Filip Wiqvist, vd på KP Energy.

Banar väg för nordiska solcellsbolag i tillväxt

Det senaste decenniet har marknaden för solenergi vuxit med 108 000 procent. En av pionjärerna på den svenska solmarknaden hjälper nu återförsäljare och installationsbolag att möta en efterfrågan som inte bara ökar, utan också byter skepnad.

Var fjärde solcellsanläggning som installerats på ett svenskt villatak sedan 2012 har byggts av material levererat av KP Energy. Intresset för solenergi har exploderat sedan företaget startade för elva år sedan – och gruppen av slutkunder har breddats, berättar Filip Wiqvist, vd på KP Energy.

– Tidigare låg slutkundens fokus på det tekniska, nu är fokus på värdet som tekniken skapar. Dessutom vill slutkunden, oavsett om det handlar om en villaägare eller lantbrukare, inte bara ha solpaneler. Nu vill de ha ett komplett energisystem. För att möta skiftet i efterfrågan har vi ökat vårt fokus på lösningar för laddning och energilagring, säger han.

Möjliggör hållbar tillväxt
Distributören KP Energy erbjuder nyckelfärdiga system, produkter och tjänster inom cleantech. Grunden är en digital plattform med affärsverktyg som de cirka 2 000 återförsäljarna och installationsbolagen, KP Energys kunder, kan använda för att designa solcellsanläggningar, skicka offerter, beställa kvalitetssäkrat material och projektleda installationer.

– Vi arbetar även för att inkludera finansiella tjänster i vårt erbjudande. Många av installationsbolagen får problem med likviditeten när de växer snabbt. Här har vi inlett samarbeten med aktörer som erbjuder krediter som kan avlasta. Våra tjänster möjliggör för bolagen att accelerera sin tillväxt och växa på ett hållbart sätt, säger Filip Wiqvist och fortsätter:

– Eftersom vi är en stor spelare känner vi ett stort ansvar för branschen. Många av bolagen är unga och behöver stöttning. Vi ser att vi kan ge dessa bolag rätt förutsättningar.

Nyfiken på KP Energys erbjudande inom cleantech? Läs mer här!

KP Energy är en av Sveriges ledande distributör inom solenergi, laddinfrastruktur och energilagring och en del OK-Q8 AB. Uppdraget är att hjälpa energibranschen att accelerera omställningen genom att leverera avancerade produkter och tjänster på ett enkelt och hållbart sätt, till hundratals återförsäljare i Norden.