Varför ska du satsa på elbils-
laddning i din fastighet?

Marknaden för elbilar ökar i snabb takt. I juli registrerades 245.481 personbilar. En total tillväxt de senare 12 månaderna på 84% *. Volvo har tagit beslut att sluta producera fossilbilar senast 2030 och Audi går samma väg. Omställningen till elbilar är definitivt på gång – nu måste vi skapa förutsättningar för laddning på alla fronter och där är ni som fastighetsägare och byggföretag en viktig nyckel.

Redan nu finns krav på laddinfrastruktur som har införts i bygglagstiftningen. Denna gäller ledningsinfrastruktur för laddning av elfordon för nybyggnation och i vissa fall av ombyggnation. Många fastighetsägare har redan anammat detta och förberett för elbilsladdning i sin fastighet och byggföretag lägger in det i sin planering redan vid starten av byggprojektet.

– När det sedan blir dags att välja leverantör för laddstoplar och tjänster är de vanligaste frågorna ”vem äger laddstolpen, hur går laddningen till rent praktiskt, och vem betalar för vad?” Det här är frågor vi kan hjälpa till med, säger Jenny Odén, Senior Key Account Manager på Vattenfall E-mobility och fortsätter:

– Alla har olika förutsättningar. Därför är det viktig att ha ett enkelt och flexibelt upplägg för företag och fastigheter med skräddarsydda laddlösningar. Det går exempelvis att fritt välja mellan olika betallösningar, olika kombinationer av hårdvara och/eller tjänst och med eller utan installation. Ni som kund väljer vad ni vill ha och kan enkelt ändra er tjänst allt eftersom behoven ökar/förändras.

Ett av de företag som varit tidigt ute i omställningen är fastighetsbolaget Diös.

– Vi är ett fastighetsbolag i norra Sverige där elen kommer från förnyelsebara källor och förutsättningarna för att köra elbil är goda, även om avstånden är långa och vintrarna kalla! För att vara en del av lösningen på klimatutmaningen bytte vi tidigt ut våra egna servicebilar till elbilar och genom att installera elbilsladdning även till våra kunder skapar vi möjligheter för fler att minska sin klimatpåverkan, säger Nora Lundblad, Miljösamordnare Diös.

För de som vill veta mer håller Vattenfall E-Mobility populära webinarier för att hjälpa sina kunder att komma igång, hålla sig ajour med vad som händer på marknaden och bygga på efter behov.

– Det är viktigt för oss att vi utvecklas tillsammans, avslutar Jenny.

Vill du veta mer så hittar du information på vår blogg : incharge.vattenfall.se/kunskapshubb/
Du kan också prenumerera på nyheter om just fastighet och bygg: incharge.vattenfall.com/Fast-bygg-nyhetsbrev/

Källa: *Elbilsstatisitik Power Circle

Ladda elbilen smart och säkert med InCharge

Med InCharge flexibla laddlösningar får du en enkel vardag oavsett om du laddar elbilen hemma, på företaget eller längs med vägen.
Tillsammans möjliggör vi i ett fossilfritt liv inom en generation genom att sätta elbilsladdning på kartan. Följ med oss på resan!

incharge.vattenfall.se

Lena Furuhovde, affärsområdeschef Samhällsbyggnad på Bjerking. Bjerking är starka inom träbyggnation och har projekterat trästommen och gjort LCA-analys på den för Cederhusen (höger bild: Folkhem/General Architecture), fyra bostadshus i Stockholm som byggts med korslimmat trä.

Bjerking omtänker bygg- och fastighetsbranschens framtid

Bygg- och fastighetssektorn står i dag för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Samtidigt växer våra städer i rask takt, och exploateringsbehovet är därför fortsatt mycket stort. Går det få ihop den här ekvationen på ett miljömässigt hållbart sätt?

Det är fullt möjligt om hela branschen samarbetar, menar teknikkonsulten Bjerking som utsågs till Årets hållbara företag i Uppsala 2020. Företaget har höga ambitioner om att bidra till en lösning. Bjerking jobbar nu för att bedriva en fossilfri verksamhet 2030 och låter därför hållbarhetsfrågan integreras i varje del av företaget. 

– Vi har byggt upp en organisation med interna hållbarhetssamordnare som stöttar våra konsulter i alla projekt. Vi har även en egen klimatfond. Pengarna från fonden används bland annat för att göra livscykelanalyser, LCA, där vi exempelvis jämför klimatpåverkan från olika leverantörer, berättar Robert af Wetterstedt, hållbarhetsspecialist på Bjerking. 

Bjerking är i dag heltäckande inom samhällsbyggnad och samlar närmare 400 ingenjörer, projektledare, landskapsarkitekter och andra experter som hjälper kunderna att bygga långsiktigt och hållbart. Sedan 1957 är Bjerking medarbetarägt, vilket ger en unik position på marknaden. 

– Vi har ingen extern aktieägare som styr i vilken riktning företaget ska gå, utan det är vi själva som bestämmer, konstaterar Lena Furuhovde, affärsområdeschef Samhällsbyggnad.

Särskilt starka är företaget inom träbyggnation, som spås bli en viktig pusselbit i byggbranschens klimatomställning. Cirkulär ekonomi blir också allt viktigare. 

– En av de största miljöbovarna i ett byggprojekt, även ur ett ekonomiskt perspektiv, är transporterna. Vi vill driva på utvecklingen för att minska antalet onödiga transporter genom att mer systematiskt analysera olika grundläggningsalternativ, med syftet att återanvända schaktmassorna så långt det är möjligt, säger Lena Furuhovde och fortsätter: 

– I dag betraktas schaktmassor som avfall och skickas till deponi i onödan. Om vi gör en analys av olika alternativ kan vi göra val som främjar både projektet och klimatet.

– För oss konsulter handlar det om att gå från renodlade specialister till att även vara rådgivare i tidigt skede, där vi formulerar problemställningar som rör hållbarhet tillsammans med kund. Bjerkings uppbyggnad och storlek lämpar sig väl för att anamma det här nya arbetssättet, säger Fredrik Frensborg som arbetar med strategisk affärsutveckling.

Bjerking sträcker gärna ut en hand till branschkollegor för samarbete. Senast genom nätverket Superhjärnan där Bjerking tillsammans med några andra tog initiativet att bjuda in till gemensam aktion för klimatfrågan. 

– För att nå längre måste vi våga arbeta tillsammans med andra, ingen kan klara den här klimatutmaningen på egen hand. Vi vill samarbeta med kunder och partners. Där vi kompletterar varandra kan vi lösa komplexa problem, säger Fredrik Frensborg.

 

 

 

Bjerking är ett medarbetarägt teknikkonsult-företag inom samhällsbyggnad. Vi är engagerade och flexibla vilket bidrar till att skapa de bästa förutsättningarna för att arbeta tillsammans, både internt och externt. Det är så vi når de hållbara lösningarna.

Läs mer på bjerking.se. 

Så här ser framtidens bostäder ut 

Fastighetsbranschen är på en spännande digitaliseringsresa och dessutom byggs det enormt mycket i Sverige just nu. Målet med 600 000 nya bostäder innan 2025 är vi på god väg att nå och digitaliseringen kommer spela en allt större roll framöver. Daniel Bäckrud på Brightec Group ger sin syn på digitalisering, hållbarhet och framtidens bostäder. 

Just nu går digitaliseringen snabbt och det finns många nya startup-bolag inom proptech som möjliggör nya sätt att arbeta. En trend som Daniel Bäckrud ser efter att ha träffat flera hundra fastighetsbolag är att man tidigare hade ett system för att hantera större delen av sitt IT-behov.  

– Nu börjar systemmiljön mer och mer likna startskärmen på en mobiltelefon, med en mängd appar och system som gör olika saker. Då blir integrationer och API:er viktiga. Därför måste nya system byggas med en öppen och tillgänglig struktur. Detta kommer bli en avgörande faktor i framtidens digitalisering, säger han.  

När det istället kommer till hållbarhet handlar det enligt Daniel Bäckrud om att förvalta kapital. Med det menas att vi har ett miljökapital som alla människor har tillgång till och ansvar för. Vi har ett ekonomiskt kapital att förvalta väl. Bostadsbolag har ett humankapital bland de boende. De förvaltar ju faktiskt någons bostad där människor ska trivas och vara trygga.  

– På Brightec vill vi hjälpa fastighetsbolag på alla dessa områden genom smarta lösningar för både förvaltare och boende som skapar mindre miljöpåverkan, bättre driftnetto och nöjdare hyresgäster, berättar Daniel Bäckrud. 

Delningsekonomi är framtiden.
När miljonprogrammen drevs igenom på 60-talet byggde man gemensamma tvättstugor, helt enkelt därför att alla boende tvättar. Idag jobbar Bightec med en vidareutveckling av den tanken där de erbjuder delning av bilar, cyklar, verktyg, borrmaskin, städutrustning. Fantasin sätter gränsen. 

– Hittills upplever jag att digitaliseringen främst fokuserats kring effektivisering och kostnadsoptimering. Detta är såklart viktigt och ska fortsätta vara så. Men jag tror det är dags att ta in ett nytt perspektiv, nämligen hyresgästens. Med den enorma byggtakten vi har kommer vi efter hand möta den efterfrågan som finns. Det gör att konkurrensen kommer hårdna och fastighetsbolagen kommer behöva vässa sitt erbjudande: ett bättre boende. Frågor som ”hur underlättar vi hyresgästens vardag” blir avgörande, avslutar Daniel Bäckrud. 

Brightec Home är en del av koncernen Brightec Group som sedan 1971 jobbat med fantasi och problemlösning för att möta kundens behov. Bolaget är värderingsstyrt och drivs av starkt entreprenörskap. Kreativt värdeskapande genom partnerskap är kärnvärderingen.

Läs mer om Brightec Home här

PQi – Revolutionerande kvalitetsmätning av byggprojekt

I jämförelse med industrins positiva effektivitetsutveckling har byggsektorn gått i motsatt riktning de senaste decennierna. Svårighet att mäta kvaliteten i byggprojekten ses som bidragande. Binosight vill vända trenden med världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt – PQi.

Mättjänsten PQi, Project Quality Index, lanserades hösten 2020 och har hittills testats av 30 organisationer i över 200 projekt. Ett projekts förmåga att leverera rätt produkt i tid och inom budget är ett resultat av hur de underliggande processerna och arbetssätten fungerar. För att lyckas behövs mått och nyckeltal. I Binosights mätmodell benämns detta som ”projektkvalitet”.

Säkrare, hållbarare och mer effektiva byggprojekt
– Målet är att PQi ska bli branschstandard och en naturlig del av framtidens sätt att driva säkrare, hållbarare och mer effektiva byggprojekt. Tjänsten riktar sig till byggherrar, byggentreprenörer och projektledningskonsulter, säger Thomas Samuelsson, Vd på Binosight.

Bara i Sverige slukar felkostnaderna 80–110 miljarder kronor per år, motsvarande produktionskostnaden för 50 000 lägenheter i allmännyttan. Problematiken är global, därför är PQi-verktyget från början byggd för en internationell marknad, tillgängligt på 14 språk.

– PQi ger en aggregerad bild av effektiviteten i projektportföljen för att kunna identifiera och fånga upp avvikelser i ett tidigt skede. Ur en projektledares perspektiv innebär detta en god chans till kompetensutveckling och ständigt lärande, säger Thomas Samuelsson.

Binosight har lett och bekostat utvecklingsarbetet och ansvarar för att tillhandahålla PQi-tjänsten till marknaden. Branschorganisationen Byggherrarna har involverat en referensgrupp bestående av några av landets största byggherrar.

Nyckeltal för jämförelse med branschen
– Utan mätning av projektkvaliteten får vi inga nyckeltal som underlag för analys av nuläge, trend och jämförelse med branschen. Därför har Byggherrana varit drivande i utvecklingen av PQi, branschens nya verktyg för att mäta projektkvalitet, säger Byggherrarnas Vd Tommy Lenberg.

Luleå Tekniska Universitet har bidragit till utveckling av mätmodellen och kommer att få tillgång den anonymiserade databasen för forskning och kvalitetssäkring av tjänsten.

Mätningen sker genom en PQi-enkät som besvaras anonymt och digitalt av samtliga i projektverksamheten. Enkäten tar 10–15 minuter att besvara och frågorna anpassas automatiskt beroende på arbetsroll, typ av projekt och projektskedet. Slutrapporten genereras automatiskt och identifierar projektets styrkor och förbättringsområden.

Fabege – flitig användare av PQi
Fabege investerar årligen cirka 2,5 miljarder kronor i projekt inom Stockholmsområdet. Sedan ett år tillbaka har de använt sig av PQi-tjänsten i samtliga större projekt. Klas Holmgren, ansvarig för Fabeges projektverksamhet samt vice ordförande i Byggherrarnas styrelse, anser att PQi är ett sätt att utveckla projektkvalitén, för såväl Fabege som byggsektorn i stort.

– För oss är det ett sätt att främja ett mer hållbart byggande. Förhoppningsvis börjar allt fler byggherrar använda PQi. Då kommer vi att kunna jämföra fler mätvärden och dra gemensamma slutsatser för att effektivisera projekten. Det skulle alla aktörer vinna på, menar Klas Holmgren.

 

Binosight är ett SaaS-bolag som utvecklar världens första automatiserade tjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt. Utveckling sker tillsammans med branschorganisationen Byggherrarna och forskare vid Luleå tekniska universitet. Mätning med PQi ligger till grund för en ny kvalitetsutmärkelse för byggprojekt ”PQi –Utmärkt Projektkvalitet”. Utmärkelsen kommer att tilldelas byggprojekt som verifierats ha en extraordinär hög och uthållig projektkvalitet. Kontakta Vd Thomas Samuelsson: thomas.samuelsson@binosight.com, 073-707 15 56

 

 

 

 

 

 

”För oss är det ett sätt att främja ett mer hållbart byggande"

En modern ekonomisk fastighetsförvaltare är både personlig och digital 

Att sitta med i styrelsen med uppgiften att sköta ekonomisk förvaltning i en bostadsrättsförening är ett stort ansvar. Styrelsen ser till att föreningens pengar räcker till för att hålla byggnaderna i bra skick, att nödvändiga reparationer sker och att föreningen följer lagar och regler. För att inte riskera att det blir fel väljer många att vända sig till en ekonomisk förvaltare. 

Botema har över 40 års erfarenhet av ekonomisk förvaltning och hjälper bostadsrättsföreningar med alla delar av ekonomisk förvaltning. Mycket har hänt sedan starten och idag är stora delar digitaliserade och automatiserade för att underlätta och effektivisera styrelsearbetet. 

– Vi är den personliga förvaltaren där kunden fortfarande har en dedikerad kontaktperson som hanterar samtliga frågor relaterade till ekonomisk fastighetsförvaltning. Samtidigt erbjuder vi en modern digital plattform där du som styrelsemedlem snabbt och enkelt kan hämta statistik, leverantörsfakturor, se kontoplan och skriva ut egna ekonomiska rapporter. Vi är en modern rådgivare med digitala tjänster, men som fortfarande finns tillgängliga med en dedikerad kontaktperson, säger Daniel Grünbaum, VD och produktansvarig.

Vad ska man tänka på när man väljer ekonomisk förvaltare?
Lagar och regler - Den ekonomiska förvaltaren måste ha koll på lagar, regler och riktlinjer samt kommunicera och guida i hur de efterföljs.

Arbetsinsats - Styrelsearbetet är ofta ett ideellt arbete som sker på fritiden. Den ekonomiska förvaltaren ska underlätta arbetet och förse styrelsen med den information som behövs.

– För oss är det viktigt att vi har personliga tjänster och digitala kanaler som gör det lätt för styrelsen att nå oss och den information de behöver, säger Daniel Grünbaum.

Granska offerten - Från större förvaltare ser man ofta att grundarvodet är mindre, men att vanliga tilläggstjänster är väldigt dyra. 

– Vår styrka är att vi förstår vad föreningen behöver och att vårt grunderbjudande innehåller fler tjänster än många stora konkurrenters. Vi är innovativa och automatiserar det som går för att frigöra tid till att vara proaktiva och tillgängliga för rådgivning, avslutar Daniel Grünbaum.

Med över 40 års erfarenhet av ekonomisk förvaltning har vi god kunskap och många kontakter för att hjälpa till med ekonomin både för bostadsrättsföreningar och privata eller kommersiella fastigheter.

Mer information på www.botema.se, eller kontakta oss på info@botema.se  

Prodikt gör det enklare att bygga hållbart: ”En tjänst för alla”

Världen står inför en gedigen utmaning gällande miljöfrågan, och för att rädda klimatet krävs stora förändringar. Samtidigt står byggsektorn globalt för hela 40 procent av klimatpåverkan – och dess aktioner blir således avgörande för att lyckas uppnå de uppsatta målen som sattes i Parisavtalet.

– Med vår tjänst Prodikt blir det oerhört enkelt att kostnadseffektivt välja rätt byggmaterial sett ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Rasmus Ekberg, vd och medgrundare på Carbonzero AB.

Att vi måste bli mer miljömedvetna är högst vedertaget ända ned på individnivå, och så gott som alla företag världen över behöver ändra sitt sätt att arbeta på. Frågan om hållbarhet har hamnat på styrelsens bord, vilket märks ute i marknaden, anser Rasmus Ekberg, vd och medgrundare på Carbonzero AB.

–Många vill verkligen minimera sina avtryck och förbättra sina processer, men när man väl vill agera kan det både vara svårt och driva kostnader. Informationen du behöver är tills idag svårtillgänglig, svårtolkad, spridd på många ställen och det har krävts mycket resurser att få tag i den. Det slutar ofta med att det i praktiken är omöjligt att välja mera hållbara alternativ för att man varken har tiden eller pengarna. 

Flera samarbeten
Den svårtillgängliga informationen inspirerade Carbonzero att ta fram den digitala hållbarhetsplattformen Prodikt. De tar kontinuerligt in stora mängder information in till tjänsten; som tillsammans med de anslutande produktleverantörernas information möjliggör helt unik digital datahantering.  

Tjänsten skall passa även ”icke-experter” inom branschen som ska kunna förstå och nyttja den direkt.

– Den funkar såväl för den som utvecklingar större fastigheter till den som bara ska göra ett litet projekt hemma. Vi har bland annat inlett ett samarbete med Sveafastigheter och byggentreprenören H2 Entreprenad. Vi samarbetar även med BASTA - en  tjänst som specialiserar sig på att fasa ut särskilt farliga ämnen, förklarar Rasmus Ekberg och fortsätter:

– I Prodikt finns bara etablerade standarder. Inga egna tolkningar och inga bedömningar. Vi visualiserar och tydliggör den information som finns tillgänglig och gör den digitalt bearbetningsbar.

En produkt för framtiden
prodikt.com kan du enkelt söka på önskat material till ditt byggprojekt och med några knapptryck kan du snabbt jämföra allt från produkternas dimensioner, tekniska prestanda till deras olika klimatpåverkan. 

Det blir därför förvånansvärt enkelt att snabbt minska sin påverkan utan att ge avkall på till exempel design eller teknisk kravbild, menar Rasmus Ekberg.

– Du ser alltid vilket klimatavtryck du har i dina projekt,  hur mycket återvunnet material du bygger in och om där finns material med hälsorisker. Märker du att du har en riktig klimatbov i projektet är det enkelt att byta ut den.

– Det här är en tjänst för alla. Från den som bygger ett nytt sjukhus till hobbybyggaren. Alla får möjligheten att bygga medvetet och hållbart utan att det ska dra en massa tid och pengar. Vi sitter i en sektor som är högst bidragande till klimatkrisen, men som samtidigt har förmånen att vara en avgörande del av lösningen. Det är detta som driver oss som ett nystartat och expansivt bolag; att vara möjliggöraren för hållbar byggnation och ökad digitalisering. I Sverige och i övriga Europa. 

En annan viktig aspekt som gör att Prodikt kommer bli en produkt att räkna med i framtiden är den kring den nya lagstiftningen. Från och med 1 januari 2022 måste alla kommersiella byggnader som byggs skicka in en klimatdeklaration – något som man kommer kunna göra direkt i Prodikt på ett smidigt vis.

– Vi kommer att hjälpa branschen att se till att det inte blir dyrare att bygga smart, avslutar Rasmus Ekberg.

Läs mer om Prodikt här

Carbonzero AB är ett företag som tillhandahåller den digitala plattformen Prodikt - www.prodikt.com, där man jämför hållbarhet för byggprodukter på ett enkelt sätt och får automatisk projektanalys. I samarbete med tillverkarna görs produktfakta tillgänglig och jämförbar på en mängd olika parametrar. Prodikt gör ingen be-dömning av produkterna utan valet ligger hos till exempel arkitekten, inköparen eller byggherren.

Möt tjejerna på Princip Redovisning! ”Ekonomisk förvaltning ska vara mer än ett ärendenummer”

Fastighetsbranschen är het. De stora förvaltarna blir allt större och investeringsbolag köper upp de mindre i syfte att maximera, skapa synergieffekter och sälja vidare. Bostadsrättsföreningar går från personlig service till ärendenummer. Här vill Princip Redovisning som en ”mindre” ekonomisk förvaltare erbjuda den personliga servicen som många bostadsföreningar i dag efterfrågar eller gått miste om.

– Nästan alla nya föreningar som väljer oss, gör det på grund av missnöje med den tidigare förvaltaren. Alla säger samma sak; ”vi var nöjda förut men nu har det blivit kaos, nya handläggare hela tiden som inte känner oss och vår förening”, förklarar Anne-Marie Stenlund och Jeanette Essnert Wahlbäck som driver Princip Redovisning AB.

Här får bostadsrättföreningar tillbaka den personliga service de tidigare haft
– När våra kunder ringer oss för att ställa en fråga vet de vem de kommer få prata med och vice versa. Vi är i dagsläget fem medarbetare så man lär snabbt känna oss. Vi kan namnet på varenda styrelserepresentant för alla våra drygt 70 föreningar vi förvaltar, säger Jeanette.

– Visst att de stora förvaltarna har mer ”muskler” och kan bygga avancerade system med ärendenummer i stället för personlig kontakt. Vi har det personliga engagemanget som krävs som gör att man faktiskt vill och kan ställa frågor och får svar direkt, fortsätter hon.

– Vi vill så klart växa som bolag och ta in fler kunder, men vi vill inte förlora det som gör oss unika. Vi står för det vi lovar när vi gör en upphandling, och kan aldrig skylla på någon annan eller gömma oss bakom ett team, säger Anne-Marie.

Få en skräddarsydd helhetslösning
Utöver deras ekonomiska förvaltning samarbetar Princip Redovisning med jurister som erbjuder juridisk rådgivning som skräddarsys efter bostadsrättsföreningarnas behov.

– Självklart har vi goda samarbetspartner även när det gäller fastighetsskötare och tekniska förvaltare och kan tillgodose alla våra bostadsrättsföreningars skilda behov. Samarbete är nyckeln till gott arbete, allt behöver inte erbjudas under samma tak som stora förvaltare oftast använder som säljargument. Det blir lite av att klia sin egen rygg, skrattar de.


Princip Redovisning är en ekonomisk förvaltare som lägger stor vikt vid den personliga kontakten med kunden. Deras ambition är att växa långsamt för att bibehålla den personliga andan. De är inriktade mot bostadsrättsföreningar i främst Stockholm och erbjuder allt en modern bostadsrättsförening kan förvänta sig. Deras föreningar varierar mellan 8 och 550 lägenheter samt lokaler, parkeringsplatser, garage och förråd.
Läs mer på principredovisning.se

Svensk startup vill hjälpa fastighetsbolagen att äntra den digitala eran

Fastighetsbranschen som borde vara en naturlig del av framtidens smarta städer använder idag fastighetslösningar och system som är föråldrade och lämnar mycket att önska, menar Johan Hallberg, vd på Bridgit Technologies. För att branschen ska kunna integreras digitalt med samhället behövs nya lösningar som möjliggör enklare hantering av fastighetsinvesteringar och minskade kostnader.

Medan allt fler delar av vårt samhälle digitaliseras i snabb takt ligger flera branscher fortfarande efter. Medan vissa ligger i absolut framkant, som exempelvis e-handeln, ligger andra en bra bit efter. Fastighetsbranschen har historiskt inte behövt uppdatera sina gamla system då de varit lönsamma och därtill eller inte behövt vara i framkant av IT-utvecklingen, men idag ser verkligheten annorlunda ut, menar Johan Hallberg på Bridgit Technologies.

– Många i branschen sitter fast med sina nuvarande systemleverantörer som menat att de behöver specialanpassade lösningar men så är inte fallet längre. Idag är teknologin lättillgänglig och vi kan skapa moderna lösningar mer kostnadseffektivt som gör att de kan effektivisera, integrera mot andra parter och även skapa nya tjänster själva eller tillsammans med andra aktörer.

”Hjälper bolag att komma in i den digitala eran”
Bridgit Technologies är en svensk startup som fokuserar på att hjälpa fastighetsbolag att digitalisera sin verksamhet genom en plattform som möjliggör smidiga processer och integrationer.

– Med de gamla systemen kan det ibland ta veckor bara att få ut information. De är gjorde för en viss process och går inte att integrera mot andra parter. Detta löser vi och hjälper bolagen att komma in i den digitala eran, säger Johan Hallberg.

Öka lönsamheten
Med en modern digital plattform kommer fastighetsbolagen inte bara kunna effektivisera sina nuvarande processer utan också skapa nya sådana, och även nya lönsamma inkomstkällor. Men den största vinningen finns i hur lösningen hjälper bolag att både hantera sina investeringar och förlänga deras livslängd, menar Johan Hallberg.

– Med vår plattform kan fastighetsbolagen integrera mot andra aktörer, och sälja tjänster till kunder och boende, samt utveckla nya affärsmodeller mot den framtida smarta staden. En annan stor anledning till att välja lösningen är möjligheten att öka värdet på sina fastigheter. Detta genom att kunna förvalta och underhålla både bättre och till minskade kostnader och med nöjdare kunder som extra grädde på moset.

Läs mer

 

Bridgit Technologies AB grundades i Stockholm februari 2020. Vi tror på öppna samhällen där människor och företag enkelt kan dela processer och data. Bridgit Technologies AB utvecklar processinriktade plattformar, lösningar och tjänster för det smarta samhället och staden med fokus på fastighetsförvaltningsbranschen. Tillsammans med våra ledande partners tror vi på att bygga värde för framtidens smarta samhälle och städer. Vi är ett globalt företag, vi bara råkade starta i Sverige.

 

Anders Eklund och Daniel Nordh.

Rätt logistikstöd ger byggprojekt ekonomiska och miljömässiga besparingar

Produkt- och konsultbolaget Myloc fokuserar på att förenkla komplexa logistikflöden. En av produkterna, molntjänsten Myloc® Construction, är en logistikplattform som hjälper byggprojekt att effektivisera sin byggproduktion.
– Med Myloc® Construction kopplar vi ihop alla inblandade aktörer i ett och samma logistiksystem, skräddarsytt för byggbranschen, säger Anders Eklund, Myloc.

Med lärdomar från över 300 byggprojekt har Myloc sett både lyckade och misslyckade försök när projekt implementerar bygglogistik. Anders, som är en av Mylocs medgrundare, förklarar att framgången ofta ligger i att förenkla och strömlinjeforma samspelet mellan olika aktörer.
– En stor del av byggproduktion handlar om att hantera stora mängder information och resurser på ett smidigt sätt, med målet att få rätt material och verktyg i rätt tid och på rätt plats. Lyckas man med det ökar förutsättningarna för effektivare produktion.

Flera avsevärda fördelar
Detta kan dock vara lättare sagt än gjort. Förutom att många byggen för närvarande sker i tätorter, där det är ont om plats, är det ofta komplicerat att samordna kommunikation och leveranser med samtliga inblandade entreprenörer och partners. Myloc® Construction är därför utformad för att på ett systematiskt sätt bidra till en smidigare administration, något som medför en mängd avsevärda fördelar.
– Ju mer genomtänkt logistiken är, desto mindre plats behövs. Med systematisk planering och samordning kan man även påtagligt minska sin resursanvändning och öka sin automatisering, vilket naturligtvis ger positiva effekter på både ekonomin och miljön. Därtill reduceras risken för störningar, konstaterar Daniel Nordh, kundansvarig inom området hos Myloc.

Börja planera tidigt
Både Daniel och Anders understryker vikten av att planera logistiken tidigt, helst innan man ens upphandlar entreprenörer och börjar bygga. Först då har man möjlighet att skapa ett upplägg med ett heltäckande perspektiv.
– De projekt som lyckas sätter spelreglerna för logistiken redan innan produktionen startar, det är då utrymme finns för att kommunicera hur arbetssättet ska fungera. Enhetliga processer för projektets entreprenörer är a och o. Utan heltäckande rutiner ökar risken för att icke värdeskapande tid uppstår när entreprenörer istället får lägga sin tid på att leta efter material och utrustning.

 

FAKTA OM MYLOC
Myloc utvecklar koncept och molnbaserade lösningar som ger kunder effektivare supply chain- och logistikflöden. Företaget fokuserar på att genom digitalisering förenkla och automatisera gränsöverskridande verksamhetskritiska processer.

www.myloc.se

Varför ska ni genomföra säkerhetssamtal?

Frågar man Zanko Dasko, vd och grundare till säkerhetsprövningsföretaget Recway, är svaret enkelt:
– Med ökad förståelse och kunskap om er personal kan ni kraftigt öka säkerhetstänket och därtill skapa en arbetsmiljö som präglas av tillit och trygghet, där såväl era värderingar som er kultur kan blomstra.

Så går samtalen till

I pandemins kölvatten har många företag utvecklat en betydligt större säkerhetsmedvetenhet. Detta har i sin tur resulterat i ökad nyfikenhet på säkerhetsprövningssamtal med målet att skapa en säkrare och stabilare arbetsvardag, men ännu är det få företag som vågat ta steget. Zanko Dasko, som drivit Recway i snart fem år, förklarar att orsakerna kan vara många men att okunskap om intervjuernas process och funktion ligger i centrum.
– Vissa är oroliga för att det ska röra sig om en stor eller krånglig insats, medan andra känner sig sårbara inför en extern aktör. Därför vill jag öka medvetenheten om vad säkerhetsprövningssamtal är och hur de egentligen går till, samt hur värdefulla de är.

Bättre beslutsunderlag
Zanko betonar starkt att intervjuerna vare sig handlar om att sätta dit eller att hänga ut folk, utan om att skapa förutsättningar för en bättre och mer harmonisk verksamhet där tillit finns i centrum.
– Säkerhetsprövningsintervjuer är mer än bara en bakgrundskontroll. De syftar till att både ge personalen ett ökat säkerhetstänk och till att ge er underlag för bättre beslutsfattande. Ibland får jag frågan varför man inte kan sköta detta internt, men det brukar ofta vara ett misstag. Risken är att man då tappar syftet med intervjun – hur sannolikt är det att en medarbetare berättar om sin ekonomiska situation för sin närmaste chef?

Dömda för svåra brott
Under sina prövningar har Recway upptäckt allt från anställda som varit dömda för mycket svåra brott, till medarbetare med anknytning till vit makt-rörelser eller som har sympatiserat med en terroristgrupp. Med denna information har kunderna sedan kunnat föra en dialog med medarbetarna det berör och därmed kunnat stärka sin organisation.
– Vi vill göra det så enkelt och effektivt som möjligt för er att lära känna er verksamhet på djupet och vi gör det med kvalitet, förtroende och integritet som ledord. Detta är inget som kan hastas igenom, utan arbetet får ta den tid det tar. På så vis kan vi garantera ett förstklassigt resultat, avslutar Zanko.

Kontakta Recway för mer information

OM RECWAY

Efter 1500 genomförda säkerhetsprövningsintervjuer har Recway etablerat sig som en seriös aktör inom säkerhet och rekrytering. Visionen är att bli marknadsledande inom säkerhetsprövningsintervjuer och erbjuda sina kunder rätt stöd, verktyg och utbildning för att kunna fatta säkrare och bättre beslut i en rekryteringsprocess.

www.recway.se