"Pensionskunder kan bidra till en hållbar omställning"

Hållbarhet blir en allt mer central del i mångas vardag och fler och fler eftersträvar att göra hållbara val. Det gäller också var man placerar sina pensionspengar. Som privatperson kan det vara svårt att veta var pengarna hamnar, vilken nytta de gör i samhället och om de bidrar till omställningen. Länsförsäkringar erbjuder sina kunder ett hållbart sparande med goda avkastningsmöjligheter - som gör nytta på riktigt för både individ och samhälle.

För att nå de beslutade klimatmålen och FNs globala hållbarhetsmål är investeringar ett viktigt verktyg. Pensionssparande är en stor del av sparandet i Sverige. Det kan bidra till betydande samhällsnytta om pengarna placeras hållbarhetsinriktat.

– Tillsammans med våra kunder vill vi bidra till en hållbar omställning av näringslivet och samhället i stort. Det kan röra omställning av traditionellt utsläppsintensiva sektorer som stål eller utbyggnad av förnybar energi. Vår roll och vårt ansvar är att underlätta för kunderna att placera sina pengar där de gör mest nytta, samtidigt som de naturligtvis långsiktig ska få en god avkastning, säger Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar Liv.

Kvalitetssäkrat utbud
Länsförsäkringar arbetar aktivt med att kvalitetssäkra utbudet för pensionssparande både utifrån avkastning och hållbarhet. Stort fokus i arbetet ligger på att kvalitativt utvärdera fonder och enskilda bolag mot kriterier för ansvarsfulla och hållbara investeringar. I dagsläget erbjuder Länsförsäkringar 30-talet fonder som klassas som hållbarhetsinriktade och bidrar extra tydligt till en hållbar utveckling. De traditionellt förvaltade pensionsportföljerna i utbudet har högt ställda mål om att vara klimatpositiva till 2045.

 – De hållbarhetsinriktade fonderna och investeringarna ska kunna påvisa vilka hållbarhetsmål de bidrar till samt vilka effekter de uppnått. Exempelvis ton minskade utsläpp eller liter renat vatten. På så sätt möjliggör vi för pensionskunderna att deras sparande över tid bidrar till en hållbar utveckling, förklarar Kristofer Dreiman.

Successiv höjning av hållbarhetsnivån
Pensionskunder bör känna till att de produkter som platsar i pensionsutbudet har tydliga strategier för att välja in, välja bort eller påverka bolag. Dessa ansvarsfulla investeringsstrategier syftar till att bidra till omställningen och en hållbar utveckling.

 – Vi utvärderar löpande de fonder vi erbjuder och när vi inkluderar nya fonder är hållbarhetsnivån alltid i fokus. Vi vill hjälpa våra kunder att få en så hög pension som möjligt och samtidigt höja hållbarhetsnivån och sänka koldioxidavtrycket i våra kunders investeringar. Om en fond inte lever upp till våra krav och förväntningar kan vi ta bort den från utbudet och flytta kapitalet till en annan fond vi bedömer ha bättre förutsättningar, säger Fredrik Källström chef Investeringserbjudandet på Länsförsäkringar Fondliv.

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Ansvarsfulla investeringar är centralt för Länsförsäkringar vid förvaltning av kapital och de sparalternativ som erbjuds för att både skapa största möjliga värde och bidra till hållbarhetsmål.