Träning av diafragman kan ge stora vinster för samhälle och individ

Symtom som halsbränna, slem i halsen, sväljsvårigheter och uppblåst mage har ofta sin orsak i en försvagad diafragmamuskulatur. Men bristen på riktig diagnos och effektiv behandling är stor.

–IQoro är den enda behandling som inte kräver vare sig medicinering eller operation. 97 procent av användarna upplever en tydlig förbättring, säger Linda Joneland, kommunikationschef på MYoroface.

Man räknar med att 20 procent av Sveriges befolkning lider av refluxrelaterade besvär. Det behöver inte nödvändigt vara sura uppstötningar eller smärta i maggropen som är symtomen.

– Ibland söker patienten för slem i halsen och får slemlösande medicin eller för bubblig mage och utreds för IBS. Är besvären mer tydliga ordineras oftast syradämpande medicin. Detta behandlar vissa symtom, men man kommer inte åt grundproblemet, säger Linda.

Kunskapen behöver spridas
En försvagad diafragmamuskulatur kan vara medfödd, bero på munandning eller uppstå efter infektion, graviditet eller tunga lyft. Ofta upptäcks problemet av tandläkaren som ser syraangrepp på tänderna eller av en logoped som behandlar svälj- och talsvårigheter.

– Generellt behöver vården mer kunskaper om hur musklerna mellan munnen och magen samverkar. Då skulle fler patienter kunna få rätt diagnos och behandling, fortsätter Linda.

Träning av muskulaturen
IQoro är den enda behandlingsmetod som kommer åt grundorsaken utan kirurgiskt ingrepp. Behandling med IQoro kräver endast 90 sekunders behandling per dag och många får resultat redan efter några månader.

– Vi är duktiga på att gå på gymmet och träna de synliga musklerna. Men den inre muskulaturen behöver också tas om hand, menar Linda.

Vetenskapligt bevisad effekt
Forskaren och innovatören bakom IQoro är Mary Hägg, docent inom experimentell forskning i öron- näs- hals-sjukdomar vid Uppsala Universitet. Produkten har utvecklats i samarbete med forskare vid universiteten i Umeå, Uppsala och Linköping. Att symtomen minskar för 97 procent av användarna bevisas av 17 internationellt publicerade och granskade studier.

– Men vi är tydliga med att det är bra att ta kontakt med läkare för att utesluta andra orsaker till problemen, säger Linda.

Idag säljs IQoro till konsumenter i hela Europa via företagets hemsida. Då ingår livslång support i form av coachning, träningsforum, liveevents, webbinars samt en gratis träningsapp där man enkelt kan logga sina symtom och sin träning och få tillgång till värdefulla tips och råd. Dessutom erbjuds alla kunder en sex månaders resultatgaranti.

Försäljning sker också till vissa svenska sjukhus och vårdinrättningar. I Storbritannien är IQoro upphandlat av världens största hälsoorganisation, National Health Service, vilket ger brittiska läkare möjlighet att skriva ut behandlingen direkt till sina patienter.

Samhällsekonomiska vinster
Ylvali Gerling, VD och medgrundare av MYoroface, ser att produkten har en enorm potential.

– IQoro har inga biverkningar och flera symtom behandlas samtidigt. Resultaten är långsiktiga och produkten kan också användas preventivt för att människor ska hålla sig friska. På sikt minskar risken för allvarliga följdsjukdomar och man kan komma ifrån en ofta livslång medicinering och många onödiga kontakter med vården. Så de samhällsekonomiska vinsterna är mycket stora!

Här kan du läsa mer

 

IQoro hjälper personer att återfå sin livskvalitet genom att behandla grundorsaken till de vanliga folksjukdomarna som påverkar vardagen – utan negativa bieffekter eller omvägar.