Allt blir inte guld av gröna investeringar

Energiomställningen kommer att skapa många vinnare samtidigt som konkurrensen kommer att vara stenhård. Många bolag kommer inte bli lönsamma. En hedgefond kan tjäna pengar på aktier som både stiger och faller. Det finns många fonder med grönt tema men få med förvaltare som har gedigen erfarenhet från energisektorn.

Europa står inför en tvådelad energiutmaning som kommer att accelerera omställningen till förnybara energikällor ytterligare. Det menar Joel Etzler, som tillsammans med Vidar Kalvoy förvaltar hedgefonden Coeli Renewable Opportunities.

– För det första har vårt beroende av fossila bränslen från politiskt ovänliga länder exponerat allvarliga problem med vår nuvarande energiförsörjning. För det andra innebär den ökade elektrifieringen av industrier, hushåll och transportsektorn en radikal förändring av dagens energisystem. Exempelvis förväntas Sveriges elförbrukning fördubblas till 2045. Det kräver betydande insatser och stora investeringar. Detta är en acceleration av energiomställningen och många bolag kommer vara fantastiska investeringar under lång tid.

– Vi vill äga de bolag som har en möjlighet att verkligen göra skillnad, säger Etzler.

Stenhård konkurrens
Prognoser visar att investeringar i energiomställningen närapå kommer att tiodubblas de närmsta decennierna. Vidar Kalvoy, konstaterar att som alltid när regeringar slänger mycket pengar på ett problem attraheras lyckosökare till branschen med hög konkurrens och många konkurser som resultat.

– Vi förväntar oss att skillnaden i aktieprisutveckling mellan vinnarna och förlorarna kommer vara betydande.

– Vi tror inte den bästa strategin är att äga allt utan vara väldigt selektiva. Inom vissa subsektorer där konkurrensen är hård tjänar man antagligen mer pengar på att blanka de flesta bolagen i stället för att äga dem. Detta gör att en hedgefond är optimal för energiomställningen då man kan äga de långsiktiga vinnarna och förstärka avkastningen med korta positioner i bolag som saknar konkurrensfördelar.

Fokus på möjligheter
Det här är en nischad fond inom energiomställning förvaltad av ett team med 25 års energierfarenhet. Med den här fonden vässar vi vårt erbjudande inom de globala hållbarhetsutmaningarna, säger Ulrika Hasselgren, hållbarhetschef på Coeli.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Läs mer om fonden

FONDFAKTA
Fondens namn Coeli Renewable Opportunities
Fondens startdatum 06-feb-23
Fondtyp Aktiehedgefond
Förvaltare Joel Etzler och Vidar Kalvoy
Strategi Aktiv förvaltning med fokus på hållbara konkurrensfördelar
Hållbarhet SFDR artikel 8, Fonden integrerar hållbarhet i sin investeringsprocess
Antal innehav Generellt 25-50 (lång + kort)
Avkastningsmål Överavkasta S&P 500 och Wilderhill New Energy Global Innovation Index
Riskprofil 5
Handel och NAV Daglig
Distributörer /partners: Avanza, SAVR mfl eller direktinvesteringar via Coeli