Cirkularitet på riktigt när Soceo återvinner kvalitetsmöbler 

I takt med att samhället ställer om mot mer hållbara lösningar blir återbruk allt viktigare. Agendadrivna återbruksföretaget Soeco säljer begagnade kontorsmöbler och har hittat en unik modell där cirkulariteten är central – men utan att göra avkall på kvalitet och finish. – Våra främsta konkurrenter är inte andra aktörer på andrahandsmarknaden, utan nyproducenter, säger Ola Sjödin, vd Soeco. 

Namnet Soeco syftar till de sociala och ekologiska agendor som finns inskrivna i företagsbeskrivningen. Och de sociala samhällsinsatserna är många; upp till 3% av omsättningen går årligen till välgörenhetsprojekt som kvinnojourer, barncancerfonden eller lokala idrottsföreningar. De strävar också efter att vara ett mångkulturellt företag där mer än 50% av personalen har ett ursprung i ett annat land än i Sverige.  

Den ekologiska agendan ligger Ola varmt om hjärtat. Soeco köper in möbler som annars hade hamnat på tippen, förädlar, förnyar och säljer dem vidare. Cirkularitet i ett nötskal. 

– Slit-och-släng-trenden är på väg bort och känns redan förlegad. Ju fler unga som kommer in i näringslivet desto bättre blir miljötänket. Vi måste komma ifrån uppfattningen om att jordens resurser är oändliga, menar Ola. 

Inte som andra återbrukare
Till skillnad från andra återbrukare säljer Soeco partier i större skala. Det handlar inte om enstaka stolar eller byråer – utan ibland hela kontorsuppsättningar. Med tapetserare, smeder och möbelsnickare på plats kan de se till att allt ser likadant ut, samtidigt som det är av högsta kvalitet. 

– Vår slogan är “Remake my day”, där vår “remake” omfattar allt från tapetsering i egen verkstad till foliering, lackering, ombyggnad, reparation och specialsnickerier. Vi säljer möbler av hög kvalitet som ser ut som nya men kostar som begagnade, säger Ola. 

Ett tag var Soceo ensamma i världen om sin affärsidé med stora partier återbrukade kontorsmöbler, men nu har det dykt upp liknande företag här och var – något som kan betraktas som ett tecken i tiden. Med de globala hållbarhetsmålen i sikte tvingas många bolag ställa om och tänka nytt. Där ligger Soeco i framkant. 

– Väldigt många företag börjar tänka på miljön, även de stora drakarna. I vår bransch måste det finnas en bra kvalitet i grunden så att möblerna har en lång hållbarhet. Om vi behöver komplettera med nya delar i vår produktion på Soeco skall de vara av hög kvalitet och gärna lokalt producerade. 

Cirkularitet på riktigt
Soecos kvalitets- och hållbarhetsarbete bär frukt. Sedan starten 2012 och fram till pandemiåret 2020 växte de med 30-50% varje år och blev 2017 utsedda till årets företagare i Lund. Framgångsreceptet är att göra allt en möbelproducent gör – fast med återbrukade material, vilket blir en vinst för såväl plånboken som miljön. 

– Man ska inte kasta fina grejer. När kunder beställer möbler från oss åker vi ut och hämtar deras gamla möblemang, klär om, reparerar och förnyar. Sedan säljer vi dem till en annan kund. Det är cirkularitet på riktigt, avslutar Ola. 

Soeco Kontorsmöbler AB bildades 2012 och har idag 37 anställda. Tillsammans skapar vi en familjär anda med en uttalad hög servicegrad. Att ha personal som trivs och utvecklas med oss och som är delaktiga i skapandet av Soecos framtid är extremt viktigt för oss – samtidigt som det gör oss stolta! Soeco har kontor i Dalby, Jönköping och Stockholm. 

Läs mer på www.soeco.se 

Hanna Larsson, Chef Personalledning på Nobina Sverige och Andres Diago, Teknisk chef på Nobina.

Ett långvarigt samarbete med gröna resultat 

Kollektivtrafiken har under många år legat i framkant i den gröna omställningen och på Nordens största kollektivtrafikföretag Nobina drivs 99 procent av bussarna med förnybara drivmedel eller ren el. Men de nöjer sig inte där, och tack vare det långa samarbetet med techföretaget Drivec får de ner bränsleförbrukningen ytterligare. – Drivec skapar tekniska lösningar som löser riktiga problem, säger Hanna Larsson, Chef Personalledning Nobina Sverige.

 Drivec utvecklar system som ökar lönsamheten, höjer säkerheten och minskar miljökonsekvenserna för bussoperatörer, lastbilsåkerier och andra fordon inom transportindustrin.  

– Genom att bearbeta insamlad data från styrsystem kan vi med hjälp av algoritmer ta fram och presentera viktiga fordonsrelaterade mätetal och nyckeltal för kunden, säger Mikael Gabrielsson, Sales & Marketing Director, Drivec. 

Tack vare sin expertis och förmåga att skräddarsy lösningen efter varje unik kund är de idag ledande inom sitt skrå.  

Ecodriving och Fordonshälsa
Med Drivec:s system Ecodriving och Fordonshälsa är ambitionen att på riktigt uppnå viktiga miljömål; framför allt genom att möjliggöra Nobinas satstning Den Gröna Resan (DGR). Genom att utbilda, coacha och möjliggöra mätning och analys är syftet att minska koldioxidutsläppen. Och man ser redan resultat. År 2020 genererade DGR en utsläppsminskning om 15 476 ton koldioxidekvivalenter, säger Hanna. 

Med Fordonshälsa har man koll på fordonets status och kan agera innan den går sönder. Tack vare machine learning (AI) så kan vi nu vara preventiva och se avvikelser ombord på fordonet och avvikelserna larmas till rätt mottagare hos kund som kan sätta in rätt insatser, säger Mikael 

–Med Fordonshälsan så kan vi också ta reda på om ett visst fordon är kostnadseffektivt och är rätt för den körcykel som det faktisk används i, detta kan ge data till kunden för kommande inköp av nya fordon. 

– Det är en häftig teknisk utveckling som gör att vi kan erbjuda en säkrare färd för våra resenärer, minimera störningar samt vara proaktiva i att möta våra resenärers behov, säger Andres Diago, Teknisk chef på Nobina.  

Ett starkt samarbete
Samarbetet mellan Nobina och Drivec startade 2005. Det är ett starkt samarbete som pågått i många år eftersom det skapar värde, menar Mikael.  

– Vårt samarbete är ett bra exempel på hur teknik, kunskap och engagemang kan uppnå fina resultat. Det är därför vi jobbat tillsammans så länge – för att vi ser tydliga resultat, avslutar Andres. 

Drivec finns idag på cirka 8000 installerade fordon runt om i Norden. Med våra tjänster och oberoende av energikälla förbättrar vi ekonomi, miljö och säkerhet för vår kund och deras verksamhet. 

Läs mer på www.drivec.se