Testet som avslöjar diabetesrisken – och andra hälsoproblem

Är man överviktig och har insulinresistens riskerar man att utveckla diabetes och en rad följdsjukdomar. Genom hormonanalys kan rätt åtgärder vidtas.

– Vi kan hjälpa patienten gå ner i vikt med medicinsk behandling, säger Michel Tagliati, läkare och grundare av Proaktiv Hälsa.

Insulinresistens är förstadium till typ 2 diabetes. De allra flesta som har övervikt har också olika art och grad av insulinresistens.

– Detta är man ofta omedveten om tills man verkligen blir sjuk, säger Michel Tagliati.

Standardiserade blodprov visar bara blodsockernivån, inte vilka nivåer av insulin som krävs för att hålla blodsocknernivåerna normala. Proaktiv Hälsa erbjuder så kallad hormonanalys som verkligen mäter insulinnivåerna.

– Det är vår erfarenhet att prediabetes är underdiagnostiserat och underbehandlat tillstånd och det går att fånga upp dessa patienter innan de utvecklar typ 2 diabetes eller drabbas av en hjärtinfarkt, säger Michel Tagliati, som drivit verksamheten i tre år.

Visst typ av övervikt kan medicineras bort
Det finns många orsaker till att människor utvecklar övervikt. Graviditeter, p-piller, antidepressiva, skiftarbete är några orsaker. När övervikten väl är ett faktum är det inte längre ett kost- eller motionsproblem utan ett hormonproblem.

Om patientens analyser visar på att det föreligger en insulinresistens eller prediabetes kan Proaktiv Hälsa starta läkemedelsbehandling som sänker insulinnivåerna. Det leder till att patienten går ner i vikt. Patienterna tappar 2-4 kilo i månaden, upp till mellan 20 och 40 kg på ett år.

– När viktnedgången är ett faktum och patienterna ser resultaten är de redo att göra livsstilsförändringar på ett helt annat sätt och först då går vi in tillsammans och tittar på andra faktorer kring livsstil, kost och motion. Vår erfarenhet är att det är mer effektivt. Patienterna uppskattar det upplägget, avslutar Michel Tagliati.

Läs mer om Proaktiv Hälsa här