Elin Orrheim, kundansvarig för Tork PaperCircle på Essity.

Världens första återvinningstjänst för pappershanddukar 

Tork PaperCircle® är Sveriges första och idag enda återvinningstjänst för pappershanddukar av sitt slag, som gör det enkelt att få med sig hela företaget på hållbarhetsresan
– Det ska vara okomplicerat och tillgängligt att leva hållbart, i hemmet såväl som på arbetsplatsen, säger Elin Orrheim, kundansvarig för Tork PaperCircle på Essity. 

Hela 84 procent vill förbättra miljömedvetenheten på sin arbetsplats, detta enligt Eco office survey*. Stora, långsiktiga hållbarhetsstrategier på ledningsnivå kan ta flera år men de mindre, dagliga insatserna ger också effekt i det långa loppet. Att återvinna pappret som förbrukas är en god start. 

Kan minska det brännbara avfallet med upp till 20 procent
Pappershanddukar kan i teorin återvinnas 7–9 gånger, men i 99 procent av fallen skickas de till förbränning i stället för att återvinnas. Tork fyllde därmed en efterlängtad funktion när de 2017 lanserade Tork Paper Circle som världens första återvinningstjänst för pappershanddukar.

Tjänsten innebär att man slänger pappershanddukarna i den vanliga papperskorgen inne i toalettutrymmena och eventuellt brännbart avfall slängs i en mindre sanitetspapperskorg. Lokalvården tömmer sedan papperskorgarna som vanligt men förvarar de använda pappershanddukarna separat på städvagnen. Slutligen samlar en av Essitys återvinningspartners in pappershanddukarna och fraktar dem till det lokala Essity-bruket i Lilla Edet, där de återvinns till nya pappershanddukar och andra mjukpappersprodukter.  

Enligt en undersökning som gjort hos Tork PaperCircle-kunder inom kontor- och restaurangverksamheter i Tyskland 2016 kan man genom att återvinna pappershanddukarna minska det brännbara avfallet med upp till 20 procent. 

– Implementationen av Tork PaperCircle är enkel och en relativt liten kostnad jämfört med andra hållbarhetsinitiativ. Genom att skapa goda förutsättningar för miljömedvetna insatser på arbetsplatsen hjälper man verksamheten att inte bara nå sina avfalls- och hållbarhetsmål – man lever också upp till anställdas och stakeholders förväntningar samtidigt som man gynnar den långsiktiga lönsamheten, menar Elin Orrheim. 

Netto nollutsläpp år 2050
Tork PaperCircle är bara en del av Essity’s långsiktiga hållbarhetsarbete. Pappersbruket i Lilla Edet utanför Göteborg är sedan 2022 det första i världen med en storskalig produktion av helt fossilfria koldioxidutsläpp. Detta genom att ersätta naturgas med biogas samt välja certifierad förnybar el till produktionen.  

– Koncernens mål är att nå netto nollutsläpp år 2050, avslutar Elin Orrheim. 

*Eco office survey 2022, en undersökning utförd av OnePoll på uppdrag av Essity där 12 000 respondenter bestående av kontorsarbetare från Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Sverige, Danmark och Polen deltagit.

Läs mer om Tork PaperCircletork.se/tjanster/losningar/tork-papercircle