OKQ8 utvecklar laddstationer för hela Sverige

Med ökande andel elbilar och en elektrifiering av fordonsbranschen har behovet av publika laddstationer ökat markant, ett behov som kommer fortsätta växa i framtiden. Både gemene man och företag med elektrifierade fordon kommer behöva ladda sina fordon utmed vägarna – ett behov OKQ8 ämnar möta.

I takt med att allt fler privatpersoner och företag använder eldrivna fordon förväntas även deras körmönster förändras. Den tekniska utvecklingen möjliggör längre körsträckor men trots det är vikten av ett väl utbyggt nätverk av laddplatser fortsatt essentiellt för utvecklingen mot en hållbar framtid.

– Då vi ser ett ökat behov av publika laddstationer arbetar vi för att etablera snabbladdare i hela landet, inte bara i storstäderna, säger Mattias Ångström, Head of E-Mobility på OKQ8.

Mattias menar att ökande antal eldrivna fordon, vilket förväntas bli den nya normen, kommer resultera i ett förändrat kundbeteende.

– Alla har inte möjligheten att ha en egen laddbox hemma, vilket innebär att allt fler människor kommer behöva snabbladda sin elbil publikt. Att då ha ett etablerat nätverk av snabbladdare med ett enkelt och smidigt betalsystem kommer underlätta i övergångsperioden då fler kommer behöva tillgång till publika laddstationer. Vi har utvecklat användarvänliga laddare där det är lika enkelt att ladda och betala för el som för bensin eller diesel vid drivmedelspumparna, säger Mattias.

Samarbete med Skellefteå Kraft och Volvo Lastvagnar
Mattias menar även att elektrifieringen av både personbilar och tunga transporter är ett område de tror starkt på i framtiden. Dock menar han att det kommer ställa högre krav på infrastrukturen gällande effekt, tillgänglighet och pris för att transportföretag ska kunna bedriva sin verksamhet. Genom OKQ8:s nära samarbete med både Skellefteå Kraft och Volvo Lastvagnar kommer detta dock att underlättas.

OKQ8 utvecklar nu laddstationer runt om i landet tillsammans med Skellefteå Kraft där både privatpersoner och företag med tunga fordonsflottor ska ha möjligheten att ladda.

– Vi kan erbjuda kundkontakt, drift- och kringtjänster samt drivmedelsförsäljning, medan Skellefteå Kraft har kompetens inom handeln av el, grön elproduktion och drift av infrastrukturen. Genom vårt samarbete underlättas skiftet mot en eldriven vardag, menar Mattias.

OKQ8 har även under en lång tid haft ett samarbete med Volvo. Tidigare handlade stora delar av samarbetet om att försörja Sverige med fossila drivmedel. Idag har samarbetet utvecklats till att även lösa problemet med att försörja tunga transporter med el.

– För att fler företag ska kunna nå sina klimatmål behöver tunga fordon elektrifieras, och det ämnar vi, Skellefteå Kraft och Volvo Lastvagnar att hitta en lösning på. Genom ett stort nätverk av snabbladdare på 29 stationer runtom Sverige möjliggör vi för mer effektiv laddning för tung trafik, säger Mattias och avslutar:

– Tillsammans med våra partners har vi en stark drivkraft att förbättra och utveckla Sveriges infrastruktur och genom det hjälpa fler företag nå sina klimatmål.

Läs mer om OKQ8 här!

OKQ8 arbetar aktivt med att driva omställningen mot en hållbar framtid. Tillsammans med Skellefteå Kraft etablerar vi supersnabbladdare på alla våra bemannade stationer i Sverige. Vi säkerställer också att vårt stationsnätverk kan erbjuda andra typer av drivmedel med mindre klimatpåverkan.

Läs mer här!