SR Energy:s Vindpark Kronoberget producerar cirka 200 GWh årligen. Det motsvarar behovet av hushållsel för 40 000 villor. t.h: Hanna Rydhed, miljö- och tillståndsansvarig på SR Energy.

”Vindkraft är nyckeln till energiomställningen”

Under 2022 var elpriserna i Europa rekordhöga. Sverige hade under den här perioden de lägsta spotpriserna i hela EU. Detta tack vare ett väl fungerade elsystem som de senaste åren byggts ut med framför allt vindkraft. Vindkraften stod under 2022 för 19 procent av elproduktionen i Sverige.

Utmaningarna ligger dock framför oss, med en förväntad kraftigt ökad elanvändning. Enligt Energimyndigheten kan den fördubblas redan till 2035, från dagens 140 TWh till 280 TWh. Detta till följd av energiomställningen inom industrin och transportsektorn.

Landbaserad vindkraft är det kraftslag som kan byggas ut snabbast och till lägst kostnad. SR Energy är en ledande vindkraftsägare i södra Sverige som står redo att leverera förnybar el – men för att lyckas krävs fler tillstånd. Under 2022 stoppades sju av tio ansökningar om tillstånd för landbaserade vindkraftverk genom det kommunala vetot.

– I dag har kommunerna väldigt lite att vinna om de står upp för vindkraften. Regeringen måste agera för att få fler kommuner att säga ja till vindkraft, säger vd:n Peter Zachrisson.

Vill se smidiga och rättssäkra tillståndsprövningar
SR Energy har vindparker främst i södra Sverige, där behovet av ny elproduktion är som störst. Under de senaste åren har företaget gjort betydande investeringar och har i dag en årlig produktion på 2 TWh, vilket motsvarar Göteborgs och Malmös behov av hushållsel.

– För att inte riskera att försena energiomställningen är det viktigt att åtgärder vidtas för att korta ner dagens utdragna processer samt få till en mer förutsägbar prövning. Flera förbättringsförslag på området har lagts fram under det senaste året, bland annat i form av statliga utredningar. Vi hoppas att regeringen snarast omsätter dessa förslag till politisk handling, säger Hanna Rydhed, miljö- och tillståndsansvarig på SR Energy.

– Vi står redo att leverera fler vindparker snabbt och effektivt, men det är under förutsättningen att politikerna vågar säga ja och att vi får miljötillstånd, säger Peter Zachrisson.

Här kan du läsa mer

SR Energy är ett energibolag som sedan starten 2005 etablerat en stark position med vindkraftsprojekt i södra Sverige. Våra 26 medarbetare bildar ett engagerat och kompetent team med olika bakgrund och erfarenhet. Sedan starten har bolaget realiserat 700 MW landbaserad vindkraft i södra Sverige. Fokuset på södra Sverige innebär ett betydande bidrag med förnybar energi i de områden där energiutmaningarna är som störst.

Bolaget ägs gemensamt av Stena Adactum, AMF, KLP och Alecta.