Modern mobilitet bättre lösning än enbart elektrifiering

När vi nu behöver lösa klimatutmaningen är det lätt att ropa efter elektrifiering av hela fordonsflottan. Men övergången till elbilar är bara halva lösningen. Det behövs färre bilar och mer flexibla mobilitetslösningar. Det menar mobilitetsföretaget Lynk & Co.

Vårt samhälle står inför stora utmaningar, inte minst när det gäller klimatet och miljön. Ett särskilt angeläget område att förändra är transportsektorn. Utsläppen från alla transporter i Sverige står för en tredjedel av våra totala växtgasutsläpp och uppgick 2020 till cirka 15 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Något måste göras skyndsamt och i detta läge är det mänskligt att leta efter enkla lösningar. Ett exempel som ständigt förs fram är elektrifieringen; en quick-fix som ska lösa alla problem, både i transportsektorn och i hela klimatomställningen.

– Elektrifieringen av bilar är verkligen inte den enda lösningen som behövs. Varför? Jo, dels står alla bilar i Sverige still 96 procent av tiden och hälften av alla bilresor är kortare än 5 km. Ändå fortsätter bilförsäljningen att slå rekord, år efter år. Vad vi behöver är att förändra vår syn på mobilitet, säger Alain Visser, mobilitetsaktören Lynk & Co:s VD.

En annan utmaning är att energisystemet i Sverige redan idag är under hård press och behöver reformeras. Om dagens fem miljoner bilar i Sverige skulle börja köras på el kräver det ytterligare 12 TWh el – varje år.

Dessutom innebär bilkörning bullriga städer, behov av fler vägar och fler parkeringsplatser samt utsläpp av hälsofarliga partiklar från däck och vägbanor.

Vad som behövs jämte elektrifieringen är att planera för och satsa på ett minskat transportberoende och erbjuda nya mobilitetslösningar. Särskilt i städerna kan denna utveckling ta fart tack vare medveten stadsplanering som skapar bättre städer, för människan och för klimatet.

Det är naivt att tro att elbilar på egen hand löser klimatutmaningen. Kärnan i det hela är att människor i mycket högre utsträckning måste sluta äga sina bilar. Vad som behövs är mer flexibla och hållbara mobilitetslösningar.

– Modern mobilitet för mig innebär att använda bilen endast när det behövs. Bara bättre kollektivtrafik räcker inte. Många äldre förknippar bilägande med frihet, medan den yngre generationen ser ägandet i sig som en börda. Att inte äga en bil, slippa fixa med försäkringar, underhåll och parkering och samtidigt ha tillgång till en bil när det behövs; det är verklig frihet för mig, säger Alain Visser.

Att gå över till abonnemangsbaserade och delade mobilitetslösningar snarare än att främja fordonsägande skulle resultera i både effektivitetsvinster och klimatfördelar.

– Det skiftet är nödvändigt. Därför vill Lynk & Co förändra mobilitet i grunden. Vi ritar om kartan för bilbranschen och tar djärva kliv för ett mer hållbart bilanvändande. Vi gör det genom mobilitet som är delningsbar, eldriven och flexibel. Tillsammans kan vi också se till att använda de stillastående bilarna bättre, genom att bara köra bilen när man behöver, och dela den när man inte behöver den, och samtidigt tjäna lite extra pengar, avslutar Alain Visser.

Läs mer om Lynk & Co här

- Svenska bilar står stilla 96 procent av tiden.

- Hälften av alla bilresor är kortare än 5 km.

- Skulle alla Sveriges fem miljoner bilar börja köra på el skulle det behövas ytterligare 12 TWh elproduktion, detta samtidigt som Sveriges behov av el beräknas fördubblas till 2035.

- Lynk & Co vill förändra mobilitet i grunden, genom en mobilitet som är delningsbar, eldriven och flexibel.