Så är Danfoss Leanheat® en av bitarna i energipusslet

Med ständigt stigande kostnader och en ökad efterfrågan av mer hållbara lösningar söker många efter sätt att sänka sin energiförbrukning och samtidigt ge sina boende en bättre komfort. Med innovativ och öppen teknik kan fler implementera effektiva energilösningar som möjliggör optimerad fastighetsdrift.

Med de senaste årens ökade energipriser, den rusande inflationen och som resultat de senaste månadernas stigande räntor ökar pressen på fastighetsägare att effektivisera sin drift och sänka sina kostnader. Utöver det har fastighetsägare idag högt ställda mål och ambitioner inom hållbarhet, kopplad till såväl energianvändning som materialval i nybyggnation.

Danfoss har länge levererat produkter och hårdvaror av högsta kvalitet som hjälper företag att uppnå en mer effektiv fastighetsdrift.

Nu har de tagit nästa steg i utvecklingen och har utvecklat en mjukvaruplattform som ytterligare ska förenkla en effektiviserad energianvändning. Energioptimeringstjänsten, Danfoss Leanheat® Building, är en molnbaserad styrtjänst som optimerar värmesystemet i centralt uppvärmda flerbostadshus. Tjänsten är en automatiserad och självlärande AI-lösning som levererar optimering i realtid och därmed utan manuellt arbete tar hänsyn till ändrade förhållanden i fastigheten. Datan som utvinns i mjukvaran bidrar till att vidareutveckla tjänsten. Detta ger enskilda fastigheter tillgång till lärdomar dragna från miljontals datapunkter.

– Danfoss Leanheat® blir som en senior kollega med flera års erfarenhet av energi i fastigheter vars lärdomar förnyas och appliceras dag för dag året ut, menar Henrik Johansson, säljare på Danfoss.

Datadriven förvaltning sparar tid och pengar
Samtidigt som relevansen för energioptimering ökar gör kraven på att tillgängliga lösningar är öppna för samarbete med andra aktörer detsamma.

– I dagens klimat vill kunder inte känna sig inlåsta. Vår mjukvara går att implementera med befintlig hårdvara och kan kommunicera på ett säkert sätt med andra mjukvarulösningar som gör att tjänsten passar bra i ett digitalt ekosystem, säger Maria Gihlström, säljare på Danfoss.

Mjukvaran innebär inte bara en minskad förbrukning och en ökad komfort för de boende, utan även stora möjligheter fastighetsägaren att stärka sitt hållbarhetsarbete med data. Mjukvaran möjliggör för djupare insikt både i enskilda fastigheter och en ökad förståelse för hela fastighetsbeståndet och för uppvärmning generellt.

Utöver möjligheten att jobba med datadriven förvaltning resulterar tjänsten även i ett minskat manuellt arbete. Åtgärder, optimering och uppföljning som tidigare behövt göras manuellt och på plats kan nu styras på distans.

AI i verkligheten
Flertalet professionella fastighetsägare, däribland Willhem och Malmegårds, har implementerat Leanheat® Building i sina fastigheter.

Malmegårds Fastighets AB har arbetat målmedvetet för att få ned sin energiförbrukning i 30 år. Sedan 2019, då man installerade Danfoss Leanheat® har bolaget sett en signifikant nedgång av energiförbrukningen samtidigt som den självlärande mjukvaran har hjälpt till att minska effekttopparna menar Fredrik Håkansson, vd på Malmegårds.

– Vi har fått ett bättre underlag för att kontrollera vilka temperaturer det är i varje lägenhet vilket underlättar vår kommunikation med hyresgästerna.

Ett av de nyare tillskotten bland Danfoss kunder, fastighetsbolaget Willhem AB, startade samarbetet med Danfoss i ett projekt som resulterade i betydande energibesparingar, ett stabilare inomhusklimat och nu uppskalning hos Willhem.

– De nya möjligheterna inom digitalisering och AI kommer att hjälpa oss att optimera våra värmesystem. Detta är ett viktigt steg mot att uppfylla våra ambitiösa hållbarhetsmål och minska vår energiförbrukning, säger Magnus Åkerskog, chef för Fastighetsutveckling på Willhem.

– Både vi och våra kunder har tuffa hållbarhetsmål – och tillsammans kan vi nå dem. Många är på jakt efter ett system som kan hjälpa till att ta sig sista biten in i mål och det kan vi erbjuda, avslutar Henrik.

Läs mer om Danfoss Leanheat® här!

Vårt fokus på kvalitet, tillförlitlighet och innovation gör att vi kan hjälpa våra kunder att skapa en mer hållbar värld genom att leverera smarta och energieffektiva produkter, tjänster och lösningar.