100 lägenheter på Lia Borettslag i Porsgrunn har fått nya inglasade balkonger. Till höger: Camilla Ekdahl, vd på Balco Group.

Inglasad balkong – första steget till energismart fastighet

Visste du att en inglasad balkong kan minska energiåtgången i en lägenhet med mellan 15 och 30 procent? Adderas exempelvis solceller och en lösning för värmeåtervinning kan fastighetsägaren sänka energikostnaderna för hela huset med upp till 70 procent.

Lägre driftkostnader och ett mindre klimatavtryck är vinster som kan räknas hem vid en balkongrenovering. Balco AB, som är störst i norra Europa på energibesparande balkonger, vill hjälpa fastighetsägare att nå dit.

– Vi har en stor säljorganisation som är ute och möter kunder, främst bostadsrättsföreningar, på plats. Det innebär att vi ser vad som skulle kunna adderas till vårt balkongerbjudande. Vi har dessutom kompetensen som krävs för att klara ut komplexa projekt, berättar Camilla Ekdahl, vd på Balco Group.

I samband med att Balco åtar sig ett balkongrenoveringsprojekt kan de genomföra en kostnadsfri genomgång av fastigheten, för att identifiera vilka åtgärder som skulle kunna göras för att energieffektivisera ytterligare. Solceller och värmeåtervinningslösningar är två exempel på installationer som genererar stora besparingar.

Nära samarbeten
– Fastigheter som är i behov av balkongrenoveringar är också de fastigheter som är i störst behov av energibesparande åtgärder. Det handlar om äldre hus som ofta har dåligt isolerade fasader, tak och fönster, samt undermåliga ventilationssystem. Beroende på fastighetens skick och vilka lösningar man väljer att satsa på kan energikostnaderna sänkas med mellan 50 och 70 procent, säger Camilla Ekdahl.

Nära samarbeten med solcellsbolag, företag som jobbar med lösningar för värmeåtervinning och Balco-koncernens egna fasadbolag möjliggör breda energioptimeringsprojekt.

– Allt börjar med den inglasade balkongen, det är grunden i alla våra projekt. Sedan kan vi addera fler delar. Samtidigt hjälper vi våra samarbetspartners som inte har en lika stor säljkår att nå en viktig kundgrupp, säger Camilla Ekdahl.

Här kan du läsa mer

Balco AB grundades 1987. I dag är Balco AB marknadsledande inom branschen där man utvecklar, tillverkar, säljer och ansvarar för montering av egentillverkade energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet.