Tommy Salomonsson på Esdec.

Så har världsledande montagesystemstillverkaren etablerat sig i Sverige 

Nederländska Esdec är ledande inom montagesystem för solpaneler på tak och har just nu fullt fokus på den svenska marknaden, där de ser en stark potential.
– Vi har bara skrapat på ytan av möjligheterna som finns inom solenergi, säger Tommy Salomonsson, Country Manager i Norden. 

I takt med att elräkningarna skjuter i höjden har intresset för solenergi ökat explosionsartat i Sverige. I vissa delar av landet talar man om att kapacitetsbristen kommer leda till att elen stängs av och många företag, bostadsbolag och privatpersoner har tagit saken i egna händer. Takmonterade solpaneler är ett förhållandevis enkelt – och prisvärt – sätt att bli självförsörjande vad gäller energi. 

En enorm tillväxtresa de senaste åren
Esdec har gjort en enorm tillväxtresa runtom i världen de senaste åren, och den svenska marknaden är inget undantag.  

– Vi har satt ihop ett bra säljteam i Sverige, och sedan utökat det teamet med tekniska specialister så vi kan stödja våra distributionspartners ännu bättre i marknadsföringen och försäljningen av våra produkter. Samtidigt fokuserar vi även på att supportera den slutliga användaren, installatören, med tekniksupport och rådgivning. förklarar Tommy Salomonsson. 

Esdec grundades 2004 av två installatörer som ansåg att installationsprocessen måste kunna innoveras och förenklas. En filosofi som fortfarande i allra högsta grad genomsyrar bolaget. 

– En av våra viktigaste hörnstenar är att vi erbjuder montagesystem som är enkla för installatören att använda. Dessutom erbjuder vi kostnadsfri utbildning ute på site, och webbseminarier för installatörer för att förbättra installationskvaliteten. För större projekt hjälper vi även kunderna med utformningen av deras solcellssystem på platta tak. 

Produkter som klarar svåra väderförhållanden
Det svenska och nordiska klimatet skiljer sig mycket från det övriga europeiska, vilket gör att marknaden i Sverige skiljer sig från till exempel den nederländska marknaden. Det ställer också höga krav på montagesystemens och panelernas flexibilitet och bärighet, vilka säkerställs genom otaliga tester av hur de klarar regn, snö, vind och andra svåra väderförhållanden.  

– Testdata är extremt viktiga eftersom vi använder dem i vår kalkylator för att kunna ge råd om vilket samt hur mycket material som behövs för att kunna installera solpaneler på ett säkert och tryggt sätt, avslutar Tommy Salomonsson.