Bättre inomhusklimat – till lägre kostnader

Lyckad fastighetsautomation måste ta hänsyn till varje fastighets unika förutsättning. Nordiq Energy tar ett helhetsgrepp och arbetar med öppen teknik för en optimal lösning.

I många fastigheter och bostadsrättsföreningar råder stora skillnader i temperatur mellan rummen. I snart 100 år har man försökt att lösa detta på samma sätt, det enda som förändrats är vad lösningarna kallats och hur de har marknadsförts. Nu används termer som Ai och prognosstyrning eller att huset ska användas som ett värmelager. Men problemet kvarstår då det inte går att få värmen dit den ska genom att styra tilloppstemperaturen centralt.

Nordiq Energy har löst detta genom att styra värmen – och inte tilloppstemperaturen – för att sedan fördela den på ett enkelt och transparent sätt.

Metoden går ut på att tillföra lika mycket värme som går förlorad i en lägenhet, i rätt mängd och i rätt tid. Den har visat sig effektiv både i vetenskapliga studier och i praktiska installationer. Därför har Nordiq Energy också beviljats patent på metoden.

Nordiq Energy ger kunden flexibilitet
Istället för komplicerande lösningar med specifika komponenter som är låsta till en speciell leverantör, arbetar Nordiq Energy med öppna standarder och lösningar. Det gör att kunden inte begränsas till en leverantör.

– De flesta bostadsrättsföreningar som har installerat Nordiq Energys styrning har minskat sin energianvändning med 10-15 procent och ibland ännu mer, säger tekn. dr. Peter Gummerus, Senior teknikansvarig på Nordiq Energy.

Det innebär också att föreningen kan räkna hem investeringen inom några år.

Senaste projektet utgjordes av en fastighet i Göteborg där energianvändningen minskade med 20,4 procent.

– Där bytte vi fjärrvärmecentral och genomförde en värmefördelning, säger han.

Nordiq Energy inleder arbetet med en energi-inventering där fastighetens värmesystem och husets kondition kartläggs. Utifrån det görs en  analys där man identifierar eventuella brister som påverkar energianvändningen och inomhusklimatet. Inventeringen ligger till grund för åtgärder som ökar komforten och minskar energiåtgången.

Läs mer om Nordiq Energy här

Det började med ett forskningsprojekt vid institutionen för energiteknik vid Chalmers tekniska högskola. Projektet leddes av teknologie doktor Peter Gummerus som sedan bildade Nordiq Energy 1999. Idag är Peter tekniskt ansvarig hos oss. 2007 beviljades vi patent för vår lösning.

Vi ser holistiskt på energi vilket betyder att vi tar hänsyn till hela värdekedjan, från produktion till distribution och slutligen fördelning i den aktuella fastigheten. Vi använder standardkomponenter för att det fungerar, är lätt att underhålla och kostnadseffektivt.