Ny klimatvänlig mjölk från norr finns nu i hela Sverige

Nu finns en ny sorts mjölk i hela landet, vanlig komjölk från Norrland men med ovanligt liten klimatpåverkan. Med Norrlogisk mellanmjölk har Norrmejerier lyckats minska sitt klimatavtryck med 25 procent jämfört med vanlig genomsnittsmjölk i Sverige.

– Norrland har många geografiska fördelar för hållbar mjölkproduktion. Det tillsammans med en rad åtgärder på våra gårdar ger Norrlogisk mellanmjölk minst 25 procents längre klimatavtryck än genomsnittsmjölken i Sverige, säger Stina Printz, hållbarhetschef på Norrmejerier.

Norrmejerier har infört ett åtgärdsprogram för en hållbar mjölkproduktion där det bland annat ingår gödsel med lägre klimatpåverkan, sojafritt foder, fodertillskott som minskar kornas metanutsläpp, fossilfria transporter och el från förnybara energikällor.

Lägre metanutsläpp och geografisk fördel
Det metanreducerande fodertillskottet som ges till korna ger en betydande klimatvinst. Fodertillskott minskar det enzym som utlöser metanproduktionen i kornas matsmältningssystem, utan att påverka varken kons välmående eller mjölkkvaliteten.
– På Norrmejerier har vi tittat på alla delar av mjölkproduktionen och hur vi kan få ner klimatavtrycket. En av de största utmaningarna är metanproduktionen vid fodersmältningen men med hjälp av 1/4 tesked fodertillskott per ko varje dag så kan vi minska metanproduktionen med 30 procent, säger Stina Printz.

De geografiska förutsättningarna gör också skillnad. Mjölkproduktionen i Norrland är unik på flera sätt,  det ljusa sommarhalvåret med lägre medeltemperatur och god vattentillgång gör kornas betesmarker extra näringsrika och tåliga. Dessutom håller det kalla klimatet skadeinsekter borta, viket minskar behovet av bekämpningsmedel.

Mjölken från det tiotal gårdar som hittills genomfört omställningen särhålls från resten av Norrmejeriers produktion och levereras med transporter som går på fossilfritt bränsle. Fler gårdar kommer att ansluta allteftersom.

– Mjölk är ett livsmedel som inte bara är gott utan också näringsrikt, helt naturligt innehåller det 18 av 22 näringsämnen. Med nya klimatåtgärder för produktionen av Norrlogisk mellanmjölk kan vår mjölk fortsätta vara en självklar del av en näringsrik kost – även för kommande generationer, säger Stina Printz.

Kort om Norrlogisk mjölkproduktion:

  • Korna får sojafritt foder med lägre klimatpåverkan och som inte bidrar till skövling av regnskog.
  • Korna får fodertillskott som minskar deras metanutsläpp.
  • Klimatsmart gödsel används och sprids med metoder som ger låg klimatpåverkan.
  • Gårdarna använder bara grön el, från förnybara energikällor.
  • Transporterna från gårdar till mejeri och lager körs på fossilfritt bränsle.

Norrmejerier är Sveriges nordligaste mejeriförening och ägs av 365 norrländska mjölkbönder (varav 290 aktiva) i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län. Årligen förädlas drygt 200 miljoner kilo mjölk vid mejerierna i Umeå, Luleå och Burträsk.

Läs mer på norrmejerier.se eller norrlogisk.se