Caroline Fjellner är VD för &Frankly, en app där medarbetarna kan göra sin röst hörd hos arbetsgivarna. ”Medarbetare som känner sig hörda är 4,6 gånger mer benägna att göra ett bra jobb” säger hon.

Framtidens arbetsplats har
engagemang i fokus

Glöm bollhav, pingisbord och barista! Dagens medarbetare behöver känna att det finns en hög grad flexibilitet, delaktighet och god kommunikation för att vilja stanna hos företaget.

Statistiken är tydlig: engagerade medarbetare höjer lönsamheten, produktiviteten och kundnöjdheten hos företagen. Enligt analysföretaget Gallup minskar de också sjukfrånvaron och personalomsättningen. Bland svenska organisationer uppger dessvärre endast 15 procent av medarbetarna att de är känner sig engagerade. Med dessa insikter har engagemang idag blivit en allt högre prioriterad fråga hos svenska företag.

Caroline Fjellner identifierade tidigt behovet av att bättra kunna driva engagemang i verksamheter och har länge arbetat med att utforma metoder för att uppnå just detta. Tillsammans med medgrundaren Peder Nordvaller startade hon 2014 företaget &frankly - en unik digital tjänst för chefer och ledare som vill öka engagemanget bland sina medarbetare.

– Det är otroligt många som inte trivs på sina arbetsplatser. Samtidigt finns tydliga mönster som visar att organisationer med ett starkt fokus på engagemang också driver övriga resultat i en positiv riktning, säger Caroline Fjellner.

Är du nyfiken på hur andra företag jobbar med Engagemang på arbetsplatsen?

Hybrida arbetsplatser ställer nya krav
Pandemin blev en stor prövning för chefer och arbetsgivare att testa sin tillit till medarbetarna och finna nya sätt att både kommunicera, skapa gemenskap och ägandeskap. Ökad digitalisering och hybrida arbetsplatser har blivit vedertagna fakta och det finns nog ingen som kan se en framtid där näringslivet går tillbaka till sina tidigare rutiner. Det ställer nya krav på hur man kan skapa delaktighet och engagemang. Så hur arbetar man med engagemang i detta nya normala?

De flesta organisationer inser att engagemang inte uppstår utan genuin tilltro till medarbetarna och att det är något man måste jobba kontinuerligt med. Kulturen betyder i sin tur otroligt mycket för engagemanget. Att det finns en tydlig riktning i verksamheten, en gemenskap, med möjlighet att påverka och få göra sin röst hörd – och detta är minst lika viktigt, om inte mer, vid distansarbete, säger Caroline.

Skapa förutsättningar för ärlig kommunikation
I frågan om att få göra sin röst hörd så är det av högsta vikt att organisationen skapar enkla och trygga förutsättningar för detta.

För att mäta och driva engagemang behöver du förstå vilka synpunkter och behov medarbetarna sitter med. Genom detta kan du skapa insikter för vad som ska till för att driva engagemang och förändring i en positiv riktning, förklarar Caroline.

Via &frankly skickar HR och teamledare ut temabaserade snabbenkäter, så kallade pulsar, till personalen, där frågorna handlar om allt från motivation, stressnivå och ledarskap på arbetsplatsen till en eventuell omorganisation. Svaren är anonyma och följs upp med idéer om hur man kan gå vidare.

– När medarbetarna känner att de kan vara öppna och ärliga i sin feedback, får man också en mer korrekt bild av verkligheten, vilket samtidigt medför att anställda känner sig delaktiga och engagerade.

– Förstår man vart arbetsplatsen är på väg och känner att man vill åt samma håll, då kommer engagemanget på köpet. Medarbetarna blir mer lojala och väljer att stanna kvar. De blir också mer ansvarstagande och kreativa, vilket höjer lönsamheten. Det är något alla vinner på och glädjande är förstås att allt fler verksamheter nu ser detta, avslutar Caroline.

 

&FRANKLY
grundades 2014 av Caroline Fjellner (CEO) och Peder Nordvaller (CTO) och omsätter idag 40 Mkr. Företaget har 550 kunder (Swedbank, Fortum, Dustin, Sabis, Oatly, LeeRoy mfl) och utsågs i år till ett av Sveriges hetaste Scaleups.

Läs mer här

Lev i förändring - framtiden är hyrköp av flexibla rum

Behovet av en flexibel kontorslösning med flyttbara rum och väggar har funnits länge men lösningarna har varit kostsamma. På kort tid har Klickbara Rum etablerat sig på marknaden genom att erbjuda hyrköp av mobila väggprodukter och flexibla kontorslösningar. På så sätt har man skapat en efterlängtad frihet för företag i ständig förändring som varken binder upp kapital eller påverkar bolagens likviditet.
– Våra kunder ser nya möjligheter att byta lokaler eller att snabbt skapa nya rum i befintliga lokaler. Vi är stolta över att kunna erbjuda ett mer hållbart alternativ där våra mobila produkter lever vidare. Tiden för slit och släng är över, säger Daniel D Lägersten, grundare av Klickbara rum.

Allt började med ett behov av snygga golvskärmar som kombinerar design och funktion i en och samma produkt.

- Jag hittade inga bra golvskärmar till mina tillfälliga projektkontor så vi byggde egna där vi kombinerade akustik, ljus och avskärmningen i en och samma produkt. Det visade sig vara fler än jag som hade samma behov och idag är denna golvskärm vår bäst säljande produkt, säger Daniel Dandenell Lägersten, grundare av Klickbara Rum.

Företaget, som började med skärmväggar och golvlösningar, har nu sett marknaden växa och upptäckt vilket oerhört stort behov det finns av att kunna nyttja sina befintliga kvadratmeter –oavsett om man är fastighetsägare eller företag.

”Nya rum i befintliga lokaler”
Att bygga om och renovera är dyrt, skapar problem och är inte direkt klimatsmart. Klickbara rum erbjuder ett ”face-lift” som ett bättre alternativ. En kombination av ny look och en kostnadseffektiv förändring som Daniel hoppas kan få företag och fastighetsägare att förstå värdet av de lokaler de sitter på redan idag.

Ledorden har varit ”nya rum i befintliga lokaler” och affärsidén genomsyras av miljötänk. Ett exempel på detta är de klickbara golv som är gjorda av återvunna bildäck. De är fyra millimeter tjocka, slitstarka och kan läggas på valfritt golv. Klickbara Rum skapar helt enkelt design och tänker flexibelt, klimatsmart och funktionellt.

– När vi breddat vårt utbud med flyttbara väggar och mobila telefonrum har vi kunnat variera befintliga ytor och ändra om i en lokal på kort tid. Vår vision är flexibilitet. Vi vill göra det möjligt för dig att flytta in nya lokaler eller anpassa dina befintliga lokaler utan en omfattande renovering eller investering. Stora eller små företag behöver flexibla kontorslösningar och en trevlig arbetsmiljö. Det är Klickbara kontor, säger Daniel.

Uppskattad innovation
Nyligen fick Klickbara Rum stöd från Almi tack vare sin lösning med mobila väggar och flexibla kontorslösning för hyrköp – något som inte fanns på marknaden tidigare.

- Med Almis innovationsrådgivning har Klickbara rum snabbt positionerat sig som marknadsledande på innovativa lösningar för att skapa nya rum i befintliga lokaler med klickbara golv och mobila väggar. I ett äkta flexibelt kontor ska man inte bara enkelt kunna disponera om ytorna, man ska kunna anpassa det efter företagets ekonomi.

Just hyrköp är ofta lösningen för små och medelstora bolag i förändring. Med en månadskostnad istället för en enskilt stor investering påverkas inte bolagets likviditet i bokslutet. Att hyrköpa öppnar upp en flexibel finansieringsmodell som förändrar hela sättet på vilket företagen nyttjar sina kontor. 

Presenteras av:

Framtidens mobila arbetsplats måste vara ergonomisk och individanpassad

Våra arbetsplatser förändras och vi blir både mer stillasittande och mer flexibla. För företag som vill ha välmående och engagerade medarbetare kommer framtidens arbetsplats att behöva präglas av ergonomi och individanpassning. Staples är Sveriges största leverantör av produkter för arbetsplatsen, med smarta lösningar till ett workspace som passar just dig. Genom hållbara och innovativa produkter bidrar Staples till funktionella arbetsplatser där medarbetare kan lägga tid och fokus på rätt saker. 

Idag innebär en arbetsplats inte uteslutande ett kontor. Vi är mer mobila och arbetar både hemifrån och på språng. Samtidigt lever vi längre och arbetar därför också längre innan vi går i pension. Det i sin tur innebär att det ställs högre krav på ergonomiska arbetsplatser, produkter och lösningar som bidrar till friska medarbetare. 

– Vi blir allt mer stillasittande och i takt med att vi behöver jobba under fler år så innebär det en högre risk för fler sjukskrivningar på grund av detta. Den mobila arbetsplatsen ställer nya krav på dina produkter och många köper ergonomiska produkter först när man redan fått ont. Vi vill istället att man ska vara proaktiv och införa den typen av lösningar i tid, säger Johan Skoog, Produktchef Dator och Ergonomi­produkter på Staples.

Staples erbjuder en mängd produkter som möjliggör det de kallar aktivt sittande. Stolarna kan bytas ut mot ståmattor, balansbrädor, och pilatesbollar – eller varför inte trampa på en träningscykel medan man arbetar?

– För många är det svårt att få tid att träna innan, eller efter, jobbet och att stå upp ett visst antal timmar under arbetsdagen motsvarar ett visst antal timmar träning. Alla arbetsplatser ser olika ut och vårt mål är att underlätta medarbetarnas arbete så att de kan fokusera på det de ska göra oavsett hur deras arbetsplats är utformad eller dess placering – hemma, i bil, bakom en receptionsdisk eller i ett traditionellt kontorslandskap. 

Läs mer om Staples här

Presenteras av:

Fakta
I vår stora katalog hittar du alla produkter du behöver för en välmående arbetsplats. Där finns också vårt stora sortiment av ergonomiska produkter. Som Stapleskund ska du alltid vara trygg med att vi ligger i framkant av utvecklingen och ger dig de bästa produkterna för att lyckas med ditt jobb. Bläddra i våra kataloger och läs mer om Staples på staplesadvantage.se eller kontakta oss på kundtjanst@staples-solutions.com eller 033-20 65 50.

 

Nine to five är ett minne blott när framtidens arbetsplats tar form

Många organisationer står inför en utmaning när det klassiska arbetssättet inte längre är attraktivt. För att hänga med krävs en bred förståelse för både modern digital teknik, men även hur medarbetarnas beteende och förväntningar förändras.

Teknik är en möjliggörare för digital transformation och väldigt mycket handlar om att ställa om till ett nytt sätt att arbeta, leva och lära. Många företag och organisationer behöver utmana sig själva för att utveckla ett digitalt hållbart arbetsliv som möter medarbetarnas förväntningar på upplevelse och flexibilitet.

– Jag ser en trend i att man ofta saknar en tydlig målbild och strategi för just framtidens arbetssätt. Ny teknik kan ge oss tillgång till information som både underlättar för nya affärsmodeller och effektiviserar och förenklar processer, säger Mille Beckman, Head of Digitalization & Change Management - Professional Services.

Varför är en digital transformering nödvändig?
Arbetsmarknaden och arbetsplatsen är två begrepp i förändring som utmanar företag och organisationer i både privat och offentlig sektor till att ta tillvara de nya möjligheterna digitaliseringen innebär. Det klassiska arbetet mellan klockan 08–17 är inte längre attraktivt. Idag förutsätter man att jobbet är precis lika digitaliserat som ens privata miljö.

– Organisationer behöver förstå vad morgondagens arbetskraft förväntar sig av en anställning och arbetsplats. Förståelse, moderna anställningsformer som bygger på förtroende och modern digital teknik är vad som kommer krävas av arbetsgivare framöver, säger Mille Beckman.

Vad är en attraktiv & konkurrenskraftig arbetsplats?
Ur ett arbetsgivarperspektiv finns det ett par områden som är attraktiva och miljöfrågor tillsammans med teknologin och digitaliseringsgraden rankas högst. Man vill jobba för ett företag som ligger i framkant. Som organisation måste man investera i moderna tjänster och teknik som de anställda kan relatera till privat. Det kan till exempel handla om:

• Att erbjuda ett mobilt arbetssätt. Att all information är tillgänglig både i telefon och dator via molntjänster.
• Att inget är kopplat till en fysisk plats utan att möten och kommunikation kan ske digitalt.
• Att vara utbildad i teknik och digitalisering.

– Det är dags att lära sig använda de digitala funktioner som finns och företagen börjar förstå att det krävs ett strukturerat arbete med att utbilda sig i det här. Det är ofta kunskap och förståelse som fattas för att få digitaliseringen att lyfta hos många företag, säger Daniel Stark, Chef för strategi- och affärsutveckling.

Digitalisering en del av företagskulturen
Digitaliseringen skapar hållbara förutsättningar på arbetsplatsen, ett exempel är att man med modern teknik kan arbeta platsoberoende. Det är en del av en trendande företagskulturen som till stor del handlar om en mer hållbar, hälsosam och flexibel balans mellan arbete och privatliv.

– Idag är det helt naturligt att med hjälp av bra teknologi bland annat ersätta ett fysiskt möte med ett videomöte online. Nu vill vi tillsammans med våra kunder sätta smarta strategier för hur teknologin kan skapa ett mer hållbart arbetsliv som på samma gång innebär ökad affärsnytta, säger Daniel Stark. 

Presenteras av:

I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt arv, vår framtid och vårt samhällsansvar. Med 20 000 medarbetare i nio länder, varav 6400 kollegor i Sverige, erbjuder vi den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt och hållbart samhälle. Från torpet till storstaden, kontoret till vardagsrummet och från vårdcentralen till bussresan skapar vi en bättre vardag. Välkommen till Telia – välkommen till Folknätet.

Läs mer här

Gigant har kunskap som ger en bättre industriarbetsplats

Med en välplanerad arbetsmiljö och säkra rutiner skapas en effektiv arbetsplats, de flesta olyckor kan undvikas och medarbetare håller sig friska. En riktigt utformad arbetsplats och rätt redskap skapar förutsättningarna, det är en investering som snabbt betalar sig.
Vi har kunskapen och utrustningen i huvudsak inom produktionsindustrin, verkstadsindustrin och lager/logistik som gör arbetsmiljön säkrare, jobbet effektivare och dig som arbetsgivare mer attraktiv - för både medarbetare och kunder.

Gigants erbjudande tar fasta på ett antal kompetensområden som är aktuella för olika typer av industrimiljöer och som tar sin grund i vår erfarenhet av att jobba med nordiska industriföretag i över två decennier -belastningsergonomi, buller och lyft för att nämna några. Varje kompetensområde innehåller unika lösningar, tjänster och dessutom utbildningar som alla berör förbättringar av industriarbetsplatsen.

Gigants typarbetsplatser är konkreta genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas till verksamhetens specifika behov och företagets storlek. Många gånger arbetar vi med utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets AFS:ar

Vårt sortiment består av fyra tydliga segment som är heltäckande för att inreda en industriarbetsplats. Arbetsplatsprodukter, miljösäkring, lyft & lastsäkring och buller. Förutom enskilda produkter erbjuder vi även utformning och expertrådgivning av kompletta arbetsplatser. 

Presenteras av:

Vår garanti
- Färre sjukskrivningar
- Energibesparing
- Mindre produktionsbortfall
- Säkrare arbetsmiljö
- Kortare montagetider
- Snabbare plock
- Bättre flöden

Om oss
- Funnits på marknaden i över 20 år
- Säljer via återförsäljare
- Ledande leverantör i Norden på arbetsplatsutrustning, med produkter så som höj-och sänkbara bord, hurtsar, belysning, lyfthjälpmedel, bullerdämpande väggar och mycket mer

Kontakta oss
gigant@gigant.se
telefon: 0322-606850

Läs mer här

LINAK gör det enkelt att må bra och prestera på jobbet

Att växla mellan att sitta och stå stärker vår koncentrationsförmåga och prestationsförmåga på jobbet. Forskning visar dessutom att medarbetare som alternerar arbetsposition minst en gång i timmen får en fysisk effekt som överstiger effekten av en halvtimmes promenad efter jobbet.

Fysisk inaktivitet är en av de enskilt största påverkansfaktorerna på vår hälsa. 27 procent av all diabetes och 30 procent av alla hjärtproblem orsakas exempelvis av för lite fysisk aktivitet. Genom att alternera arbetsställning kan man på ett enkelt och smidigt sätt uppnå många hälsoeffekter. Kroppen är gjord för kontinuerlig rörelse under dagens lopp.

–Trots att många arbetsgivare investerat i höj- och sänkbara skrivbord så använder medarbetarna inte alltid dem, vilket förstås innebär att hälsofördelarna uteblir. Vi fokuserar därför mycket på att utveckla motivationshöjande appar och lösningar som gör det enkelt och roligt att använda våra produkter, säger Rikard Johansson, vd på LINAK Scandinavia.

Underlättar människors dagliga arbete för bättre hälsa
LINAK är specialister på att utveckla och designa intuitiva och enkla lösningar som motiverar användaren att alternera mellan sittande och stående, vilket ger stora hälsofördelar under en arbetsdag. LINAK är världsledande på att tillverka kvalitetsprodukter som motiverar användaren att uppnå hälsoeffekter på kontoret. Företagets vision är ”We improve your life”, det vill säga att underlätta människors vardag för en bättre hälsa.

LINAK produkterna tillverkas nära kunderna, de produkter som säljs i Sverige tillverkas i Skandinavien. Det bidrar till att LINAK kan agera som ett lokalt ansvarsfullt företag, trots att företaget är en global aktör. Ambitionen är också att minimera koldioxidavtrycket i tillverkningsprocessen. Målsättningen för LINAK är att företagets produktionsenheter så småningom ska vara självförsörjande på energi och redan idag har LINAK en av Danmarks största solpanelsanläggning.

Lösningar för framtidens smarta arbetsliv
–En tydlig trend är att allt fler kontorsplatser blir uppkopplade. Den enskilde användaren kan exempelvis koppla upp sin smartphone via Bluetooth till kontorsplatsen och variera mellan att sitta och stå enligt ett förinställt personligt schema i telefonen. Vid planering av nya kontor kan det även vara intressant att mäta vilka kontorsplatser som är mest attraktiva och vilka som används mest. Uppkopplade kontor möjliggör även att enkelt växla mellan att sitta enskilt eller i grupp, säger Stefan Rybrink, affärsområdesansvarig för DESKLINE på LINAK Scandinavia.

LINAK kommer att ställa ut på Stockholm Furniture & Light Fair 2020. I företagets monter kan mässbesökarna själva prova på och testa LINAK lösningar för framtidens smarta arbetsliv, exempelvis en höj- och sänkbar lobbybar och andra spännande möbelkoncept.

Presenteras av:

LINAK är en global världsledande aktör inom utveckling och produktion av elektriska linjära ställdonslösningar. Vi är leverantör till producenter inom möbelindustrin, vårdsektorn och övrig industri. LINAK består av 35 dotterbolag med 2400 anställda. Vi bedriver utveckling och hög grad automatiserad produktion i Danmark, USA, Slovakien och Kina.

Läs mer här

Framgång på framtidens arbetsplats

Framtidens arbetsplats handlar om att skapa en miljö som föder framgång. För att möta framtidens sätt att arbeta och framtida medarbetares behov har Office Management identifierat fyra huvudtrender.

Office Management är ett rådgivande tjänsteföretag som identifierar och paketerar helhetslösningar tillsammans med serviceåtagande åt sina kunder – sammanlagt över 8000 kunder i Sverige, Norge och Finland.

Just nu händer det mycket i och med att kundernas behov ändrats i takt med digitaliseringen.

  Vi har gjort en djupdykning i framtidens arbetsliv baserat på vår egen och våra partners erfarenhet, 40 rapporter angående framtidens arbetsplats, samt kundintervjuer och workshops. Utifrån detta har vi identifierat fyra trender, berättar Peter Uddfors, VD på Office Management.

Flexibla samarbeten är den första trenden. I GIG-ekonomin där experter möts och samarbetar för tillfälliga projekt eller uppdrag finns en vision om hur det kommer att fungera.

– I framtiden kan du logga in med din identitet och göra ett gig, ett kort uppdrag, åt vem du vill. De virtuella och fysiska mötena flyter ihop. Arbetsgrupper ändras från projekt till projekt, inte per avdelning. Du kan jobba var som helst med uppkoppling, säger Susanne.

En stimulerande arbetsmiljö är trend nummer två. Eftersom kompetens är en bristvara handlar det om att attrahera och rekrytera de bästa medarbetarna, vilket blir en kamp mellan företagen. Företag måste ha en stimulerande arbetsmiljö för att attrahera och behålla personal.

Säkra molnlösningar är nästa trend. I takt med att vi arbetar mer flexibelt ökar förstås antalet uppkopplade enheter vilket också innebär att företagen lägger ut hela sin IP i molnet. Det ställer krav på säkerheten som både handlar om att minimera risken för intrång och avlyssning men också att hantera personuppgifter korrekt enligt GDPR.

Sist men inte minst är AI en trend som kommer att påverka framtidens arbetsliv, förutspår Office Management. AI kan hjälpa oss att bli bättre, så vi agerar och lägger tid på rätt saker.

Susanne menar att Office Managements styrka är att man kan hjälpa sina kundföretag inom alla dessa områden.

  Vår vision är att skapa infrastruktur så att det ska bli lätt för småbolag att bli flexibla och attraktiva. Det är lättare sagt än gjort att vara flexibel och individanpassad när man jobbar med allt från millennials till folk som jobbar till senare än normal pensionsålder. Dessa mjuka aspekter måste man ta med i beräkningen för annars är risken att medarbetarna inte blir stimulerade utan utmattade, avslutar hon.

Presenteras av:

Telefonbåset som skapar effektiva arbetsplatser och lyckliga medarbetare

Om du behöver en plats där du kan få något gjort, vart går du då? Få svarar att de går till kontoret, vilket säger mycket om dagens arbetsplatser generellt. Så hur kan man göra kontoret till en attraktiv plats, dit man med glädje går för att få jobbet gjort?

Samu Hällefors, VD på Framery OY, berättar att arbetsplatsen måste kännas tillgänglig och bekväm för medarbetares vilt skilda behov. Den behöver servera miljöer som främjar kreativitet, innovation och spontana möten likväl som platser för koncentration, samarbeten och reflektion. Morgondagens arbetsplats måste vara flexibel för olika behov.

Genial lösning för öppna kontorslandskap
Framery vill skapa gladare människor, som kan jobba effektivare och undvika frustrationen i att hela tiden bli avbrutna. Grundarna jobbade tidigare på ett företag där chefen ofta gick runt i kontorslandskapet och pratade högt i telefonen. Något som gjorde att alla på kontoret fick svårt att koncentrera sig och färre saker blev gjorda. Inte konstigt då det enligt University of California tar 20 minuter att få tillbaka fokus om man blivit störd och mer än hälften har svårt att koncentrera sig i öppna kontorslandskap.

– Vi fick till slut nog och sa till chefen att han fick sluta upp med samtalen ute på kontoret, varpå han kontrade med att säga ”Skaffa mig ett telefonbås då!”. Vi började göra eftersökningar om det fanns smarta produkter som kunde lösa problemet, men hittade inget. Där och då föddes idén om Framery, som sedan 2010 är lösningen på problemet med störande ljud som avbryter arbetsflödet och koncentrationen med hjälp av portabla, designade och helt ljudisolerade bås för telefonsamtal och möten, säger Samu.

Designat för flexibilitet och effektivitet
De flesta har någon gång befunnit sig i en möteslokal där luften helt tagit slut och energinivån snabbt slagit i botten. Därför är båsen utrustade med god ventilation så att användaren mår bra och känner sig på topp. Designen elegant och genomtänkt med högkvalitativa materialval och ergonomiska detaljer så som eluttag och USB-laddare, plats för bildskärm eller whiteboard, bord och stolar i olika höjder och justerbar belysning.

– Det är omöjligt att höra vad som sägs inifrån eftersom alla bås är helt ljudisolerade. Dessutom kan man välja vilka färger man vill ha ända ner på detaljnivå och designa helt unika produkter som passar på kontoret, berättar Samu.

Det man kommer märka när man använder anpassade mötes- och telefonbås är givetvis att det blir tystare och lättare att koncentrera sig på arbetsplatsen. Men även att exempelvis de oplanerade möten som ofta leder till lönsamma och innovativa beslut får en given plats som inte stör andra medarbetare.

– Våra kunder finns inom alla möjliga sektorer, som inom teknisk utveckling, industrier, kontor, skolor och public service. Gemensamt är att de vill investera i sin arbetskraft och skapa en miljö som är härlig att arbeta i. De allra flesta går till jobbet motiverade att göra sitt bästa och Framerys produkter hjälper dem att hålla fokus uppe hela dagen utan störningsmoment. Samtidigt som de skapar rum för kreativa möten och samtal som måste kunna ta plats utan restriktioner på ljud till exempel, säger Samu.

Presenteras av:

Framery är pionjären och världsledaren inom tillverkning av telefonbås och tysta privata utrymmen för att lösa problem med buller och sekretess i öppna kontorslandskap: Framerys produkter gör medarbetarna gladare och mer produktiva hos dussintals av världens ledande företag, inklusive Microsoft, Puma och Tesla. Faktiskt använder 40 % av Forbes 100-företag Framerys lösningar.

Läs mer här

Nästa 130 år av framgång inom gruvbranschen

Sedan starten 1890 har LKAB levererat järnmalmsprodukter för den globala stålmarknaden. Nu fortsätter resan för att säkerställa att bolagets mineraler är morgondagens globala resurser. Hållbarhet är ett begrepp som genomsyrar hela LKAB och som synliggörs genom att visa respekt för människorna, omgivningarna och det historiska arvet, vilka är förutsättningar för verksamheten.

LKAB har varit verksamma i 130 år och det arbete som görs idag handlar om att vi ska använda vår mångfald av kunskaper och erfarenheter – och fortsätta satsa på innovation för att utveckla såväl medarbetare som ny teknik för nästa 130 år av framgång. För att möjliggöra målbilden att arbeta globalt enligt FN:s hållbarhetsmål, agenda 2030, har sju tvärfunktionella ram- och utvecklingsprogram arbetats fram.

AnnChristine Lindgren, sektionschef inom HR, berättar att det inom ramprogrammet Människa & Organisation finns fyra viktiga fokusområden: kompetens, ledarskap, arbetsmiljö och våra arbetssätt. Till exempel ska det livslånga lärandet vara ett etablerat arbetssätt inom organisationen år 2025. En av möjligheterna man såg direkt var att för vissa befattningar ställa om från att söka kompetens externt till att utbilda befintliga medarbetare genom att transformera deras kompetens.

Medarbetaren central i förändringsarbetet
Dialog och ömsesidig förståelse mellan akademi och industri i en omvärld och teknikutveckling som är i ständig förändring är en hygienfaktor för framtida kompetensförsörjning. Samtidigt är möjligheten att utveckla ett befintligt intresse till formell kunskap internt ett bra sätt för arbetsgivaren att motivera och bidra till engagerade medarbetare som vill utvecklas i takt med bolaget.

– Vi tror att medarbetarnas engagemang, nytänkande och ansvar är grunden för ett fortsatt konkurrenskraftigt LKAB. Vi strävar efter att vara en attraktiv och trygg arbetsgivare med utvecklande karriärmöjligheter. Hos oss handlar det mycket om tillit och förtroende eftersom vi befinner oss i ett innovativt klimat. Man gör inte alltid 100% rätt. Vi vill ha ett inkluderande relationsinriktat ledarskap som bygger på tillit, säger Michael Palo, direktör för affärsområde järnmalm.

Rätt förutsättningar för miljövänlig gruvindustri
Anrikning av malmen som bryts i gruvan förbrukar stora mängder processvatten som behöver hanteras och renas. Halterna av miljöpåverkande ämnen i processvattnet är tillsammans med nya miljökrav och pågående miljötillståndsprövningar utmaningar LKAB jobbar intensivt med. Även de restprodukter som bildas vid reningen av processvattnet måste hanteras.

– Vi jobbar med modellering, simulering och prognoser av kemi och flöden i processvattnet för att säkerställa att det håller en kvalitet som kan återföras i kretsloppet idag och i framtiden. Eftersom det inte finns någon redan färdig lösning att köpa in testar och utvärderar vi teknik i labb och pilotprojekt tillsammans med leverantörer i reningsbranschen. Det är viktigt att tänka långsiktigt och cirkulärt så att det som blir kvar från reningen inte enbart ses som avfall. Vattenkvalitetsfrågor är ett relativt nytt område för oss och det är spännande att vara med och påverka, säger Elsa Peinerud, forskningsingenjör på LKAB.

Forskning och utveckling för framtiden
Med projektet Sustainable Underground Mining har LKAB målet att, tillsammans med ett antal industripartners, sätta en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning på stora djup, och med HYBRIT-initiativet ska LKAB tillsammans med Vattenfall och SSAB utveckla en fossilfri tillverkningsprocess för stål.

– Det krävs av oss att tillsammans med våra medarbetare arbeta målinriktat och fokuserat för att ligga i framkant med utvecklingen av teknik och processer för att möta framtidens utmaningar, säger AnnChristine Lindgren.

 

Presenteras av:

LKAB omsatte cirka 26 miljarder kronor 2018 och har cirka 4 200 anställda i 12 länder. Koncernen rymmer utöver gruvindustri även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Läs mer här

Systembolaget vill toppa listan som bästa arbetsplats

Det pratas mycket om mångfald och fördelarna är många i arbetsrelaterade sammanhang. Hos Systembolaget ser vi flera initiativ inom området – initiativ som ska bidra till att ta den statliga aktören till en position som Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

I Systembolagets över 400 butiker från norr till söder finns medarbetare som behärskar språk som är fler till antalet än faktiskt anställda i butiken. Olika bakgrunder och erfarenheter ser den statliga aktören som en styrka och ambitionen är att spegla sina kunder och samhället i stort.

Det har gjort att mångfald i dag är ett av bolagets nyckeltal – och fördelarna är flera, större bredd av perspektiv bidrar bland annat till att verksamheten utvecklas – bortom att bidra till det tionde av FN:s globala mål; att minska ojämlikheten.

En annan är att det underlättar i mötet med kunden.

”Tror på vårt syfte”
Systembolaget finns till för att alkoholskadorna blir mindre om alkohol säljs utan vinstintresse. I uppdraget från staten ingår att informera om alkoholens risker, ge bra service och sälja med ansvar. Det är något som lockar många. En av dessa är Sia Baygi, analytisk driftsutvecklare.

– Jag tror på vårt syfte, att sälja utan vinstintresse. Det blir roligare att jobba när vi vet att vi påverkar samhället positivt. Vi brinner för det ansvaret.

Från extrajobbare till analytisk driftsutvecklare
Sia visar även på de stora karriärmöjligheter som finns på Systembolaget. Han har själv gått från extrajobbare till att anta rollen som analytisk driftsutvecklare.

– Jag började jobba här i samband med mina studier och fick efter det en praktikplats på strategiavdelningen. Därefter har jag arbetat som controller mot två olika verksamhetsområden och sedan 2018 har jag en mer analytisk roll som driftsutvecklare på försäljningsavdelningen.

Sia beskriver en omtänksam, inspirerande och kunnig miljö. Det är också bolagets tre värdeord.

– Det är en väldigt bra kultur – alla är omtänksamma och trevliga. Vi vill också hela tiden bli bättre för våra kunder, det är inspirerande, säger han.

”Jag lever min dröm”
Även Marina Miloradovic, butikschef i Tomelilla, har utvecklats på bolaget – från försäljare till butikschef.

– Jag har jobbat här i tio år och är verkligen stolt. Det finns stora möjligheter till utveckling och vill man klättra så kan man det, helt klart. Systembolaget öppnar dörrar för alla som vill, säger hon och avslutar:
– Vi har ett viktigt uppdrag och har kunderna i fokus. Tillsammans inspirerar vi även varandra till att bli sitt bästa jag, jag kan säga att jag lever min dröm.

Läs mer om Systembolaget här

Presenteras av: Systembolaget

Anställda: 5 950
Butiker och ombud:
446 butiker och drygt
470 ombud, från Kiruna
i norr till Trelleborg i söder