper vi dig att komma närmare naturens positiva kraft. Välkommen till Nordens härligaste växthus. 

Läs mer om Plantagen här:

www.plantagen.se

Plattformen som revolutionerar digitala möten och evenemang

Pandemin har accelererat utvecklingen av digitala lösningar för möten, konferenser och evenemang. Det har även fått många att inse de ekonomiska, miljömässiga och tidsmässiga fördelarna med detta. Många av de möteslösningar som nyttjas är dock inte alltid de mest optimala, smidiga eller engagerande att använda – något plattformen vVenues har ändrat på. 

vVenues är en digital plattform för allt ifrån utbildningar och konferenser till galor och mässor. Med plattformen går det att på ett engagerande och interaktivt sätt skapa en virtuell mötesplats som kan skräddarsys efter behov, budskap och uttryck. Användarna kan enkelt navigera mellan exempelvis föreläsningar, sociala rum och workshops i en virtuell miljö som påminner om fysiska evenemang.  

– Pandemin har öppnat upp för nya sätt att mötas digitalt. Många har däremot kanske inte upptäckt hur bra upplevelser kan vara när det finns betydligt mer välutvecklade system för virtuella möten än vad de flesta upplevt under pandemitiden. Vi skapade en ny typ av digital plattform baserad på erfarenheter vi har från fysiska evenemang. vVenues tillåter ett nytt sätt att utforska digitalt innehåll och en helt annan, och mer interaktiv upplevelse att ta till sig information på. Virtuella möten passar också bra in som en komponent i metaverse-trenden, berättar Mats Mileblad, CEO vVenues. 

84 procent upplever det som ett fysiskt evenemang
Sedan våren 2020 har över 500 evenemang arrangerats och över en halv miljon personer har deltagit. Plattformen lanseras just nu även globalt. Undersökningar som gjorts efter evenemangen visar att 92 procent av besökarna upplever att den tillför mer värde jämfört med traditionella webbinars och 84 procent upplever det likvärdigt ett fysiskt evenemang. Digitala evenemang är dessutom överlägsna när det kommer till hållbarhet och tidseffektivitet vilket gör att det säkrat sin självklara plats även efter pandemin eftersom besökarna vant sig vid fördelarna. Då kommer det bli viktigt att använda en digital plattform som ger en bättre upplevelse än de klassiska möteslösningarna. 

– Vi har sett många olika användningsområden som vi inte ens hade tänkt på. Att genomföra en utbildning digitalt är otroligt effektivt eftersom man kan säkerställa att varje deltagare går igenom samma utbildning och certifieras på samma sätt även om ett företag har anställda över hela världen. Företagen får möjlighet att skapa upplevelser och förmedla mycket mer information på ett på besökarens villkor. Det blir dessutom inte samma kluster av människor som står och pratar och därigenom ett mer inkluderande nätverk, säger Mats Mileblad. 

Oändligt med möjligheter
Digitala events via vVenues kan anpassas oändligt för små eller stora evenemang som innehåller scener, breakoutmöjligheter, effektivt nätverkande, underhållning och utställningar. Det som skiljer vVenues från andra plattformar är att varje event får sitt eget utseende och innehåll anpassat för arrangörens agenda och varumärke, upplevelsen blir därför mer engagerande och unik. 

– Med vVenues går det att skapa oändligt med möjligheter som inte är möjliga att få med under ett fysiskt evenemang. Det blir dessutom mer anpassat när användarna enkelt kan välja vilken information de vill ta del av och när. Det går att medverka på sina egna villkor och man nå många fler. Digitala evenemang är här för att stanna och vi kan med vVenues möjliggöra en bättre upplevelse både för arrangörer och deltagare, avslutar Mats Mileblad.  

PRV, en språngbräda in i framtiden

Letar du efter ett framtidsyrke? Får vi föreslå framtiden. Kom och upptäck teknik som inte finns, innovationer ingen upplevt. Vi utbildar dig till patentingenjör och placerar dig i teknikens och utvecklingens framkant. Du blir den första att se vad Sveriges uppfinnare, företag och forskare arbetar med. När du godkänt en ansökan så är det en framtida innovation du har framför dig. 

Patent- och registreringsverket är myndigheten för immaterialrätt. Deras uppdrag är att arbeta med framtidens teknik och innovationer för att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft.

– Här jobbar vi med framtidens teknik och innovationer för att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Just nu ser vi ett ökat antal patentansökningar inom telekomområdet och därför söker vi fler ingenjörer, berättar Margareta Ternell, marknads- och kommunikationsansvarig på PRV och fortsätter:

– Som patentingenjör är det du som allra först får se vad Sveriges uppfinnare, företag och forskare arbetar med. När du väl godkänner en ansökan är det en framtida innovation du har framför dig. Du får en gedigen utbildning till patentingenjör och kommer dagligen att möta den senaste tekniken. På PRV arbetar vi också ständigt för ökad kunskap hos allmänhet, företag och organisationer kring värdet av patent, varumärke, design och upphovrätten.

Efter ett antal år som patentingenjör var det exakt det Linus Plym Forshell gjorde. Han sökte och fick tjänsten som affärsutvecklare på konsulttjänster. Han började dock sin bana hos PRV, precis som alla nyanställda, med att gå den 1 ½-år långa patentingenjörsutbildningen. Teori varvas med praktik, man har en handledare och får lära sig det mesta om patent och effektiv databassökning.

– Att man är en värdefull resurs redan från dag ett var lite oväntat för mig. Min tekniska kompetens blev efterfrågad och uppskattad på en gång. Det slog mig hur öppna, trevliga och generösa folk är här, både med sin tid och sitt kunnande, berättar Linus Plym Forshell.

PRV har liksom många andra företag blivit mycket mer digital under pandemin. Enligt Margareta Ternell kommer den trenden att hålla i sig. 

– Det gör att vi kan knyta ihop våra två orter och samtidigt få fler arenor där vi kan möta våra kunder och intressenter. Efter årsskiftet blir det också möjligt att arbeta på distans upp till två dagar per vecka, berättar Margareta Ternell.

Patent- och registreringsverket har 340 anställda i Stockholm och Söderhamn.

Uppdraget är att granska och registrera patent, varumärken och design samt arbeta för ökad innovation och tillväxt. PRV bildades 1885 under namnet Kongl. Patentbyrån.

www.prv.se

Marie Wikander, COO på HR-techbolaget Wndy.

Hur får företag hybridarbete att fungera?

Pandemin har ritat om kartan för hur många av oss arbetar. Att utgå från hemmet kan göra att produktiviteten ökar, men det finns också faror. Wndy har samlat insikter för arbetsgivare som vill få hybridarbete att fungera.

Covid 19 har lett till en supersnabb omställning i arbetslivet – medarbetare kräver nu att få arbeta mer hemifrån än före pandemin. Detta ställer höga krav på Sveriges arbetsgivare, menar Marie Wikander, COO på HR-techbolaget Wndy som arbetar med att digitalisera HR-arbetet i företag och framförallt förenkla och förbättra tillgången på rätt HR-kompetens.
– Hur möter vi individers efterfrågan samtidigt som vi ser till gruppens behov och företagets bästa, frågar hon sig.

Det finns många studier som har försökt kartlägga konsekvenserna av ökat hemarbete, exempelvis ”Mid Corona” från Kairos Future. Studien har identifierat att fördelarna är bättre balans i livet och ökad produktivitet. Nackdelarna, enligt rapporten, är sämre samarbete och ökade silos, sämre relationer samt sämre samordning och ledarskap. Enligt Marie Wikander gäller det att se upp för de långsiktiga konsekvenserna.

– Om ledarskapet och samarbetet påverkas negativt av distansarbete gör ju det troligen att produktiviteten blir sämre successivt. Den vinst man i studien kortsiktigt kan se av distansarbete, riskerar alltså att eroderas på sikt.

Hybridarbete ställer därmed mycket högre krav på ledarskapet i en organisation. Hur engagerar vi medarbetarna och skapar starka relationer och en känsla av tillhörighet när många arbetar hemifrån?

– Det är lätt för chefer att fastna i ett kontrollbehov när medarbetarna inte finns på plats, vilket hämmar kreativiteten, menar Marie Wikander. Dessutom ställer det högre krav på ledarna att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor, ett arbete som är lagstadgat för små som stora företag. Det är dock många företag som inte känner till alla krav.

– För att lyckas med att kombinera önskan om hybridarbete med företagets bästa gäller det att tydliggöra företagets riktning och mål, kommunicera effektivt, lyssna in medarbetarna samt att skapa ramar och riktlinjer både för företaget och teamet. Och ledarskapet är nyckeln till allt, menar Marie Wikander. 

FEM TIPS FÖR ATT KOMBINERA ÖNSKAN OM HYBRIDARBETE MED FÖRETAGETS BÄSTA

 1. Ta fram en tydlig strategi
  Det är viktigt att inte göra något förhastat utan att noggrant tänka igenom vad företaget har för behov och hur det påverkas av olika beslut om hybridarbete. Visst, medarbetarnas vilja ska hörsammas men det får ju inte påverka bolaget negativt på lång sikt.
 2. Det finns ingen universallösning
  Strategin måste utformas efter företagets behov – vad passar just er? Det är viktigt att kunna vara flexibel och justera på vägen. Det finns inte en modell som funkar för alla, den måste anpassas till varje organisations behov.
 3. Involvera medarbetarna
  Involvera medarbetarna, fråga dem om deras behov, förstå vad som är viktigt för dem för att de ska må bra och kunna prestera bra. Skapa en förståelse för vilka aktiviteter som kräver att man kommer in på kontoret och vilka aktiviteter som funkar bra hemifrån. Utforma ett ramverk kring hybridarbete som team kan förhålla sig till när de bygger upp egna förhållningssätt.
 4. Tydligt ledarskap
  Om det inte redan finns på plats är det viktigt att se över att ert företag har tydliga mål och en tydlig riktning som kan kommuniceras ner till alla team och alla medarbetare så att varje individ förstår hur de bidrar till företagets framgång. Tydliga mål för varje team som bygger på företagets övergripande mål.
 5. Glöm inte jämställdheten
  Glöm inte att reflektera över jämställdhet och inkluderande. Studier visar på att fler kvinnor än män samt fler äldre än yngre föredrar att arbeta hemifrån. Samtidigt är det dessa grupper som mer ofta diskrimineras på arbetsplatsen. Hur ser vi till att alla medarbetare har samma förutsättningar och att ledare behandlar alla lika oavsett var de arbetar.

 

Wndy förenklar livet för små och medelstora företag. Genom plattformen får företag snabbt och enkelt kontakt med marknadens främsta HR-expertis.
Gratis mall: Policy Distansarbete samt rådgivning vid behov!
Gå till wndy.se för att skapa ett gratiskonto och ladda ner mallen.

Hälsofrågan viktigare än någonsin

När vi fått komma tillbaka till kontoret under hösten är det till ett förändrat arbetsliv som vi ska lära oss att förhålla oss till. I en föränderlig tid som kan få många att känna stor oro och stress är det extra viktigt för företag att ha fokus på medarbetarnas hälsa för att förebygga många och långa sjukskrivningar.

De arbetsplatsrelaterade frågorna är många i efterdyningen av pandemin. En som är extra viktig att ha fokus på är att det finns kunskap och stöd för att upptäcka om det är något som påverkar medarbetarnas hälsa.

– Vi har haft olika upplevelser under pandemin och har olika sätt att hantera återgången på. Som chef är det viktigt att vara uppmärksam och agera på signaler på att en medarbetare inte mår bra. Ju tidigare de går att upptäcka, desto bättre är möjligheterna att göra något för att förebygga en sjukskrivning eller att förkorta en eventuell sjukskrivning, säger Marie Swelén, chefspsykolog på försäkringsbolaget Euro Accident Livförsäkring AB.

Det är arbetsgivarens ansvar att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och att erbjuda den hjälp som kan behövas för att en medarbetare ska kunna fortsätta arbeta. Men för många företag, framförallt de som inte har det stora företagets resurser, kan det vara en utmaning att ha både tid och kunskap.

Euro Accident erbjuder en försäkring, Sjukförsäkring PlanSjuk, som bland annat innehåller hälso- och rehabiliteringsstöd som kan bidra till att arbetsgivare och chefer kan uppfylla sitt ansvar för rehabilitering på arbetsplatsen enligt de lagar och föreskrifter som finns.

Euro Accident kan också visa goda resultat: åtta av tio försäkrade som får hjälp kan helt och hållet undvika en lång sjukskrivning.

– Våra hälso- och rehabprocessledare är med under hela processen. De chefer och medarbetare vi möter dagligen uppskattar att det finns en försäkring som kan erbjuda den expertkompetens och de individuellt anpassade åtgärderna som kan behövas för att en medarbetare ska kunna arbeta och må bra, säger Marie Swelén.

 

 

Fem enkla råd till chefen

 • Stäm av läget regelbundet med dina medarbetare
 • Var uppmärksam på beteendeförändringar
 • Våga fråga hur medarbetaren mår
 • Agera vid tidiga signaler på att en medarbetare inte mår bra
 • Ta hjälp av hälso- och rehabiliteringsstöd i försäkring

 

Läs mer om Euro Accident

Se filmen om hur det funkar

Få mer fakta om försäkringen

Så här skaffar du försäkringen

Caroline Fjellner är VD för &Frankly, en app där medarbetarna kan göra sin röst hörd hos arbetsgivarna. ”Medarbetare som känner sig hörda är 4,6 gånger mer benägna att göra ett bra jobb” säger hon.

Framtidens arbetsplats har
engagemang i fokus

Glöm bollhav, pingisbord och barista! Dagens medarbetare behöver känna att det finns en hög grad flexibilitet, delaktighet och god kommunikation för att vilja stanna hos företaget.

Statistiken är tydlig: engagerade medarbetare höjer lönsamheten, produktiviteten och kundnöjdheten hos företagen. Enligt analysföretaget Gallup minskar de också sjukfrånvaron och personalomsättningen. Bland svenska organisationer uppger dessvärre endast 15 procent av medarbetarna att de är känner sig engagerade. Med dessa insikter har engagemang idag blivit en allt högre prioriterad fråga hos svenska företag.

Caroline Fjellner identifierade tidigt behovet av att bättra kunna driva engagemang i verksamheter och har länge arbetat med att utforma metoder för att uppnå just detta. Tillsammans med medgrundaren Peder Nordvaller startade hon 2014 företaget &frankly - en unik digital tjänst för chefer och ledare som vill öka engagemanget bland sina medarbetare.

– Det är otroligt många som inte trivs på sina arbetsplatser. Samtidigt finns tydliga mönster som visar att organisationer med ett starkt fokus på engagemang också driver övriga resultat i en positiv riktning, säger Caroline Fjellner.

Är du nyfiken på hur andra företag jobbar med Engagemang på arbetsplatsen?

Hybrida arbetsplatser ställer nya krav
Pandemin blev en stor prövning för chefer och arbetsgivare att testa sin tillit till medarbetarna och finna nya sätt att både kommunicera, skapa gemenskap och ägandeskap. Ökad digitalisering och hybrida arbetsplatser har blivit vedertagna fakta och det finns nog ingen som kan se en framtid där näringslivet går tillbaka till sina tidigare rutiner. Det ställer nya krav på hur man kan skapa delaktighet och engagemang. Så hur arbetar man med engagemang i detta nya normala?

De flesta organisationer inser att engagemang inte uppstår utan genuin tilltro till medarbetarna och att det är något man måste jobba kontinuerligt med. Kulturen betyder i sin tur otroligt mycket för engagemanget. Att det finns en tydlig riktning i verksamheten, en gemenskap, med möjlighet att påverka och få göra sin röst hörd – och detta är minst lika viktigt, om inte mer, vid distansarbete, säger Caroline.

Skapa förutsättningar för ärlig kommunikation
I frågan om att få göra sin röst hörd så är det av högsta vikt att organisationen skapar enkla och trygga förutsättningar för detta.

För att mäta och driva engagemang behöver du förstå vilka synpunkter och behov medarbetarna sitter med. Genom detta kan du skapa insikter för vad som ska till för att driva engagemang och förändring i en positiv riktning, förklarar Caroline.

Via &frankly skickar HR och teamledare ut temabaserade snabbenkäter, så kallade pulsar, till personalen, där frågorna handlar om allt från motivation, stressnivå och ledarskap på arbetsplatsen till en eventuell omorganisation. Svaren är anonyma och följs upp med idéer om hur man kan gå vidare.

– När medarbetarna känner att de kan vara öppna och ärliga i sin feedback, får man också en mer korrekt bild av verkligheten, vilket samtidigt medför att anställda känner sig delaktiga och engagerade.

– Förstår man vart arbetsplatsen är på väg och känner att man vill åt samma håll, då kommer engagemanget på köpet. Medarbetarna blir mer lojala och väljer att stanna kvar. De blir också mer ansvarstagande och kreativa, vilket höjer lönsamheten. Det är något alla vinner på och glädjande är förstås att allt fler verksamheter nu ser detta, avslutar Caroline.

 

&FRANKLY
grundades 2014 av Caroline Fjellner (CEO) och Peder Nordvaller (CTO) och omsätter idag 40 Mkr. Företaget har 550 kunder (Swedbank, Fortum, Dustin, Sabis, Oatly, LeeRoy mfl) och utsågs i år till ett av Sveriges hetaste Scaleups.

Läs mer här