Så skapas smarta fastigheter – enklare och billigare

Med trådlösa enheter i varje rum kan både gamla och nya fastigheter enklare bli smarta för att optimera drift.

Kieback & Peter har lösningar som dessutom bygger på öppen teknologi – vilket gör att de enkelt kan integreras med befintliga system från andra leverantörer. 

Att optimera driften av fastigheter är viktigt för att sänka energianvändningen och därmed kostnaden.

Vanligtvis placeras sensorer runt om i fastigheten. De matar en central styr- och reglerenhet med klimatdata via kabel.

Kieback & Peter har en annan approach. Här placeras små och diskreta AI-enheter i varje rum som kommunicerar trådlöst.

– I till exempel skolor används olika lokaler enligt ett schema. Då lär sig AI-systemet hur varje rum används och optimerar driften utifrån det, säger Petri Kauppinen, teknisk chef på Kieback & Peter.

AI-enheterna kommunicerar med ett lokalt styrsystem som reglerar värmen i respektive rum eller zon. Lösningen finns för både elvärme och vattenburen värme.

Lösningar från Kieback & Peter är smidiga att installera
Rumsenheterna drivs med ström från kondensatorer som laddas upp av solljuset som naturligt flödar in i rummen.

– Det gör lösningen billigare och enklare att installera, säger Petri Kauppinen.

Äldre fastigheter har redan inbyggda system för drift. Tack vare att Kieback & Peter arbetar med öppen teknologi kan det integreras med lösningar från befintliga leverantörer.

– Vi samarbetar gärna med olika företag och leverantörer så att vi tillsammans kan nå de gemensamma energimålen som samhället har satt upp, avslutar Daniel Hassel, VD på företaget.

Här kan du läsa mer

Kieback & Peter är en ledande expert inombyggnadsautomation. Företaget grundades 1927 i Tyskland och är fortfarande familjeägt.

Man har 1500 anställda på 50 platser i världen – och man arbetar 100 procent hållbart.