Jonas Hultin, grundare av och vd på Rocker.

Hela din ekonomi i en app – smart, enkelt och ekonomiskt

Fika, autogiro till träningskortet, streamingtjänster, bolån och kreditkort. Behovet av att få en överblick av privatekonomin har kanske aldrig varit större. Det kan du också få. Med bankutmanaren Rockers app håller du enkelt koll på alla dina utgifter och får dessutom bra ränta från första kronan.

2018 uppdaterades betaltjänstlagen (PSD2) så att konsumenten fick mer makt över sin egna bankdata. Det var något som Jonas Hultin, grundare av och vd på Rocker, tog fasta på i skapandet av appen. Rocker erbjuder tjänster inom sparande, betalningar, lån och krediter samt möjliggör säkra, flexibla transaktioner för handel.

– Det nya direktivet innebar i praktiken att jag som kund kan ge min bankdata till en tredjepartsaktör som till exempel Rocker. Att vara kund hos Rocker innebär att man samlar hela sin ekonomi på ett ställe. Något som kanske är extra viktigt nu när marknaden är svajig, då det kan finnas behov av att få ned kostnader och ha bättre koll på sina utgifter, säger Jonas Hultin.

Enkel överblick kan leda till beteendeförändringar
Många människor har sitt lönekonto hos en storbank och sedan en rad utgifter som studielån, kreditkort och kanske ett extra kreditkort som inte finns hos banken. Det gör att vardagsekonomin och konsumtionsbeteenden kan vara svåra att överblicka.

– Vi ser att många av våra användare söker information om sina egna konsumtionsvanor. Till exempel ”hur mycket lägger jag på streamingtjänster, hur mycket köper jag caffe latte för, hur mycket lägger jag på taxiresor?” Om man kan få koll på sitt köpmönster kan det också leda till att man ändrar sina vanor för att få ned kostnader. Med en tydlig överblick blir det en ”call to action” för ett ändrat beteende, säger Jonas Hultin.

Fler aktörer – bättre ränteläge
När man använder appen sker inloggning med Bank-ID. Det finns för kunden tre olika paket att välja på där alla tjänster syftar till en förenklad vardagsekonomi. I premiumpaketet ingår till exempel Rocker Touch, ett biometriskt betalkort som Rocker är ensamma i Sverige om att erbjuda sina kunder. Rockers kort är kopplade till mobilen oavsett om man använder Google, Apple eller Samsung Pay. I de olika paketen har man även cashback, fördelaktig ränta på lån och nu möjlighet att få marknadens högsta sparränta, 1,45 procent.

– Traditionellt ger banker en bra ränta till kunder med mycket pengar. Så fungerar det inte hos oss eftersom vi inte tycker att man ska ha lönen på ett lönekonto med 0 procents ränta. Hos Rocker får alla ränta från första kronan. Något vi har möjlighet att göra eftersom vi kan ansluta flera banker med olika upplåningsbehov till appen. Det här sättet, att bygga tjänster mot slutkund med fler aktörer, tror jag att vi kommer se mycket mer av, säger Jonas Hultin.

Men ännu är appen långt ifrån färdigutvecklad. Jonas Hultin ser att de kommande åren innebär stora förändringar för bankmarknaden.

– Jag ser att de närmsta tre till fem åren kommer att innebära stora förändringar där kunder söker sig till andra aktörer och appar, likt oss, för att sköta sina finanser. Man kommer inte vilja ha ett tiotal appar för att ha koll på sin ekonomi, avslutar han.

Fakta:
Rocker AB (publ) är ett fintechföretag med bas i Stockholm och med visionen att bygga marknadens bästa plattform för vardagliga finansiella tjänster och hållbara betalningar. Rocker har tillstånd som betalningsinstitut i Sverige och står under tillsyn av Finansinspektionen.

 

Läs mer på: www.rocker.com

Foto: Angelica Klang

Digital beroendevård med AI-baserad återfallsvarning

E-hälsa kan hjälpa människor som lider av beroendesjukdom. En av flera kroniska sjukdomar som sjukvården idag kan hantera med digitala redskap och smarta algoritmer.

Uppsalaföretaget Kontigo Care har på bara några år växt till sig rejält, genomfört kliniska studier, blivit ISO 13485 certifierade, expanderat en bra bit utanför Sveriges gränser och mottagit priset eHealth Awards från självaste socialministern med motiveringen:

«Kontigo Care levererar en produkt i linje med Vision e-hälsa 2025. Deras digitala lösning medför fördelar för patienten, anhöriga, vårdgivare och organisation, samt för samhället i stort. Ett utbrett problem adresseras, vilket leder till förbättrad behandlingskvalitet för en stor patientgrupp. Vinnaren bidrar även till att den nationella ambitionen om mer engagerade patienter och en jämlik vård kan uppnås. Lösningen är mycket skalbar och har stor potential för andra användningsområden inom vården»

Lösningen Kontigo Care tagit fram, vilken nu hälften av Sveriges kommuner använder i sin beroendevård, men som även används av företagshälsovård, specialistvård och privata vårdaktörer är en digital plattform vid namn Previct. Med hjälp av avancerad AI får användaren en digital nykterhetskompis som både peppar när det känns tufft och som har kapacitet att upptäcka risk för återfall genom att analysera användarens beteende.

Den som har alkoholberoendeproblematik och får hjälp av Previct får bland annat tillgång till en liten, diskret alkoholmätare som kan bäras med i fickan. Utöver frekventa nykterhetstest med foto-ID så får användaren möjlighet att få stöd till beteendeförändring, hantera känslor och impulser och bygga upp en verktygslåda av kunskap hur man lever livet utan alkohol. Att under en viss period avstå alkohol kan många göra, det svåra är att undvika återfall och uppnå en långsiktig nykterhet. En återfallsfrekvens på ca 80% talar sitt tydliga språk. För att vården ska kunna erbjuda framgångsrik tids- och kostnadseffektiv vård är det därför viktigt med nya digitala verktyg som kan stötta användaren även när vården inte är tillgänglig säger Ulf Kindefält, VD.

Vården får en övergripande insikt om allt vad som händer individen mellan besöken och därmed kan erbjuda rätt insats i rätt tid till rätt individ. Förutom att vården nu får möjlighet att prioritera sina patienter utifrån mätdata och samlade insikter mellan besöken, kan AI-baserade återfallsvarningar till både behandlaren, användaren själv samt närstående göra att återfall kan stoppas i bästa fall redan före de inträffar. Huvudfokus nu är drogtest med mobil, samt att expandera – både i Sverige och internationellt. Redan nu finns tjänsten i Finland, Norge och Holland. 

– Beroendeproblematiken är ett globalt problem där vården är eftersatt och där vi kan göra stor skillnad och rädda liv!

Läs mer om Kontigo Care här

Kontigo Care är ett Uppsalabaserat forskning och utvecklingsföretag som grundades 2013. Sedan start har vår målsättning varit att revolutionera beroendevården med digitala lösningar i absolut framkant. Vi insåg tidigt att en modern, human behandlingsvård är digital. Vi är agila, nyfikna och visionärer och som vårt namn antyder på spanska – Kontigo – med dig, vill vi vara en naturlig del in i framtidens vård.

Metenovas magnetiska blandare

– en viktig och kritisk komponent i framtagandet av nya revolutionerande läkemedel.

Metenova är ett svenskbaserat bolag med stark tillväxt och lönsamhet. Deras produktportfölj av magnetdrivna mixers är en central komponent när internationella läkemedelsföretag producerar flytande, sterila läkemedel.

– Vi besitter en unik kunskap och teknologi inom en högintressant nisch. Vi ser en stor möjlighet till framtida tillväxt i och med utvecklingen av nya så kallade biologiska läkemedel som Mab, recombinanter och mRNA-vaccinerna är ett exempel på, säger Johan Westman, företagets vd.

Metenova har på relativt kort tid har lyckats etablera sig som en teknologiskt ledande aktör med ett starkt erbjudande. Produktportföljen består av mixrar som är anpassade för olika typer av applikationer baserade på företagets patenterade teknologier. Kunderna består av ledande läkemedelsbolag och biologiska läkemedelsproducerande bolag.

– Med en ökande andel biologiska läkemedel, en stor andel traditionella läkemedel så kallade block-busters samt en hög tillväxt i den kinesiska marknaden till följd av ett skifte till definierade läkemedel finns det en hög underliggande tillväxt för Metenovas produkter och kunskap, berättar företagets VD Johan Westman.

Omrörningsprocessen allt viktigare
Metenovas produktportfölj av magnetiska mixers baseras på egen patenterad teknologi som har blivit mer och mer avancerad genom åren, något som är en återspegling av läkemedelsutvecklingen. En av Metenovas mixerteknologier är helt lagerlösa och svävar i ett magnetfält. I alla flytande läkemedel som injiceras är det viktigt att alla sprutor ska har exakt samma koncentration av de ingående substanserna. Därför blir också själva omrörningsprocessen viktig.

– Det har skett ett stort paradigmskifte i läkemedelsutvecklingen sedan man knäckte DNA-koden. Det betyder i detalj att man idag är mycket bättre på att ta fram riktigt effektiva och målsökande biologiska substanser, berättar Lennart Myhrberg, Vice President Marketing.

Med dessa nya målsökande terapier kommer helt nya läkemedel som förhoppningsvis kan bota reumatism, alzheimer, olika typer av cancer, malaria och AIDS.
– Flera av varianterna av covid-vaccinerna liksom vaccinet mot livmoderhalscancer är exempel på sådana produkter. Detta innebär också att omrörningen i de tankarna där medicinen tillverkas blir mer och mer delikat. Det är till exempel viktigt att inga proteiner förstörs under produktionen, säger Johan Westman.

Hög kompetens på västkusten
Kärnan i Metenovas verksamhet ligger i produktinnovation. Johan och Lennart ser ur den aspekten bara fördelar med att ha huvudkontoret i Mölndal på den svenska västkusten.
– Det finns ett kluster med bra resurser för den här typen av verksamhet i göteborgsområdet. Vi har ett nära samarbete med universitetsvärlden och har även byggt upp ett nätverk med specialistkompetenser i produktionsdelen här.

Metenovas senaste produkt är en mixer som är avsedd för så kallad single use, en tillverkningsmetod som bland annat varit en av nycklarna till den snabba produktionskapaciteten av covid-vaccin i världen.
– Det innebär att vi har utvecklat en helt ny teknologi och är i en helt ny fas i vår innovationsresa. Vi är övertygade om att detta kommer att leda till att vi lyckas ta ytterligare marknadsandelar i vår nisch.

Läs mer på metenova.com

Metenova är en global leverantör av produkter och lösningar för produktion av aseptiska och sterila läkemedel. Metenova har lång erfarenhet av produktutveckling, tillverkning och försäljning inom detta område med höga regulatoriska krav. Deras innovativa och patenterade mixningsteknologier har fått stort genomslag och framgång inom den globala läkemedelsindustrin. Företaget omsätter cirka 150 miljoner kronor och har en vinstmarginal på över 20 procent.

Läs mer på metenova.com

Henrik Lagerström, Kommittésekreterare vid SEK Svensk Elstandard
Henrik Lagerström, Kommittésekreterare vid SEK Svensk Elstandard

Så kan standarder inom elektroteknik skapa framgång för företag

Standarder hjälper till att bygga förtroende mellan nya innovativa lösningar och marknaden.
– Genom att anamma standarder inom det elektrotekniska området ökar trovärdigheten och möjligheten att nå framgång på marknaden, säger Henrik Lagerström, Kommittésekreterare vid SEK Svensk Elstandard, som nu uppmanar fler att ansluta sig till standardiseringsarbetet.

Elektrifieringen och inte minst digitaliseringen av samhället pågår för fullt, på många fronter. Genom att arbeta efter standarder kan man säkerställa kvalitet, effektivitet och säkerhet hos system och produkter, och dessutom underlätta för svenska företag att nå nya exportmarknader.

Standardisering har blivit ett allt kraftfullare strategiskt verktyg som sätter spelreglerna på marknaderna och som genererar intäkter som företag ivrigt konkurrerar om.

– Man brukar säga att "den som äger standarden också äger marknaden”, men även om man inte äger standarden så är det minst lika viktigt vara insatt i de tekniska detaljerna, vilka marknader den når och framförallt hur ens produkter uppfyller kraven i den. På så sätt kan man bedöma var det är smart att vara standardiserad och var någonstans man ska vara innovativ, unik och nyskapande, förklarar Henrik Lagerström.

SEK Svensk Elstandard: Delta i standardiseringsarbetet!
Inom SEK Svensk Elstandards verksamhet arbetar man inom olika kommittéer för att skapa nya standarder inom de snabbt växande högteknologiska elektrotekniska sektorerna i världen.

– Vi ligger helt rätt i tiden, sett till hur samhället utvecklas just nu. Hos SEK ligger faktiskt de flesta heta framtida teknikområdena som hållbara elektriska energi- och transportsystem, AI, digitala tvillingar, EMC och cybersäkerhet. Ska ett företag vara framgångsrikt är det lika viktigt att ha en långsiktig standardiseringsstrategi som en IP-strategi. Det missar tyvärr många företag. Deltar man hos oss får man tidiga insikter i hur framtida standarder och regelverk kommer se ut samtidigt som man kan påverka utformningen, förklarar Henrik Lagerström och avslutar:

– Man kan ha hur innovativa lösningar som helst, men släpper man en ny produkt på marknaden som inte möter existerande standarder blir det svårt att hävda sig. Vet man däremot vad som snart blir en ny standard kan man anpassa sina lösningar efter det. Det är egentligen först då man kan vinna några större marknadsandelar.

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation, utsedd av regeringen att ansvara för all elektroteknisk standardisering i Sverige. SEK är svensk nationalkommitté i IEC och alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet.

Läs mer på SEKs hemsida eller hör av dig till oss på sek@elstandard.se eller 08-444 14 00.

Nyttja din organisations fulla potential – med digitalt samskapande

Alla organisationer har möjligheter, problem och utmaningar som behöver lösas. Att tänka tillsammans och använda en organisations kollektiva intelligens är viktigt för att komma framåt och utvecklas. Men hur samlar man in idéer på ett smart och effektivt sätt? Nu finns ett nytt, banbrytande digitalt verktyg som kan hjälpa till med den processen – och skapa affärsnytta samtidigt.

– Att göra allas röster hörda och få in fler perspektiv är en grundbult för innovation i vilket företag som helst. Här kan vårt digitala verktyg verkligen göra nytta, säger Daniel Kassell, vd på Vocean, som nyligen blivit partner med Microsoft.

Vocean är ett nytt, inkluderande och banbrytande verktyg för digitalt samskapande. Här kan organisationer fånga upp möjligheter och möta utmaningar på ett smart och strukturerat sätt. Genom att samla in tankar och idéer inom och utanför organisationen kan du få ett omfattande beslutsunderlag.

– Möjligheterna är oändliga jämfört med analogt arbete. I Vocean kan ett obegränsat antal människor arbeta tillsammans – det är affärskritiskt att få in så många perspektiv som möjligt och det hjälper dig dessutom att fatta rätt beslut. På Vocean drivs vi av att kunna göra allas röster hörda, samtidigt som vi skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt hos våra kunder, säger Daniel Kassell.

Förutom att kunna fånga upp många olika perspektiv, ger man medarbetarna stort inflytande och en väldig frihet. Alla kan jobba helt oberoende av tid och rum – det spelar ingen roll om du är i en annan tidszon eller på andra sidan jorden.

– Om företag kan samla den innovationskraft som finns i organisationen – ja, då har man möjlighet att kapitalisera på den. Det är spännande att se vad som händer när man tillåter fler parter att delta. Våga släppa in andra, det skapar mer förståelse, engagemang och bättre samarbeten, vilket leder till en mer konkurrenskraftig verksamhet. Det är precis så vi tror att företag ska arbeta i dag för att skapa mer affärsnytta, säger Daniel Kassell.

Allt fler upptäcker verktyget och fördelarna med digitalt samskapande. Nyligen blev Vocean partner med Microsoft och är redan nu en av de mest köpta apparna i världen på Teams.

– Vi går verkligen på högvarv nu och skriver avtal med stora internationella aktörer, säger Daniel Kassel och tillägger:

– Vi är övertygade om att alla människor har något att bidra med, vilken roll eller kompetens man än har. Om man ska driva ett bolag som vill jobba med ständiga förbättringar ger det fantastiska möjligheter att ta tillvara på den kollektiva intelligensen – och det gör man på ett enkelt sätt med Vocean!

Läs mer om Vocean här

Fyra fördelar med Vocean

  • Gör allas röster hörda.
  • Fångar upp idéer. 
  • Utvecklar tankar kollektivt.
  • Skapar samförståelse och beslutsunderlag.

Svenska Prolight Diagnostics kan bli ett helt unikt bolag inom patientnära testsystem

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med sitt helägda dotterbolag Psyros Diagnostics innovativa, patientnära testsystem (point-of care testing, POCT) som ska bidra till att sjukvården ska kunna ställa snabba och säkra diagnoser tidigt i vårdförloppet. Den stora vinsten med POCT är att den sker nära patienten på små mobila instrument som kan ge högkvalitativa provsvar redan inom 10 minuter. 

Under de senaste åren har behovet av patientnära testsystem ökat kraftigt inom vården, inte minst under covidpandemin. Den globala marknaden för POCT uppgick till 29,1 miljarder USD år 2020 och väntas öka till 51,8 miljarder dollar år 2027 med en årlig tillväxt på 7,4 procent. Tillväxten beror bland annat på den åldrande befolkningen, digitalisering inom vården och ökade investeringar inom forskning och utveckling.

Ambitionen med Prolight Diagnostics patientnära tester är att på kort tid kunna ställa korrekt diagnos av vissa sjukdomstillstånd, till exempel hjärtinfarkt. Bolaget utvecklar ett diagnostiskt POC-test som har potential att snabbt kunna avgöra om en patient drabbats av hjärtinfarkt genom att mäta biomarkören troponin som avges från hjärtat i den akuta hjärtinfarktfasen.

Snabba och korrekta provsvar möjliggör snabbare behandling och färre sjukhusdagar, vilket i sin tur kan leda till kostnadsbesparingar. Prolight Diagnostics utvärderar även möjligheten att inkludera fler biomarkörer än troponin och att kunna testa flera markörer samtidigt, vilket benämns multiplex testing.

Idag jobbar bolaget intensivt med fortsatt utveckling av sina två plattformar med målsättning att de ska bli de mest innovativa POC-systemen på marknaden.

Hur kompletterar era två POC-plattformar varandra?
– De kompletterar varandra väl. För det första har vi utvecklat den välbeprövade ELISA-tekniken till ett mikroformat och kombinerat den med Flex membrane-tekniken som utvecklats av vår brittiska teknikpartner TTP (The Technology Partnership), därav namnet PLD MicroFlex. Blodprovet tas från armvecket och blodprovstagningsröret kan laddas direkt i testkortet för analys i det portabla instrumentet, vilket förenklar och automatiserar arbetsflödet, likt laboratorieinstrument på de stora sjukhusen.

– För det andra har Psyros Diagnostics utvecklat en helt ny, banbrytande POC-teknik för digital immunanalys, där enskilda molekyler kan räknas digitalt från så lite som en droppe blod. Tekniken har även möjlighet till multiplex och möjliggör mätning av biomarkörer med extremt låga detektionsnivåer. Härigenom skapas förutsättningar till att introducera många nya kliniska tester i POC-format, exempelvis demens och traumatiska hjärnskador (neuropatologi), samt sepsis och autoimmuna sjukdomar (immunsystemdysfunktion), vilket kan innebära ett paradigmskifte inom vården. Vad vi vet, finns det inget annat existerande POC-system som bedöms kunna utföra dessa analyser med sådan enkelhet, känslighet och precision, säger Ulf Bladin, vd för Prolight Diagnostics. 

Prolight Diagnostics förvärvade nyligen Psyros Diagnostics och fick därmed tillskott av humankapital. Berätta!
– Psyros Diagnostics fyra grundare har alla en mycket imponerande meritförteckning och en gedigen erfarenhet, framför allt inom POC-tester och systemutveckling. Dessutom har de redan genomfört en framgångsrik exit med ett annat egenutvecklat POC-system. Det gemensamma bolaget är därmed väl förtroget med vilket arbete och innovationshöjd som krävs för att lyckas ta en ledande position på den växande POC-marknaden. 

Läs mer om Prolight Diagnostics här

 

Tobias Agervald, vd på biotechbolaget Guard Therapeutics välkomnar ett utökat samarbete mellan akademi och industri för att snabbare och mer kostnadseffektivt ta fram nya läkemedelsbehandlingar.

Tar upp kampen mot akuta njurskador

Varje år drabbas miljontals människor världen över av akut njurskada, ett tillstånd där det saknas adekvat behandling. Biotechföretaget Guard Therapeutics utvecklar nya läkemedel med syfte att minska risken för att akuta njurskador uppstår hos flera olika patientgrupper.

Akut njurskada är en allvarlig komplikation som även kan leda till utveckling av kronisk nedsatt njurfunktion, med allt vad detta innebär i form av ökad sjuklighet och dödlighet, minskad livskvalitet och risk för framtida behov av dialysbehandling eller njurtransplantation.

Biotechföretaget Guard Therapeutics utvecklar läkemedel i syfte att både kunna förebygga och behandla akuta njurskador – ett område med stort medicinskt behov och där det i dag saknas specifik behandling. För närvarande pågår en global fas 2-studie hos patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi och ytterligare en studie hos njurtransplanterade patienter planeras att starta inom kort.

Orsakas ofta av syrebrist i njurarna
Akuta njurskador kan drabba både tidigare helt njurfriska individer och patienter med redan nedsatt njurfunktion. Skadorna uppkommer ofta i samband med större kirurgiska ingrepp, men även vid till exempel organtransplantation eller allvarliga infektioner. En bidragande orsak till detta är ofta en försämrad cirkulation till njurarna, vilket leder till syrebristskador som njurarna är särskilt känsliga för.

Förebyggande åtgärder viktiga
Akuta njurskador observeras generellt redan inom loppet av timmar till ett par dygn efter den initialt utlösande orsaken till skadan. Detta anses vara en kritisk tidsperiod för att kunna förhindra att en skada uppstår efter till exempel en hjärtkirurgisk operation eller njurtransplantation.

– Med en förebyggande eller tidigt insatt behandling i relation till när skadan riskerar att uppstå ökar möjligheterna att kunna lindra eller helt förhindra både akuta och efterföljande kroniska njurskador, säger Tobias Agervald, vd på Guard Therapeutics.

Akuta njurskador med efterföljande allvarliga konsekvenser till följd av nedsatt njurfunktion, till exempel livsuppehållande dialysbehandling, är resurskrävande och kostar samhället mycket pengar.

– Det man kan göra för att förhindra eller lindra akuta njurskador förväntas bli väldigt resurseffektivt, säger Tobias Agervald.

Flexibla strukturer
Möjligheten att bedriva läkemedelsutveckling har förändrats och förbättrats mycket de senaste åren med nya tekniklösningar och Guard Therapeutics ser flera fördelar med att vara ett mindre biotechbolag.

– Som ett litet bolag är vi inte fast i rigida strukturer utan kan vara mer flexibla. Det händer väldigt mycket nu inom flera olika områden, processer effektiviseras och samarbeten utökas. Genom att jobba i delvis virtuella organisationer får vi en ökad tillgång till global expertis och resurser, säger Tobias Agervald.

Samarbete mellan industri och akademi
Läkemedelsutveckling är en komplex verksamhet som skiljer sig från akademisk forskning, men Tobias Agervald ser en stor potential i utökade samarbeten mellan akademi och industri, där alla arbetar för att snabbare och mer kostnadseffektivt kunna ta fram nya och innovativa läkemedelsbehandlingar inom områden med stora medicinska behov.

– Sammantaget gynnar detta både patienter och vårdgivare, och har en hög samhällsekonomisk nytta, avslutar Tobias Agervald.

Guard Therapeutics är ett forskningsbolag som bedriver läkemedelsutveckling i både preklinisk och klinisk fas inom området njursjukdomar. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

www.guardtherapeutics.com

Deras lösning får Internet of Things att flyga

Svenska Wittra accelererar utvecklingen mot intelligenta Internet of Things-lösningar med en egenutvecklad hårdvara och smarta sensorer som är försedda med en automatisk 3D-positionering som bygger på en öppen radiostandard. De har kallats en ”gamechanger för hela branschen”.

– Vår lösning är enkel, snabb och sparar pengar. Alla våra kunder och parters är mäkta imponerade och rekommenderar den ofta till sina egna kontakter, berättar Håkan Dackefjord, CEO hos Wittra.

IoT, Internet of Things, är ett samlingsnamn för tekniker som gör att exempelvis fordon, maskiner och byggnader kan utbyta data över nätet och styras digitalt. När begreppet lanserades för dryga tiotalet år sedan förutspåddes området en mycket snabb tillväxt. Och mycket har hänt, men det har inte gått med lika stor fart som många trodde.

– Det beror på att leveranskedjorna på dagens IoT-marknad är fragmenterade. Det finns för många proprietära lösningar som endast fokuserar på en aspekt av datasammanställningen. Den som behöver mer data tvingas installera ytterligare kostsamma nätverk, säger Warwick Taws, CTO på Wittra.

Kommersiell IoT-lösning med över sextio patent
Det snabbväxande svenska företaget Wittra har byggt en helt egen hårdvara. Man har också tagit fram en helt ny lösning för automatisk 3D-positionering av sensorer som bygger på en öppen radiostandard. Den har kallats en ”gamechanger för hela branschen”.

– Vi förändrar spelplanen eftersom vi erbjuder en IoT-infrastruktur som tillåter och uppmuntrar förening av olika standarder genom vår enhetliga gatewayen. Detta gör det möjligt för tredjepartssensorer att vara en del av nätverket genom användning av Wittra 4-20mA-taggar, fortsätter Warwich Taws.

När Wittra grundades för tiotalet år sedan fattade man tidigt beslutet att utveckla en egen hårdvara.

– Hårdvaran på marknaden löste inte de problem som fanns. Det är en mödosam resa att bygga en egen hårdvara, men idag är vi är stolta över att ha utvecklat en kommersiell lösning för Internet of Thing och 3D-positionering med över 60 patent.

Open source öppnar för framtida möjligheter
Företagets produkt finns på marknaden sedan drygt ett år och man växer man nu snabbt med många nya kunder och partners. 

Att nätverket i Wittras lösning är öppet för alla typer av mjukvara/sensorer ger kunderna stora möjligheter att ”växa med produkten”.

– Plattformen som fungerar för alla systemintegratörer och alla de olika radioprogram som används inom IoT. Det gör att vi kan lösa ett brett spektrum av kundproblem och use cases, säger berättar Håkan Dackefjord, CEO.

Ett kundexempel är ett tyskt återvinningsföretag med femtio olika återvinningscentraler där man nu monitorerar sina maskiner med Wittras IoT-lösning för att spara el- och gaskostnader och effektivisera sin hantering. Detta och många andra företag har fått lösningar som är mycket billigare och lättare att installera än konkurrenternas. 

– Enkelheten – det handlar om ”plug and play” – är en av anledningarna till att de väljer oss. Vi kan sätta upp sensorer var som helst och de vet själva var de finns. En färdig installation som tidigare tagit upp till två veckor och till hög kostnad görs nu på en dag till lång kostnad, avslutar Håkan Dackefjord.

Läs mer om Wittra här

Wittra utvecklar innovativa teknologier och lösningar inom IoT- Internet of Things. Sedan starten 2012 har Witra kunnat säkra en ansenlig portfölj av immateriella tillgångar och rättigheter kopplade till sina innovationer.

Henrik Hagdorn, Head of Sales på MaintMaster, och Jon Lindholm, Chief Marketing Officer på MaintMaster.

Smart IoT-lösning vässar underhållet

Med hjälp av IoT-sensorer kan maskiner tala om hur de mår och själva bidra till en driftsäker produktion. MaintMaster vill tillgängliggöra den här tekniken för fler och har därför utvecklat en allt-i-ett-lösning för datadrivet underhåll.

Industriföretag som ökar andelen förebyggande underhåll och minimerar de akuta insatserna kan räkna hem flera vinster, inte minst ökad driftsäkerhet och lägre underhållskostnader. För att nå dit krävs datainsamling.

Under våren har MaintMaster lanserat IoT-sensorer (internet of things) som är kopplade till deras marknadsledande underhållssystem. Informationen som sensorerna samlar in skickas direkt till systemet. 

– IoT-teknik inom underhåll är inget nytt, men den har tidigare krävt komplexa integrationer mellan det egna underhållssystemet och sensorer från en tredjepartsleverantör. Nu förser vi hela marknaden med en smidig allt-i-ett-lösning, säger Henrik Hagdorn, Head of Sales på MaintMaster.

Plug-and-play-sensorer
Sensorerna kan med fördel installeras på svåråtkomliga eller farliga platser i produktionen, där det är svårt för människor att göra manuella inspektioner. Ett fläktsystem i taket är ett exempel. 

När sensorerna har kommit på plats samlar de in data som skickas hem till underhållssystemet. Systemet visualiserar denna data och kan även skapa arbetsordrar vid avvikelser, om så kallade ”triggers” ställs in. Det kan exempelvis vara en viss temperatur som indikerar att ett driftstopp är på gång.

– Numera krånglar vi inte med en sticka för att kolla oljan i bilen, eftersom bilen själv säger till när det är dags att fylla på. På samma sätt kan maskinerna bli uppkopplade och tala om hur de mår, säger Henrik Hagdorn. Kollegan Jon Lindholm, Chief Marketing Officer, tillägger:

– Genom våra plug-and-play-sensorer går det att uppgradera även en gammal maskinpark. Det är ett enkelt steg alla företag kan ta, säger han.

Nyfiken på MaintMasters IoT-erbjudande? Ta reda på mer här.

MaintMaster har utvecklat digitala system som underlättar vardagen för underhållsavdelningar sedan 2001. Företaget är marknadsledande i Sverige och har en snabbt växande kundbas i DACH-regionen och Storbritannien.

Räddar och förbättrar liv över hela världen

Bioläkemedelsbolaget MSD Sverige ligger i framkant när det gäller forskning för att förebygga och behandla sjukdomar som hotar människor och djur – inklusive cancer, infektionssjukdomar som hiv och ebola samt nya djursjukdomar.

Företaget har bland annat mer än 1750 pågående studier globalt inom onkologi, vilket är ett av de största utvecklingsprogrammen i branschen. Och genom banbrytande innovation, forskning och utveckling fortsätter MSD att vara en global ledare inom vacciner.

– Forskning är vår livsnerv. Vi använder kraften i ledande vetenskap för att rädda och förbättra liv runt om i världen. Man ser detta när man tittar på vårt globala kliniska onkologiprogram som verkligen tänjer på gränserna för cancervetenskap, säger Olivier Fouret, vd MSD Sverige.

Forskningssamarbete med KI
Sedan 2016 har MSD Sverige ett etablerat samarbete med Karolinska Institutet, lett av Stina Salomonsson, som resulterat i ökad förståelse för patientens sjukdomsbörda, effekten av vaccination och hur man potentiellt kan använda verkliga data på olika sätt.

-Vår forskning i Sverige är betydande, för närvarande har vi 47 kliniska prövningar runt om i landet, inom onkologi, vacciner, kardiologi och infektion. Pandemin har visat oss vikten av motståndskraftiga sjukvårdssystem och den nyckelroll som vaccin spelar för att skydda mot nuvarande och framtida sjukdomar. Läkemedelsindustrin har en viktig roll att spela här och genom spetsinnovation fortsätter MSD vara en global ledare inom vacciner för att hjälpa patienter i Sverige och runt om i världen. Vi fortsätter anpassa oss också i vårt sätt att arbeta med våra kunder och även inom våra team, berättar Olivier Fouret.

“Silicon Valley of the North”
Olivier Fouret är nytillträdd vd för MSD Sverige och han ser många möjligheter till samarbeten med det svenska hälso- och sjukvårdssystemet i Stockholm och Sverige.

– Ett ”Silicon Valley of the North”, en grogrund för innovation och startups, säger Olivier Fouret och hänvisar till företagets samarbete med Microsoft. Genom att använda Minecraft, en spelplattform, för att erbjuda utbildningsmaterial, kan vi öka vaccinationsfrekvensen över hela Sverige. Inom onkologi tar vårt samarbete med Microsoft upp frågan om sen upptäckt av lungcancer – som är den dödligaste av alla cancerformer. Genom samarbetet har vi skapat en Healthbot som driver symtomatiska patienter att söka vård tidigare och hjälper läkare att diagnostisera lungcancer lättare, säger Olivier Fouret.

MSD, känd som Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA i USA och Kanada, är enade kring sitt syfte: Vi använder kraften hos ledande vetenskap för att rädda och förbättra liv runt om i världen. I mer än ett sekel har företaget legat i framkant av forskningen och tagit fram mediciner, vacciner och innovativa hälsolösningar för världens mest utmanande sjukdomar.

www.msd.se