Viktiga val som gör skillnad ”Vi placerar pengarna där de gör bäst nytta”

Hos Svenska Fribrevsbolaget står hållbarhet i fokus. Fonderna och fondbolagen de investerar i utvärderas löpande för att kunderna ska kunna vara säkra på att deras tjänstepensioner placeras där de bäst bidrar till en grön samhällsutveckling.

Svenska Fribrevsbolagets vill bygga en sund och ansvarstagande försäkringsrörelse som möter konsumenternas efterfrågan. Finansbranschens utmaning, menar Magnus Lekander, Head of Operations på Svenska Fribrevsbolaget, är att det är en sektor som är både abstrakt och komplex och svår för många människor att ta till sig.

– För gemene man är tjänstepensioner inget man tänker på särskilt ofta och många undrar nog vad pensionen har med hållbarhet att göra överhuvudtaget. Därför är det viktigt att vi tar ansvar och placerar pengarna där de gör bäst nytta.

Pensionspengar driver positiv samhällsutveckling
Hur pensionskapitalet placeras gör stor skillnad. Och pengarna kan bli en påverkansfaktor som driver en positiv samhällsutveckling. När kunderna väljer att investera i hållbara fonder kan fondförvaltarna styra vilka bolag som väljs in och väljs bort med stor hänsyn till hållbarhetsaspekten, inte bara förväntad avkastning och tillväxtpotential. Därför vill Svenska Fribrevsbolaget göra det enkelt för sina pensionssparare att välja hållbara fonder. Investeringarna ska inte bara generera en finansiell avkastning utan även leda till mindre miljöpåverkan och bättre samhällen.

– Som försäkringbolag är vår roll att kanalisera kapital rätt. Vi ska hitta rätt fonder som investerar i företag med grön verksamhet eller som arbetar för en grön omställning, säger Magnus Lekander.

 Uppföljning och utvärdering
Alla företagets fonder har en hög lägsta nivå när det kommer till hållbarhet. I personliga möten är rådgivarna noga med att informera om hur kunderna kan göra hållbara val och på företagets hemsida finns ett fondtorg där det anges tydligt vilka fonder som är mest hållbara.

Samtliga fonder och fondbolag Svenska Fribrevsbolaget investerar i utvärderas och följs upp. Upptäcks green washing, det vill säga att ett bolag eller företag inte lever upp till sina uttalade hållbarhetsmål, avregistreras de direkt.

– Både kapitalägare och fondbolag utvärderar idag investeringar utifrån hållbarhetsaspekten och det är tydligt att hållbarhet och avkastning går hand i hand. Branschen drar till sig kapital och skapar tillväxt. Den gröna omställningen har i sig blivit en tillväxtbransch, menar Magnus Lekander.

Här kan du läsa mer

Svenska Fribrevsbolaget Försäkring AB är Sveriges första försäkringsbolag specialiserat på hantering av flyttbara tjänstepensioner, så kallade fribrev. Genom att samla dina utspridda pensionspengar kan du få en bättre översikt och i många fall sänka dina avgifter. Läs mer på www.svenskafribrevsbolaget.se.