”Rätt medarbetare ger minskad klimatpåverkan i byggprojekt”

Sedan 2021 är Alviks Måleri klimatpositiva. Det gör dem unika i sitt slag i byggbranschen. Förutom att vara noga med sina egna utsläpp och klimatkompensera till 110 procent lyfter de fram hur viktigt det är att ha rätt medarbetare i projekten.
– Motiverade och engagerade medarbetare är en förutsättning för en hållbar byggprocess, menar Daniel Andersson, vd för Alviks Måleri.

Sedan mitten av 90-talet har det varit ett uttalat mål inom företaget att Alviks Måleri ska leda utvecklingen av minskad klimatpåverkan i byggbranschen. Sedan dess har man lagt ner både tid och engagemang i frågan och gått igenom hela företagets miljöpåverkan, från färger och transporter till kontorsmaterial och kläder.

– Det är ett stort jobb, men det går att göra, det är bara att bestämma sig, säger Daniel Andersson. Miljön är det viktigaste vi har och vi måste ta vårt ansvar och förändra vårt beteende och då får vi förhoppningsvis andra i branschen att följa efter.

Gemensamt krafttag i byggbranschen
För att Sverige ska kunna nå de nationella klimatmålen krävs att hela byggbranschen samarbetar på ett helt nytt sätt. Daniel Andersson menar att det till stor det handlar om att ha rätt medarbetare i projekten där såväl hantverkare som projektledare brinner för att leverera en bra produkt i rätt tid och till rätt pris.

– Allt handlar om att motivera de som är på plats. När vi lyckas skapa ett motiverat och välfungerande lag har vi sett en betydlig minskning av klimatutsläppen i projekten.

Långsiktiga relationer
Genom sitt miljöengagemang hjälper Alviks Måleri även sina kunder att nå sina miljömål.
– Vi vill arbeta mer med långsiktiga relationer, vi behöver arbeta närmare varandra för att lägga en grund för en öppen dialog och nya idéer. Ju mer vi vet om våra kunder desto större möjlighet har vi att komma med hållbara lösningar i ett tidigt skede, säger Daniel Andersson.

Alviks Måleri grundades 1973 och har idag 180 medarbetare i Stockholm, Uppsala och på västkusten. Sedan början av 90-talet har företaget haft som mål att leda utvecklingen för att minska byggbranschens klimatpåverkan. Alviks Måleri är sedan 2021 klimatpositiva och klimatkompenserar alla sina utsläpp till 110%.