Allt hänger ihop – Vikten av en cirkulär matproduktion

– Genom att låta djur och växter samarbeta skapar vi en cirkulär matproduktion, säger Amanda Jakobsson, hållbarhetsstrateg på Svenskt Kött.

I sin enklaste form är en cirkulär matproduktion ett produktionssystem där avfall inte uppstår och resurser behålls och återanvänds i ett slutet kretslopp. Det är tack vare att djuren och växter samarbetar som gör att vi har en cirkulär matproduktion i Sverige. Djurens gödsel ger näring till växterna och växterna ger sedan näring till djuren. Men det handlar också om att det finns användningsområden för alla produkter som uppstår inom det svenska jordbruket, till exempel blir grödor av sämre kvalitet foder till djuren och gödsel från djuren blir framför allt växtnäring och mull på åkermarken, men det kan också bli fossilfritt drivmedel i form av biogas.

Detta ser Amanda Jakobsson på Svenskt Kött som en förutsättning för att upprätthålla en hållbar livsmedelsbransch.

– Djuren kan äta växter som vi människor inte kan – som gräs eller grödor som anses ha bristande kvalitet. I sin tur producerar djuren mjölk, kött, gödsel som blir växtnäring och biogas som blir till drivmedel och energi.

Djuren äter det vi inte kan äta
Sveriges nordliga breddgrader har ultimata förhållanden för en hållbar djurhållning. Det finns många som menar att vi lika gärna skulle kunna odla mat till oss människor på markerna istället för djurfoder. Men då ska man komma ihåg att det är betydligt svårare att odla grödor som passar oss människor. På en väldigt stor del av Sveriges yta är just grovfoderproduktion eller bete det enda som fungerar utan för stora förluster.

Sverige har ett klimat som lämpar sig väl för att odla gräs och stora markarealer som inte är lämpade att odla mat till människor på. Men där växer gräs och sly som djuren kan äta och samtidigt gynna den biologiska mångfalden, kolinlagring i marken samtidigt som de producerar näringsrikt kött och växtnäring i form av gödsel. Åkermarkerna används såklart till att odla växter och spannmål till människor, men även där behöver lantbrukare odla gräs till djuren ibland för att hålla jorden frisk.

– Om skörden slår fel på grund av för mycket regn, torka eller skadeangrepp kan spannmålen och grödorna gå till djurfoder istället. På det sättet går inget till spillo och i slutändan produceras fortfarande näringsrik mat till människor, men i form av mjölk och kött. Det betyder att djuren bidrar till att avfall stannar kvar i kretsloppet och skapar en cirkulär matproduktion, förklarar Amanda Jakobsson och fortsätter:

– Även om vissa delar av djuret inte blir till mat för människor (till exempel ben, hud och inälvor) tar vi vara på alla delar av djuret i Sverige – som exempelvis blir skinn, fällar, läkemedel, godis, kött- och benmjöl till odling, biogas och biogödsel eller hund- och kattmat.

Ett naturligt samspel
En av förutsättningarna för att uppnå den cirkulära matproduktionen är att näring tillsätts till marken.

– Djuren skapar det naturliga samspel vi ständigt eftersöker i dagens matproduktion tack vare att deras gödsel både ger växtnäring och förbättrar jordhälsan ute på åkrarna. Genom att djuren skapar hållbara jordar, ger växtkraft till grödorna och mat till människor skapas en cirkulär och därmed också hållbar matproduktion, avslutar Amanda Jakobsson.

Läs mer om Svenskt Kött här!

Svenskt Kött är en varumärkesoberoende organisation och en mötesplats för dig som vill diskutera, inspireras och lära dig mer om svenskt kött och dess mervärden. Vi berättar varför du ska välja svenskt nöt-, gris- och lammkött både när du handlar mat i butik eller äter ute.

Läs mer här!