Så ska Järfälla bli klimatneutralt till 2030

Järfälla kommun arbetar tillsammans med det lokala näringslivet för att bli klimatneutralt till år 2030.
Bland annat skapar man kolsänkor i det enorma stadsutvecklingsprojektet Barkarbystaden.
– För alla utsläpp som uppstår när vi bygger och lever här ska vi binda koldioxid för att nå netto noll av koldioxidutsläpp, förklarar Megha Huber, miljöstrategisk chef i Järfälla kommun.

Som första kommun i Sverige upprättade Järfälla år 2017 en koldioxidbudget. Den visar att kommunen behöver minska utsläppen med 15 procent per år inom områdena transporter och byggnation för att bidra till målen i Parisavtalet. Samarbetet med Viable Cities, ett strategiskt innovationsprogram som arbetar med omställningen till klimatneutrala och hållbara städer, har gett en handlingsplan för klimatneutrala Barkarbystaden med 42 åtgärder.

Barkarbystaden är ett enormt stadsutvecklingsprojekt som ska ha 14 000 bostäder klara till år 2035.

– Målet är nu att arbeta med hela den geografiska ytan för ett klimatneutralt Järfälla år 2030 och att implementera koldioxidbudgeten, säger Megha Huber.

Barkarbystaden blir en knutpunkt
Redan i dag bor 7 000 invånare i Barkarbystaden, men den siffran ska öka med ytterligare 30 000, samtidigt som det skapas tusentals nya arbetsplatser. År 2026 är Barkarbystaden också en knutpunkt för kollektivtrafik med tunnelbana, regionaltåg och buss. Toni Chmielewski är projektchef för Barkarbystaden.

– Vi bygger en helt ny och hållbar stad. Här har vi möjlighet att göra rätt från början och testa nya idéer och innovationer. Det gör att vi lär oss själva samtidigt som vi är med och utvecklar branschen, säger han.

Järfälla kommun har inlett ett nära samarbete med näringslivet för en mängd olika projekt som alla syftar till att nå målet om klimatneutralitet. Tillsammans med företaget Granitor Aenigma arbetar man med biokol för att skapa kolsänkor. Biokol är ett klimatsmart jordförbättringsmedel som skapas via en så kallad pyrolysprocess som samtidigt binder koldioxid. Robert de Montigny är Affärsområdeschef Samhällsbyggnad på Granitor Aenigma.

– När vi gräver ner biokol i marken i växtbäddar så blir det en kolsänka. Det fungerar också som ett vattenfilter som renar dagvattnet innan det släpps vidare och hamnar i Mälaren, förklarar han.

Biokol i Barkarbystaden skapar många fördelar
Biokol binder också näring, vilket gör att det som planteras växer betydligt bättre. Därmed uppnås ytterligare en fördel för att skapa en hållbar och levande stadsmiljö.

– Det finns väldigt konkret forskning som visar att människor mår bättre i en grön stadsdel, säger Robert de Montigny.

Den respons som kommunen fått från boende och andra för sina satsningar på innovativa lösningar för ökad hållbarhet är genomgående mycket positiva.

– Det finns en stolthet bland de som flyttar in i Barkarbystaden att vi ligger i framkant. Vi märker att allt fler i högre utsträckning vill söka sig hit, avslutar Toni Chmielewski.

Läs mer på: www.jarfalla.se

Järfälla kommun arbetar tillsammans med det lokala näringslivet för att bli klimatneutralt till år 2030.

Läs mer på: www.jarfalla.se

Branschexpert: Kommunerna måste öppna upp för biogas

Biogas kan minska utsläppen från den vägburna godstrafiken med 90 procent. Samtidigt går utbyggnaden av tankstationer för biogas långsamt. – Vi kan hjälpa Sveriges kommuner att uppnå sina miljömål men då måste de hjälpa till med tillstånden, säger Sharareh Edström, Sverigedirektör Traffic på Gasum.

Flytande biogas är ett förnybart, cirkulärt och ofta lokalproducerat drivmedel som ger störst miljövinst per investerad krona. Åkeribranschen intresse att övergå till biogasfordon går hand i hand med stationsnätverkets utbyggnad. Men i hela Sverige i dag finns bara 29 tankstationer för flytande biogas.

Gasum efterlyser tillgången till byggbar mark
Med tillgång till detaljplanerad mark för att bygga en tankstation och en konsekvent tolkning av Planbestämmelserna av kommunerna i landet skulle deras egna klimatmål kunna uppfyllas snabbare. Hon efterlyser därför ett tätare samarbete mellan de olika funktionerna på kommunerna, som avdelningarna för samhällsbyggnad, miljöfrågor, exploatering och näringslivsfrågor

– Näringslivets aktörer är synkade och redo att fortsätta övergången till biogas, men den offentliga sektorn måste också vara en fungerande länk i kedjan så att den gröna omställningen inte stannar vid ord, säger Sharareh Edström.

När ett åkeri behöver förnya sin lastbilsflotta och det inte finns någon tankstation inom rimligt avstånd inom ett år ersätts den ordern mot diesellastbilar, säger hon

På mejerikooperativet Arla är man redo att ställa om en stor del av fordonsflottan till biogas. Vi behöver biogas för att uppnå våra högt uppsatta miljömål till år 2025. Att producera biogas av gödsel från mjölkgårdarna ger oss en cirkulär ekonomi. Fordonen finns redan att tillgå, men det känns som att infrastrukturen ännu inte är på plats fullt ut. säger Eric Wärnhem, Fleet Manager på Arla

Vi är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med våra samarbetspartner främjar vi utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid.

Läs mer här 

De utvecklar en innovativ behandling mot spridd njurcancer

Avancerad njurcancer saknar i dag en effektiv och säker behandling. Det menar Börje Haraldsson, professor, njurläkare och en av grundarna av läkemedelsbolaget Oncorena.
– Behandlingen vi arbetar med är fortfarande i tidig klinisk utveckling, men resultaten vi hittills sett är spännande, säger han.

Enligt WHO drabbas runt 400 000 personer i världen av njurcancer varje år och 80 procent av patienterna är mellan 40 och 69 år gamla när de diagnosticeras. Det är en svår sjukdom och Börje Haraldsson, professor och läkare, berättar att det finns ett brådskande och stort medicinskt behov av nya, effektiva och säkra läkemedel.

Han är en av grundarna av det svenska läkemedelsbolaget Oncorena, som är dedikerat till att ta fram en innovativ behandling för att kunna bota patienter med avancerad njurcancer.

Vill hitta ett nytt alternativ
– I dag kan sjukdomen botas med hjälp av kirurgi om den upptäcks i tid, men tyvärr hinner tumören ibland spridas till andra organ, och dessa patienter med spridd njurcancer har begränsad livslängd. I dag behandlas dessa patienter med olika typer av riktade och immunoaktiva läkemedel med begränsad effekt. Vi vill hitta ett annat alternativ som skulle kunna ta bort njurcancercellerna. Det var därför vi började utveckla läkemedelskandidaten orellanin.

”Misstas för trattkantareller”
Orellanin har en ny och unik verkningsmekanism. Den utvecklas för organspecifik kemoterapi med botande potential för patienter med avancerad njurcancer och dialys. Haraldsson berättar att Orellanin finns i svamp inom familjen Cortinarius, som enstaka personer oavsiktligt plockar och äter i tron att det rör sig om trattkantareller.

– Det var när jag träffade patienter som ätit denna typ av svamp som idén att använda orellanin mot njurcancer föddes. De kliniska effekterna av orellanin är väldokumenterade och helt begränsade till njurarna. Min forskargrupp fascinerades av hur organspecifik och kraftfull substansen är och har experimentellt kunnat visa att den hade positiv effekt på klarcellig och papillär njurcancer; de två vanligaste formerna av njurcancer som drabbar 90 procent av njurcancerpatienterna.

En unik verkningsmekanism
Orellanin har en unik verkningsmekanism: den aktiva substansen är en form av syntetiskt orellanin som utvecklas för organspecifik kemoterapi med botande potential för patienter med avancerad njurcancer, som står på dialys på grund av njursvikt.

– När en patient inte längre har någon egen njurfunktion kan den medicinska behandlingen vara helt och hållet inriktad på att stoppa cancern som är spridd i kroppen. Det är därför vi börjar med en klinisk studie av denna patientgrupp som inte har någon njurfunktion att förlora. Vi ser stor potential i den här metoden och hoppas att den kommer att kunna rädda många liv i framtiden, avslutar Börje Haraldsson.

Oncorena AB är ett svenskt läkemedelsföretag som grundades 2011 i Helsingborg med målet att utveckla en banbrytande behandling för avancerad njurcancer (metastaserad njurcancer) med huvudkontor i Lund. Vårt mål är att bekräfta den kraftfulla antitumöraktiviteten och andra kliniska fördelar med orellanin i avancerade njurcancerpatienter.

Läs mer om Oncorena här

 

Smartinfo hjälpte Carnegie Fonder med hållbar dokumenthantering

När fondbolaget Carnegie Fonder insåg att deras arkivering av papper var ohållbar började de leta efter ett digitalt alternativ som enligt Anna Hammar, Business Analyst, behövde vara lättillgängligt, användarvänligt och skalbart.
– Vi har kunnat effektivisera vår verksamhet otroligt mycket med hjälp av Smartinfo, säger hon.

Carnegie Fonders administration behandlade i slutet av 00-talet både kunddata och kundpapper analogt. Anna Hammar, Business Analyst i bolaget, berättar att det var otroliga mängder papper som hanterades – de satt på allt från förhandlingar och sälj- och köpordrar till rena bokföringsunderlag kopplade till fondernas värdering och värdepapper. De insåg snart att det behövdes ett enklare sätt att arkivera och komma åt dessa på.

– Vårt arbetssätt var väldigt individberoende och ineffektivt; om dokument skulle delas behövde pärmar hittas och skeppas i väg. 2010 började allt fler digitalisera sin pappershantering och vi behövde kunna märka upp alltmer komplexa ärenden i kategorier. Vi behövde en partner som kunde hjälpa oss och kom i kontakt med Smartinfo.

Konverterar analoga arkiv
Smartinfo har i dag över 20 års erfarenhet av digitalisering av arkiv. Bolaget grundades 2001 och är en branschunik lösning för distribuerad skanning. Sedan 2005 använder de en egenutvecklad molnplattform som Bill Forssberg, företagets vd, berättar är oerhört dynamisk och unik då den kan integreras mot i stort sett alla system via smidiga API-er.
– Den konverterar analoga arkiv till digitala, vilket inte bara gör informationen mer lättillgänglig utan dessutom ökar säkerheten.

Carnegie Fonder inledde sitt digitaliseringsarbete med Smartinfos tjänster SmartScan och SmartArchive, för att sedan bygga på med ärendehanteringstjänsten SmartFlow och avtalshanteringen SmartContract.

– Vi upptäckte snabbt hur olika delar i organisationen effektiviserades och vi uppskattar verkligen anpassningsbarheten i tjänsterna. API:erna gör att vi automatiskt kan leverera handlingar från externa kanaler in i arkivet och vi har kunnat koppla ihop SmartArchive till vår kundportal så att våra kunders handlingar sparas på ett och samma ställe. Att de själva kan logga in med BankID och hitta sina ärenden ökar förstås kundnöjdheten, vilket vi verkligen ser som grädde på moset, avslutar Anna Hammar.

Smartinfo har skannat och tolkat över 30 000 000 handskrivna handlingar sedan bolagets grundande. Företaget är certifierat enligt ISO 9001-kvalitet och ISO 27001 informationssäkerhet. All data stannar inom Sverige och servrarna står på Bahnhof AB.

Läs mer på www.smartinfo.se

Så skapar digitaliseringen nya hjälpmedel inom sjukvården

En augmented reality-baserad lösning för självinjicering, en avatar för förbättrad patientutbildning och en algoritm som förutser vårdbehov – det är några nya digitala lösningar som Takeda Sverige arbetar med.
– Vi har en global innovationsstrategi som sträcker sig utöver läkemedel, förklarar Vatroslav Mateljic, vd för Takeda Sverige.

Läkemedelsföretaget Takeda har valt Norden som testbädd för innovation och skapat ett Center of Excellence for Innovation här. Chef är Silvia Bäckström.

– I Norden råder ett välutvecklat digitalt ekosystem. Sjukvårdssektorn är öppen för att ta del av nya innovationer, säger hon.

Takeda arbetar sektoröverskridande
Takeda uppfattar att det är viktigt att arbeta i samverkan med andra aktörer inom vården, med vårdgivare, patient- och anhörigorganisationer, men också andra läkemedels- och tech-bolag.

Ett aktuellt innovationsexempel är applikationen ”Leva med IBD”, som hjälper patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.

– Den är som en one-stop-shop, där patienter kan få hjälp att själv hantera livet med sin sjukdom, säger Silvia Bäckström.

På sikt är visionen att integrera appen med NOVA2-projektet, som är ett samarbete med kvalitetsregistret SWIBREG, Karolinska Institutet, Örebro Universitet och AI-företaget AlgoDx. Det handlar om att utveckla ett nytt vårdkoncept som bygger på en algoritm som har som mål att kunna förutse patienternas försämringsperioder och därmed underlätta och förbättra vården av IBD-patienter.

Ett annat projekt är AR Self Infusion Tool, som lanseras i slutet av året och involverar bland andra vårdpersonal, patienter och deras anhöriga. Verktyget använder augmented reality för att lära patienter att självinjicera genom interaktiva inlärningsupplevelser. Patienten kommer till exempel att virtuellt kunna öva sig på att vinkla nålen, rengöra injektionsstället och förbereda en fjärilsnål.

Ett digitalt kommunikationsvektyg i 3D ökar förståelsen för tumörsjukdomar
VisiMee, ett 3D-kommunikationsverktyg som visar personanpassad information om patientens sjukdom och behandling är utvecklad tillsammans med Lungcancerföreningen, två svenska universitetskliniker och motsvarande aktörer i tre andra nordiska länder för patienter med lungcancer.

När sjukvårdspersonal ger diagnos och förbereder behandling kan det vara svårt för en patient att ta in all information, som att förstå var tumören sitter, hur stor den är och vad behandlingen gör. Med VisiMee, som kommer att lanseras under våren, visualiseras detta i den digitala 3D-representationen av patienten. Lösningen är anpassningsbar och gemensamt övervägs det andra områden där den kan hjälpa patienterna att bättre förstå sin diagnos och behandling.

– Allt detta gör vi för att framtidssäkra vår verksamhet. I dag räcker det inte med att erbjuda läkemedel. Vi måste kunna erbjuda holistiska lösningar för att stödja diagnostik och behandling för patienter, avslutar Vatroslav Mateljic.

BeammWave har patenterat framtidens mmWave-teknologi

Datatrafiken i världen fördubblas var 18:e månad, då vi alla bokstavligen lever och dör med mobilen i handen. Nu är det befintliga radiospektrumet fullt utnyttjat på många platser – och framtiden finns i 5G-standarden.
– Vi bygger en digital lösning för 5G:s nya frekvensband, medan alla andra bygger analog dito, säger Stefan Svedberg, vd på BeammWave.

Det finns 9,4 miljarder aktiva mobilabonnemang i världen, varav en majoritet är smartphones men en stor och växande del är uppkopplade saker. Detta leder till en betydande ökning i mängden datatrafik varje år och Stefan Svedberg, vd på BeammWave, berättar att det inte finns några tecken på att trenden avtar.

– Traditionellt har nästan all kommunikation använt sig av radiospektrum med frekvenser lägre än 6 GHz. Där finns exempelvis WiFi, Bluetooth och tidigare generationer av mobilnät – men där befolkningar är som tätast, exempelvis i Nordamerikas och Asiens megastäder, är detta spektrum redan fullt utnyttjat. Det finns dock gott om outnyttjat radiospektrum på frekvenser över 24 GHz. Dessa är en del av 5G-standarden och kallas för millimetervågor. Sedan något år tillbaka har operatörer i USA, Japan och Korea börjat bygga och licensiera nät för detta spektrum, så en växande global marknad finns redan.

Ung talang och ärrade veteraner
Hos det Lundabaserade företaget BeammWave arbetar radioingenjörer av världsklass tillsammans med två av världens mest produktiva uppfinnare. I deras internationella team om 25 personer med elva olika nationaliteter, arbetar både ung talang och ärrade industriveteraner med att bygga lösningar för höga volymer.

– Dessutom har vi nu också säljteam på plats i Storbritannien, Taiwan och Korea, vilket gör oss redo att ta nästa steg på vår resa, konstaterar Stefan.

Varför kan BeammWave lyckas?
Stefan berättar att det BeammWave bygger är extremt komplext rent tekniskt, men att det inte skrämmer dem då det ligger inom deras egen påverkbara sfär.

– Vi har en unik idé på hur man löser ett faktiskt, tydligt och välkänt problem och vår patentportfölj kan göra betydligt större bolag gröna av avund.

Bengt Lindoff, BeammWaves chefsarkitekt och Sveriges mest produktiva uppfinnare med 2 000 patent, håller med.

– Ju komplexare ett problem är, desto mer tenderar man att bryta ner det i mindre komponenter som man sedan låter specialister lösa. Detta gör att helhetsbilden går förlorad. Man måste ha ett övergripande angreppsätt för att kunna ta verkligt stora kliv framåt. Det är precis detta som BeammWave tillsammans kan göra. Vi har en patentskyddad lösning som inte bara ger bättre prestanda, utan som dessutom är både billigare och mer energieffektiv.

Detta gör BeammWave unika:
- Bygger på tiotals år av forskning vid Lunds universitet.
- Ett internationellt team med en god balans mellan system- och radiokunskap samt mer än 100 manårs erfarenhet från marknaden.
- En mycket god kännedom om standarden och vilka kompromisser som gjorts där.
- Ett fantastiskt rekryteringsläge lokalt i Lund med närhet till universitetet men även en rad globala företag som samlats i Ideons teknikkluster.
- En fullständigt unik patentportfölj.
- Etablerade globalt med huvudkontor i Lund och representation i Korea, Taiwan, Kanada och Storbritannien.

Läs mer på https://beammwave.com/ eller följ oss på LinkedIn

Listade på Nasdaq First North Growth Market under BEAMMW B

– Vi har många framgångsrika projekt bakom oss, sitter på världsunik kompetens och vet hur man lyckas med AI i praktiken. Marcus Weiland, vice vd Savantic.

Innovation med AI löser energikrisen

Sverige står inför en svår energikris men svensk innovationsförmåga har räddat oss förut. AI gör energisystemet effektivare.
– AI kan göra underverk i de flesta branscher, inte minst inom energiområdet. Energikrisen gör att vi måste producera, använda och distribuera energi på ett smartare sätt, och ska vi lyckas med det måste vi använda artificiell intelligens, säger Marcus Weiland, vice vd på AI-konsultbolaget Savantic.

Stigande energipriser, brist på el, hot mot klimatet och en tung industri som på kort tid ska ställa om till fossilfri produktion – det är inte ont om utmaningar för Sveriges framtida energiförsörjning. Savantic är ett bolag som vill vara med att accelerera och optimera energianvändningen, så att vi undviker stora samhällsproblem.

AI kan stärka Sveriges konkurrenskraft
– Hoten är många, men energikrisen kan samtidigt innebära en fantastisk möjlighet för Sverige. Vi har en innovationsförmåga i världsklass, är ledande inom exempelvis fjärrvärme och isolering av hus. Om vi kan exportera smarta lösningar för klimatomställning och fortsatt elektrifiering av samhället kan vi kraftigt stärka Sveriges konkurrenskraft, menar Marcus Weiland, vice vd på Savantic.

Kompetens från hela världen
Savantic besitter en unik kompetens efter 20 års datadrivet arbete och mer än 100 lyckade AI-projekt. Företaget, där samtliga konsulter disputerat, attraherar spetskompetens från hela världen. Åsa Granqvist är expert på rekrytering av bristkompetens.

– Våra senaste rekryteringar kommer från Polen, USA och Japan och vi arbetar med AI inom alla branscher. Tack vare vår internationella kompetens har vi också vunnit kunder i hela världen. Nu senast i Japan.

Åsa fortsätter:

– I Sverige har vi har flera konsulter som arbetar för att göra elnäten smartare i samarbete med Svenska Kraftnät.

Energieffektivisering är också en viktig del av lösningen på energikrisen. Fastighetsbranschen kan spara energi och pengar genom att med AI ta fram prognoser på när elpriset kommer att vara lågt så att man kan styra ventilation och värme så att uttagen sker när det finns mest energi tillgängligt och elpriserna är som lägst.

Inom industrisektorn jobbar Savantic bland annat med AI-lösningar som kan effektivisera förbränningsugnar och kärnkraftverk.

– Med bara en mjukvaruuppdatering sparade vi utsläpp motsvarande 250 personbilar i en stålugn åt en kund. Varje ugn är unik och varje kärnkraftverk är unikt, så där går vi in och skräddarsyr lösningen för respektive kund, berättar Marcus.

Nära samarbete med kunden under innovationsresan
Både Åsa och Marcus hoppas att fler utvecklingsansvariga, myndighetschefer och vd-ar ska utnyttja innovationsförmågan i små bolag som Savantic.

– Projekten ser väldigt olika ut i olika branscher, men vi jobbar alltid väldigt nära kunden under ”innovationsresan”. Det är nödvändigt eftersom vi nästan alltid tar fram lösningar som är helt integrerade i deras tjänster eller produktion, avslutar Åsa.

 

Läs mer hos Savantic

 

 

 

Den digitala tråden – nyckel till framgång i industrin

En digital tråd ökar effektivitet och produktivitet i tillverkande företag. Men för att dra verklig nytta av möjligheterna som kommer med Industri 4.0 så krävs strategiska beslut, rätt verktyg och en långsiktig samarbetspartner.

Den digitala tråden – ett sammanhållet och kontinuerligt dataflöde av all produktdata inom produktutveckling, produktion och eftermarknad – är en nyckel till framgång i tillverkningsindustrin.

– I en osäker omvärld fyller den digitala tråden en extremt viktig funktion. Med den skapas förmåga att på ett effektivt sätt hantera förändringar och nya förutsättningar. Företag som strategiskt arbetar med en digital tråd säkerställer att rätt person vid rätt tid och med rätt kontext har tillgång till rätt typ av information genom hela värdekedjan, säger Johan Adelgaard, Head of Sales and Marketing, PDSVISION.

En framgångsrik digitalisering skapar möjligheter i form av en effektivare och mer produktiv tillverkning. Därmed blir det enklare att genomföra förändringar i verksamheten och att driva kontinuerlig produktförbättring. Det i sin tur resulterar i bättre kundupplevelser och en större produktvariation.

– Trenden går mot kortare utvecklingstid och längre livstid på produkterna. Därför är det oerhört viktigt att företagets informationsflöde hänger ihop. Oavsett om man är på konstruktion, produktion eller eftermarknadsavdelningen måste alla i företaget jobba mot samma datamängd genom hela produktlivscykeln, säger Carl Fredrik Kastengren, Business Unit Director IoT, PDSVISION.

Bara sett början av Industri 4.0
Sammankopplade och automatiserade dataflöden är kärnan i Industri 4.0. Men utvecklingen stannar inte vid automatisering av den egna fabriken – många företag vidgar sitt digitala fokus till att även omfatta exempelvis partners och leverantörer.

– Vi har bara sett början på Industri 4.0. Nu jobbar vi mycket med lösningar för mer komplexa värdekedjor som kopplar ihop företag med både underleverantörer och kunder. Företag behöver ha god förståelse för exempelvis ursprungsmaterial och komponenters koldioxidavtryck och kunna hantera denna information på ett effektivt – helst automatiskt – vis. Den digitala tråden måste förlängas för att svensk industri ska kunna fortsätta växa samtidigt som resursanvändning och miljöpåverkan minskar, säger Carl Fredrik Kastengren.

Kräver ett långsiktigt strategiskt arbete
Digitaliseringsarbetet är emellertid inget som sker av sig själv. En framgångsrik digitalisering kräver ett långsiktigt strategiskt arbete, rätt verktyg och en stabil partner med spetskompetens. Därför har PDSVision ett heltäckande erbjudande som omfattar allt från industriella AR-lösningar och CAD-produkter, till PLM-system, avancerade simuleringar, spetsade utbildningar och en egenutvecklad programsvit.

– Med lång erfarenhet, gedigen kompetens och bra mjukvarulösningar skapar vi förutsättningar för våra kunder att utforma en digitalt driven verksamhet och att i sin tur skapa bättre kundupplevelser. Digitalisering är komplext, men med vår hjälp gör ni den till en konkurrensfördel, avslutar Johan Adelgaard.

Läs mer hos PDSVISION.

PDSVISION är den ledande rådgivaren inom digitalisering av produktutvecklingens alla faser. Genom att kombinera de bästa mjukvarulösningarna med transformationsstöd, utbildning och teknisk support hjälper vi företag att lyckas med sin digitaliseringsresa. Lär mer på pdsvision.com.

Läs mer på www.pdsvision.com

Mor och dotter duon skapar kreativt utrymme i kontorsbranschen

Nytt kontor? Spacemaker kan leda arbetet från ax till limpa för att skapa en miljö som speglar företagets varumärke.– Vi har utvecklat en teknisk plattform som i 3D kan visa hur kontoret kommer att kunna se ut innan ni ens bestämmer er för att hyra lokalen, säger Nadia Lalami, Co-founder och vd.

Det är en utmaning att hitta rätt lokal till rätt kostnad och sedan inreda den på ett snyggt sätt utan att betala för mycket. Det menar Nadia Lalami, Co-founder och vd på Spacemaker, och konstaterar att det beror på att uppdraget ofta landar på någon utan erfarenhet.

Nadia har själv 25 års erfarenhet inom Workplace Service. Hon har tidigare varit anställd som Global Workplace Director på stora techbolag. 2019 startade hon upp Spacemaker tillsammans med sin dotter Isabelle Björkvall Lalami, för att kunna erbjuda företag expertis och kunskapsdelning.

–  Jag var tidigare anställd på bland annat Spotify där jag ansvarade för kontoren globalt. Jag hade då varit överlycklig om jag hade haft ett verktyg som Myfurn. Vi såg att det saknades både verktyg för den operativa verksamheten samt kunskap om hur man går tillväga när man behöver förändra nuvarande lokal eller flytta till ny lokal. Vi har uppmärksammat att företag skulle spara pengar på att ha kontroll över sin nuvarande inredning samt ha kunskap runt processen inför nya kontorslokaler. Vi vet hur mycket pengar ett företag kan spara genom att arbeta på rätt sätt.

Utvecklar innovativa kontorsytorSpacemaker arbetar med strategisk rådgivning, hyresförhandlingar, projektledning vid ombyggnationer samt avtalsförhandlingar inom Facility Management. De hittar och utvecklar innovativa kontorsytor som möter företagens behov och speglar dess varumärke för att attrahera rätt medarbetare till verksamheten. För att underlätta processen har de utvecklat det digitala kontorsverktyget MyFurn.

Inred kontoret innan du bestämt dig
En av funktionerna i Myfurn är att du som användare kan inreda kontoret digitalt och få ritningar i 3D redan innan man bestämt sig för att hyra lokalen. Möblerna sammanställs i en lista med tydliga priser och kan sedan beställas hem direkt från plattformen.

– Plattformen kommer göra det möjligt för vem som helst att inreda och visualisera kontoret och samtidigt få kontroll på kostnaderna innan företaget tar beslut om ny kontorslokal. Det är precis som att spela ett datorspel, säger Isabelle Björkvall Lalami.

Hon berättar att MyFurn utöver visualisering av kontoret är ett verktyg som används i den operativa verksamheten inom Facility management.

– Det skapar kontroll, kostnadsmedvetenhet och en hållbarhet i bolaget.

Styrka att arbeta mor och dotterAtt utveckla en plattform för att förenkla arbetet för sina kunder var ett naturligt steg för Spacemaker. Isabelle berättar att det är en av fördelarna med att arbeta tillsammans som mor och dotter, att kunna kombinera lång erfarenhet med de trender och digitala verktyg som dyker upp på marknaden.

– På Spacemaker håller vi en snabb dialog med högt i tak och kan på så sätt effektivt komma framåt och göra skillnad. Det är en enorm styrka och vi är glada att kunna ta med den här kombinationen ut till våra kunder.

Läs mer om Spacemaker här
https://www.spacemaker.se/hem

Svenska Rototest tar bilbranschen in i framtiden

I över 30 år har ingenjörerna på Rototests arbetat med att ständigt utveckla både produkterna på företaget – och branschen själv. Efter att ha skapat den första navkopplade dynamometer säkerställde de sin plats som den ledande aktören på marknaden.

Vad som började som en testverksamhet har nu förändrats till en produktionsfirma med anläggningar i 25 länder. Med kunder inom allt från bilindustrin till forskningsorganisationer har Rototest snabbt växt till den självklara aktören att vända sig till när det kommer till avancerad provning av fordon, inklusive ADAS (Advanced Driver Assistance Systems).

Framtidssäkra investeringar
Rototests system är patenterade och utformade för att minska både kostnader och tiden det tar att utföra olika tester. Utöver detta mäter produkterna så pass detaljerat att de möjliggör en utveckling av framtidens teknik.

Produkterna är även utformade för att vara lättillgängliga och kunna användas varsomhelst – så länge det finns ett golv och elanslutning. Den unika konstruktionen är enormt kostnadseffektiv och sparar användarna både pengar och mödan av att behöva installera en otymplig testrigg.

Vikten av en god företagskultur
Trots att produkten självklart varit av stor vikt i Rototest framgångssaga menar Christian Engström, vd på Rototest, att företagskulturen spelat minst lika stor vikt när det kommer till att bli världsledande.

– Vi lägger stor vikt vid att skapa en driven, men inkluderande, företagskultur. Vi rekryterar de bästa ingenjörerna, men lägger även stor vikt vid att bygga kunskap för att ständigt bli bättre, säger han.

Produkterna och företagskulturen har redan tagit Rototest en lång bit på vägen – och det slutar inte här. För tillfället arbetar de med en betydande order på tiotals miljoner kronor från en av USA:s större biltillverkare.

– Våra team arbetar hårt med att skapa fantastiska, högkvalitativa och framåtsträvande produkter. Inte för att hänga med i marknaden – utan för att ständigt utveckla den, avslutar Christian.

Rototest grundades i januari 1988 av erfarna ingenjörer med stor kunskap av produktutveckling inom bilindustrin. Efter endast ett fåtal år med intensive utveckling och testning har Rototest utvecklat marknaden genom att skapa världens första navkopplade dynamometer.

Läs mer om Rototest här!