Svensk innovation kan korta köerna för ADHD-utredningar

Idag står många barn och unga i långa köer till ADHD-utredningar hos BUP, trots att vårdgarantin innebär att man ska få en första bedömning inom 30 dagar. Med hjälp av svenska SensoDetects unika test kan den psykiatriska vården och enskilda individer få tillgång till ett snabbt objektivt test som kan komplettera vårdens diagnostik och korta vårdköerna.

– Att det tar lång tid för barn och unga att komma till utredning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autismspektrumtillstånd (ASD) innebär ett stort lidande för dem och deras familjer. Det skapar också en stor belastning på både BUP och samhället i stort. Därför är det nu dags för den psykiatriska vården att dra nytta av nya tekniska innovationer för att ställa diagnoser snabbare och mer korrekt, precis som den övriga vården redan har gjort, menar PA Hedin, VD på svenska SensoDetect.

Med hjälp av SensoDetects 14 minuter långa test, som mäter och analyserar hjärnstammens reaktion på ljudstimuli, finns det möjlighet för den psykiatriska vården att få ett somatiskt komplement till sina diagnostiska utredningar. Testet är baserad på mer än 30 års forskning inom klinisk psykoakustik vid Institutionen för neurovetenskap vid Lunds universitet.

– Det finns många fördelar med ett objektivt diagnostiskt hjälpmedel i form av en kort mätning. Det kan bland annat ge en snabb första indikation på om patienter står i rätt kö, och på så sätt minska kötiderna, samt vara ett diagnostiskt stöd för vårdpersonal och individ med familj under själva utredningen, berättar PA Hedin.

PA Hedin, VD på svenska SensoDetect.

Ökar tillförlitligheten av en diagnos
Svaret på testet jämförs med tester gjorda på en frisk population och på patienter med olika diagnoser som ADHD, autism och schizofreni. Det gör att eventuell diskrepans hos patienten kan relateras till var och en av de olika diagnoserna.

– Tekniken fungerar som ett objektivt verktyg för att undersöka och förstå hjärnstammens funktion. Mätningen baseras på icke-frivilliga reaktioner så det går inte att fuska eller påverka testet. Det blir på så sätt en helt objektiv validering av organet som faktiskt undersöks, förklarar PA Hedin.

Målsättningen med SensoDetects mätningar är att det ska vara ett komplement till vården vid själva diagnostiseringen, men även vid behandling med läkemedel.

– Vi släpper inom kort resultatet av en läkemedelsstudie som har pågått i 1,5 år och som vi har gjort tillsammans med Region Skåne, medicinska fakulteten på Lunds universitet och barn- och ungdomspsykiatrin i Lund och Eslöv.

Det långsiktiga syftet med studien är att få fram en objektiv bedömning av de läkemedel som används, idag görs det bara en subjektiv bedömning. 

För att nå ut till fler har SensoDetect sedan lanseringen av sitt test öppnat mätkliniker i Malmö, Lund och Stockholm.

– Idag står det många personer i kö till ADHD-utredningar, inte bara barn och unga utan även vuxna som har svårigheter att klara sig i samhället. Vi kan erbjuda dem en möjlighet att få en snabbare första indikation på eventuell diagnos och minska deras oro, avslutar PA Hedin.

SensoDetect är ett MedTech företag grundat i Lund 2005. Vår metod är godkänd av Läkemedelsverket, certifierad och kliniskt bevisad. Med ett effektivt och 100% objektivt verktyg för att stötta diagnostiseringen av ADHD, ASD & schizofreni kan alla få rätten till en säkerställd diagnos på kortare tid. Våra mätkliniker finns i Malmö, Lund samt Stockholm, tid går att boka direkt via hemsidan. Vi säljer även tjänsten direkt till sjukhus och kliniker.

I båda fallen går det att nå oss på 046-157904 eller info@sensodetect.com.  

SensoDetect är noterat på Spotlight.

Så ska Trainimal engagera fler kvinnor till ett bättre liv

I en tid där tränings- och diettrender florerar i mängder på diverse sociala medier utmärker sig Trainimal Woman med sin breda expertis och vetenskapligt baserad coaching. Genom att bidra till beteendeförändringar inom träning och kosthållning hjälper den ledande tjänsten för online coaching kvinnor i alla åldrar.

Trainimal Woman erbjuder personligt stöd på vägen mot en hälsosam livsstil, specifikt utformat för kvinnor. Utmärkande för varumärket är den höga expertisen och nivån av kunskap hos de legitimerade dietister och coacher som jobbar tätt med användaren. Företaget, som nu genomgår en re-branding, var först på den svenska marknaden med konceptet online coaching.

Över 10 års gedigen erfarenhet
Trainimal Woman, tidigare känt som MammaFitness, är en tjänst som syftar till att kvinnor i alla åldrar och faser i livet ska må bra och vara den bästa versionen av sig själv. Grundtanken med företaget har alltid varit densamma, man har alltid velat vägleda kvinnor på en snårig bana. MammaFitness fokuserade på just mammor, men när de kom till insikten om att fler ville ta del av deras tjänst blev namnet begränsande. Namnbytet från välkända MammaFitness till Trainimal innebär att fler kvinnor vågar ta steget för att bli sitt bästa jag.

– Vi coachar nu kvinnor i alla åldrar, i alla faser i livet. Vi jobbar inte med pekpinnar, det ska vara roligt och realistiskt, säger Trainimals grundare Olga Rönnberg.

Sedan 2007 har målet varit att alla kvinnor ska kunna uppnå den fysiska hälsa och välbefinnandet man önskar, oavsett sociala, ekonomiska och geografiska förutsättningar. Ända sedan start har kundnöjet varit högt hos de över 40 000 kvinnor som nu coachats.

– Coachingen handlar om att hitta lösningar på kvinnors problem, vi jobbar med att skapa beteendeförändringar på ett hållbart vis både fysiskt och psykiskt. Vi hjälper och vägleder, säger Olga.

Skräddarsytt för att passa alla
Med hjälp av den användarvänliga appen har man enkel tillgång till sitt personliga kost- och träningsschema som anpassas helt efter egna preferenser. På så sätt finns möjlighet att följa videoinstruktionerna för träningen var som helst, inne som ute. Appen har flera unika funktioner, där coaching-verktyget är ett exempel på detta. Med verktyget kan man få stöd och hjälp med träningen om det behövs. På så sätt banar Trainimal väg för att allt fler ska skapa förändringar för att bli sitt bästa jag.

Trainimal Woman grundades 2007 som MammaFitness Sweden. Det ledande företaget inom online träning och kostrådgivning har hjälpt över 40 000 kvinnor till bättre hälsa och fysiskt välbefinnande. Trainimal Women är etablerade i Sverige och Storbritannien.

www.trainimal.com/se

Ökad kunskap krävs för att kommunernas utegym ska gynna folkhälsan

Utegym är en allt vanligare syn längs motionsspår i landet – men majoriteten av dem är inte skapade för gemene man att träna i. Seth Ronland, personlig tränare och utbildad inom idrottsmedicin, menar att fler hade kunnat använda utegymmen på rätt sätt om det var möjligt att justera belastningen och Peter Pagels, doktor i medicinsk idrottsvetenskap, håller med.
– Det märks att det är någon som inte kan träning som har konstruerat dem, säger han.

För några år sedan började utegym byggas i Sverige. Fenomenet startade i de varmare länderna för att stimulera träning och i dag är det många motionärer som stannar till för att träna lite under sin promenad eller löprunda även här. Idéen med utegym och lättillgänglig träning är god, menar Seth Ronland som är personlig tränare och utbildad inom idrottsmedicin, men han konstaterar att majoriteten av maskinerna som kommunerna köpt in i dag enbart är meningsfulla för runt en procent av befolkningen.

– Oavsett om man tränar på elitnivå eller är helt otränad sätter man sig i samma maskin och kan göra 500 repetitioner. Kommunerna har helt enkelt investerat i fel utrustning; man vill att det ska vara tillgängligt för alla men missar målet.

Träning som passar individen
Seth har blivit utnämnd till årets tränare och förebild inom hälsobranschen och berättar att han tränar allt från rehabpatienter till elitidrottsmän. Det gör att han är väl införstådd i vikten av att justera träningsredskap för att passa individen och därför tydligt ser Omnigyms många fördelar.

Omnigym skapar träningsutrustning för utomhusbruk – men till skillnad från de utegym som kommunerna vanligtvis köper in går det att justera belastningen för att matcha utövarens behov. Peter Pagels är universitetslektor på Linnéuniversitetet och kommer under hösten att inleda en studie kring fysisk aktivitet hos gruppen 65+. Han valt att använda Omnigyms utomhusgym i sin studie.
– Förutom att vara anpassningsbara har de QR-koder som leder till instruktionsvideos för respektive redskap. Det är en markant skillnad från kommunernas gym som uppenbarligen inte är konstruerade av någon som kan träning. Om fler hade tillgång till möjligheten att träna rätt skulle vi kunna öka livskvaliteten och minska antalet människor som behöver vård eller äldreomsorg senare i livet.

”Inte fel på dig”
Seth Ronland konstaterar att ett utegym ska bjuda in till rörelse, att du ska känna att du gör rätt när du använder maskinerna.
– Om ett utegym är för svårt eller tungt att använda är det fel på gymmet, inte på dig.

Läs mer om Omnigym här

Omnigym genomför just nu en användarstudie på flera platser i Sverige, där man mäter användning under fem veckor via enkäter och sensorer i maskinerna. Data samlas in och utvärderas för att förbättra upplevelsen och resultat av träning i Omnigym utegym. Syftet är att ge exempelvis kommuner en möjlighet att involvera sina invånare i framtida investeringar.

Läs mer om studien här

Twiik gör online-träning tillgänglig för fler

Träningsappar finns det gott om. Men Twiik är mer än så – det är en plattform för digital träning där verkliga tränare, gym och hälsokreatörer använder smart teknik för att skapa ett brett utbud av träningstjänster online. 

Bootcamps, personliga tränare och kostråd. Det mesta i hälsoväg går att hitta i de appar och webbsidor som är kopplade till Twiiks plattform.

– Twiik är ett ekosystem för digital träning och vi drivs av att innehållet ska vara skapat av riktiga människor, vilket ska märkas. Det är en stor skillnad jämfört med många andra träningsappar, säger Anders Gran, vd och medgrundare av Twiik.

För hälsokreatörerna innebär Twiik att de kan fokusera på att coacha och inspirera i stället för att lägga energi på tekniken. Grundutförandet är att använda Twiik-appen för att nå kunder och coacha dem. Men det går även att få tillgång till anpassade appar, eller bygga egna, baserade på Twiiks plattform. Friskis & Svettis och Actic är exempel på företag som fått en egen app.

– Vi erbjuder en av marknadens starkaste plattformar för träning online. Det gör att kreatörerna och gymmen effektivt kan digitalisera sitt erbjudande och snabbt nå lönsamhet.

Twiik lanserades i slutet av 2016 och erbjuder i dag träningspass och utmaningar på alla nivåer och för alla målgrupper, till exempel företagshälsor. Fördelen för användarna är att de kan få individanpassade program och råd. De kan också bli del av ett socialt sammanhang genom att följa andras träning och peppa varandra.

Den största delen av den ekonomiska förtjänsten gå till hälsokreatörerna.

– Vårt mål är att inte kosta pengar utan i stället vara en plusaffär för de som erbjuder sina tjänster. Grunden för hela vår verksamhet är att vi vill få fler människor att komma i rörelse och må bättre. Det gör vi genom att skapa bästa möjliga verktyg för en digitaliserad affärsverksamhet, säger Anders Gran.

Läs mer om Twiik här

Idén om Twiik växte fram i en tid när utbudet av träningsappar och tjänster växte exponentiellt. En tid där de ”rätta” instruktionerna var många och väldigt tillgängliga, men att etablera och behålla hälsosamma vanor verkade svårare än någonsin.
Längs vägen har vi lärt oss att ju mer du tar med mänskliga element (och ja, faktiska människor) desto bättre blir resultatet, samtidigt banar digitala tjänster väg för en skala som gör det möjligt att nå helt nya målgrupper.En slags paradox kan man tycka, men absolut inte omöjligt! Vi vill ta coaching, en av vår tids mest effektiva metoder för positiva, bestående förändringar av beteenden, in i en tid med en digital delningsekonomi.

Undersköterskor med spetskompetens är framtiden.

Är du redo att ta nästa steg har TUC Yrkeshögskola flera specialistutbildningar för undersköterskor. Möjligheten att göra skillnad är stor! 

TUC Yrkeshögskola är en värderingsstyrd utbildningsanordnare som tror på allas rätt till utbildning och utveckling. Hos TUC kan du specialisera dig inom demensvård, palliativ vård och psykiatri. YH-programmen är framtagna tillsammans med arbetslivet för att matcha det behov som finns.

Du pluggar på halvtid och distans, vilket innebär stor flexibilitet och möjlighet att kombinera studierna med arbete. Ett par gånger per termin träffas klassen och under dessa givande dagar kan gästföreläsningar och grupparbeten stå på schemat. Träffarna är mycket uppskattade då de studerande har ett brinnande intresse inom det område de specialiserar sig och när de ses får de möjlighet att utbyta mängder av erfarenheter.

Annika Jansen är en av dom som valt att vidareutbilda sig. Hon upplever att spetskompetensen hon förvärvat under utbildningen är eftertraktad. Hon fick positivt gensvar från flera arbetsgivare, men erbjöds också möjligheten att stanna kvar på den nuvarande arbetsplatsen: ”Jag sökte lite olika tjänster i slutet av utbildningen och märkte att det var ett riv efter min kompetens. Min chef där jag jobbade innan jag började läsa var snabb att erbjuda mig en tjänst och det kändes som om den var anpassad för just min kompetens”. 

När Annika blickar framåt tror hon att kompetensbehovet är stort. Det vore bra om fler får upp ögonen för utbildningarna förklarar hon. ”Kunskap är aldrig tung att bära och jag tänker att man aldrig ångrar en utbildning” säger hon.

Genom att specialisera dig bidrar du med din expertkunskap och får fortsätta göra skillnad, med ny energi!

Läs mer om TUC här

  • Demensvård – start HT-22 & VT-23
    • Träffar i Stockholm eller Tranås
  • Palliativ vård – start VT-23
    • Träffar i Jönköping
  • Psykiatri – start HT-22
    • Träffar i Stockholm eller Jönköping

CSN-berättigade och kostnadsfria.

Läs mer på: www.tucsweden.se

Johanna Rosengren som är COO för Auntie Finland och vd för Auntie Norge.

Digital tjänst förebygger utbrändhet

Att förhålla sig till ett oroligt världsläge, hitta sin plats i den hybrida arbetsmodellen och samtidigt prestera på topp är psykiskt utmanande. Finska Auntie har utvecklat digitala tjänster som hjälper medarbetare och chefer att hantera stress och oro – innan detta utvecklas till något värre.

Psykisk ohälsa har varit den enskilt största orsaken till sjukskrivningar och förtidspensionering i Sverige under flera år. Pandemin och det osäkra världsläget talar inte för ett trendbrott i närtid. Utmaningarna med psykisk ohälsa och stress har förstärkts under de senaste åren, menar Johanna Rosengren som är COO för Auntie Finland och vd för Auntie Norge.

– Detta har dock gjort att många arbetsgivare har vaknat till. De har insett att anställda, särskilt yngre, förväntar sig att få stöd när det kommer till psykisk hälsa. För vissa är det ett krav vid val av arbetsplats, säger hon. 

Förebyggande psykologhjälp
Auntie är ett finskt bolag som förebygger utbrändhet och psykisk ohälsa. Redan 2016 såg ledningsteamet potentialen med videomöten, som fyra år senare blev det nya normala. Bolaget erbjuder olika paket som består av fem personliga videomöten med psykolog samt uppgifter att lösa mellan samtalen, för att angripa problem kopplade till exempelvis stress och självledarskap. 

– Tanken är att hjälpa anställda att agera på tidiga signaler. Varför är jag trött hela tiden? Varför känner jag ingen motivation? Genom att jobba förebyggande behöver stress inte utvecklas till utbrändhet, säger Johanna Rosengren. 

Auntie har utvecklat digitala tjänster som hjälper medarbetare och chefer att hantera stress och oro.

”En rad goda resultat”
Auntie samlar ett nätverk med över 120 psykologer och terapeuter som talar 22 olika språk. Deras expertis ger effekt – användarna känner sig 24 procent mindre stressade efter fem videosamtal. 

Ett av de över 400 företagen i Norden och Europa som använder Aunties samtalspaket är programvaruleverantören Visma. Paketen hjälper Visma att värna om medarbetarnas hälsa, menar HR-chefen Tommy Hallén.

– Hälsan är som bekant helt avgörande för trivsel, engagemang och fina prestationer. Vi har hittills sett en rad goda resultat som vi fått fram i samband med utvärderingen av de olika samtalspaketen, säger Tommy Hallén och fortsätter: 

– Stressnivån har minskat hos medarbetare som har samtalat om stress, och den upplevda hälsan har generellt förbättrats. Vi har dessutom fått väldigt positiv respons från medarbetarna, som känner att vi som arbetsgivare bryr oss om vår personal på riktigt.

Tredubblar omsättningen
Att fler arbetsgivare ser vinster med att jobba förebyggande ger medvind för Auntie. Företaget har tredubblat sin omsättning årligen under flera års tid. Tillväxtboomen ser ut att hålla i sig, då behovet på marknaden är stort. 

– Det händer saker i vår omvärld som vi inte kan påverka. Däremot kan vi påverka hur vi processar dessa saker så att vi kan fortsätta fungera i vår vardag och på jobbet. Här behövs en tjänst som vår, konstaterar Johanna Rosengren. 

Vill du jobba förebyggande med din psykiska hälsa? Läs mer här.

Auntie grundades i Finland 2015. 2020 omsatte bolaget 1,3 miljoner euro. 2021 ökade omsättningen till 3,1 miljoner euro. Auntie har över 400 kunder i Norden och Europa. 

Spännande upplevelser genom VR förgyller vardagen

En guidad tur i Venedig, en promenad på Manhattan eller en resa längs Amazonas. Virotea erbjuder VR-tjänster som höjer livskvalitén för boende inom både äldreomsorg och LSS. 

– Det här är välfärdsteknik som är mycket enkel att använda, säger Ivan Perlesi, VD.

Den psykiska ohälsan bland äldre är stor. Var femte man och var tredje kvinna över 77 lider av ångest och på äldreboenden uppger 58% av människorna att de känner sig ensamma. Understimulans är något vi alla kan relatera då vi under pandemin periodvis varit socialt isolerade och begränsade. Att inte aktiveras kan leda till nedstämdhet, oro och ångest. 

Se världen genom VR
Virotea erbjuder ett bibliotek av Virtual Reality-upplevelser; (VR), där man i grupp kan uppleva guidade turer, sandstränder eller naturområden världen runt.

Tjänsterna används bland kommuner och privata vårdgivare inom både äldreomsorg och LSS.

– Det här är välkomna avbrott i vardagen och vi märker att människor gärna pratar med både personal och andra omsorgstagare om vad man varit med om, säger Ivan. För den som till exempel varit i Paris för länge sedan kan ett VR-besök vid Eiffeltornet väcka gamla minnen till liv. För den som vill finns även möjligheten att ladda upp eget innehåll.

”Vår välfärdsteknik skapar en mer meningsfull vardag för de i behov av äldreomsorg och LSS. VR-tjänsterna bryter tristessen och skapar glädje"

Bara ett knapptryck som krävs
Välfärdstekniken och digitaliseringen inom vård och omsorg går snabbt, men det finns en stor utmaning i att personalen inte har samma teknikvana som i andra branscher. Detta kan leda till rädsla och irritation. Digitala produkter och tjänster som köpts in blir därför ofta stående oanvända. 

– Vi har skapat en tjänst som är väldigt enkel att använda av all personal. Den kräver inga förkunskaper inom VR, det räcker med ett knapptryck, avslutar Ivan.

Läs mer om Virotea här

Virotea har jobbat med virtual reality (VR) som välfärdsteknik sedan 2018. Tjänsterna används inom äldreomsorg, hemtjänst och LSS. Företaget bedriver socialt entreprenörskap och lanserar snart nya tjänster för vård och omsorg. Virotea har kontor i Malmö och kunder över hela landet. 

Sparade stamceller kan möjliggöra fler behandlingsmöjligheter

Stamcellsbehandling är idag en etablerad terapi för flera svåra sjukdomar och det pågår tusentals studier av nya sätt att behandla idag obotbara sjukdomar. Genom att hjälpa föräldrar att spara stamceller från det nyfödda barnets navelsträng möjliggör Cellaviva nuvarande såväl som framtida terapier. 

De flesta av oss känner väl till kroppens förmåga att läka sig själv, som när vi får ett skrubbsår, sträcker en muskel eller vrickar en fot. Men alla organ, vävnader och celler i kroppen kan inte läka sig själva. Det är här som stamcellerna kommer in, då deras naturliga funktion är att ersätta skadade och dysfunktionella celler så att kroppen kan läka. Redan idag används blodstamceller vid behandling av ett 80-tal sjukdomar, som exempelvis leukemi och olika bristsjukdomar som uppkommit på grund av fel på de vita och röda blodkropparna. 

– Mycket pekar på att en annan form av stamceller från navelsträngen, så kallade mesenkymala stamceller, kommer att revolutionera behandlingen av degenerativa sjukdomar i framtiden. Det gäller en mängd sjukdomar, både sådana som drabbar hjärnan och ledsjukdomar. Därför är tillgången av egna eller familjemedlemmars stamceller väldigt värdefull, förklarar professor Edvard Smith, överläkare och forskare på Karolinska institutet och medicinskt ansvarig för Cellaviva.

Stamceller räddar liv
Cellaviva, som är Nordens största biobank för familjesparande av stamceller, hjälper föräldrar att spara stamceller från förlossningen av sina barn. 

– Att spara stamceller kan ses som en sorts försäkring. Liksom för andra försäkringar hoppas man att de inte ska komma till användning, men cellerna finns där utifall att något skulle hända i framtiden. Om de skulle behövas finns stamcellerna nedfrysta i tryggt förvar hos Cellaviva, berättar Edvard Smith. 

En stor fördel med stamceller från navelsträngen är att de ofta kan användas av andra familjemedlemmar. Och den vanligaste användningen av sparade stamceller för privat bruk är syskondonation för behandling av leukemi. 

– Det finns bara ett tillfälle när föräldrar kan spara stamceller från navelsträngen och det är i samband med förlossningen. Fördelen med att kunna spara dessa celler är att de har utsatts för mycket begränsad miljöpåverkan och de har genomgått få celldelningar. Båda dessa faktorer innebär att dessa celler är särskilt ”friska”, förklarar Edvard Smith. 

Ökad efterfrågan
Forskningen kring stamceller har pågått sedan 1950-talet och idag är användningen en etablerad behandlingsmetod världen över. Sverige ligger långt fram i detta arbete, och i takt med att forskningen leder till fler behandlingar för tidigare obotbara sjukdomar ökar också efterfrågan på stamcellssparande. 

– Vi har nyligen levererat sparade celler från vår biobank till ett sjukhus i Danmark, för en kunds räkning. Blivande föräldrar kan känna sig trygga i att vi använder oss av beprövade metoder som gör det möjligt att ta fram celler av hög kvalitet, avslutar Edvard Smith.  

Läs mer om Cellaviva här

Cellaviva är Nordens största biobank för familjesparande av stamceller. Biobanken är godkänd av svenska myndigheter och företaget är även en viktig del av globala stamcellsforskningen med sin bas vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Cellaviva och systerbolaget NextCell Pharma har via egna studier för diabetes typ 1 och covid och i samarbeten med sjukhus i andra länder levererat stamceller för ett 50-tal patienter, både donerade och sparade för privat bruk. 

Läs mer om Cellaviva

Läs mer om NextCell Pharma

DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN NOVO NORDISK

Obesitas är en allvarlig kronisk sjukdom – därför är det viktigt att få diagnos i tid

Obesitas, som också kallas fetma, är en komplex och kronisk sjukdom som beror på många faktorer. Redan 1997 fastslog Världshälsoorganisationen, WHO, att obesitas är en kronisk sjukdom. Trots det får många ingen diagnos. Enligt en ny rapport från Region Stockholm om ”Den ojämlika obesitasvården” får mer än hälften av personer med obesitas i Stockholms län ingen diagnos.

För ett drygt år sedan klassade även EU-kommissionen obesitas som en kronisk sjukdom. Obesitas kan orsaka andra följdsjukdomar som till exempel typ 2-diabetes, hjärtkärlsjukdom, artros, sömnapné och cancer. Uppskattningsvis har 23 procent av vuxna personer inom EU obesitas.

I Sverige har ungefär 1,4 miljoner barn och vuxna obesitas. Diagnos ställs med utgångspunkt från BMI, Body Mass Index, som anger relationen mellan kroppsvikt och längd. Personer med ett BMI över 30 har obesitas. Ett BMI mellan 25 och 30 innebär övervikt.

I en undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Novo Nordisk, ansåg cirka 90 procent av medborgarna i Sverige att individer som lever med obesitas har rätt att få hjälp av samhället med sin sjukdom. 

Obesitas kopplas till skam och skuld
Obesitas kan ha många olika orsaker. Alltifrån genetik och psykiatriska orsaker till socioekonomiska förutsättningar kan resultera i en ökad risk att utveckla sjukdomen. Det uppskattas att genetik kan bidra till så mycket som 70 procent av förekomst av obesitas. Länge har dock synen på obesitas varit skuld- och skambelagd. Personer som drabbas möts ofta av kommentarer om att det är självförvållat. 

Att minska i vikt är komplicerat och svårt att klara på egen hand. Kroppen reagerar ofta med överlevnadsmekanismer för att förbereda sig på svält när kilona rasar. Det gör att man känner sig mer hungrig och att kroppen gör av med mindre energi, vilket i längden istället kan leda till en ökad vikt. En person med obesitas har precis som personer med andra kroniska sjukdomar rätt till vård och behandling.

Tidig diagnos är viktigt
Obesitas är en kronisk sjukdom och det är viktigt med en tidig diagnos för att kunna erbjuda insatser för att förbättra den fysiska och psykiska hälsan, minska risken för fler sjukdomar och hindra för tidig död. Ofta krävs livslång behandling och noggrann, kontinuerlig uppföljning. Det finns i dag tre typer av behandling mot obesitas: stöd till förändrade levnadsvanor, läkemedelsbehandling och kirurgisk behandling. 

Enligt rapporten ”Den ojämlika obesitasvården” från Region Stockholm, är det bara 64 procent av de med konstaterad obesitas som får någon typ av behandling. Endast 7 procent får läkemedel och 4 procent får en obesitasoperation. Det är alltså inte bara tidig diagnos som krävs, fler med obesitasdiagnos bör också erbjudas behandling.

Mer information om obesitas finns på faktaomvikt.se

Om du vill lära dig mer om obesitas så lyssna gärna även på podcasten ”Ett viktigt samtal” (där poddar finns).

Om Novo Nordisk Scandinavia
Novo Nordisk är ett globalt läkemedelsföretag, grundat 1923 och med huvudkontor strax utanför Köpenhamn i Danmark.

Vi har ett tydligt mål: att besegra allvarliga kroniska sjukdomar som obesitas, diabetes, hemofili, tillväxtrubbningar och ateroskleros.

Novo Nordisk är verksamt i 80 länder med drygt  47 000 anställda runt om i världen. Våra läkemedel finns tillgängliga i 168 länder.

Läs mer på: www.novonordisk.se

SE22OB00067

Omfamna den balanserade träningsfilosofin

Träningstips man ser på nätet bör tas med en nypa salt och en bra dos perspektivkritik. Så lyder Trions budskap till användare som vill skapa långsiktigt hållbara träningsrutiner

Av de som delar innehåll om träning på exempelvis sociala medier finns det ofta en överrepresentation av vältränade personer med stort intresse för träning. Mycket av den information som delas är sådant som är relevant för just dem, men inte nödvändigtvis applicerbart för oss andra. Den här informationen kan därför skapa både felaktiga förväntningar och ohälsosamma jämförelsepunkter.

Träning är i grund och botten något som måste vara individanpassad, eftersom faktorerna som påverkar just dina träningsmöjligheter är oerhört många och även ändras över tid. Tänk exempelvis livssituation, skador, personliga preferenser och tidsmöjligheter. Dessutom kan våra målbilder skilja sig åt väsentligt. För en elitidrottare eller träningsinfluencers kan det vara superviktigt att springa milen på en särskild tid eller kontinuerligt jobba mot nya personbästa i knäböj, men för de flesta av oss är sånt ganska irrelevant, vi vill bara må bra och vara skadefria!

Visst, det kan kännas häftigt att över en natt bestämma sig att nu är det dags och sen hoppa på ett träningsprogram skapat av en superatlet men sanningen är att såna satsningar sällan lyckas. Inte nog med att vi har unika förutsättningar, de flesta träningsprogram har inte heller tagit med den där förkylningen som de flesta av oss åker på titt som tätt i sin planering. Om vi istället utgår ifrån oss själva och skapar en träningsrutin med mycket flexibilitet, realistiska målbilder och hög variation (så att träningen blir rolig!) har vi mycket bättre chans att lyckas hålla igång över lång tid. Kort och gott, när det gäller träningsvanor är perfektion överskattad, kontinuitet är kung!

Här kan du läsa mer

 

Trion är den svenska träningsappen som med banbrytande teknik hjälper användare skapa anpassade träningsprogram med fokus på funktionell styrka, rörlighet och cardio. Visionen är att möjliggöra en mer dynamisk träningsupplevelse som gör att fler kan skapa långsiktigt hållbara träningsvanor.