Speljätten ATG – en talangmagnet för Sveriges IT-stjärnor 

Förändringstakten på dagens arbetsplatser går snabbt och en av flera pådrivande faktorer är digitaliseringen. Hos spelbolaget ATG, som valt att anta en ny skepnad, är det märkbart. Det ger deras medarbetare stora möjligheter att vara en del av flera spännande projekt.

Speljätten ATG travar på ny mark och har på kort tid vuxit starkt i omsättning och medarbetarantal. Lotta Nilsson Viitala, CFO, beskriver ett spelutbud som har förnyats och utvecklats och att det görs flera digitala satsningar för att generera nya spelupplevelser. Att ATG är mer än ett traditionellt spelbolag blir märkbart tydligt och bekräftas även av Lotta Nilsson Viitala.

– Organisationen har en stor inriktning mot IT, vi har breddat erbjudandet mycket och vi växer kraftigt. Det gör att det finns en mängd roller inom IT men också mer kommersiella roller lediga. Det är spännande utmaningar som finns att ta tag i, säger hon.

ATG:s CIO Per Gutesten avslöjar att siktet är inställt på att rekrytera drygt 30 nya talanger bara under 2020.

– Det är främst utvecklare och tekniker som kan det absolut senaste inom moln- och frontend-teknik.

”En ATG-anda”
För att fortsätta lyfta framgångssagor från innovationslabbet till verkligheten vill ATG uppnå epitetet som en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser. Enligt Per Gutesten är en väg dit att skapa en positiv arbetsmiljö som främjar innovation och utveckling.

– Det finns en ATG-anda med en fin gemenskap. Vi vill ha ett öppet arbetsklimat där vi kan prata om utmaningar och lära oss av varandra. Det tror jag skapar en miljö av tillit och samarbete. Vi vill också ge möjlighet att ta ägarskap och utvecklas åt sidled och uppåt. Med en idé finns stora möjligheter, det är snabba beslutsvägar och nära till beslutsfattare.

Det bekräftas av medarbetarundersökningen från 2019 där cirka 80 procent uppgav att de upplever att de har väldigt stora möjligheter att utveckla och påverka sitt arbete.

– Det är en väldigt positiv trend som helhet och för IT i synnerhet, menar Per Gutesten.

Satsar på starten
Katarina Widman, CCO, lyfter fram att ATG redan vid onboardingprocessen satsar på att skapa engagerade medarbetare.

– Redan i rekryteringsprocessen pratar vi om vårt manifest; vår mission, vision och vårt kundlöfte. Affärsmodellen utgår från kundresan och vi vill att alla ska veta vart bolaget är på väg och hur vi ska ta oss dit. Våra medarbetare behöver se vilken roll de spelar i helheten och hur de kan bidra i kundresan.

En utmaning för ett spelbolag kan vara en konflikt mellan innovation, snabbhet till marknaden och omsorg om kunden.

– Vi vill att våra kunder ska ha roligt och vara med oss under mycket lång tid. Då blir utmaningen snarare att förstå vad som kunderna vill ha och vad som är tekniskt möjligt i balans med vår omsorg om kunderna och vårt spelansvar, avslutar Katarina Widman.

Presenteras av: ATG

Fakta:

Ungefär 450 personer arbetar på ATG inkluderat produktionsbolaget Kanal 75. Hela ATG:s överskott går tillbaka till hästsporten. Vi vill vara en föregångare och förebild som bidrar till att skapa en spelmarknad som mår bättre imorgon än idag. Vi vill vara spelbranschens kompass.  

Läs mer om oss:  https://omatg.se/om-atg/

Emil Björk, VDC-ansvarig och Joakim Örn, digitaliseringschef

Med digitalisering och involvering siktar Veidekke mot hållbarhetsmålen

Med projekt i hela Skandinavien är Veidekke en etablerad aktör inom byggbranschen. Nu pågår ett digitaliseringsarbete i syfte att utveckla verksamheten och hjälpa till att nå de globala hållbarhetsmålen.

Vi har sett att det har varit enkelt att digitalisera de tidigare delarna av projekten, och nu är det fullt fokus på att effektivisera befintliga processer med hjälp av digitalisering. Men strategiskt har vi sikte på att designa helt nya processer för att komma åt den stora potentialen, säger Joakim Örn, digitaliseringschef.

Rent praktiskt innebär detta att man bland annat effektiviserar arbetet och ser över vilka moment som kan automatiseras för att spara tid. Fokus är att förenkla och anpassa processerna så att allt fortlöper smidigt för de medarbetare som dagligen ska arbeta med dem. Joakim betonar vikten av det Veidekke kallar involverande arbetssätt.

– Ett skräddarsytt systemstöd för våra medarbetare uppnås genom tidig involvering, så att vi förstår och kan tillgodose deras behov.

“Hela branschen måste digitaliseras”
Det kontinuerliga hållbarhetsfokuset gör att man bland annat måste hitta nya sätt att arbeta.

– Det är en utmaning helt klart, hela branschen måste digitaliseras för att vi ska kunna nå våra klimatmål, säger Emil Björk, ansvarig för VDC.

VDC står för Virtual Design Construction och är ett arbetssätt som går ut på att man bryter ner sitt mål i mindre, kvantifierbara mål som man kan mäta och följa upp. Arbetet sker i virtuella modeller, så kallade BIM-modeller, och i det här avseendet är Veidekke ledande i branschen.

– Vi har certifierat medarbetare i VDC sedan 2008. Vi mäter så mycket som möjligt för att kunna analysera och optimera vårt arbetssätt kontinuerligt, säger Emil. 

Matilda Lissert, hållbarhetsstrateg och Christian Clase, verksamhetsstöd & utveckling

Ekologisk hållbarhet en integrerad del i företagets strategi

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är utgångspunkten för insatser och åtgärder som Veidekke dagligen arbetar med för att bidra till och driva utvecklingen i branschen framåt.

– För oss är hållbarhet en integrerad del i företagets strategi. Samhällsansvar, eller ”samfundsansvar” som våra norska kollegor uttrycker det, är en naturlig del av vår företagskultur. Där begrepp som värderingar, långsiktighet, värdeskapande samspel och involvering spelar en avgörande roll, säger Matilda Lissert, hållbarhetsstrateg.

Genom att arbeta med digitalisering har Veidekke infört många åtgärder som vart och ett påverkar miljön i rätt riktning. Med hjälp av livscykelanalyser kan man ta reda på i vilket skede en byggnad har som störst klimatpåverkan, med den informationen kan vi göra direkta åtgärder för att minimera detta. Genom miljödatabaser kan vi säkerställa medvetna val och genom att loggbokföra det vi bygger in får vi historik. Visar framtiden att något är farligare än vi trott så kan vi se i vilka projekt och i vilken omfattning vi använd ämnet och utifrån det vidta eventuella åtgärder.

–Tidigare har fokus i debatten handlat om byggnaders miljöpåverkan under brukarfasen. Men med förbättringar som mer energieffektiva hus, förflyttas miljöpåverkan nu till produktionsfasen som står för den största påverkan.

Ett sätt att minska klimatpåverkan under produktionsfasen är att bygga i trä. Vi bygger just nu Cederhusen i Hagastaden, Stockholm. Det kommer att bli ett av de största trähusprojekten i världen i innerstadsmiljö. Trä har många fantastiska egenskaper, det binder koldioxid och är ett förnyelsebart material, säger Matilda.

En involverande kultur
De involverande arbetssätten är något som genomsyrar hela kulturen på Veidekke. Det finns en stark ambition om social hållbarhet och att alla ska få vara med att påverka. Därför lyssnar man gärna på medarbetarnas idéer.

– Vi strävar hela tiden efter att bli bättre, avslutar Joakim.

Veidekke grundades i Norge 1936 och är det stora, lilla företaget. Med muskler men som alltid låter hjärtat visa vägen. Här är framtiden jämställd. Hållbarhet är inget modeord, det är handling. Hos oss är det viktigaste att alla får vara som hen vill, för det är då människor växer och bygger bra samhällen tillsammans. 

Läs mer på www.veidekke.se 

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson

Fackförbundet Visions medlemmar utformar framtidens arbetsliv

I ett alltmer digitaliserat samhälle är det viktigt att ha arbetsmiljön i åtanke. Fackförbundet Vision jobbar tätt med sina medlemmar för att se till att både människor och verksamheter mår bra. 

Vision är ett växande fackförbund som drivs av ett starkt engagemang för arbetsmiljöfrågor. Idag är de 199 000 medlemmar. 

– Det som kännetecknar Vision är att det hela tiden har funnits ett otroligt starkt framåtdriv samt en vilja att utmana och prova vad som är fackliga frågor. Att värna klimatet och jobba med hållbarhet har vi gjort i över 10 år. Likaså att jobba för allas rätt att vara sig själv på arbetsplatsen, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson. 

Digitalisering i fokus
Visions medlemmar arbetar ofta där digitalisering står i fokus. Med jobb inom kommuner, regioner, i kyrkan och andra arbetsplatser där det behövs mycket administration och utveckling får deras kompetenser verkligen komma till sin rätt. För digitaliseringen går fort. 

– Deras kunnande kombinerat med möjligheterna som finns är en otrolig tillgång för verksamheten. En välfärd som fungerar i hela landet och klimatomställningen är ett par av de stora frågor som måste lösas och vi har inte tid att låta bli att använda den kompetens som finns, säger Veronica. 

Men det finns utmaningar även med digitalisering. Enligt en undersökning med Visions medlemmar går det åt i snitt 34 minuter per dag att lösa IT-relaterade problem och krångliga system. Veronica betonar vikten av att medarbetarna får vara delaktiga i utformandet av nya system och uppdateringar. 

– De är experter på verksamheten och förstår vilka behov som finns, säger hon. 

Omställningsavtal för medlemmar i riskzonen
En annan effekt av digitaliseringen som kan bli både utvecklande och utmanande för verksamheten är när de digitala möjligheterna leder till nya behov i verksamheten. I praktiken kan detta innebära att jobb tillkommer – men även att de försvinner. Vision har därför varit med och förhandlat fram ett omställningsavtal för de medlemmar vars jobb ligger i riskzonen.  

– Avtalet säkrar att det finns ekonomiska resurser och kunskap att erbjuda till exempel kompetensutveckling eller omskolning till nya jobb. Det kommer att vara helt nödvändigt för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden, säger Veronica Magnusson. 

Ett mänskligare arbetsliv
När det kommer till frågan om arbetsmiljö ser Vision en tydlig tendens i att folk vill ha ett arbetsliv som är mer mänskligt och där det känns positivt att gå till jobbet.  

– Om man använder digitaliseringen rätt kan man bland annat kan frigöra tid, minska antalet monotona arbetsmoment och göra så att vi har möjlighet att bestämma själva över hur vi lägger upp vårt arbete. Vi behöver prata om hur vi använder tekniken för att både människor och verksamheter ska må bra, avslutar Veronica. 

Vision är en facklig organisation för offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, region och kyrka. Förbundet grundades 1936 och är idag 199 000 medlemmar. 

Läs mer på www.vision.se 

Johannes Ris och Per Höglin, Byggstyrning och Kristian Samuelsen, Rendra AS

Så blev de världsmästare i digitaliserad byggproduktion 

För tre år sedan inledde byggföretaget Byggstyrning vad som kom att bli en stor succé: projektet Celsius i Uppsala Science Park. Nu har de vunnit pris i den internationella byggtävlingen buildingSMART Awards. En stor del av framgången menar de beror på det digitala verktyget StreamBIM. 

I den sex våningar höga och 10 000 kvadratmeter stora byggnaden ska Livsmedelsverket ha sitt kontor, vilket innebär att stora delar av huset kommer bli laboratorium. Detta är en av anledningarna till att det varit ett komplicerat bygge utöver det vanliga. 

– Det här är var ett utmanande projekt och vi kände tidigt att vi måste få till en riktigt bra byggprocess för att få det att flyta. Vi bestämde oss för att digitalisera alla processer för att få kontroll över dem samt kasta ut ritningarna till förmån för modellen, säger Byggstyrnings CTO Johannes Ris. 

De satte upp ett antal krav för att hitta det digitala hjälpmedel som passade deras behov bäst: det skulle vara lätt att förstå, tydligt gränssnitt, lätt att mäta i verktyget och enkelt att ta till sig information. 

– StreamBIM mötte våra krav. Initialt var vi lite oroliga att hantverkarna skulle förkasta hela konceptet men det blev verkligen tvärtom! Vi har fått ett oerhört bra gensvar från alla, det blev ett helt annat engagemang. Digitaliseringen förenklade deras vardag eftersom alla hade tillgång till all information och de fick en tydligare helhetsöverblick i projektet. Dessutom förkortades ledtiderna avsevärt vid frågor, säger Per Höglin, BIM-Manager på Byggstyrning. 

Ett större engagemang och nöjda medarbetare
Genom StreamBIM kunde var och en i projektet ta del av helheten, vilket ledde till en större sammanhållning och ett tydligare engagemang. I byggprocessmätningar där oberoende aktörer gjort enkätsundersökningar har resultatet entydigt visat på väldigt nöjda medarbetare. Och arbetet har nu burit frukt. I kategorin Construction tog de hem förstaplatsen i årets upplaga av buildingSMART Awards 2020. Projektet Celsius var en succé från början till slut. Förutom den lyckade arbetsprocessen stod byggnaden dessutom klar före utsatt tid och under budget. Och det digitala arbetssättet har gett mersmak. 

– Vi har fått en otrolig feedback från montörerna, de vill inte gå tillbaka till ritningarna, säger Kristian Samuelsen, Sverigechef StreamBIM. 

Testa StreamBIM Gratis på https://streambim.com/sv/  

För mer information kontakta kristian.samuelsen@StreamBIM.com  

Tydlig koppling mellan lönsamhet och stark arbetsplatskultur

Företag med en högt rankad arbetsplatskultur har högre vinst- och rörelseresultat samt lägre andel sjukfrånvaro jämfört med genomsnittliga svenska företag. Det visar en genomlysning av svenskt näringsliv från Great Place to Work.

– Många ledare tror att arbetsplatskultur är kopplat till mjuka värden och bortprioriterar därför utvecklingen av den medan det i själva verket handlar om att bygga lönsamhet. Arbetsplatskultur är en ledningsfråga, säger Maria Grudén, vd på Great Place to Work.

En bra arbetsplatskultur bygger på tillit, stolthet och kamratskap för alla medarbetare. På de verksamheter som Great Place to Work hjälper upplever i snitt 90% av de anställda att verksamheten bygger på detta, jämfört med det svenska genomsnittet på 56%.

– De som lyckas bäst är de som förstår att människan är det viktigaste kapitalet. För de som vill nå ökad lönsamhet råder jag att börja med att identifiera gapet mellan arbetsgivarens löfte och medarbetarens faktiska upplevelse och arbeta utifrån det.

Läs mer om Great Place to Work

Presenteras av: Great Place to Work

Fakta:

Great Place to Work® hjälper organisationer inom alla branscher och av alla storlekar att utveckla sin arbetsplatskultur. Till grund ligger 30 års forskning om vad som gör att en arbetsplats uppfattas som riktigt bra.

Läs mer här