”Inget industriföretag kommer att nå netto noll utan att ta itu med sin värmeproduktion. Eftersom teknologi som Heatcube finns tillgänglig är det en lågt hängande frukt att åtgärda. Det är märkligt att det inte får mer fokus”, säger Camilla Nilsson, vd för Kyoto Group. Under: Den första fullskaliga Heatcube-installationen, vid Nordjyllandsværket i Aalborg, tas i drift under 2023.

Fossilfri processvärme med Kyotos innovativa teknik

Två tredjedelar av industrins energibehov utgörs av värme, och på väg mot en koldioxidfri framtid kommer lagring av värmeenergi att spela en avgörande roll. Tack vare Kyotos termiska batteri Heatcube kan industrins processvärme elektrifieras – och marknaden är enorm.

Värme står för två tredjedelar av industrins energiförbrukning och produceras idag nästan helt och hållet av fossila bränslen. Detta trots att det finns kommersiell teknik för att elektrifiera den industriella processvärmen. Med Heatcube, världens första kommersiella batteri som använder smält salt för industriella tillämpningar, ska Kyoto rita om kartan.

– Värme bidrar med 40 procent av de globala koldioxidutsläppen och det är något som vi måste ändra på, säger Camilla Nilsson, vd för Kyoto Group.

Ny tillämpning av beprövad teknik
Kyoto använder beprövad teknik till innovativa tillämpningar i industrier som massa och papper, mat och dryck, kemikalier, kraft- och fjärrvärme. I dessa industrier kan Heatcube både minska koldioxidutsläpp från fossila bränslen och balansera volatil energiproduktion från sol och vind.

– Vi har utvecklat en väldigt konkurrenskraftig lösning, både vad gäller kvalitet och flexibilitet. Det vi erbjuder våra kunder är ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ till olje-, gas- eller dieselbrännare, säger Camilla Nilsson.

Intresset har exploderat
Marknaden för Heatcube är gigantisk: uppskattningsvis behöver 25 000 terawattimmar industriell processvärme elektrifieras. Och utvecklingen är brådskande inte bara ur ett klimatperspektiv, på senare tid har även vikten av att minska industrins gasberoende ur ett security of supply-perspektiv blivit tydlig.

– Sedan lanseringen av Heatcube har intresset exploderat. Under andra kvartalet 2023 är det driftstart för den första fullskaliga Heatcube-installationen vid Nordjyllandsværket i danska Aalborg, och vi jobbar parallellt med ett betydligt antal industriella företag runt om in Europa. Framtiden ser lovande ut, säger Camilla Nilsson.

Vill du veta mer? Klicka här!

Värme står för två tredjedelar av industrins energiförbrukning och traditionellt sett är nästan all energi baserad på fossila bränslen. Norska Kyoto Groups Heatcube är en innovativ lösning för lagring av termisk energi och ett steg mot netto noll utsläpp.