Emelie Petersson, hållbarhetschef, och Julia Matwinska, vice vd, på Täby Park AB [Foto: Samuel Unéus]
Huvudbild från stadsdelen [Foto: Sandra Birgersdotter]

Här i Täby Park är hållbarhet en självklarhet 

I Täby, nordost om centrala Stockholm på platsen där den gamla galoppbanan låg, växer en helt ny stadsdel fram – Täby Park. Alla som tittar närmare på Täby Park kommer att se flera exempel på hur stor prioritet hållbarhet har i stadsutvecklingen.
– För att få till en bra stadsplanering måste man ha den mänskliga faktorn i åtanke, hur vi rör oss, hur vi vill bo, vad vi mår bra av. Så skapas en långsiktig stadsdel som håller och utvecklas över tid och för framtida behov, menar Julia Matwinska, vice vd, Täby Park AB. 

Arbetet med Täby Park har pågått i över tio år och 2020 flyttade de första invånarna in. Idag bor cirka 2300 personer i den nya stadsdelen och målet är att den siffran ska tiodubblas tills dess att allt är klart. Men trots att det inte är färdigbyggt är Täby Park AB mån om att det ska vara trivsamt för boende och besökare även under utbyggnaden. 

– Vi har valt att skapa tillfälliga värdefulla miljöer för att invånarna redan idag ska kunna uppleva det stadsliv som kommer att finnas när stadsdelen står färdig, säger Julia Matwinska.  

Parkmiljöer för rekreation, torgmiljöer för spontana möten, lekpark, ett Bokotek för att låna och lämna böcker, utegym, gräsytor för spel och lek på mark som fortfarande är obebyggd är bara några exempel på de ytor som skapar trivsel under uppbyggnaden av den nya stadsdelen.  

Återvinning – en viktig pusselbit
Utbyggnaden av Täby Park är ett stort och långsiktigt projekt som kommer pågå fram till 2050. Främst byggs det lägenheter av olika storlekar, såväl hyresrätter som bostadsrätter och äganderätter. Totalt ska det bli 6–8000 bostäder. 

– Vi planerar för att man ska kunna leva här hela livet och inte behöva flytta vid nya livssituationer, säger Julia Matwinska. 

I planeringen av de nya områdena tar man höjd utifrån kommande förändringar av byggnadshöjd och bredd, materialval, placering- och energisystem utifrån ett klimatperspektiv. En viktig del i byggandet är också tillvaratagandet av byggnadsmaterial. 

– Under byggskedet minskar vi klimatpåverkan genom att jord och sten från husprojekten återanvänds till vägar, parker och torg. Det sparar både transporter och utsläpp, förklarar Emelie Petersson, hållbarhetschef, Täby Park AB. 

Den gröna slingan
I Täby Park ska det finnas ett utvecklat parkutbud med gröna, sammanhängande stråk. En grön slinga kommer att löpa genom stadsdelen och sammanbinda parkerna. Att nå natur, få vardagsmotion och hitta platser för social aktivitet och stillsam återhämtning ska vara enkelt. Via gröna slingan kan man gå och cykla till jobbet och göra sina vardagsärenden. Barn, gamla och motionärer kan ta sig fram tryggt, eftersom slingan är separerad från biltrafiken. Den här vägen kan barnen ta sig till skolan på egen hand, i stället för att skjutsas med bil.  

Vi tror att närheten till natur och den gröna slingan uppmuntrar till god hälsa, välmående och i förlängningen ett bättre liv, avslutar Emelie Petersson. 

Täby Park är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. Täby Park AB som ägs av Skanska och JM skapar den nya stadsdelen i gott samarbete med Täby Kommun och Riksbyggen. 

Yta: 70 hektar, motsvarar två av Stockholms Gamla stan. 
Invånare: ca 20 000, varav ca 5 000 barn. 
Lägenheter: ca 6000–8000. 
Företag: ca 100 med ca 4–5 000 arbetsplatser.
Stadsparker: 1. 

Läs mer