Jörg Schultze, ny General Manager för BMS Sverige, ser ljust på framtidens gränsöverskridande lösningar inom vården. FOTO: Darrenjaklinfotos.de

Bättre patientstöd skapas i samverkan 

Både patienter och vårdpersonal anser att det psykiska och emotionella stödet inom vården kan förbättras, det visar BMS stora europeiska undersökning. Därför samlade man experter till konferensen Because there is more to do med målet att gräva djupare i frågan. ”Det här är ytterligare bevis på behovet av nya nödvändiga samarbeten med patienten i fokus” säger Jörg Schultze, ny General Manager för Bristol Myers Squibb Sverige. 

För att undersöka vad det finns för behov inom sjukvården som inte uppfylls idag, gjorde BMS under 2020 och 2021 undersökningar hos både patienter, anhöriga och vårdpersonal i Sverige och Europa. På en punkt var grupperna rörande överens; det psykiska och emotionella stödet under sjukdomsresan kan förbättras.  

 ”Inte endast kosmetiska förbättringar”
Vikten av problemet fick BMS att den 30 september anordna en virtuell konferens med ledande experter från åtta europeiska länder. Bland annat diskuterades hur människan kognitivt svarar på kroniska sjukdomstillstånd, olika stödmetoder samt exempel på hur aktörer kan samverka för att ännu bättre stötta patienter.  

– BMS har förstått värdet av samarbete och kunskap om patienters behov och rättigheter. Vi är glada över att få samarbeta med ett företag som vill åstadkomma riktiga förändringar och inte endast kosmetiska förbättringar, säger Penilla Gunther, grundare FOKUS Patient. 

 Framtiden kommer se helt nya lösningar
På BMS är man övertygad om att lösningen på dagens och morgondagens hälsoutmaningar ligger i samarbeten bortom konventionella gränser.  

– Först då kan vi bryta ny mark och skapa verklig nytta, grundade i patientens behov, säger Jörg Schulze.

 3 snabba frågor

Jörg Schulze, General Manager BMS Sverige 

Varför gör ni detta initiativ?
Vi kan göra mer för patienter och deras anhöriga, utöver att tillhandahålla läkemedel. Det är genom samarbeten med hälso- och sjukvården och andra aktörer, som vi kan göra skillnad för svenska patienter.

Vad är nästa steg?
Vi går vidare genom en serie dialoger och diskussioner, med målet att tillsammans skapa nya lösningar för att stötta patienter i Sverige. 

Vad ser du blir viktigt de kommande åren?
Fortsatta, fler och mer djupgående samarbeten och samskapande med externa partners. Först då hittar vi banbrytande lösningar framåt. 

Läs mer här

”Bältros är en sjukdom som man vill undvika”

En sjukdom med risk för allvarliga komplikationer – som allmänheten har för dåliga kunskaper kring. Så beskriver Lars Rombo, professor i infektionssjukdomar, folksjukdomen bältros.
– Jag har sett bältrospatienter i sådana smärtor att de tror att det är en hjärtinfarkt, berättar han.

Hade du vattkoppor när du var ung? I sådana fall hör du till de 98 av 100 svenskar som kan drabbas av bältros. En bältrosinfektion beror på att viruset som orsakar vattkoppor – varicella zoster – återaktiveras i kroppen.

– I närheten av ryggmärgen finns det en ”uppsamlingsplats” med nerver som kallas ganglion. Efter en vattkoppsinfektion lägger sig viruset i dessa ganglion och bidar sin tid. När immunförsvaret försvagas, antingen för att man blir äldre, äter någon medicin som sänker immunförsvaret, eller drabbas av andra sjukdomar, så kan viruset vakna till liv igen, berättar Lars Rombo, som har träffat bältrospatienter under 40 år som läkare.

”Räcker med att ha en tröja på sig för att det ska göra ont”
När viruset börjar spridas ut längs nerverna upplever patienterna ofta en intensiv smärta. Då viruset når upp till huden bildas smärtsamma blåsor i ”bälten”, vanligtvis på bröstet eller buken men ibland även i ansiktet. Och sjukdomsförloppet kan ofta bli mycket plågsamt.

– En beskrivning av smärtan är att den är djup och brännande, skärande, huggande och väldigt intensiv. Det räcker med att man blåser på huden i det drabbade området, eller att man har på sig en tröja, för att det ska göra ont.

– Ibland bildas det inte ens några blåsor, och då är det svårare att veta vad man har drabbats av. Jag har sett bältrospatienter komma in och ha så ont att de tror att det är en hjärtinfarkt, eller njursten.

Om den drabbade personen söker sjukvård inom 72 timmar går det att sätta in antivirala mediciner för att lindra förloppet. Men enligt Lars Rombo kommer många in för sent. Det vanliga är att sjukdomen läker ut, men för en del av patienterna kan sjukdomen sitta kvar länge. Upp till 20 procent av patienterna över 60 år drabbas av komplikationen Postherpetisk Neuralgi.

– Det innebär att smärtorna från bältrosen sitter kvar i månader, eller i värsta fall flera år, vilket kan påverka hela livskvaliteten för de här människorna.

”Bältros är inte en sjukdom som många pratar om”
Andra mindre vanliga men allvarliga komplikationer kan vara hjärn- och hjärnhinneinflammation, och en förhöjd strokerisk.

– Viruset kan leda till en åderinflammation som ”pluggar igen” ådrorna som försörjer hjärnan med blod. Den inflammationen kan göra så att ådrorna dör, och då kan det leda till en halvsidesförlamning.

Historiskt sett har det inte funnits något sätt att förhindra att sjukdomen bryter ut, och under en livstid kan så många som en av fyra svenskar drabbas av den. Men det finns vaccin som kan förhindra att varicella zoster-viruset återaktiveras. Trots de nya framstegen menar Lars Rombo att allmänhetens kunskap om bältros, och hur allvarlig sjukdomen kan bli, är låg.

– Bältros är inte en sjukdom som många pratar om. Kanske ligger det till viss del i att bältros är ett missvisande namn, tänker jag. Folk ser bältros som ett utslag på huden som försvinner av sig själv. Men i våra nordiska grannländer kallas sjukdomen för ”helveteselden”, vilket är ett betydligt mer passande namn. Det är en sjukdom som man vill undvika.

 

 

NP-SE-SGX-ADVT-200003, 202010

Vill du veta mer om bältros och hur du kan undvika att drabbas? Läs mer här 

Telefonnummer till GSK: 08-638 93 00

Kontakta en vaccinationsmottagning för mer information.

Bildtext: Gun-Britt Eriksson, 75 år, från Malmö, har testat LifePod.

Automatiserad patientprioritering bakom ökad trygghet

Med e-hälsoplattformen LifePod kan vårdgivare överblicka hälsotillstånd hos patienter på distans och prioritera dem som har störst behov av vård. Thomas Bergqwist är grundare och vd på Cross Technology Solutions som utvecklar LifePod. 

Startskottet för LifePod var hans funderingar om hur patienter håller reda på sina rekommendationer, hur de uppnår varaktiga förändringar till ett friskare liv och hur vårdgivare ska kunna prioritera patienter utifrån behov när det inte gäller akutvård.

– Jag insåg hur värdefullt det hade varit för vården att veta vilka patienter som behöver hjälp först, vilket ju inte syns i en kalenderbokning, säger Thomas Bergqwist.

Sorterar efter vårdbehov
LifePod består av två huvudkomponenter. Ett medicinskt gränssnitt för vårdgivaren samt en skräddarsydd applikation för patienten. Varje patient rapporterar sina personliga värden och följs utifrån sitt specifika hälsotillstånd.

– Varje patient är en individ. Därför använder LifePod unika och individuella gränser och rekommendationer. I dag har vi ett tiotal olika hälsotillstånd av varierande komplexitet, säger Thomas Bergqwist.

Med hjälp av algoritmer värderar LifePod den insamlade informationen och sorterar patienterna efter vårdbehov.

– För patienterna innebär LifePod att deras koppling till vården stärks eftersom de är i kontinuerlig kontakt. De känner sig sedda och omhändertagna, säger Thomas Bergqwist.

Direktkontakt med vården
Den bilden bekräftas av Gun-Britt Eriksson, 75 år, från Malmö. Hon kom i kontakt med LifePod genom Hjärt- och Lungsjukas Förening i Malmö och fick frågan om hon ville delta i en patientstudie om LifePod.

Under studien rapporterade hon löpande in en rad hälsovärden till studiens ansvariga. Att få respons i appen efter att ha rapporterat in sina värden upplevde Gun-Britt Eriksson som en stor trygghet.

– Det är inte det lättaste att komma i kontakt med vården och det finns ofta en oro förknippad med kroniska sjukdomar. Genom LifePod får man direktkontakt med vården och får veta om allt är normalt eller om man behöver komma in. Då slipper man gå och oroa sig. Jag var jättenöjd under studien och tror verkligen att LifePod skulle vara bra för många som lever med kroniska sjukdomar, säger Gun-Britt Eriksson.

Cross är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar e-hälsoplattformen LifePod för distansmonitorering av patienter med kroniska tillstånd eller andra behov som behöver följas. Cross erbjuder distansuppföljning för ett tiotal olika tillstånd. 

Lär mer här

Håkan Eklund, behandlingsansvarig på Inagården.

Ett HVB-boende som inte vänder bort blicken

Psykvården står inför stora utmaningar och personer med komplexa diagnosbilder slussas ofta runt i olika behandlingar som går i stå. Men på HVB-boendet Inagården är de boende mer än sina diagnoser.
– Vi delar inte in människor i fack, utan ser alla individer för den de är. Vi vänder aldrig bort blicken, säger Håkan Eklund, behandlingsansvarig på Inagården.

Inagården har ett tydligt upplägg och en väl genomarbetad modell som de arbetar efter, Inagårdsmodellen, som i sin tur grundar sig i evidensbaserade metoder och ett miljöterapeutiskt förhållningssätt.

– Behandlingen består av tre delar: insikt, normalisering och aktivering. Genom att kartlägga deras intressen låter vi våra klienter aktivera sig och normaliseras till samhället. Vi ger dem något att hålla fast vid även när de lämnar Inagården, säger Håkan Eklund.

Normalt sett blir de boende kvar i 2-4 år. När det är dags för utslussning görs den varsamt och Inagården finns kvar som stöd en lång tid efter det att personen lämnat.

Möjlighet att lyckas varje dag
Inagården fungerar lite som en helhetslösning. De sköter all logistik och kontakt med kommunen och har sjuksköterskor och psykiater på plats.

– Vi har mycket personal hos oss och jobbar oftast i smågrupper, så de boende på ett tryggt sätt kan öva på att bli delaktiga i samhället. Genom daglig sysselsättning ger vi våra klienter möjlighet att lyckas varje dag, avslutar Håkan Eklund.

Sedan starten år 1998 har Inagården funnits till för människor med neuropsykiatriska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. I över 20 år har Inagården förändrat människors liv mot alla odds. Detta med hjälp av miljöterapi, aktivering och adekvata behandlingsmetoder sammansatt till en välfungerande modell. Inagården bedriver både verksamhet inom HVB och LSS.

Läs mer om Inagården här

Kontakt:
E-post: hakan.eklund@inagarden.se
Telefon: 026-456 19 56

Horst-Henrik Liljeström och Sara Sörgärde Siegers

Värna – boende, arbete och utbildning för personer med funktionsvariationer, utifrån en gemensam värdegrund

Söker du efter en LSS- eller SoL-verksamhet som står för något mer än en materialistisk människosyn?  skall du titta närmare på Värna – ett branschförbund som organiserar cirka 35 idéburna verksamheter från Umeå i norr till Lund i söder.

Värna är en samverkans- och branschorganisation med 35 värdegrundsbaserade omsorgs- och utbildningsverksamheter som erbjuder insatser enligt LSS och SoL till över 1 000 omsorgstagare i hela Sverige. Medlemmarna bygger sina omsorgsverksamheter på antroposofisk läkepedagogik och socialterapi, en metod och ett förhållningssätt som har sina rötter hos Rudolf Steiner på 1920-talet. 

 – Det innebär i praktiken att vi sätter människan i fokus. Vi står inte enbart för en materialistisk syn utan försöker se hela människan i sina fysiska-psykiska dimensioner men också sociala och spirituella. Vi vill se individen bortom funktionsvariationen, berättar Sara Sörgärde Siegers, enhetschef på Ensjöholms By i Norrköping. 

 Man utgår också ifrån att den sociala verksamheten ska vara inkluderande.  

– Varje individ ges i den dagliga verksamheten möjlighet att göra något som känns viktigt och meningsfullt. Våra deltagare här på Ensjöholms By ägnar sig åt olika arbeten eller hantverk och kan till exempel stöpa ljus som säljs i samhället eller används i verksamheten. 

 Det handlar om att balansera individens behov, av att kunna vara för sig själv men också om det önskas i en betydelsefull social gemenskap. 

 – Alla erbjuds att göra saker tillsammans med andra. Vi äter och har många gemensamma aktiviteter – det erbjuds alla som vill, säger Horst-Henrik Liljeström, ordförande för Värna och ansvarig för Humanprogress. 

 Förbundet har initierat ett kvalitetsarbete under namnet Värnagarantin. Det är en typ av professionellt utbyte mellan verksamheterna som bygger på kollegiala observationer kring kärnvärdena:  Människosyn, Gemenskap och Miljö. 

– På så sätt säkerställer vi att vi, tillsammans med allt ordinarie kvalitetsarbete som ständigt pågår i verksamheterna, även arbetar utifrån våra kärnvärden och att vi hela tiden utvecklar läkepedagogik, socialterapi och vårt förhållningssätt, fortsätter Horst-Henrik

En medlem i Värna, Järnaakademi, erbjuder en treårig Läkepedagogisk/socialterapeutisk deltidsutbildning för medarbetare. Den uppfyller Socialstyrelsens krav på kompetens inom LSS-verksamheter och till det adderas kunskap om värdegrunden och personlig utveckling. Utbildningen sker i veckoblock med både praktiska och teoretiska moment. 

 

Värna är ett branschförbund som organiserar cirka 35 idéburna verksamheter, från Umeå i norr till Lund i söder. De arbetar alla utifrån antroposofisk läkepedagogik och socialterapi med gemensamma kärnvärden. Verksamheterna omfattar cirka 1 000 individer i behov av stöd i sin vardag och har cirka 1 800 medarbetare. 

För kontakt: kontakt@varna.nu

Läs mer på http://www.varna.nu/

 

 

Jeanette Engdahl, hälsorådgivare på Life.

Med ett brett sortiment och personlig rådgivning vill hälsokostkedjan hjälpa till att stärka folkhälsan

I coronapandemins kölvatten syns en tydlig hälsotrend i samhället, där människor mer och mer värdesätter det egna måendet. Marknadsledande hälsokostkedjan Life vill belysa vikten av att se hela bilden och erbjuder mer än gärna sina kunder individuell rådgivning. – Måendet är som ett pussel och det gäller att få ihop alla bitar. Vi tror på att bygga hälsa inifrån och ut och vill vara en plats dit människor kan vända sig för att rådfråga och börja i rätt ände, säger Jeanette Engdahl, hälsorådgivare på Life.

När samhället så sakteliga börja gå tillbaka till någon form av normaltillstånd igen är det inte helt utan insikter om folkhälsan. För somliga har hemmajobb inneburit en enorm frihet där såväl träning och kost som stresshantering och vila fått plats i livspusslet. För andra har det haft helt motsatt effekt, med minskad fysisk aktivitet, dålig ergonomi, matvanor som förändrats eller en avsaknad av det sociala samspelet man normalt får på kontoret. Isoleringen har då bidragit till en obalanserad livsstil, som haft effekt på hälsan.

– Intresset för hälsa och välbefinnande är stort just nu. Vi ser att vardagen ser annorlunda ut för alla på något vis, och människors livsstil och hälsotillstånd likaså säger Maria Ring, marknadschef på Life.

Tar hänsyn till flera olika hälsoparametrar
På Life ser man att det finns en roll att fylla i samhällets utmaning i att stärka den generella folkhälsan. I deras breda sortiment finns allt från kosttillskott för hälsa, skönhet och träning till naturlig hudvård och hälsosamma livsmedel. Framför allt erbjuder de personlig rådgivning och finns där för kunden under alla faser i livet för att hjälpa till att skapa en balanserad vardag.

– Kosttillskott har många hälsofördelar och fungerar ofta som en bra komplettering till ens övriga livsstil. Men vi tar även hänsyn till fler hälsoparametrar såsom träning, sömn, livsfaser och annat som ska rymmas i livspusslet. Det är viktigt att se till varje persons individuella förutsättningar, säger Jeanette,

Nyfikenhet och öppenhet som utgångspunkt
Varje år genomför Life en stor undersökning bland sina kunder i Norden – Hälsobarometern. I det senaste resultatet framgick det bland annat att det finns en osäkerhet kring vart man ska vända sig gällande sin hälsa. Där vill Life fungera som en trygg guide, någon med kunskapen att kunna navigera och titta på det ur ett helhetsperspektiv.

– Det ska vara en trygghet att träffa någon som kan sätta ihop alla delar. Många som kommer till oss är nyfikna och vill ha inspiration. I våra butiker finns det också en stor öppenhet, vi kan ge råd om allt från livsstil och hur man får ihop livspusslet till olika kosttillskott. Alla frågor – stora som små – är viktiga, menar Jeanette.

– Just nyfikenheten är en god utgångspunkt för att prata hälsa, och det är precis det vi vill. Det är så vi förbättrar folkhälsan tillsammans, avslutar Maria.

Life är Nordens ledande hälsokedja och brinner för varje människas hälsa genom att hjälpa sina kunder att hitta balans mellan kost, motion och vila. Life har 310 butiker i Sverige, Norge och Finland, samt e-handel. I butikerna jobbar utbildade hälsorådgivare som finns tillgängliga för att hjälpa till för en bättre balans i livet. Hos Life hittar du ett noga utvalt och brett sortiment med högsta kvalitet.

Läs mer på https://www.lifebutiken.se/