Omställningsfinansiering möjliggör en snabbare hållbar utveckling

Att ställa om och integrera hållbarhet i sin affärsstrategi blir allt viktigare när företag ska framtidssäkra sin konkurrenskraft och lönsamhet. I det här arbetet vill Wasa Kredit bli en möjliggörare och finansiell samarbetspartner för att stötta de företag som arbetar mot målen i Agenda 2030, genom sin omställningsfinansiering som tar hänsyn till företagens miljömässiga, sociala och ekonomiska arbete.

– Att sätta fokus på FN:s hållbarhetsmål är ett viktigt arbete. Samtidigt gör det arbetet också att företag blir mer långsiktigt lönsamma, får ökad konkurrenskraft och blir mer attraktiva som arbetsgivare, säger Amina Bang Skanse, hållbarhetsansvarig på Wasa Kredit.

Med erbjudandet omställningsfinansiering vänder sig Wasa Kredit mot de företag som vill inkludera och försöka förbättra ett eller flera av de sjutton hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Exempelvis genom att reducera användning av energi, möjliggöra elektrifiering, minska resursanvändandet, skapa innovativ design som leder till ökad hållbarhet eller skapa flöden för återvinning av material.

– Allt handlar inte om klimatet utan lika viktigt är det hur man tar hand om sina affärer och leverantörskedjan i alla led. Så det kan vara alltifrån att minska sitt klimatavtryck till att minska sin eventuella negativa sociala påverkan. Vi gör vårt yttersta i vår kreditgivning för att inkludera de initiativ som leder till att de här två områdena förbättras, förklarar Amina Bang Skanse.

Genom att ingå i länsförsäkringsgruppen har Wasa Kredit genom åren byggt upp en bred kompetens, både inom många olika branscher och kring lokala geografiska utmaningar som kan skilja sig åt.

– Jag tycker att företag som har en möjlighet att bidra till omställningen har ett samhällsansvar att göra det. För oss, har det alltid varit en självklarhet och ett arbete vi vill fortsätta med. Vårt sätt att göra det idag är att bland annat erbjuda en omställningsfinansiering och vår kompetens inom området så att våra kunder snabbare kan ställa om och minska sitt avtryck på jordens resurser och samtidigt fortsätta vara lönsamma och utvecklas.

– Vi är dessutom partner till Ung Företagsamhet för att ge ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin företagsamhet och sitt entreprenörskap med en koppling till hållbarhetsmålen, vilket också ger en bra möjlighet för våra anställda att utveckla sig genom bland annat mentorskap, avslutar Amina Bang Skanse.

Läs mer om Wasa Kredit här

Om Wasa Kredit
Vi är ett finansbolag som erbjuder företag finansiering genom leasing, hyra och avbetalning genom samarbetspartners och i e-handel samt direkt till företagskunder. Vårt fokus är att stödja företag i omställning, Vi erbjuder också avbetalning, lån och kortkrediter till privatpersoner.
Wasa Kredit ingår i länsförsäkringsgruppen.