Så uppnås CO2-reduktion – inom bygg och tillverkning

Byggnaders och produkters totala klimat- och miljöpåverkan kan mätas genom livscykelanalys, LCA. Tjänsten One Click LCA löser detta snabbt och enkelt.

– Gör man en LCA i ett tidigt skede kan man minska utsläppen med över 50 procent utan ökade kostnader, säger Panu Pasanen, VD på One Click LCA.

Att genomföra en miljövarudeklaration för en produkt eller en LCA krävde tidigare experter, innebar höga kostnader och tog lång tid. Med One Click LCA kan hela processen utföras raskt.

För att kunna göra miljömedvetna val är det dock viktigt att en LCA görs redan i designfasen, och inte när projektet redan har gått in i produktionsfasen.

– Det finns en större flexibilitet att påverka alla steg i en produktion om man agerar under designfasen. Då kan man drastiskt minska CO2-utsläppen, öka hållbarheten och sänka kostnaden, säger Panu Pasanen.

One Click LCA skapar snabbt insikter
One Click LCA är en SaaS-lösning som är enkel att använda utan krav på djupa förkunskaper. Den innehåller en hög grad av automatisering.

Bara genom att exempelvis uppge var en byggnad ska uppföras rent geografiskt, vilket material som ska användas, byggnadens yta och antal våningsplan, ges en första uppskattning av CO2-avtrycket.

Ju fler parametrar man uppger, desto mer exakt blir uppskattningen. Tjänsten har en materialdatabas med data från hela världen, inklusive alla relevanta datapunkter för Sverige.

Att utföra en LCA blir dessutom allt mer effektivt.

– Vårt mål är att sänka kostnaden för en LCA till en tiondel jämfört med tidigare. Det öppnar upp för hela industrin att göra LCA:er, avslutar Panu Pasanen.

Här kan du läsa mer

One Click LCA är den ledande programvaran för att skapa livscykelanalys och miljövarudeklarationer för bygg- och tillverkningsbranschen. Den används i över 140 länder, inkluderar världens största materialdatabas och stödjer över 60 standarder och certifieringar, inklusive den svenska Klimatdeklaration.