Ökad användning av FIND-funktionen i Stockholms stad skulle kunna leda till utsläppsbesparingar på 95 000 ton koldioxid per månad. t.h: Martin Sandström, operativ chef på parking-techbolaget Easypark.

”Städer måste jobba med långsiktig stadsplanering”

Parkeringsplatsen spelar en viktig roll i framtidens urbana miljö, menar Martin Sandström på Easypark. Hur våra städer förhåller sig till parkering avgör både hur mycket koldioxidutsläpp bilister orsakar samt hur stor trängseln blir.

I snitt spenderar en bilist cirka tio timmar per år på att leta parkeringsplats. Under den tiden släpper denne ut koldioxid och försämrar framkomligheten för medtrafikanter. Bilister på jakt efter parkering driver 30 procent av all trafik inne i stadskärnor. I takt med att städer växer riskerar detta problem att öka.

– För att komma till rätta med problematiken krävs långsiktig planering, fastslår Martin Sandström, operativ chef på parking-techbolaget Easypark.

Amsterdam har lyckats med detta. Staden tog fram en långsiktig plan för att minska antalet bilar inne i centrum och har transparent jobbat med sina invånare för att uppnå målen. Priserna på de mest eftertraktade parkeringsplatserna höjdes successivt, och intäkterna återinvesterades i parker och cykelvägar.

– I Paris vill man ta den enkla vägen och planerar att halvera antalet parkeringsplatser de kommande åren. Jag tror att det kommer leda till ökade utsläpp och mer köer, efterfrågan på parkeringsmöjligheter minskar inte bara för att platserna försvinner. Alternativ behöver erbjudas, säger Martin Sandström.

Delar värdefulla data
Easypark, det svenska bolaget som har utvecklat Europas mest använda parkeringsapp, sitter på stora mängder data som kommer väl till pass vid stadsplanering.

– Easyparks vision är att göra städer mer levande. Våra data hjälper städer att få en överblick över sina parkeringsplatser och visar hur behoven ser ut. Vägledda av denna kunskap kan städerna omallokera parkering, från gatumark till garage till exempel, och på så sätt minska trafikflöden och frigöra asfalterade ytor som kan omvandlas till grönytor, säger Martin Sandström.

Men det räcker inte att städerna tar datadrivna beslut. För att städer ska bli mer levande måste bilisterna också göra det. Genom Easyparks appfunktion FIND kan bilister se var det är störst sannolikhet att hitta en ledig parkeringsplats och kan planera sin körning därefter.

Stora utsläppsbesparingar
– I dag tar vi oss från punkt A till B, via P. Det är inte alls säkert att man hittar en parkeringsplats alldeles vid slutdestinationen, och då får man ägna tid åt att cirkulera. Med hjälp av data och algoritmer kan vi visa bilisten sidogatan i närheten där beläggningsgraden brukar vara lägre, säger Martin Sandström.

Ökad användning av FIND-funktionen i Stockholms stad skulle kunna leda till utsläppsbesparingar på 95 000 ton koldioxid per månad, visar Easyparks beräkningar.

– Det räcker inte att göra det ena eller det andra. Vill städerna uppnå bestående resultat behövs både långsiktig, datadriven stadsplanering och förändrade beteenden bland bilister, säger Martin Sandström.

Läs mer om Easypark här

Easypark Group är ett ledande globalt parking-techbolag med visionen att göra städer mer levande. Easypark underlättar för företag, parkeringsoperatörer, fastighetsägare och städer att administrera, planera och fatta datadrivna beslut. Easypark Group finns i över 3 200 städer i mer än 20 länder.

Besök oss på Linkedin:
www.linkedin.com/company/easypark-group