Stefan Sandström och Andrea Waenerlund, Bravida. Fotograf: Andreas Sundbom

Energieffektivisera och nå målet för 2030

IPCC och Klimatrådets budskap är enkelt, takten för att nå klimatmålen 2030 måste öka. Där har energieffektivisering av byggnader och fastighetsautomation en stor potential.

Genom att arbeta proaktivt med smarta lösningar minskas både energiförbrukningen och miljöbelastningen.

Bravida, som är väldigt starka inom teknisk installation och service, gör nu en större satsning inom området – Energy Management för att hjälpa sina kunder att sänka energiförbrukning, miljöbelastning och driftkostnader.

– Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska miljöbelastningen och reducera energi på bara några år. Då räcker det inte med att genomföra vad vi har beslutat så här långt, vi måste även komplettera med effektiva insatser som skapar förändring mycket snabbare utan att skapa ett klimat som gör så att människor eller hus blir sjuka, säger Stefan Sandström, Head of Business Segment Automation.

Han får medhåll av sin kollega Andrea Waenerlund, Head of Business Segment Energy Management, på Bravida.

– För oss handlar det om att använda den samlade förmågan inom olika teknikområden för att leda snabba och smarta optimeringar av energiförbrukningen, säger hon.

Förstå byggnaden – sänk förbrukning
Det första steget i en energieffektivisering är att göra en energianalys av företagets verksamhet, byggnadens förutsättningar, dess olika system samt att ta reda på var energi används och på vilket sätt förbrukningen kan sänkas.

– Det kan till exempel handla om gamla ventilationssystem som går att bygga om eller byta ut med effektiva värmeväxlare, eller att behovsstyra ventilationen med hjälp av till exempel CO2-sensorer. Det viktiga för oss är att utgå ifrån kundens behov och investeringsmöjlighet. Hur lång ROI man förväntar sig skiljer sig mycket mellan olika branscher och företag, säger Andrea Waenerlund.

Automation – kopplar samman
För att få en energieffektivisering är automationsteknik avgörande.

– Automation är det bästa sättet att bygga en säker infrastruktur och hämta in information från sensorer i byggnaden. Genom automation kan energin styras på ett adekvat sätt. Nu när vi ser möjligheterna med flexlösningar, batterier och effektbegränsning öppnar det upp för ytterligare besparingar, säger Stefan Sandström.

Andra smarta, enkla sätt att reducera energiåtgång är att alltid byta till LED-lampor och addera förnybar energi, som sol, vind, batteri och flexlösningar samt att se över verksamhetens energitoppar. Till exempel genom att ladda bilbatterier på natten istället för under dagtid och att använda automationslösningar som begränsar effekttoppar.
– Vi har avancerade system för att se och tolka energianvändningen vilket gör att vi kan hjälpa kunderna att ta proaktiva beslut, säger Stefan Sandström.

– Vår ambition är att våra kunder ska kunna genomföra den här resan både enkelt och smärtfritt. Många vet inte var de ska börja och där ser vi att vi kan bidra med vår kunskap och holistiska syn, avslutar Andrea Waenerlund.

Fem tips på energieffektivisering från Bravida:

  • Säkerställ en effektiv återvinning av värme ur frånluft.
  • Digitalisera gamla fastighetssystem för att möjliggöra effektiv kontroll och styrning
  • Automatisera styrning av ventilation, värme och kyla mot verkliga behov.
  • Addera eller byt till nya energikällor som sol, vind, och vatten.
  • Skapa dig en holistisk syn på fastigheten och investera i ett Energy Management System, samarbeta med kunder och partners för att hitta konstruktiva lösningar som passar din verksamhet

Läs mer om Bravida här

Bra fastigheter gör skillnad, därför finns Bravida. Som Nordens ledande leverantör av tekniska helhetslösningar inom service och installation hjälper vi våra kunder att skapa väl fungerande och hållbara fastigheter. Bravidas långsiktiga mål är att vara klimatneutral i hela värdekedjan år 2045. Vi har 13 000 medarbetare och finns på cirka 180 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bravidas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.