Jenny Hennecke, utbildningsledare, Mårten Odhner, verksamhetschef.

Utbildningar med miljö i fokus där nio av tio får jobb

Klimatförändringar och den pågående digitaliseringen av samhället kräver ny kompetens. John Ericsson Institutet, JEI, erbjuder yrkesförberedande och korta kompetenshöjande utbildningar inom området.

– Detta passar alla som vill göra en karriärväxling, säger Mårten Odhner, verksamhetschef, JEI.

JEI är en yrkeshögskola där utbildningarna tagits fram i nära samarbete med näringslivet för att täcka kommande behov av kompetens. Enligt uppgifter från Myndigheten för Yrkeshögskolan har nio av tio jobb inom sex månader efter examen från en yrkeshögskola.

JEI har två typer av utbildningar: Dels yrkesförberedande utbildningar för vuxna som vill ställa om sin karriär och växla yrke, dels korta kompetenshöjande kurser för redan yrkesverksamma.

– Alla våra utbildningar och kurser har i dag ett miljö- och hållbarhetsfokus för att möta framtidens utmaningar, förklarar Mårten Odhner.

JEI möter ökat behov av VA-ingenjörer
Ett sådant exempel är utbildningen till VA-ingenjör vid JEI i Göteborg.

– I många städer är vatten- och avloppsnäten föråldrade och inte anpassade till dagens kapacitet. Med klimatförändringarna kommer utmaningarna att öka. Vi utbildar VA-ingenjörer för detta, säger Jenny Hennecke, utbildningsledare på JEI.

En annan utbildning är den till Digital Transformationsledare. Området berör den snabba digitalisering som nu sker i samhället.

– Digitalisering handlar om energibesparing och effektivisering. Detta är en utbildning för att hjälpa till att öka hållbarheten i samhället, säger hon.

Under utbildningen på JEI varvas teori med praktik på ett branschföretag, så kallad LIA.

– Det är just kontakten med branschen som leder till att nio av tio får ett jobb, avslutar Mårten Odhner.

Läs mer om JEI här

John Ericsson Institutet har YH-utbildningar och korta kurser inom områdena Fastighet, Automation, Anläggning och Järnväg. JEI är en del av Elevera Education Group AB som bedrivit utbildningsverksamhet sedan 1989. Totalt studerar där runt 4500 personer på heltid, i Stockholm, Göteborg, Malmö och på distans.