Josefin Borglund, Senior Hållbarhetsrådgivare och Lise Tormod, vd.

Så konkretiserar Cordial hållbarhetsomställningen

Det är dags att agera – företag måste ta hållbarhetsomställningen på allvar. Förutsättningarna för att lyckas finns och managementkonsultbolaget Cordial, som i över 20 år gått i bräschen kring frågan, vill nu hjälpa fler att ställa om på riktigt.
– Vårt metodramverk kan tillämpas på alla typer av projekt, säger Lise Tormod, vd på Cordial.

Få samhällsfrågor är av lika stor vikt som hållbarhet. Trots det går utvecklingen långsamt och många företag väljer att outsourca sin utveckling till konsulter. Det är något som Josefin Borglund, Senior Hållbarhetsrådgivare på Cordial, inte rekommenderar. Bolagen måste sitta i förarsätet av sin egen utveckling och istället använda konsulter som rådgivare och stöd i arbetet, menar hon.

– Vi är experter i vår bransch och samarbetar med våra kunder för att göra deras verksamhet mer hållbar. Den kompetens och erfarenhet som vi bidrar med möjliggör utveckling och omvandling att gå framåt.

Viktigt att konkretisera
Lise Tormod menar att det pratas mycket om hållbarhet men att utmaningen är att konkretisera: vilka möjligheter finns, vad är steg ett och hur ska arbetet se ut i längden?

– Har man kunskapen för att överbrygga klyftan mellan affär och hållbarhetsperspektiv skapas två krafter som samverkar för att hantera och driva snabba förändringar. Detta förutsätter dock insikt om vilka kompetenser och resurser som krävs för att driva arbetet och kräver grundläggande förändring av arbetssätt och ett engagemang för långsiktig förändring.

Eftersom Cordial vill vara en drivande kraft i samhällets hållbarhetsomställning är bolaget öppna med att de undviker specifika branscher som aktivt motarbetar hållbar utveckling.

– Vi kan ibland arbeta med företag inom exempelvis bränsleindustrin, men då med fokus på att ställa om deras erbjudanden så att de blir mer hållbara, säger Josefin Borglund.

Satsar på social hållbarhet
Även social hållbarhet är en viktig aspekt för Cordial. Lise Tormod betonar att det innebär att skapa en hållbarhetskultur som sträcker sig längre än till den egna affärsverksamheten.

– Jag vill själv trivas och må bra på jobbet och minst lika viktigt är det att alla mina medarbetare gör det också, säger hon och avslutar:

– Vi är engagerade i att hjälpa våra kunder att utveckla och genomföra hållbara strategier. Vi ser till att inte bara prata – utan att gemensamt ta oss mot en mer hållbar värld.

Här kan du läsa mer om hur Cordials hållbarhetsarbete

Cordial är det ledande managementkonsultbolaget inom affärsutveckling och affärsarkitektur. Sedan starten 2001 har ambitionen varit att bli ett nytt riktmärke för modern managementrådgivning. Längs vägen har vi etablerat ett välbeprövat och erkänt ramverk som länkar affärsstrategiska val med strukturella konsekvenser och en konkret transformationsagenda. Cordial består idag av ett 50-tal rådgivande konsulter som genom rådgivning, utbildning och events överbryggar gapet mellan strategi, struktur och kultur för att frigöra kundens fulla potential och skapa hållbara resultat.