Fotograf: Jonas Norén.

Därför ska du uppmuntra dina utvecklare att spåra ur

När världen digitaliseras riktar företag in sig på att skapa digitala lösningar och produkter för att effektivisera eller spara pengar. Lotten Holmgren, vd och partner på Kruso, hävdar att man på vägen tappat bort betydelsen som de människor som utvecklar produkterna faktiskt har.
– Fokusera på att ta till vara på all den kapacitet som finns i teamet, på riktigt.  Det är så du skapar verkligt värde, säger hon.

Digitaliseringen handlade först om stark digital närvaro men i takt med att marknaden började utvecklas skiftade fokus till användarupplevelsen. I dag är i stället maskininlärning och AI eftertraktat för att minska manuella arbetsuppgifter. Nästa steg för digitaliseringen är enligt Lotten Holmgren på den nordiska digitalbyrån Kruso att ge människorna som utvecklar lösningen verkliga möjligheter att bidra på riktigt.

– Alla i teamet måste självklart ha kompetenser som håller hög standard, men jag tycker inte att det är tillräckligt. För att bidra på riktigt krävs både information och engagemang. Detta går inte att nå utan att göra ett handplockat techteam till en del av helheten och tillåta dem att ifrågasätta och ha lite jädrar anamma. Ska någonting hända behöver rätt personer vara på rätt plats och få göra rätt sak. Det är inte svårare än så, ändå ser man ofta förbi den här gyllene resursen på sitt företags digitaliseringsresa, säger hon.

Holmgren berättar att Kruso är en digital techpartner som är specialist på att utveckla komplexa digitala system, webbplattformar och tjänster.
– Medarbetaren är alltid centrum hos oss, ja alla 140. Anledningen är enkel. Människor som bjuds in och får fullt förtroende är också de som kommer bry sig mest. Och det är det allra effektivaste sättet att säkra att vi levererar kvalitativa och smarta lösningar till våra kunder.

För att kunna skapa kvalitet på riktigt och samtidigt göra korrekta kompromisser menar Lotten att det är viktigt att beställa tjänster på rätt sätt. Här är hennes tre råd till dig som beställare.

1. Låt teamet vara en del av helheten
”En utvecklare tar hundratals mikrobeslut varje dag, därför måste teamet förstå systemmiljön, affären och kundens kunder. Alla måste ha insikt i vilket problem som ska lösas och vinsten med att lösa det. I ett team finns det en enorm kraft att lösa problem om de tror på lösningen; inte bara kodtekniska problem utan även sådana som har affärsmässiga konsekvenser. Våga se bortom den traditionella rolluppdelningen – i slutändan är det varje liten rad kod som avgör er ROI.”

2. Mer punk åt folket!
”Teamet måste få utrymme att bidra med nya idéer och våga ifrågasätta! Uppmuntra utvecklarna att öppna upp, spränga ramarna och spåra ur – samtidigt som de förstås fortsätter att ta fullt ansvar.”

3. Don't one stop shop
”Sträva efter att sätta ihop ett team med handplockade individer från olika leverantörer, med kunskaper och egenskaper som pushar er och er lösning framåt. Tillsammans agerar de som en skräddarsydd, virtuell byrå. Nöj dig inte med en leverantör som ”bara” levererar på kravlistan från början till slut. Hittar du rätt team och lyssnar på vad de säger är vägen till framgång plötsligt betydligt mycket rakare.”

Läs mer

 

Kruso är specialister på att utveckla komplexa digitala system, webbplattformar och tjänster. Alltid med medarbetaren, kunden och lösningen i fokus. 110 ödmjuka experter som bryr sig finns på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Aarhus, Lviv och Lissabon

kruso.se

Offentlig upphandling kan driva innovation

Tillsammans med innovativa företag kan den offentliga sektorn bidra till att utveckla nya, digitala tjänster som inte bara löser behov utan även möter efterfrågan. Genom att använda metodiken efterfrågeacceleration är det möjligt att sprida dessa lösningar vidare inom offentlig sektor och i högre grad driva innovation och omställning, berättar Lina Svensberg, metodikens skapare.

I dag utvecklar den offentliga sektorn en mängd nya, digitala tjänster som löser olika behov i samhället, men innovationen går långsamt. Genom utökat samarbete är det möjligt att effektivisera arbetet och utveckla tjänster som kan användas av betydligt fler aktörer.
– I stället för att upphandla en specifik lösning kan man med hjälp av efterfrågeaccelerationsmetodiken upphandla ett helt innovationsarbete, säger Lina Svensberg, metodikens skapare.

Hon är Innovation Manager på Compare och verksamhetsledare för DigitalWell GovTech Incubator. Svensberg konstaterar att den offentliga sektorn ofta lägger sitt fokus på att titta på befintliga behov, när de i stället borde prata om verklig efterfrågan.

– Det har inte tidigare funnits någon passande metodik på marknaden för att skifta detta fokus, men vi såg att det fanns en stor potential – särskilt genom att tänka skalbart från början. Efterfrågeacceleration möjliggör för flera bolag att upphandlas tillsammans och i takt med att arbetet utvecklas kan verksamheters behov av tjänsten utvärderas. I slutänden väljs ett av företagen ut för att vidareutveckla tjänsten, utan att övriga aktörer förlorar på det, säger hon.

Driver efterfrågan
Tillsammans med ett team från bland annat Vinnova och Karlstads kommun har innovationsplattformen Compare med Lina Svensberg i spetsen utvecklat efterfrågeaccelerationsmetodiken.
– Vi vill visa att offentlig upphandling kan bli ett verktyg som i högre grad bidrar till att nya, innovativa lösningar kommer ut på marknaden, säger Svensberg. Om bara en procent av de 800 miljarder som varje år läggs på offentlig upphandling kunde driva innovation skulle det exempelvis motsvara mer än en fördubbling av Vinnovas årliga budget.

VR-teknik som stöder vården
Karlstads kommun har använt sig av metodiken. De har tillsammans med de upphandlande leverantörerna utvecklat ett utbildningsverktyg som med stöd av VR-teknik ger vårdpersonal en inblick i hur det är att leva med kognitiv sikt. I upphandlingen gick tre av de sju upphandlade företagen vidare från en konceptfas till en prototypfas, innan ett företag fick det slutliga uppdraget att utveckla och leverera slutprodukten.

– En stor ekonomisk fördel med den här metoden är att fler kunder på sikt delar på kostnaden för utveckling, vilket gör att det går snabbare att skala projektet. Det ger också en marknadspotential då de involverade företagen får rättigheterna tjänsterna som de utvecklar, vilket ökar motivationen att investera egna resurser i utvecklingsarbetet. Vi kan samtidigt stötta bolagen i att utveckla sin affär och involvera fler potentiella kunder i utvecklingsarbetet med stöd av vårt inkubatorsprogram DigitalWell Govtech Incubator, avslutar Lina Svensberg.

Läs mer på compare.se

 

Compare är en innovationsplattform och ett nätverk där företag, startups, offentlig sektor, investerare, forskare och innovationsstödssystem jobbar tillsammans för att lösa samhällets utmaningar med hjälp av framtidsinriktad digital teknik.

Läs mer om Compare här!

Katrine Girone, ekonomikonsult på MOORE redovisningsavdelning i Göteborg, arbetandes i BillBox. T.h Patrik Ekman, vd på Ekman Hotels och Martin Wikström, CEO på ScanDoc.

Med BillBox blir det ordning och reda!

Få saker är lika viktiga för företag som en välfungerande ekonomiavdelning i ständig rullning och med full kontroll på alla sorters dokument. Att hitta en priseffektiv och ändamålsenlig tjänst kan dock te sig som en utmaning – men ScanDocs produkt BillBox gör precis detta.

– Det går snabbt att komma igång, sparar tid och det blir ordning på hantering av leverantörsfakturorna från ax till limpa, berättar Martin Wikström, CEO på ScanDoc.

Oavsett typ av företag är en ekonomiavdelning i någon sorts form alltid av absolut högsta vikt. Vare sig det handlar om utbetalning av löner, hantering av inkommande och utgående fakturor eller behandling av olika kvitton krävs ett verktyg som snabbt och smidigt möjliggör detta. Det finns flera tjänster kring detta ändamål på marknaden - men att identifiera ett som fungerar för just ditt bolag utan att tumma på kvaliteten är desto svårare.

Det menar Martin Wikström, CEO på ScanDoc som utvecklat BillBox.

– Med BillBox får ni som företag ett robust, molnbaserat attestsystem med dokument- och kvittohantering, där leverantörsfakturorna behandlas i ett dynamiskt flöde och med automatisk bokföring. Sammantaget sparar BillBox mycket tid och det innebär ordning och reda. När det kommer till den stora mängd dokument som en ekonomiavdelning hanterar, i kombination med viktiga uppgifter, är det ett krav att fakturor hanteras snabbt.  BillBox hjälper dig med detta och ser till att betalning och redovisning sker i tid.

– Det är dessutom mycket enkelt att söka specifika fakturor med kopplade dokument.

I BillBox ingår fria uppdateringar, personlig support och möjligheter att använda det affärssystem som passar ditt företag bäst. När ditt företag växer kan du byta affärssystem och samtidigt behålla BillBox.

I helhetslösningen BillBox ingår produkten Verify, som tolkar och verifierar faktainformationen automatiskt. Verify används i dag till olika system där kraven på korrekt indata och snabba leveranser är höga.

Nöjda med tjänsten
Entreprenören Patrik Ekman, vd och koncernchef på flera hotell och konferensanläggningar, berättar att han implementerade BillBox i sin arbetsvardag för över tio år sedan. Tack vare BillBox kontinuerliga arbete med örat mot marken och där kunders önskemål togs i beaktning blev valet av produkt enkelt, menar han.

– Vi hade ingen bra lösning och inget ekonomisystem alls vilket gjorde att vi såg oss omkring. Vi har varit kunder hos ScanDoc väldigt länge och när vi märkte att fakturorna började bli i en svårhanterlig volym blev det naturligt att gå in i BillBox. Sedan dess har vi använt det och jag kan ärligt säga att det inte finns på kartan att skulle byta system, säger Patrik Ekman och avslutar:

– Det förenklar så mycket. Alla chefer kan gå in och söka efter en faktura, mycket av jobbet går att göra själv vilket förenklar och avlastar för ekonomiavdelningen något enormt. Man behöver inte vara något datageni för att förstå sig på BillBox och i sin helhet fungerar allting klockrent.

Läs mer om ScanDoc och BillBox här

Vi tror på personlig service där vi alltid har kunden i fokus. BillBox används av små företag till medelstora. Läs gärna mer på vår hemsida https://www.scandoc.se/billbox.

Digital innovation är ett måste för hållbar industri

Svensk industri står för en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser. Om en hållbar omställning av industrin ska vara möjlig måste vi utnyttja den fulla potentialen i digitaliseringen, men då krävs det satsningar på forskning, utveckling och utbildning.

Den pågående digitaliseringen av industrin handlar om att skapa en cirkulär och uppkopplad värdekedja – från elförsörjning och utvinning av råvaror, förädling av varor och montering i fabriker, tvärs transporter och logistikhubbar, hela vägen fram till slutanvändaren. Detta genererar stora mängder data som kan bearbetas i realtid.  På så sätt kan man öka effektiviseringen, förbättra kvalitén, optimera resursanvändningen genom hela kedjan. Säkerheten för personal ökar, behovet av lager minskar, kundupplevelsen förbättras och konkurrenskraften ökar. Digitaliseringen av industrin kommer bli lika revolutionerande för svenskt näringsliv som 4G-utvecklingen varit för privatpersoner.

– När vi utvecklade 4G-tekniken kunde vi inte förutse all utveckling och innovation det skulle leda till, exempelvis i form av innovativa taxitjänster och strömningstjänster för musik och film. När industrin nu digitaliseras kan vi självklart inte förutse allt, men vi vet att det skapar stora möjligheter inte minst inom hållbarhetsområdet, säger Ericssons forskningschef Magnus Frodigh.

Ericssons egen fabrik i Lewisville i USA är ett bra exempel på hur digitalisering kan minska klimat- och miljöpåverkan samtidigt som lönsamheten ökar. Jämfört med en likadan verksamhet utan den nya tekniken, har Ericssons anläggning 120 procent högre produktion per anställd, 24 procent lägre energiförbrukning och 75 procent lägre vattenanvändning inomhus.

En annan sektor där digitaliseringen kan spela en nyckelroll är inom transport. Volvo CE har visat att de kan dra ner koldioxidutsläppen med 98 procent vid en bergtäkt i Göteborg med hjälp av fjärrstyrda hjullastare och batteridrivna dumprar som är uppkopplade mot ett industriellt 5G nätverk.

Detta är bara två av alla exempel där digitaliseringen kan göra skillnad i den hållbara omställningen av industrin. Men för att vi ska kunna nyttja potentialen fullt ut och Sverige ska fortsätta ligga i framkant som industriland krävs nationella satsningar, menar Magnus Frodigh. Just nu genomför länder som Sydkorea, Tyskland, Finland och USA kraftfulla satsningar, inte minst inom forskning och utbildning, för att digitalisera industrin.

–  Den förra regeringen tog ett första viktigt steg genom att inrätta forskning- och innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering. Ericsson står tillsammans med andra svenska industriföretag redo att satsa en miljard kronor om året under minst tio år på programmet. Men den nya regeringen måste säkra den utstående statliga finansieringen. Sedan måste Sverige göra rejäla satsningar på ett naturvetenskapligt kompetenslyft, ett livslångt lärande, hela vägen från grundskolan upp till avancerad nivå, säger Ericssons forskningschef i Magnus Frodigh.

Läs mer

 

  • Nettoomsättning 2021: 232,3 miljarder kronor
  • Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York.
  • Antal anställda: 105 000 globalt, varav 14500 i Sverige
  • FoU anställda 27 739, varav ca 10 500 i Sverige
  • Antal beviljade patent: 60 000+ och 100+ undertecknade licensavtal

Läs mer

Produktutveckling med fokus på hållbarhet - från idé till slutprodukt

Klimathotet är ett faktum och det ställs allt större krav på energieffektivisering, utfasning av fossila bränslen, alternativa energikällor, resursutnyttjande samt ekonomisk och social hållbarhet. För att utveckla framtidens produkter med hållbarhet i fokus används simuleringsdriven produktutveckling.

Multifysiksimulering ger oss möjlighet att utforska och förutspå hur produkter kommer att fungera, eller inte fungera i verkligheten. Det är som att kunna se in i framtiden, förutse prestanda, driva innovation och tackla globala utmaningar som hållbar utveckling.

Simuleringens roll inom innovation och hållbarhet
Åttio procent av all produktrelaterad miljöpåverkan bestäms redan i konceptstadiet av produktutvecklingen. Sett ur ett krasst ekonomiskt perspektiv så sätts även åttio procent av den slutliga produktens kostnad i den tidiga fasen. CO2 avtryck från ingående material, tillverkningsprocesser, energiförbrukning, livslängd och möjlighet till återvinning bestäms här och konkurrerar med krav på produktens prestanda och lönsamhet. Med ett användarvänligt simuleringsflöde för design och innovation tas dessa aspekter med tidigt i utvecklingen.

För att möjliggöra och underlätta denna process har verktyg utvecklats för att estimera prestanda, kostnad, miljöaspekter samt produktens hållbarhet ur ett vidare perspektiv. Det finns tre nyckelområden i simuleringsflödet som möjliggör innovation och utveckling av hållbara produkter:

Material. Inledningsvis kan produktens funktion till följd av materialval och tillverkningsprocesser analyseras. Samtidigt utvärderas materialets CO2 avtryck, vatten- och energiåtgång i såväl utvinning som tillverkning (Eco-Design). Ingående material analyseras även avseende skadliga substanser för att uppfylla moderna miljökrav och möjlighet till återvinning.

Hantera ökad komplexitet. Dagens smarta produkter med allt större innehåll av elektronik och mjukvara ger stora möjligheter men innebär också en väsentligt högre komplexitet. Med modellbaserad systemutveckling fördelas kraven på ingående komponenter från start, vilket ger effektivare produkter, mindre avfall och lägre belastning på vår omgivning.

Digitala tvillingar. Simuleringsmodeller kan användas i en digital tvilling och tillsammans med driftsdata följa produktens status. Digitala tvillingar spelar en viktig roll för att minimera produktens energiförbrukning och underhållsbehov, samtidigt som livslängd och inte minst lönsamhet förbättras. På så vis kan underhåll planeras och driftsavbrott minimeras för ett effektivare resursanvändande.

Resultatet av detta är slående. Genom att kombinera databaser med simuleringar kan ingenjörer utvärdera teknisk prestanda och driva innovation samtidigt som produktens hållbarhet analyseras. Tidsåtgången för att analysera miljö- och hållbarhetsaspekterna av produkten som utvecklas estimeras till att minska med allt mellan 10 och 100 gånger. Utöver detta finns förstås stora vinster att göra i ”time-to-market”.

När visionära företag behöver förstå hur deras revolutionerande idéer kommer att fungera överbryggs gapet med simulering mellan design och verklighet. Under mer än 50 år har Ansys mjukvaror hjälpt innovatörer att pressa gränserna genom simuleringens förmåga att förutse prestanda. Från hållbara transporter och satellitsystem till medicinska produkter som räddar liv, nästa stora steg i mänsklighetens utveckling kommer vara ”powered by Ansys”.

Läs mer på www.ansys.com/earth-rescue

NetApp kopplar ihop de publika molnleverantörerna

Den digitala innovationstakten går i rasande fart. Företag strävar efter att hålla jämna steg med konsumenterna, men nya idéer kräver såväl resurser och flexibilitet som rätt verktyg.
– Om en affärsidé ska bära behöver den generera mer än den kostar. Därför erbjuder vi lösningar som både ökar utvecklingstakten och sänker kostnaderna, säger Martin Wallin, Sverigechef på NetApp.

De senaste årens accelererade digitalisering har medfört en marknad som i allt större utsträckning förväntar sig att kunna sköta såväl privatliv som arbetsliv i mobiltelefonen. Detta har medfört att företag snabbt behöver etablera nya tjänster och erbjudanden, såväl som förbättra de man har. I sin tur fordrar detta djuplodande insikt i kundernas beteenden för att identifiera nya behov eller vässa produkter, vilket driver utvecklingstakten framåt.

Det är emellertid ingen hemlighet att utvecklingen även medför en del utmaningar, något Fredrik Nygren, teknikchef på NetApp, menar kan stå i vägen för fortsatt innovation.

– IT-system har länge utformats för att vara pålitliga och stabila. Det går stick i stäv med den flexibilitet som krävs för att upprätthålla en snabb innovationstakt. Många väljer då att behålla den trygga IT-miljön hemma och utvecklar istället sina nya tjänster i publika moln som erbjuder ökad flexibilitet och skalbarhet.

Kan bli en dyr affär
Detta kan visa sig bli en mycket dyr affär – alla molnleverantörer har verktyg för att visualisera kostnader, men de flesta bolag hamnar i flera publika moln. Samtidigt har man kvar sina gamla lösningar på hemmaplan. Följden blir att det är väldigt svårt att skaffa sig en överblick av kostnaderna.

– Företagen väljer inte molnet för att det är billigt, utan för att det löser problemen. När en ny digital tjänst blir lyckosam kan man antingen låta det ligga kvar i molnet eller ta hem och skala projektet i sina egna datacenter. Då blir det centralt att ha tillgång till ett övergripande verktyg, annars vet man inte kostnaden för att flytta hem tjänsten respektive stanna i molnet, förklarar Martin Wallin.

Maximera nyttan av molnet
Landar man i beslutet att fortsätta köra sina tjänster i molnet är nästa steg att med rätt teknik säkerställa att samtliga applikationer automatiskt använder så lite resurser som möjligt. På så vis kan man maximera nyttan av molnet och ändå hålla igen på investeringarna, samtidigt som man inte blir inlåst i publika moln utan kan förvara data och applikationer där de gör mest nytta.

– Med våra lösningar kan man kraftigt minska sina molnkostnader och samtidigt automatisera manuella processer, med bättre innovationskraft och -takt som följd. Väljer man istället att ta hem sin data gör vår plattform att man på ett snabbt och enkelt sätt kan flytta mellan alla moln och datacenter, berättar Fredrik.

Portfölj med betoning på molnet
För att ytterligare förstärka sitt erbjudande till både existerande och nya kunder presenterade NetApp i början av november en utökad produktportfölj med betoning på kostnadskontroll, automatisering och regelefterlevnad i publika moln.

– Vår teknik lämpar sig utmärkt för den nya världen. Vi erbjuder relevanta lösningar oavsett om man har sin data i ett datacenter eller om man arbetar helt molnbaserat. På så vis är detta värdefull teknik för de som vill skala upp eller ner sin kapacitet, oavsett om man är en ung start-up eller ett stort, multinationellt bolag, avslutar Martin.

 

NetApp-portföljen omfattar intelligenta molntjänster, datatjänster och lagringsinfrastruktur som hjälper organisationer att hantera applikationer och data överallt i hybrida multikloud-miljöer.

Läs mer här!

3 tips: Så kan innovativ rekrytering göra dig till en mer attraktiv arbetsgivare

Kampen om talanger är stenhård och för att lyckas attrahera ny arbetskraft måste företag arbeta kreativt med sin rekrytering. Det är möjligt att göra traditionella metoder till sina egna med hjälp av innovation – men det finns faktorer som företag glömmer på vägen. Här tipsar Sveriges ledande employer branding-byrå om vad ni behöver göra för att öka ert employer brand.

Den innovativa rekryteringsbranschen genomgår en stor förändring. Som arbetsgivare i dag går det inte längre att förlita sig på att talanger självmant söker sig till företaget. Det krävs generellt en betydligt större insats innan en potentiell kandidat väljer att ta steget och byta arbetsgivare. Det menar Robin Ström, Digital Strategy Manager & Product Owner på KSMG.

– Makten ligger hos arbetstagaren på ett sätt vi inte sett förr. Det hybrida arbetssättet i kombination med smidiga, digitala rekryteringsprocesser gör att arbetsgivaren tvingas visa upp sina bästa sidor på nya sätt för att lyckas attrahera rätt kompetenser, vilket kräver ett gediget arbete med sitt employer brand. Personalomsättning är dyr och vill inte kandidater jobba hos ett företag har man snart inget företag att driva. Därför har frågan om employer brand snabbt tagit sig upp på ledningsgruppsnivå.

Kreativitet ger resultat
För att lyckas attrahera rätt medarbetare behöver man dock inte uppfinna hjulet på nytt, menar Ström. Det finns ett antal standardaktiviteter som traditionellt används inom rekrytering som kan öka ett företags employer brand – om man innoverar sättet man gör dem på.
– Det har hänt extremt mycket på bara tio år! Det som förut handlade om att välja ut sina kandidater eller anlita en rekryteringskonsult som aktivt sökte upp kandidater handlar nu i stället om att ständigt hålla sig ajour, ligga steget före och informera arbetstagare om varför de ska jobba hos just er.

Han konstaterar att konkurrensen har ökat, och så även sättet vi rekryterar.
– När KSMG grundades för tolv år sedan sålde vi jobbannonser på Facebook och människor tyckte det var jättemärkligt. I dag säljer vi arbetsgivarvarumärken, långsiktiga koncept och ständigt pågående annonsering på sociala och digitala kanaler, exempelvis på TikTok, där många företags målgrupper faktiskt befinner sig.

Erbjuder innovativa lösningar
I dag erbjuder KSMG en automatiserad lösning som möjliggör för deras kunder att löpande skapa sina egna annonser och nå ut med sina lediga tjänster. Utöver det erbjuder de också skräddarsydda datastrategier för att främja kundernas tillvaratagande av data. Genom API-lösningar blir det möjligt för kunderna att tillvarata data från deras tidigare annonsering och andra employer branding-initiativ.

Det finns mängder med data som företag skapar på olika håll i organisationen men som de sedan inte samlar och nyttjar i flera led. Genom detta arbetssätt säkerställer KSMG att deras kunder återanvänder den data som de redan har samtidigt som den också ständigt fylls på och förnyas. På så sätt skapas en skalbar annonsering som genererar resultat för hela organisationen.

Att hitta rätt metod för att nå ut genom bruset kräver enligt Robin Ström ett långsiktigt employer branding-arbete. Här är KSMG:s tre bästa tips på hur man bör arbeta för att på ett innovativt sätt förebygga kompetensbristen på lång sikt – och boosta attraktiviteten.

1. Sätt arbetarens hälsa i fokus!
Kommunikationen bör fokuseras till att prata om vikten av balans i arbetslivet. Hur arbetar ni med att främja medarbetarnas hälsa och känsla av trygghet. Hur visar ni att ni värdesätter deras välmående? Vilka förmåner kan de ta del av och vilka möjligheter till utveckling finns? Dagens arbetssökare är ute efter flexibilitet. Berätta hur ni kan ge dem det.

2. Glöm inte relationen till medarbetarna
Det är lätt att bara titta framåt och försöka bygga relation med nya potentiella medarbetare – men glöm inte era nuvarande och tidigare kollegor. De är bolagets viktigaste marknadsföring och ingenting slår en stark ambassadör. Med god internkommunikation undviker ni att sprickor i organisationen uppstår och sprider sig utåt.

3. Rekrytera när konkurrenterna inte gör det
När potentiella kandidater är på sommarledighet och njuter i hängmattan har de mer tid för eftertanke – är det inte dags att testa något nytt, ändå? Genom att öka er kommunikation och rekrytering under perioder då konkurrenterna inte gör det ökar er chans att nå ut och få en större genomslagskraft och mer synlighet – för samma investering.

Robin konstaterar att det viktiga är att hitta kärnan i sin verksamhet och planera aktiviteter utifrån kandidaternas synvinkel.
– Vi på KSMG har kunder som redan i augusti börjar planera inför nästa års sommarrekryteringar och många arbetar i dag mot rekryteringskrav där det handlar om att hitta mycket kompetens på en och samma gång. För dessa typer av initiativ är det extra viktigt att lägga en tydlig strategi och sedan ha en partner som hjälper till att nå sina mål. Det är där vi på KSMG kommer in.

 

KSMG House of Employer Branding är Sveriges ledande employer branding-byrå och den enda full-service-aktören i branschen. De arbetar med strategisk och kreativ employer branding genom processorienterade och datadrivna metoder. Med nytänkande samarbeten banar de väg för utveckling och hjälper organisationer att lyckas genom att skapa, forma, implementera och kommunicera starka arbetsgivarerbjudanden.

Läs mer på KSMG.se

 

 

Norrland är banbrytande med att transformera sjukvården

Norrland är banbrytande i arbetet med att transformera sjukvårdstjänster till ”God och Nära vård.” Det innebär att sjukvården kommer när­mare patienten i hemmen eller på andra lokala mötesplatser. En aktör i detta banbrytande arbete med att transformera sjukvården är plattforms- och mjukvaruleverantören Nordic Health Innovation AB.

– Vår styrka i Norrland är att vi är bra på samarbe­ten över gränser och samverkan mellan det privata och offentliga. Det är i glesbygden som modeller för framtidens sjukvård idag utvecklas, modeller som vi sedan kan applicera i storstäder, säger Jonas Berggren en av grundarna av Nordic Health Innovation.

Under veckan lanserade WHO Europe sin demonstrationsplattform för primärvård i glesbygd i Södra Lappland. På besök i Storuman var Hans Kluge, regiondirektör för World Health Organization:s Europakontor, tillsammans med Tamar Gabunia, Georgiens vice minister inom bland annat hälsa. Tanken med en demonstrationsplattform för Primärvård kopplat till e-hälsa är att kunna överföra erfarenheter till andra länder och att underlätta för olika aktörer och länder att lära sig av varandra hur man skapar en bra Primärvård.

Nordic Heath Innovation har medverkat till att utveck­la infrastrukturen för bland annat virtuella hälsorum. Det är obemannade rum som ligger i anslutning till annan service som skolor och butiker i landsbygdsorter. Här kan patienterna boka tid och utföra egna tester, samtidigt som de kan ha kontakt med till exempel en läkare digitalt. Det finns risker med att digitaliseringen bara blir egen­monitorering och man glömmer människan - att den distansoberoende vården skulle skapa ensamhet beror på hur man bygger den.

– De utflyttade virtuella hälsorummen har blivit sam­lingsplatser där man träffas. Detta för att de ligger i anslut­ning till annan samhällsservice, säger Jonas Berggren.

– Ett annat sätt att jobba med samma teknik är tex ambulerande sjukvårdsteam som är platsoberoende och har med sig rätt teknik till vårdtagaren i hemmet. Patienten behöver inte resa långa sträckor till sjukhus för vård utan man kan jobba bättre i förebyggande syfte. Det handlar om att dra nytta av den digitala tekniken som en motor för transformation till ett effektivare samhälle som blir bättre för människan, säger Jonas Berggren.

Nordic Health Innovation har paketerat sin teknik och sina tjänster inom distanssjukvård i en öppen plattform Healfy och jobbar för att skapa ekosystem där alla kan bidra.

– Digitalisering är en demokratifråga och inte en IT-fråga. Ny teknik och möjlighet att dela data på ett både tekniskt och etiskt säkert sätt är en av nycklarna till nästa steg av digitalisering. Hur vill vi bygga vårt sam­hälle? Människan, individen måste alltid vara i centrum. Det handlar om hur gamla och unga får livsavgörande hjälp av ny teknik och hur vi vill leva våra liv, säger Jonas Berggren.

Styrkan med att utveckla samhällsbyggnad och transfor­mationen inom vården i glesbygd är att det i mindre men minst lika komplexa miljöer går fortare. Tekniken ger idag en massa möjligheter men det största arbetet är processförändringarna - att få organisationerna att arbeta annorlunda.

En annan etisk fråga som är under luppen är vem äger all data? Hur ska den digitala patientdata hanteras i framtiden?

– Det i sig är en demokratifråga. Det är utifrån individen man ska bygga systemen, så för oss är det självklart att det är den enskilda individen som äger tillgång till sin data och som också bestämmer vem som ska få ta del av den. Med det tänket blir hälsodata också ett verktyg för hälsoförebyggande insatser. Data kan då användas för häl­sofrämjande aktiviteter där patienten själv sitter på svaren med tillgång till sin egen data, avslutar Jonas Berggren.

Nordic Health Innovation (NHI) är ett entreprenörsbolag med erfarenhet av industri, digitalisering och effektivisering i kombination med lösningar för morgondagens hälsa.

Vår vision är att vården ska vara tillgänglig och jämlik för alla, något vi dagligen jobbar tillsammans med andra viktiga aktörer för att uppnå.

www.nhiab.com

Välfärdsteknik och datadrivet arbetssätt förbättrar äldreomsorgen

Med en åldrande befolkning och resursbrist inom vården finns ett stort behov av att hitta nya verktyg som gör äldreomsorgen mer effektiv. Med möjligheter att följa upp och utvärdera kan vården ges bättre förutsättningar att agera snabbt och effektivt.

Avanto Care har en välfärdsplattform som integrerar med all välfärdsteknik och system. Det möjliggör att information som lagras om vårdtagaren kan samlas på en plats. Det ger vårdgivare ett datadrivet beslutstöd som tillsammans med medarbetarnas erfarenheter ger förutsättningar för ett proaktivt arbetssätt.

– Genom att centralisera all information på ett ställe vill vi underlätta för kommunerna att förstå vilka insatser som är de rätta, så de slipper lägga tid på dem som inte ger någon effekt. Vi vill stödja vård & omsorg att gå från en reaktiv till en preventiv vård och skapa högre kvalitet, med fördelar för både brukare, personal och samhället, säger Mikael Karlsson, vd Avanto Care.

Tekniken ger möjlighet att trygga kvaliteten och underlätta i omsorgen när antalet äldre ständigt ökar. Genom att arbeta datadrivet säkerställs att rätt vård ges vid rätt tillfälle.

– Vår plattform möjliggör ett datadrivet arbete med insikter, kvalitetsuppföljning och en effektiv omsorg. Vi har den enskilda individen i fokus, både vårdtagaren som ska få den bäst anpassade vården, men också för vårdgivaren som ska kunna följa upp insatser och satsningar på välfärdsteknik, förklarar Henrietta Hurtig, COO Avanto Care.

Plattformen är öppen för integration med alla leverantörer inom välfärdsteknik. Anders Segerström är VD för iZafe Group som tillhandahåller Dosell, en läkemedelsrobot som ger rätt medicin vid rätt tid. Genom samverkan med Avanto Care vill han skapa en effektiv och trygg äldreomsorg.

– Jag är övertygad om att samarbete är den rätta vägen för en effektivare, smartare och mer proaktiv vård. Avanto Care samlar data från olika digitala hjälpmedel och presenterar allt på ett pedagogiskt sätt med användbara insikter och åtgärdsförslag.

 

Avanto Care, grundat av Mikael Karlsson och Jens Larsson, har en välfärdsplattform för datadrivet arbete med insikter, kvalitetsuppföljning och proaktiv omsorg. Plattformen inhämtar, sammanför och visualiserar data från välfärdsteknik och system. Det ger vårdgivare ett stöd för att spara tid, arbeta proaktivt och öka kvalitén.

Läs mer hos Avanto Care

Mikael Nolborg, VD på Drupps.

Så kan industrier återvinna vatten och energi från spillånga

Det svenska företaget Drupps har utvecklat en teknik som tar tillvara på både vatten och energi ur den spillånga som skapas som en biprodukt från många industriprocesser.
– En vanlig livsmedelsproducent kan förlora väldigt mycket vatten genom skorstenen. Vi kan med vår teknik återvinna 20-25 procent av det vattnet, säger Mikael Nolborg, VD på Drupps, som nu också siktar på börsen.

För många industrier är god tillgång på vatten kritiskt för hela verksamheten. Med klimatförändringar och sinande grundvattennivåer blir vatten allt mer en bristvara. Samtidigt finns krav från kunder och samhället att ställa om sin produktion för att öka hållbarheten genom att till exempel minska sin vatten- och energiförbrukning.

Det Uppsala-baserade företaget Drupps har utvecklat en teknik för att enkelt utvinna både rent vatten och energi ur spillånga från produktionsprocesser i industrier.

Drupps teknik möjliggör återanvändning av stora mängder vatten
Tekniken bygger på att en vätska med fuktupptagande egenskaper, en så kallad desiccant, exponeras mot luft eller ånga i en kubliknande modul med stora fläktar. Desiccanten binder vattenmolekylerna som sedan frigörs när vätskan förångas under lågt tryck i en annan modul. Efter att vattnet separerats ut kan desiccanten användas igen.

Tekniken möjliggör för enorma mängder luft och vattenånga att passera. En större industri kan utvinna 200,000 liter vatten per dygn som kan föras tillbaka in i industriprocessen igen.

Men även energi kan utvinnas. Många tillverkningsindustrier använder torkning som ett steg i tillverkningskedjan, där värme från naturgas ofta är en viktig komponent. Denna torkprocess förlorar både vatten och värme genom skorstenen.

– Drupps kan hjälpa dessa verksamheter att återvinna så mycket som 20-30 procent av sin energianvändning och minska koldioxidutsläppen med lika mycket, förklarar Mikael Nolborg.

Lämpliga industrier är de som sysslar med olika typer av värmekänsliga produkter där vatten används i tillverkningen men som sedan ska torkas bort, som malt, mjölkpulver, enzymer, probiotika och andra livsmedelsingredienser, men också läkemedel och kemikalier.

Lösningen som Drupps erbjuder är enkel att installera och återvinner så mycket energi från ångan att den kan ha en återbetalningstid på bara tre eller fyra år.

Drupps har förberett börsintroduktion
Drupps grundades 2017 och nu siktar man på en börsintroduktion under 2024. Man har rekryterat en styrelse med gedigen erfarenhet av att ta företag till börsen.

– Om vi tittar på situationen i världen med de drivkrafter som finns så ligger vår lösning helt rätt i tiden. Det finns en djupare mening i det vi gör än den rent affärsmässiga. Jag är övertygad om att allt fler aktörer inom industrin kommer att se vilken nytta vår teknik kan göra, säger Mikael Nolborg och avslutar:

– Vi är redo att leverera vår lösning.

 

 

Läs mer på: www.drupps.com