Pernilla Rissanen, Vice President, Sales Nordic, Kofax.

Automatisering som framgångsrecept 

Bransch efter bransch går mot en mer automatiserad framtid, men många företag behöver stöttning i hur de ska gå till väga. Kofax har många års erfarenhet av att hjälpa kunder med digitalisering och automatisering och i och med ökade krav och nya regelverk är deras tjänster mer angelägna än någonsin.
– Vår teknik hjälper till att skapa framtidens organisation, säger Pernilla Rissanen, Vice President, Sales Nordic.
 

Genom att vara en flexibel och kunnig leverantör med bred expertis ligger Kofax i framkant i automationsbranschen. Deras erbjudande utgår från filosofin Work Like Tomorrow™— today, vilket i praktiken innebär en ständig strävan mot målet att hjälpa till att skapa framtidens organisationer – och en större tillväxt och lönsamhet hos sina kunder.  

– Många företag har flera typer av system och en massa olika flöden, vilket ibland kan skapa ineffektivitet och frustration hos medarbetarna. Sann digital transformation handlar om att arbeta smartare i hela organisationen, från front office till back office. Det handlar om att anställda arbetar mer effektivt och fokuserar på strategiska och kvalitiva arbetsuppgifter samtidigt som de levererar en friktionsfri kundupplevelse. Digitaliseringen hjälper människan i flödet, och genererar ett positivt resultat. I slutändan leder det till en roligare arbetsplats, säger Pernilla Rissanen. 

Ett flexibelt end-to-end-system
Med hjälp av en intelligent automationsplattform, en så kallad end-to-end-lösning, erbjuder Kofax sina kunder support i hela flödet: från att fånga datan och omvandla den till ett digitalt format till att få ut en analys och ett resultat. Men systemet är flexibelt och går att anpassa efter redan befintliga system. 

– Man måste inte använda hela vår plattform, vi kan ta olika byggstenar och integrera i befintliga automatiseringsdelar och affärssystem. Vi skräddarsyr utifrån hur processerna ser ut och vilka behov som finns, säger Pernilla Rissanen. 

EU:s förslag om nya regelverket AI Act 
I takt med att företag och organisationer samlar på sig allt mer data, så ökar behovet av nya lagar och bestämmelser kring integritetsfrågor, och Europeiska kommissionen har tagit fram ett förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens, AI Act. Oavsett AI Act eller inte, ser Kofax här en möjlighet att hjälpa organisationer, företag och medarbetare med intelligenta automationslösningar.  

– Vi ser till att det inte finns felaktigheter i systemet. Detta genom att bland annat automatisera dokumentarbetsflöden och tillämpa konsekventa affärsregler och dataskyddspolicyer, säger Pernilla Rissanen. 

Automatiseringen fortfarande bara i startgroparna
När det kommer till digitalisering och automatisering ligger Sverige och Norden långt fram. I grund och botten handlar Kofax arbete om att hjälpa till att skapa förutsättningar för attraktiva arbetsgivare, genom att föra samman människor med modern digitaliseringsteknik. Och framtiden ser ljus ut, menar Pernilla. 

– Vi är bara i startgroparna – det finns fortfarande otroligt mycket kvar att göra. 

Kofax gör det möjligt för organisationer att Work Like Tomorrow™—today. Vår intelligenta automationsplattform omvandlar informationsintensiva manuella arbetsflöden till digitala. Genom att kombinera Kofax kognitiva datafångst, RPA, processorkestrering, analys och mobila lösningar, resulterar bl a i snabbare kundhantering och ökad konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet, samtidigt som företaget minskar risken inom regelefterlevnad och compliancefrågor.  

Fakta om oss: 1900 anställda i 31 olika länder, > 25 000 kunder globalt och +850 samarbetspartners. 8 av de 10 största globala bankerna använder Kofax lösningar, samma gäller 7 av de 10 största försäkringsbolagen samt 3 av de 5 största logistikföretagen.  

Läs mer om vilka arbetsflöden som företag automatiserar idag och varför i Kofax 2022 Intelligent Automation Benchmark Study 

  Intresserad av att veta mer? Fyll i vårt intresseformulär så kontaktar vi dig 

Besök oss på https://www.kofax.com/