Sänk inte temperaturen – spara energi i stället

Jakten på den hållbara byggnaden börjar med värme och ventilation, det menar Mattias Hammarlund, VD på Värmex. Enligt honom använder många klimatanläggningar mer energi än vad de behöver till följd av felprioriteringar – något som resulterar i onödigt höga kostnader.
– Om de befintliga systemen inte är hela, rena och injusterade är alla andra investeringar i de systemen bortkastade, säger han.

För att minska energianvändningen har en allt vanligare åtgärd blivit att sänka inomhustemperaturen berättar Mattias men menar att detta är att börja i fel ände.

Inomhusklimatet är ett samspel mellan värme och ventilation. Injustering innebär att klimatanläggningarna balanseras för både komfort och funktion.
Ett vanligt symtom på obalans är ojämn temperatur i huset, kallt högst upp, och drag från fönstren.
Då kompenserar många genom att höja temperaturen för alla vilket ger onödigt höga energikostnader. I stället rekommenderar vi att injustera anläggningen för att få samma temperatur i alla rum. Det vill säga bättre komfort till lägre energikostnad.

– Det är viktigt att veta att det krävs både teoretisk och praktisk kunskap för att inomhusklimatet ska bli som avsett.  Tack vare kombinationen av ingenjörer och tekniker har vi kompetens att hjälpa till med alla delar i ledet. Från förstudier och tekniska beskrivningar via installationer till injusteringar och uppföljningar, berättar Mattias.

Befintliga anläggningar kan bli mer effektiva
Mattias berättar att anledningen till att många klimatanläggningar använder mer energi än de behöver, beror ofta på felprioriteringar, bristande kompetens och tidsbrist.

– Nu är det ett bra tillfälle att höja ambitionen för drift och underhåll, och ge både drifttekniker och klimatanläggningar den omvårdnad de förtjänar. Att investera nu kommer att löna sig redan nästa vinter och naturligtvis många år framöver samt det är en investering i klimatet, både inne och ute, avslutar Mattias.

Läs mer om Värmex här

Värmex är specialister inom klimattekniska installationer. Företaget har en unik kombination av tekniker och ingenjörer med mer än 35 års erfarenhet av komplexa uppdrag på området inomhusklimat. Snart 50 medarbetare omsätter Parisavtalet i verkligheten utan att ge avkall på komfort. Värmex omsatte 66 miljoner 2022. Kontor i Tyresö och Marievik, Stockholm.