Apoteket – en mötesplats för läkemedel och hälsa

Apoteket kan idag erbjuda så mycket mer än läkemedel och rådgivning. Med nya hälsotjänster och produkter är ambitionen att i ännu högre grad bli en mötesplats för hälsa – både på apotek och i digitala kanaler.

Apoteket vill göra det enklare för människor att må bra och kunna hjälpa fler att leva ett liv i hälsa.

– Vi vill vara en naturlig mötesplats för alla människor som vill ha hjälp med läkemedel och hälsa, både på våra apotek och digitalt. Vi kan spela en större roll som komplement till vården än vad vi gör idag, vara ett stöd för människor och bidra till en ökad folkhälsa, säger Apotekets vd, Ann Carlsson.

Hjälp med läkemedel och hälsa
Varje dag möter Apotekets medarbetare närmare 100 000 människor på apoteken. Ytterligare 60 000 personer har kontakt med Apoteket i appen Mitt Apotek och på apoteket.se. Alla dessa möten innebär möjligheter.

Läkemedel spelar en central roll för att behandla och förebygga sjukdom. Men det bygger på att de används på rätt sätt. Felaktig läkemedelsanvändning innebär onödigt lidande för patienter och höga kostnader för samhället.

Apotekets medarbetare är experter på läkemedel och hälsa. De hjälper dagligen kunder att få bästa möjliga nytta av sina läkemedel och ger råd om kompletterande produkter och eventuella förändringar i levnadsvanor som ytterligare kan bidra till en framgångsrik behandling.

Fler hälsotjänster och samarbeten
Apotekets ambition är att hjälpa ännu fler människor att ta hand om sin hälsa. Både i egen regi och i samarbete med partners erbjuder Apoteket många olika hälsotjänster.

Du kan få hjälp med att kolla bland annat ditt blodtryck och ditt blodsocker samt göra en allergikoll. Du kan även vaccinera dig mot bland annat influensa och TBE samt få resevaccin. Vaccination finns på 45 apotek på 31 orter över hela landet, vilket gör Apoteket till den vaccinationsaktör som finns på flest platser.

Ögonhälsa och optik är ett helt nytt erbjudande där Apoteket samarbetar med optiker och ögonläkare för att kunna erbjuda synundersökningar och mer avancerade ögonhälsoundersökningar samt glasögon, kontaktlinser och produkter för ögonen.

– Våra kundundersökningar visar att många kunder vill kunna ta del av olika hälsotjänster på apotek och vi utvecklar nu vårt erbjudande för att möta de önskemålen, säger Caroline Pettersson, ansvarig för sortiment och hälsotjänster på Apoteket.

Apoteket vill samarbeta med hälso- och sjukvården samt med företag och organisationer som vill verka för en ökad hälsa i samhället.

Koll på Läkemedel är ett initiativ som startades av Apoteket tillsammans med pensionärsorganisationerna PRO och SPF och har under tio år framgångsrikt arbetat för att förbättra läkemedelsbehandlingen för äldre. Apoteket har också samarbeten med vård- och läkemedelsföretag för att stötta människor i deras läkemedelsbehandling.

Nya digitala kanaler
Kunderna vill i allt högre utsträckning ha kontakt med Apoteket även via digitala kanaler.  Apoteket utvecklar nu e-handeln på apoteket.se och appen Mitt Apotek för att det ska bli enkelt för kunderna att få sina produkter och komma i kontakt med Apotekets medarbetare för råd och stöd. Apoteket samarbetar också med olika digitala vårdgivare och erbjuder bland annat provtagningar (för nätläkare) på utvalda apotek för att underlätta för kunderna att snabbt komma igång med sin behandling.

– Vi lever längre samtidigt som det utvecklas nya effektiva läkemedel som kan hjälpa fler människor. Utvecklingen är både utmanande och spännande och vi tror på fler nya samarbeten för att klara en hållbar vård och en ökad folkhälsa i hela landet, säger Anna Rogmark, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Apoteket.

 

Apodos för enklare läkemedelsbehandling

Apotekets tjänst för dosförpackade läkemedel, Apodos, har många fördelar. Bättre läkemedelsbehandling för den enskilde, lägre arbetsbelastning för vården och minskade kostnader för samhället är några.

– Vi vill att fler människor ska få tillgång till dosförpackade läkemedel både inom vården och som privatpersoner, säger Wictoria Glans, ansvarig för Apodos.

Dosförpackade läkemedel innebär att läkemedlen kommer i rullar med små påsar. Varje påse innehåller de läkemedel som kunden ska ta vid ett och samma tillfälle och är tydligt märkt med patientens personuppgifter, vad påsen innehåller samt vilket datum och klockslag när läkemedlen i påsen ska tas.

Apodos är därför ett utmärkt sätt att förenkla vardagen för människor som lever med läkemedel. Tjänsten förbättrar följsamheten till behandlingen, minskar onödigt lidande för patienter och sparar pengar för samhället. Apodos avlastar dessutom vården eftersom sjuksköterskor slipper använda tid för att lägga läkemedel i dosetter och istället kan ägna sig åt omvårdnad.

Idag är Apodos en tjänst som upphandlas av landstingen. Apoteket vill att den ska bli tillgänglig för fler människor inom kommunernas hemtjänst och boenden samt även för privatpersoner.

– Vi vill att människor själva ska kunna välja hur de vill få sina läkemedel och genomför just nu ett test där kunder på ett antal apotek får möjlighet att prova Apodos mot en månadskostnad. Testerna har mottagits mycket positivt, både av de kunder som deltagit och av deras läkare, säger Wictoria Glans.

Presenteras av:

Apoteket
Kundmöten på apotek: 100 000 varje dag
Kundmöten digitalt: 60 000 varje dag
Appen Mitt Apotek: över 900 000 nedladdningar
Medlemmar i Apotekets kundklubb: 2,5 miljoner
Antal apotek: 395

Hälsotjänster på Apoteket
Allergikollen
Blodsockerkollen
Blodtryckskollen
Hudvårdsrådgivning
Hörselkollen
Läkemedelsrådgivning
Optik & Ögonhälsa
Vaccination

apoteket.se finns mer att läsa om hälsotjänsterna och information om vilka apotek som tillhandahåller de olika tjänsterna.

Läs mer om hälsotjänsterna här

 

Hälsopedagoger gör folk starkare

Sedan 2005 drivs Hälsoprojektet av Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i samarbete med kommuner och friskvårdsanläggningar. Personer som bl.a. är 65+ deltar i hälsotester av t.ex. styrka och kondition samt gruppträning (2 månader) som leds av GIHs hälsopedagog-studenter, med handledning av kommuner och GIH.

Vad innebär det att vara hälsopedagog? En hälsopedagogs uppgift är att öka hälsa och förebygga ohälsa. Hälsopedagoger kan ha olika yrkesverksamheter från motiverande samtal, personliga tränare till att leda fysisk aktivitet och övrigt hälsoarbete. Hälsopedagoger kan få jobb inom träningscenter, företag, kommuner, landsting och staten. De kan t.ex. arbeta med insatser för skilda målgrupper, som friska, äldre, de med missbruksproblematik och psykisk sjukdom.

Presenteras av:

Alla är VÄLKOMNA till GIH (Lidingöv. 1, T-bana Stadion) för att höra VAD DET INNEBÄR ATT VARA HÄLSOPEDAGOG:
14/3 Öppet hus kl 13-16
22/3 Hälsopedagogkonferens kl 13-16
6/4 Öppen föreläsn. kl 11.30-13

Läs mer om GIH här

Läs mer om hälsoprojektet här

 

Läkemedelsförsäkringen – ett unikt kollektivt skyddsnät

Nästan alla läkemedel som säljs i Sverige omfattas av läkemedelsförsäkringen (LFF). Likt ett kollektivt skyddsnät skyddar försäkringen den som drabbats av en läkemedelsskada. Robert Ström, vd på LFF, förklarar att Läkemedelsförsäkringen ger ett bättre skydd än vad vanlig svensk skadeståndslagstiftning gör.

– Innan ett läkemedel kommersialiseras går det igenom omsorgsfulla prövningar. Trots det finns alltid en risk för biverkningar eftersom alla i viss mån kan vara biologiskt olika.

Patienter som skadas av läkemedel kan få ersättning via domstol med hjälp av skadeståndslagen eller produktansvarslagen – men också via Läkemedelsförsäkringen (LFF). Nästan alla läkemedel som säljs i Sverige omfattas av LFF och den som har blivit skadad av ett läkemedel kan därför anmäla skadan till bolaget, som prövar ärendet.

– Utan försäkringen skulle en patient behöva stämma ett läkemedelsföretag i domstol med egen advokat. Vi kräver ingen inblandning av domstol och ger en bevislättnad i jämförelse med en domstolsprocess, men det leder ändå till samma ersättningsgrunder. Den som inte skulle bli nöjd med ett beslut har även rätt att överklaga beslutet till Läkemedelsskadenämnden, förklarar Robert Ström, vd på bolaget.

Då gäller försäkringen
Försäkringen ersätter omkostnader i samband med skada, sveda och värk, invaliditet eller inkomstförlust. Den gäller enbart för läkemedel som är anslutna till LFF och som köpts genom apotek i Sverige, läkemedel som fåtts i svensk sjukvård eller som getts vid kliniska prövningar.

”Tar ett solidariskt ansvar”
Det var redan 1 juli 1978 som LFF bilades som en frivillig överenskommelse mellan läkemedelsföretag i Sverige. I dag står 99 procent av läkemedelsförsäljningen i Sverige bakom LFF – forskande läkemedelsbolag, generikabolag, parallellimportörer, Apoteket, distributionsbolag samt forsknings- och utvecklingsbolag. Även vissa landsting och staten tecknar försäkring för sina kliniska prövningar. Samtliga äger en aktie i LFF, av totalt 251 aktier.

– Men vi är inte vinstdrivande, om vi går med vinst går det till framtida skadeutbetalningar. Centralt är det solidariska ansvaret för att en person som drabbas av en läkemedels-skada enkelt ska få ekonomisk kompensation, säger Robert, och fortsätter:

– Jag är övertygad om att denna typ av försäkring kommer att utvecklas även i andra länder inom en snar framtid, avslutar han.

Presenteras av:

Den mest förmånliga försäkringen för den som skadas av läkemedel
Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning.

Läs mer här

Teknikintensiva Hiab satsar på mångfald

Det är en traditionellt mansdominerad bransch. Kunderna, som kör lastbilar med styckegodskranar eller andra lasthanterande produkter, är företrädesvis män och det avspeglas även i organisationen. Men något håller på att förändras.
– När jag läste till civilingenjör var hälften kvinnor och vi ser nu att våra kunders döttrar allt mer tar över familjeföretagen. Vi vill möta detta och attrahera fler kvinnor att söka sig till oss, säger Charlotte Sellén, R&D Manager, Structural Calculations.

Hon har varit gruppchef för strukturmekanikgruppen på Hiab:s Hudiksvalls-kontor i två år och har bakgrund inom teknisk design.

– Det var en utmaning att ta på sig en ledarroll med småbarn hemma men jag bestämde mig för att prova och det har jag inte ångrat. Jag trivs otroligt bra, har fått fint stöd av mina chefer och internt har vi både mentors­program och ledarskapsutvecklingskurser. Både jag och mina manliga kollegor med småbarn möts av förståelse och flera av oss jobbar deltid.

Hiab levererar utrustning, intelligenta tjänster och digitala lösningar för vägburen lasthantering. Det innebär bland annat stycke­godskranar, skogskranar och lastväxlare.

– Bolaget har ett starkt fokus på kvalitet och hur det driver sin verksamhet och lyssnar på kunden. Vid 2018 års International Quality Awards tilldelades Hiab den första utmärkelsen någonsin som Årets kvalitetsorganisation. Utmärkelsen tilldelas den organisation som visar bäst exempel på en kultur av hög kvalitet och sätter den i första rummet oavsett aktivitet. Hiabs tydliga och omfattande kvalitetsmetoder har sammanfallit med stark affärstillväxt och ökad kundtillfredsställelse.

– Vi är ett pionjärföretag och jobbar globalt. Det började med produkterna men har utvecklats till att handla om helhets­lösningar, och det är också det som gör oss unika. Vi tar hand om hela kedjan från produkt till service och ligger i teknisk framkant med våra uppkopplade produkter, HiConnect™, säger Charlotte Sellén.

En annan utmärkelse som Hiab nyligen fick motta är KWF-Vision Award för sitt HiVision™-system där föraren med hjälp av VR-glasögon och kameror kan styra kranen och få full kontroll på vad som sker utanför hytten utan att behöva lämna den. En annan nyhet är kranar som körs på batteri och därmed är tystgående. Det öppnar upp för större effektivitet eftersom man till exempel kan jobba nattetid i stadsmiljö utan att störa.

– Vi har en otroligt stark utveckling och jobbar väldigt brett med jobbmöjligheter inom alla områden globalt. Vi har redan en stor mångfald inom företaget men vill nu öppna upp för ännu fler kvinnliga talanger, säger Charlotte Sellén.

Presenteras av:

Hiab är världens ledande leverantör av vägburen utrustning för lasthantering, intelligenta tjänster samt smarta och uppkopplade lösningar. Hiab har mer än 4 000 anställda världen över som arbetar passionerat för att Hiab ska vara den främsta partnern och den föredragna leverantören av lasthanteringslösningar till sina kunder. Som branschpionjär med en stolt historia som sträcker sig 75 år tillbaka i tiden, har Hiab som mål att inspirera och forma framtiden för intelligent lasthantering. I Sverige har Hiab verksamhet bland annat i Malmö (huvudkontor), Hudiksvall (R&D Center) och i Bispgården (bakgavellyftar-produktion). Hiab ingår i Cargotec Corporation.

Läs mer här 

Så hjälper ny certifiering företag att förbättra sin it-säkerhet

Elektroniska attacker, bedrägerier och cyberspionage riktade mot svenska företag och organisationer fortsätter att öka och konsekvenserna kan bli svåra för den som drabbas. Nu lanseras Nordens första certifiering för grundläggande it-säkerhet; Cybersäkerhet BAS. ”Certifieringen blir en kvalitetsstämpel som visar att företaget tar informationssäkerhet på allvar och en konkurrensfördel som höjer förtroendet hos kunder och partners”, säger Mårten Wallén, vd på SBSC, Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB.

Cyberhot mot företag är ett växande problem som kan få förödande konsekvenser. Ofta upptäcks angreppen för sent eller inte alls vilket kan påverka hela organisationens verksamhet. För att underlätta ökad informations- och it-säkerhet har Stöldskyddsföreningen tillsammans med bland andra MSB, polisen, Svenskt Näringsliv och SBSC utarbetat Nordens första norm, med tillhörande certifiering, för cybersäkerhet för små och medelstora företag.

– Det finns många säkerhetsexperter som varnar för cyberhot och uppmanar företag att ta kontroll över sin it-infrastruktur, men hittills har det inte funnits någon samlad uppfattning kring exakt vad man behöver göra för att uppnå det, säger Mårten Wallén.

Normen lanserades i oktober och anger vad små och medelstora företag behöver göra för att skaffa sig en fungerande grundläggande it-säkerhet som t.ex. virusskydd och brandvägg, separerade gästnätverk, starka lösenord och krypterat lagringsutrymme. I normen framgår även vilka krav man bör ställa på en extern it-leverantör och vilken grundläggande utbildning i informationssäkerhet all personal ska ha genomfört.

– Om man på ett företag börjar med att uppfylla dessa krav, så har man skaffat sig en mycket bra och grundläggande it-säkerhet, säger Mårten Wallén.

Cybersäkerhet BAS kompletterar ISO 27000
När det gäller informations- och it-säkerhet har det tidigare endast funnits certifieringar som har utgått från övergripande ledning och styrning av informationssäkerhet. För många, inte minst små och medelstora företag, kan det vara mer kostnadseffektivt att istället bygga säkerheten nedifrån och upp.

– ISO 27000 finns redan och är bra, men omfattande och på en mycket hög nivå. Vad vi nu erbjuder är en basnivå för grundläggande it-säkerhet som skyddar företaget mot de vanligaste cyberhoten samtidigt som det visar att företaget tar sin informationssäkerhet på allvar utan att vara ouppnåeligt och för kostsamt. Cybersäkerhet BAS kompletterar på så sätt ISO 27000-serien, säger Mårten Wallén.

Sverige spås följa Storbritanniens exempel
I Storbritannien finns sedan tidigare ett liknande certifieringssystem, Cyber Essentials. Där har redan över 10 000 företag valt att genomföra certifieringen.

– Britterna har fått med sig försäkringsbolag som erbjuder billiga cyberförsäkringar eller sänkta försäkringspremier för certifierade företag. Dessutom har myndigheter börjat ställa krav på att företag har certifierat sin cybersäkerhet för att få vara leverantör eller samarbetspartner och jag tror att Sverige kommer att gå samma väg så småningom. Certifierad cybersäkerhet blir helt enkelt en konkurrensfördel, säger Mårten Wallén.

Presenteras av:

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) är Sveriges ledande certifieringsorgan inom brand- och säkerhetsområdet, med ackrediteringar av Swedac för certifiering av företag, personer, produkter och ledningssystem.

Läs mer här

Scale HC3 – robust, enkel och lönsam

Varje organisation söker ständigt efter sätt att minska total ägandekostnad för sin IT infrastruktur. Scale HC3 sänker kostnaden både på kort och lång sikt.

– För Scale HC3 gäller ”Less Is More”: det är marknadens snabbaste virtualiseringsplattform och samtidigt den enklaste. Den fungerar som ett väl avvägt och genomtänkt spel, med  fler bollar direkt på mål, mindre dribblande och färre omvägar. Det är vackert väder, grönare gräs, vitare linjer som leder till tydligare mer fokuserat spel, säger Per-Ola Mård, vd på Data Resilience, som är specialiserade på virtualisering.

Efter att ha följt Scale Computing på nära håll sedan 2012 och investerat i utrustning och utbildning förutsåg Per-Ola Mård tidigt den potential och så småningom den mognad som gjorde att de kunde gå ut till kund och inte säga att de skulle lägga till ytterligare saker för att förbättra, istället så kan kunden i och med HC3 ta bort saker.

– Vi tar bort, ersätter och förenklar vilket skapar en miljö som i stort sett är självgående, säger han, och fortsätter:

– Resultatet av en meningsfull teknisk förändring handlar om att få tillbaka tid och inte behöva ägna nätter och helger för att fixa saker. Underhåll av systemet sker dagtid helt utan att störa verksamheten. Scale Computing testar alla delar kontinuerligt och när det väl ligger i kundens system så är allt, så att säga avlusat. En traditionell virtualisering kan ta veckor, vi sätter upp HC3 på 1 timme och 20 minuter. I jämförelse med andra produkter så är Scale Computings HC3-plattform det närmaste man kan komma för att uppfylla kraven på enkel hantering och kostnadseffektivitet.

SIS Swedish Standards Institute samt Tryckerikoncernen Västsvenskt Tidningstryckeri AB, V-TAB genomförde sitt teknikbyte med HC3 från Scale Computing för ungefär 18 månader sedan, med det tydliga målet att minska kostnader och effektivisera IT-infrastrukturen. De funderade på att outsourca sin IT-miljö men valde att satsa på Scale Computing som bygger på en så kallad hyperkonvergerad infrastruktur, HCI, som har den fördelen att den kombinerar server, lagring, nätverkshantering och virtualisering i ett paket som integrerats i förväg och som ger kunden hög säkerhet och kontroll av de egna systemen. Inga licenser hanteras i HC3, allt ingår, och uppgradering av hela systemet sker med ett enda klick i admin gränssnittet: helt utan störning för verksamheten.

– En jämförelse med andra liknande produkter visar att kunderna får betala för en mängd funktioner som de ändå inte använder till skillnad från HC3 som visserligen inte har lika många funktioner men ändå innehåller allt man behöver för både virtualisering, katastrofåterställning och hög tillgänglighet. Det är som en viktväktarkur för er IT, en massa  fläsk som försvinner och du rör dig både fortare och lättare efter en kur HC3, säger Per-Ola Mård.

Det är fullt möjligt att med den nya tekniken göra en mycket snabb utrullning av HC3-kluster på två orter på en och samma dag.

– Vi riktar oss till såväl små och medelstora företag som stora koncerner med geografisk spridning. Där man till exempel  finns på platser där det inte  finns tillgång till lokal teknisk kompetens. En kritisk produktionsort måste ha nära till ett system som fungerar dygnet runt, men som kräver minimal hantering. Med Scale kan du sprida ut HC3 överallt och sedan mycket enkelt säkra hem kritisk information och kritiska system till huvudkontoret. Din virtuella maskin snurrar alltid, från det att du slår på den till en dag om kanske 15 år när du av någon anledning bestämmer dig för att stänga den, säger han. Data Resilience AB har agentur för HC3 i hela Norden och i Baltikum men fokuserar för närvarande på Sverige och man riktar sig till alla branscher.

– De kan vara lokala bankkontor eller livsmedelskedjor, där man måste ha en enkel och säker drift lokalt, och där all data säkras upp mot huvudkontoret. Det kan vara industriföretag som inte vill lägga ut allt i molnet på grund av brister i säkerhet. Eller programutvecklingsbolag som behöver skydda känslig information. Kostnaderna här är förutsägbara och produkten är skalbar. Du kan enkelt lägga till kapacitet i takt med att ditt företag växer. Komplexiteten ökar inte bara för att omfattningen blir större till skillnad från traditionella system som ofta blir allt mer komplicerade i takt med att dessa växer. HC3 är all-inclusive, där kostnaden är förutsägbar och låg: vi reducerar risk och bygger trygghet för kunden, avslutar Per-Ola Mård.

Presenteras av:

Kort om Scale HC3:
Virtualisera: Scale erbjuder marknadens snabbaste, enklaste och mest prisvärda virtualiseringsplattform genom ett komplett 3-noders HC3 kluster med resurser för 40 - 60 virtuella maskiner som inkluderar alla nödvändiga servrar, lagring och virtualisering, inklusive 24x7 premium support.

Förenkla: Scale HC3 är en skalbar och nyckelfärdig infrastruktur som är lika lätt att hantera som en enda server. Designad speciellt för ITgeneralister och perfekt för dem som ännu inte har infört virtualisering på grund av komplexitet och kostnad. ITgeneralisterna erbjuds nu möjligheten till applikationer med hög tillgänglighet till en låg kostnad.

Spara: Totalkostnaden reduceras genom färre enheter och därmed ett minskat behov av el, kyla och kvalificerad och dyr teknisk administration och kompetens. En smart IT infrastruktur som regleras efter verksamhetens behov minskar total kostnad. Det ger mer pengar över till att utveckla verksamheten. Scale HC3 är en helt unik virtualiseringsplattform som är robust, enkel och lönsam.

Läs mer här

”Krafttag behövs för att fler ska få chansen att bli ingenjörer”

Ska Sverige behålla sin tätposition som innovativ industrination behövs inte fler utbildningsplatser till ingenjörsyrkena. Satsa istället på att minska avhoppen från utbildningarna. Det menar Ulrika Lindstrand, ordförande för fackförbundet Sveriges Ingenjörer.

Sverige har länge varit en ledande industrination där svenska innovationer legat till grund för framgångsrika företag, världsledande inom sitt område. Detta har genererat både arbetstillfällen och skatteintäkter som byggt Sveriges välstånd.

Men den här positionen är inte självklar utan beror i hög grad på tillgången på utbildad arbetskraft, främst ingenjörer.

I många år har stora satsningar gjorts för att öka antalet utbildningsplatser för ingenjörer, men enligt Sveriges Ingenjörer är det snarare det faktum att nästan hälften av ingenjörsstudenterna avbryter sin utbildning före examen som är problemet. Här hamnar Sverige på en osmickrande topplacering i jämförelse med till exempel sjuksköterske- och ekonomstudenter, som också läser akademiska utbildningar.

– I enkätundersökningar vi gör bland ingenjörsstudenter som överväger att hoppa av utbildningen säger 80 procent att de tycker att matematiken är för svår, säger Ulrika Lindstrand.

För att få fler ingenjörer borde fokus därför ligga på att ge eleverna bättre förkunskaper i matematik. Det skulle leda till att fler både söker ingenjörsutbildningen och tar sig igenom den. För detta behövs riktigt skickliga mattelärare, menar man på Sveriges Ingenjörer.

– Satsningar måste göras så att fler barn får den typ av matteundervisning som väcker intresset och leder till de kunskaper och det självförtroende som krävs för att välja ingenjörsbanan, säger Ulrika Lindstrand

Hon påpekar också att det tar lång tid att bli ingenjör. Därför måste det finnas en långsiktighet för att Sverige ska bibehålla sin plats som ledande industrination.

– Sverige som land är beroende av sina innovationer, men då behöver vi odla teknikintresset så att Sverige även i framtiden kan vara ett idéland, avslutar hon.

Presenteras av:

Så kan vi ge fler chansen att bli ingenjörer:
• Satsa på matematikundervisningen i grundskolan och gymnasiet.
• Uppdatera bilden av ingenjörsyrket, lyft fram kvinnor, lagarbetet och samhällsnyttan.
• Kompetensutveckla ingenjörer som redan är i yrket.
• Ta till vara på invandrares och nyanländas kunskaper.
• Se till så att ingenjörers löner inte halkar efter andra grupper.

Läs mer här

Dell EMC driver jämlikhet för lyckad talangrekrytering

Bilden av it-branschen som mansdominerad avskräcker många kvinnor. Dell EMC vill som världens största it-företag råda bot på snedfördelningen och slå hål på branschens myter. Här berättar Stefan Alariksson och Nazanin Nematshahi från Dell EMC hur man med visionen om en 50-50-fördelning och ett inkluderande arbetssätt vill nå morgondagens talanger.

Den svenska it-branschen blomstrar men det finns en rad utmaningar. Nazanin Nematshahi menar att en är att hitta rätt talanger, inte minst att attrahera och rekrytera kvinnor. Hon valde tidigt att gå i bräschen för att bygga upp en mångskiftande personalstyrka och står bakom starten av Woman At Dell EMC.

– Även om en 50-50-fördelning är en klar vision ville vi även ge kvinnor en boost och såg att ett sätt var att arbeta med den dominanta kulturen. I programmet anordnar vi sessioner med inspirerande kvinnliga ledare och chefer kring hur kvinnor med kvinnolika egenskaper kan lyckas i en mansdominerad bransch. Programmet ger även varje kvinnlig medarbetare tillgång till en personlig mentor för att bidra till personlig utveckling och en förstärkt självbild.

”360-graders perspektiv”
Dell EMC arbetar även med MARC (Many Advocating Real Change) som riktar sig främst till ledare och chefer.

– Med MARC vill vi skapa förändring genom att motarbeta fördomar hos både män och kvinnor.  När vi inte bara letar efter medarbetare som ser ut som jag och istället tittar på hur olika vi är och hur vi tillsammans kan skapa ett 360-graders perspektiv av problemlösning och kreativitet, då kan vi bredda rekryteringsunderlaget och nå fler av morgondagens talanger. Det sträcker sig vidare till befordringar och hur vi premierar våra anställda, förklarar Stefan
Alariksson, vd.

Ser ett positivt resultat
Hittills har Dell EMC sett ett positivt resultat av sitt arbete. Andelen kvinnor i ledande positioner har ökat, på företaget som helhet har andelen kvinnor ökat och i vissa team har målet om 50-50 faktiskt uppnåtts. De senaste årets nyrekryteringar representerar dessutom ett vitt åldersspektrum – från 22 till 58 år.

– Vi kommer att fortsätta satsa på en bred front, dels i vår rekrytering men också vidare till att ge kvinnor självförtroende i att ta sin karriär vidare. Det blir ett naturligt och organiskt sätt för att långsiktigt öka andelen kvinnor och uppmuntra till avancemang, avslutar Stefan Alariksson.

Presenteras av:

Aditro tar HR- och lönesystem till nya nivåer med framtidens teknik

Appbaserad tidrapportering, AI och robotics. Det är bara några områden som Aditro satsar på inom utvecklingen av sina HR- och lönesystem. De tror på en digital framtid som kommer att falla de nya generationerna rakt i smaken.

Aditro ligger i framkant inom HR- och lönesystem och deras satsning på smidiga digitala lösningar och appar är svår att missa. Kraven från kunderna är fler digitala lösningar. De nya apparna är byggda för mobilen och utformade som hjälpmedel som gör det lättare att utföra arbetet direkt i själva appen.

– Vi vill hjälpa till att minimera administrationen så att medarbetare och chefer får en mer effektiv arbetstid. Appen blir som ett smidigt digitalt kontor som formas utifrån ens egen arbetsroll, säger Joel Köhl, Strategic Product Manager på Aditro.

Artificiell intelligens (AI) gör jobbet effektivare
Aditro utvecklar även AI-användandet inom HR- och lönesystem. Med AI kan arbetet bli både mer effektivt och säkert.

– Vid stora datamängder är AI alltid bättre på att upptäcka avvikelser än en människa. Därför kommer datan i framtiden få en ännu bättre kvalitet. Genom robotics kan man även programmera program att ta över repetitiva uppgifter och minska de arbetsuppgifter som ses som lite tråkiga. Då kan medarbetare koncentrera sig på mer strategiska uppgifter istället, förklarar Joel.

Hårda krav utvecklar Aditro
Sofi Klinkert, Aditros nordiska HR chef, framhåller att det på Aditro finns gott om utvecklingsmöjligheter när det gäller mjukvaruutveckling, support, konsulting, analys samt också inom outsourcingområdet med lön och även systemförvaltning.

  Som anställd hos oss får man möjlighet att testa nya tekniker och idéer. Vi använder ju våra egna system och våra medarbetare är därför både viktiga användare och våra bästa ambassadörer. Det utgör en utmaning för våra utvecklare eftersom kraven blir hårda, men det är i förlängningen positivt både för oss och våra kunder, säger Sofi.

Presenteras av:

Aditro är en av Nordens ledande leverantörer av HR- och lönesystem samt outsourcing av lön och HR med fler än 500 engagerade medarbetare. Aditro – Job done!

Läs mer här

Därför är rätt balans ovärderlig vid mjukvaruutveckling

Att involvera flera delar av verksamheten och att hitta rätt balans mellan återanvändning och oberoende, är några viktiga delar när man utvecklar mjukvaror. Det menar Incrementas grundare Roger Larsson. Han har lång erfarenhet av systemutveckling och arbetar med både arkitektur, implementering och kravfrågor.

– Det blir ofta problematiskt när man bara involverar visionärer i utvecklingen av ett system. De är ofta chefer med åsikter om hur det bör vara. Man behöver även involvera de som vet hur det ser ut i verkligheten. En bra balans mellan vision och verklighet är viktigt, säger Roger.

Att balansera rätt är viktigt även inom andra områden av utvecklingen. Exempelvis när det gäller hur stor del av programmets delar som ska vara oberoende av varandra samtidigt som man vill kunna återanvända vissa delar. Ett annat område är systemets flexibilitet kontra enkelhet.

– Ett allt för flexibelt system blir lätt onödigt komplicerat. Men förenklar man för mycket kan det bli besvärligare att hantera förändringar. Allt handlar om rätt balans, säger Roger.

Presenteras av:

Incrementa