Stefan Nilsson, präst och direktor på Ersta diakoni.

Med erfarenhet och innovation utvecklar Ersta diakoni idéburen vård och omsorg 

I Sverige utgör den idéburna sektorn en förhållandevis liten del av välfärden, något som Ersta diakoni vill ändra på. Med ett ben i diakonin och ett i vetenskapen spänner de över många olika områden, allt från sociala verksamheter till sjukvård och forskning. 
– Varje människa är född med en given rätt att leva ett gott liv, det är vår utgångspunkt, säger Stefan Nilsson, präst och direktor på Ersta diakoni. 

I dag drivs svensk välfärd antingen i offentlig eller privat regi, varav idéburen vård och omsorg endast utgör 3 %. I andra länder är siffran betydligt högre. Det här vill Ersta diakoni tillsammans med kolleger i idéburen sektor ändra på. Tack vare ny lagstiftning ges från och med i år upphandlande myndigheter rätten att välja mer idéburet.  

Ett stort uppdrag
Ersta diakoni vilar på en lång tradition av att ta hand om människor. De grundades för 170 år sedan, och har därmed funnits längre än det svenska välfärdssamhället. 

– Att ta hand om varandra är en av de saker som gör oss till människor. Hur kan vi hjälpa den enskilda människan och samtidigt ha respekt för individens rätt och integritet? Man talar ofta om patienters delaktighet i sin egen vård, jag vill vända på det: det är vården som får förmånen att vara delaktig i en människas liv. Det är ett stort uppdrag vi har, att möta människor, menar Stefan Nilsson. 

Fokus på det nya sjukhuset
Ersta diakoni återinvesterar mycket av sitt överskott i ny forskning som ska utveckla välfärdstjänsterna. På så vis är verksamheten både beprövad och vetenskaplig, det är en viktig balans, menar Stefan Nilsson. Innovationskraften ligger i det idédrivnas natur, att ständigt vilja bli bättre och utveckla metoder inom alla områden. Just nu är det stort fokus på det nya sjukhuset som byggs på Folkungagatan i Stockholm. 

– Behovet av vårdplatser växer hela tiden och vi vill vara med och bidra. Med vårt nya sjukhus får vi möjlighet att bredda och utveckla våra specialiteter och växa ytterligare. 

Ersta diakoni har utvecklat och arbetat med vård och omsorg sedan 1851. Vi har en stark gemensam tro på att hjälpa människan och bidra till ett bättre samhälle. Vi ser hela människan och vill skapa en värdig välfärd för alla. Som idéburen aktör återinvesteras vår vinst i verksamheten – alltid med syfte att kunna hjälpa fler. 

https://www.erstadiakoni.se/