JKN Advokat firar stark tillväxt under sitt första år

Advokatbyrån JKN grundades i början av september 2020 och är specialiserade inom entreprenad- och fastighetsrätt. Sedan starten har JKN visat en stark tillväxt och bland klienterna finns bland annat bygg-, anläggnings- och fastighetsbolag, installatörer, fonder och industribolag i hela landet, från Skåne till Norrbotten.

På ett år har byrån befäst sin ledande ställning inom byggsektorn och under det gångna året haft en bra tillströmning av nya klienter. Byråns huvudsakliga inriktning är entreprenadrätt, men har också en stark närvaro inom rättsområden som fastighets- och hyresrätt samt företagsöverlåtelser. Byrån eftersträvar att med ett effektivt, rakt och rationellt arbetssätt vara klientens ”husadvokat” och finnas tillgänglig i alla skeenden av ett projekt. 

– Vi är väl etablerade och har ett stort kontaktnät i byggbranschen. För många av våra klienter har vi rollen som ”husadvokat” där vi hjälper till med det mesta. För vår klient är vi som den interna juristavdelningen på de stora bygg- och fastighetsbolagen. Vi genomför allt från företagsinterna kurser, tar fram och granskar förfrågningsunderlag, bistår vid förhandlingar samt, när det blir nödvändigt, företräder i tvist. Vårt direkta arbetssätt skiljer sig från många av de större byråerna och hos oss jobbar man ofta mot en senior delägare, säger Lars Braun, advokat och delägare.

Avgörande rådgivning under pandemin
För byggsektorn har det under pandemin uppkommit olika former av utmaningar så som leveransstörningar och höjda priser på byggmaterial. Detta har i många fall inneburit tidsproblem, i värsta fall stillestånd och merkostnader. I sådana situationer blir det avgörande att tolka och tillämpa regelverket i förhållande till den verklighet som råder. Här hjälper JKN:s jurister till med att tolka de standardavtal som byggbranschen lyder under. 

– Vi ser att vissa byggmaterial är betydligt dyrare idag än vad de var för sex månader sedan. Det har varit en kraftig prisuppgång exempelvis på trävaror. Sitter man i ett entreprenadprojekt med fast pris som löper på flera år är det viktigt med juridisk rådgivning för att förstå hur man kan påverka situationen och ta tillvara sin rätt. Det är avgörande att veta under vilka förutsättningar det fasta priset kan justeras på grund av den här typen av kostnadsökning. Denna frågeställning har varit en särskild utmaning under det första halvåret 2021 och där vi har kunnat hjälpa våra klienter med allt från muntliga råd till skrivningar i brev som skickats till andra parter, berättar Lars Braun.

JKN Advokat är en advokatbyrå specialiserad inom entreprenadrätt, konsulträtt, företagsöverlåtelser, tvistelösning samt fastighets- och hyresrätt. JKN:s medarbetare har lång erfarenhet inom sina specialområden och erbjuder juridiska tjänster av högsta kvalitet. 

Läs mer om byrån på www.jkn.se

Gå från en analog timme till en digital minut – med Free2Move

Det är dags att förändra fastighetsbranschen från grunden och genomgå en digital transformation på riktigt. Några som är med och driver förändringen är Proptech-företaget Free2Move. Med sin unika integrationsplattform 2Connect kan fastighetsägare både styra och förvalta teknisk utrustning, tillsyn, skötsel, budget och mycket mer – med några få tryck.

Den digitala transformationen är ett faktum inom alla branscher, framför allt i spåren av pandemin. Trots det är det en transformation som fastighetsbranschen inte gått igenom.

– Visst att flera i branschen anammat olika digitala lösningar, men hur många optimerar sin drift med hjälp av data? Genom att välja 2Connect och vår tjänst OPTI kan vi garantera ett förbättrat driftnetto på endast tre månader, säger Patrik Malm, sälj- & marknadschef på Free2Move.

Så går du från en analog timme till en digital minut
Utmanaren Free2Moves syfte är att fånga förvaltarens hela vardag. Plattformen kopplas inte bara till olika IT-system och teknisk utrustning som till exempel belysning, el, ventilation och kundportaler utan även till själva skötseln av fastigheten.

– Med plattformen kan vi således analysera alla ärenden som sker i fastigheten. Flertalet saker kommer fastighetsförvaltaren nu kunna hantera med några få tryck, vilket innebär en stor besparing i både tid och resurser. Det medför även att de kan se över sina serviceavtal, kanske räcker ett fastighetsbesök per år om man gör de andra tre besöken digitalt, säger Jan Ström, vd på Free2Move.

Genom att 2Connect skickar och hämtar data i realtid kan man upptäcka och åtgärda problem innan de ens uppstår, vilket innebär att ingen i onödan åker ut för ett fysiskt besök i fastigheten. Det här leder till besparingar i resurser och tid och därmed ett förbättrat driftnetto, men även energibesparingar då driften ständigt analyseras och optimeras.

Framtidens lösning för all form av drift
Även om det främst är fastighetsbranschen som Free2Move nu vill revolutionera, är möjligheterna med 2Connect många. Plattformen kan hämta och skicka data oavsett var utrustningen befinner sig och skulle exempelvis kunna användas hos laddstolpsleverantörer för att mäta hur stolparna mår rent driftmässigt, eller i växthus för att upprätthålla ett optimalt klimat.

– Det här är effektivisering på riktigt och det är dags för fastighetsbranschen att våga följa med på resan, avslutar Jan Ström.

Free2Move är en kunskapspartner och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2Move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.
Läs mer på free2move.se

Maria Barrio är försäljningsansvarig för geoenergi på Adven. Lippulaiva köpcentrum i Finlands näst största stad Esbo får nu sin värme och kyla från utsläppsfri geoenergi, genom den anläggning som Adven utvecklat och byggt.

Så kan geoenergi skapa klimatneutral och energieffektiv drift av fastigheter

Genom att med geoenergi som grund koppla ihop uppvärmningssystemen från olika fastigheter kan en klimatneutral och mer energieffektiv drift uppnås.
– För kunden blir det billigare samtidigt som olika typer av miljöcertifieringar lättare uppnås. Det är en konkurrensfördel, säger Maria Barrio, försäljningsansvarig för geoenergi på Adven.

Fastighetssektorn är Sveriges mest energislukande sektor, vilket också medför en stor klimatpåverkan. Men så behöver det inte vara. 

Fastigheter kan både vara konsumenter och producenter av energi. Ett kontor med många datorer och servrar, eller en livsmedelsbutik med stora kylanläggningar, har ofta överskottsenergi.

Genom att koppla ihop energisystemen hos dessa med fastigheter med ett underskott av energi, som skolor och bostäder, kan man tillsammans med geoenergi där grön el står för driften av luftvärmepumpen, uppnå energieffektiv, helt klimatneutral och CO2-fri drift av fastigheterna. 

Energiföretaget Adven kan leverera en helhetslösning som hjälper fastigheter att förverkliga ett sådant system – men där fastighetsägarna bara betalar för den energi som de använder.

– Vi kan ta oss an större projekt där vi kan sköta planering, implementering, drift och underhåll av energisystemet för flera sammanlänkade fastigheter, säger Maria Barrio. 

Stordrift ger hållbarhetsfördelar
Ju större projekt, med flera typer av fastigheter, som köpcentrum, universitet, hotell, kontor och andra stora byggnader integrerade i stadsmiljö, desto mer kostnadseffektiv och hållbar blir lösningen.

Adven tar också hela risken med investeringen.

– Om systemet inte skulle prestera som det var tänkt där det kanske drar mer el än planerat, är det vår kostnad. Vi tar hela risken. Kunderna kommer bara betala för sin värme enligt ett uppgjort kontrakt, säger hon. 

Geoenergi är förnybar
Eftersom geoenergi i dag klassas som helt förnybar, är den här energilösningen ett kraftfullt verktyg för att reducera koldioxidutsläpp från fastighetssektorn. Den kan också förverkliga organisationens gröna värderingar då olika typer av miljöcertifieringar lättare kan erhållas.

– Utan att investera en enda krona kan Adven hjälpa en kund att skapa helt klimatneutral och hållbar drift av verksamheten, avslutar Maria Barrio. 

Adven/Värmevärden är en ny energikoncern vars gemensamma resa för att bli en ledande aktör inom hållbara energilösningar påbörjades 2020. Med 520 medarbetare och 50 års erfarenhet levererar vi fjärrvärme, geoenergi och industrilösningar genom 350 anläggningar i Norden och Baltikum.

Läs mer på www.adven.se

Varför ska du satsa på elbils-
laddning i din fastighet?

Marknaden för elbilar ökar i snabb takt. I juli registrerades 245.481 personbilar. En total tillväxt de senare 12 månaderna på 84% *. Volvo har tagit beslut att sluta producera fossilbilar senast 2030 och Audi går samma väg. Omställningen till elbilar är definitivt på gång – nu måste vi skapa förutsättningar för laddning på alla fronter och där är ni som fastighetsägare och byggföretag en viktig nyckel.

Redan nu finns krav på laddinfrastruktur som har införts i bygglagstiftningen. Denna gäller ledningsinfrastruktur för laddning av elfordon för nybyggnation och i vissa fall av ombyggnation. Många fastighetsägare har redan anammat detta och förberett för elbilsladdning i sin fastighet och byggföretag lägger in det i sin planering redan vid starten av byggprojektet.

– När det sedan blir dags att välja leverantör för laddstoplar och tjänster är de vanligaste frågorna ”vem äger laddstolpen, hur går laddningen till rent praktiskt, och vem betalar för vad?” Det här är frågor vi kan hjälpa till med, säger Jenny Odén, Senior Key Account Manager på Vattenfall E-mobility och fortsätter:

– Alla har olika förutsättningar. Därför är det viktig att ha ett enkelt och flexibelt upplägg för företag och fastigheter med skräddarsydda laddlösningar. Det går exempelvis att fritt välja mellan olika betallösningar, olika kombinationer av hårdvara och/eller tjänst och med eller utan installation. Ni som kund väljer vad ni vill ha och kan enkelt ändra er tjänst allt eftersom behoven ökar/förändras.

Ett av de företag som varit tidigt ute i omställningen är fastighetsbolaget Diös.

– Vi är ett fastighetsbolag i norra Sverige där elen kommer från förnyelsebara källor och förutsättningarna för att köra elbil är goda, även om avstånden är långa och vintrarna kalla! För att vara en del av lösningen på klimatutmaningen bytte vi tidigt ut våra egna servicebilar till elbilar och genom att installera elbilsladdning även till våra kunder skapar vi möjligheter för fler att minska sin klimatpåverkan, säger Nora Lundblad, Miljösamordnare Diös.

För de som vill veta mer håller Vattenfall E-Mobility populära webinarier för att hjälpa sina kunder att komma igång, hålla sig ajour med vad som händer på marknaden och bygga på efter behov.

– Det är viktigt för oss att vi utvecklas tillsammans, avslutar Jenny.

Vill du veta mer så hittar du information på vår blogg : incharge.vattenfall.se/kunskapshubb/
Du kan också prenumerera på nyheter om just fastighet och bygg: incharge.vattenfall.com/Fast-bygg-nyhetsbrev/

Källa: *Elbilsstatisitik Power Circle

Ladda elbilen smart och säkert med InCharge

Med InCharge flexibla laddlösningar får du en enkel vardag oavsett om du laddar elbilen hemma, på företaget eller längs med vägen.
Tillsammans möjliggör vi i ett fossilfritt liv inom en generation genom att sätta elbilsladdning på kartan. Följ med oss på resan!

incharge.vattenfall.se

Lena Furuhovde, affärsområdeschef Samhällsbyggnad på Bjerking. Bjerking är starka inom träbyggnation och har projekterat trästommen och gjort LCA-analys på den för Cederhusen (höger bild: Folkhem/General Architecture), fyra bostadshus i Stockholm som byggts med korslimmat trä.

Bjerking omtänker bygg- och fastighetsbranschens framtid

Bygg- och fastighetssektorn står i dag för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Samtidigt växer våra städer i rask takt, och exploateringsbehovet är därför fortsatt mycket stort. Går det få ihop den här ekvationen på ett miljömässigt hållbart sätt?

Det är fullt möjligt om hela branschen samarbetar, menar teknikkonsulten Bjerking som utsågs till Årets hållbara företag i Uppsala 2020. Företaget har höga ambitioner om att bidra till en lösning. Bjerking jobbar nu för att bedriva en fossilfri verksamhet 2030 och låter därför hållbarhetsfrågan integreras i varje del av företaget. 

– Vi har byggt upp en organisation med interna hållbarhetssamordnare som stöttar våra konsulter i alla projekt. Vi har även en egen klimatfond. Pengarna från fonden används bland annat för att göra livscykelanalyser, LCA, där vi exempelvis jämför klimatpåverkan från olika leverantörer, berättar Robert af Wetterstedt, hållbarhetsspecialist på Bjerking. 

Bjerking är i dag heltäckande inom samhällsbyggnad och samlar närmare 400 ingenjörer, projektledare, landskapsarkitekter och andra experter som hjälper kunderna att bygga långsiktigt och hållbart. Sedan 1957 är Bjerking medarbetarägt, vilket ger en unik position på marknaden. 

– Vi har ingen extern aktieägare som styr i vilken riktning företaget ska gå, utan det är vi själva som bestämmer, konstaterar Lena Furuhovde, affärsområdeschef Samhällsbyggnad.

Särskilt starka är företaget inom träbyggnation, som spås bli en viktig pusselbit i byggbranschens klimatomställning. Cirkulär ekonomi blir också allt viktigare. 

– En av de största miljöbovarna i ett byggprojekt, även ur ett ekonomiskt perspektiv, är transporterna. Vi vill driva på utvecklingen för att minska antalet onödiga transporter genom att mer systematiskt analysera olika grundläggningsalternativ, med syftet att återanvända schaktmassorna så långt det är möjligt, säger Lena Furuhovde och fortsätter: 

– I dag betraktas schaktmassor som avfall och skickas till deponi i onödan. Om vi gör en analys av olika alternativ kan vi göra val som främjar både projektet och klimatet.

– För oss konsulter handlar det om att gå från renodlade specialister till att även vara rådgivare i tidigt skede, där vi formulerar problemställningar som rör hållbarhet tillsammans med kund. Bjerkings uppbyggnad och storlek lämpar sig väl för att anamma det här nya arbetssättet, säger Fredrik Frensborg som arbetar med strategisk affärsutveckling.

Bjerking sträcker gärna ut en hand till branschkollegor för samarbete. Senast genom nätverket Superhjärnan där Bjerking tillsammans med några andra tog initiativet att bjuda in till gemensam aktion för klimatfrågan. 

– För att nå längre måste vi våga arbeta tillsammans med andra, ingen kan klara den här klimatutmaningen på egen hand. Vi vill samarbeta med kunder och partners. Där vi kompletterar varandra kan vi lösa komplexa problem, säger Fredrik Frensborg.

 

 

 

Bjerking är ett medarbetarägt teknikkonsult-företag inom samhällsbyggnad. Vi är engagerade och flexibla vilket bidrar till att skapa de bästa förutsättningarna för att arbeta tillsammans, både internt och externt. Det är så vi når de hållbara lösningarna.

Läs mer på bjerking.se. 

Så här ser framtidens bostäder ut 

Fastighetsbranschen är på en spännande digitaliseringsresa och dessutom byggs det enormt mycket i Sverige just nu. Målet med 600 000 nya bostäder innan 2025 är vi på god väg att nå och digitaliseringen kommer spela en allt större roll framöver. Daniel Bäckrud på Brightec Group ger sin syn på digitalisering, hållbarhet och framtidens bostäder. 

Just nu går digitaliseringen snabbt och det finns många nya startup-bolag inom proptech som möjliggör nya sätt att arbeta. En trend som Daniel Bäckrud ser efter att ha träffat flera hundra fastighetsbolag är att man tidigare hade ett system för att hantera större delen av sitt IT-behov.  

– Nu börjar systemmiljön mer och mer likna startskärmen på en mobiltelefon, med en mängd appar och system som gör olika saker. Då blir integrationer och API:er viktiga. Därför måste nya system byggas med en öppen och tillgänglig struktur. Detta kommer bli en avgörande faktor i framtidens digitalisering, säger han.  

När det istället kommer till hållbarhet handlar det enligt Daniel Bäckrud om att förvalta kapital. Med det menas att vi har ett miljökapital som alla människor har tillgång till och ansvar för. Vi har ett ekonomiskt kapital att förvalta väl. Bostadsbolag har ett humankapital bland de boende. De förvaltar ju faktiskt någons bostad där människor ska trivas och vara trygga.  

– På Brightec vill vi hjälpa fastighetsbolag på alla dessa områden genom smarta lösningar för både förvaltare och boende som skapar mindre miljöpåverkan, bättre driftnetto och nöjdare hyresgäster, berättar Daniel Bäckrud. 

Delningsekonomi är framtiden.
När miljonprogrammen drevs igenom på 60-talet byggde man gemensamma tvättstugor, helt enkelt därför att alla boende tvättar. Idag jobbar Bightec med en vidareutveckling av den tanken där de erbjuder delning av bilar, cyklar, verktyg, borrmaskin, städutrustning. Fantasin sätter gränsen. 

– Hittills upplever jag att digitaliseringen främst fokuserats kring effektivisering och kostnadsoptimering. Detta är såklart viktigt och ska fortsätta vara så. Men jag tror det är dags att ta in ett nytt perspektiv, nämligen hyresgästens. Med den enorma byggtakten vi har kommer vi efter hand möta den efterfrågan som finns. Det gör att konkurrensen kommer hårdna och fastighetsbolagen kommer behöva vässa sitt erbjudande: ett bättre boende. Frågor som ”hur underlättar vi hyresgästens vardag” blir avgörande, avslutar Daniel Bäckrud. 

Brightec Home är en del av koncernen Brightec Group som sedan 1971 jobbat med fantasi och problemlösning för att möta kundens behov. Bolaget är värderingsstyrt och drivs av starkt entreprenörskap. Kreativt värdeskapande genom partnerskap är kärnvärderingen.

Läs mer om Brightec Home här

PQi – Revolutionerande kvalitetsmätning av byggprojekt

I jämförelse med industrins positiva effektivitetsutveckling har byggsektorn gått i motsatt riktning de senaste decennierna. Svårighet att mäta kvaliteten i byggprojekten ses som bidragande. Binosight vill vända trenden med världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt – PQi.

Mättjänsten PQi, Project Quality Index, lanserades hösten 2020 och har hittills testats av 30 organisationer i över 200 projekt. Ett projekts förmåga att leverera rätt produkt i tid och inom budget är ett resultat av hur de underliggande processerna och arbetssätten fungerar. För att lyckas behövs mått och nyckeltal. I Binosights mätmodell benämns detta som ”projektkvalitet”.

Säkrare, hållbarare och mer effektiva byggprojekt
– Målet är att PQi ska bli branschstandard och en naturlig del av framtidens sätt att driva säkrare, hållbarare och mer effektiva byggprojekt. Tjänsten riktar sig till byggherrar, byggentreprenörer och projektledningskonsulter, säger Thomas Samuelsson, Vd på Binosight.

Bara i Sverige slukar felkostnaderna 80–110 miljarder kronor per år, motsvarande produktionskostnaden för 50 000 lägenheter i allmännyttan. Problematiken är global, därför är PQi-verktyget från början byggd för en internationell marknad, tillgängligt på 14 språk.

– PQi ger en aggregerad bild av effektiviteten i projektportföljen för att kunna identifiera och fånga upp avvikelser i ett tidigt skede. Ur en projektledares perspektiv innebär detta en god chans till kompetensutveckling och ständigt lärande, säger Thomas Samuelsson.

Binosight har lett och bekostat utvecklingsarbetet och ansvarar för att tillhandahålla PQi-tjänsten till marknaden. Branschorganisationen Byggherrarna har involverat en referensgrupp bestående av några av landets största byggherrar.

Nyckeltal för jämförelse med branschen
– Utan mätning av projektkvaliteten får vi inga nyckeltal som underlag för analys av nuläge, trend och jämförelse med branschen. Därför har Byggherrana varit drivande i utvecklingen av PQi, branschens nya verktyg för att mäta projektkvalitet, säger Byggherrarnas Vd Tommy Lenberg.

Luleå Tekniska Universitet har bidragit till utveckling av mätmodellen och kommer att få tillgång den anonymiserade databasen för forskning och kvalitetssäkring av tjänsten.

Mätningen sker genom en PQi-enkät som besvaras anonymt och digitalt av samtliga i projektverksamheten. Enkäten tar 10–15 minuter att besvara och frågorna anpassas automatiskt beroende på arbetsroll, typ av projekt och projektskedet. Slutrapporten genereras automatiskt och identifierar projektets styrkor och förbättringsområden.

Fabege – flitig användare av PQi
Fabege investerar årligen cirka 2,5 miljarder kronor i projekt inom Stockholmsområdet. Sedan ett år tillbaka har de använt sig av PQi-tjänsten i samtliga större projekt. Klas Holmgren, ansvarig för Fabeges projektverksamhet samt vice ordförande i Byggherrarnas styrelse, anser att PQi är ett sätt att utveckla projektkvalitén, för såväl Fabege som byggsektorn i stort.

– För oss är det ett sätt att främja ett mer hållbart byggande. Förhoppningsvis börjar allt fler byggherrar använda PQi. Då kommer vi att kunna jämföra fler mätvärden och dra gemensamma slutsatser för att effektivisera projekten. Det skulle alla aktörer vinna på, menar Klas Holmgren.

 

Binosight är ett SaaS-bolag som utvecklar världens första automatiserade tjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt. Utveckling sker tillsammans med branschorganisationen Byggherrarna och forskare vid Luleå tekniska universitet. Mätning med PQi ligger till grund för en ny kvalitetsutmärkelse för byggprojekt ”PQi –Utmärkt Projektkvalitet”. Utmärkelsen kommer att tilldelas byggprojekt som verifierats ha en extraordinär hög och uthållig projektkvalitet. Kontakta Vd Thomas Samuelsson: thomas.samuelsson@binosight.com, 073-707 15 56

 

 

 

 

 

 

”För oss är det ett sätt att främja ett mer hållbart byggande"

En modern ekonomisk fastighetsförvaltare är både personlig och digital 

Att sitta med i styrelsen med uppgiften att sköta ekonomisk förvaltning i en bostadsrättsförening är ett stort ansvar. Styrelsen ser till att föreningens pengar räcker till för att hålla byggnaderna i bra skick, att nödvändiga reparationer sker och att föreningen följer lagar och regler. För att inte riskera att det blir fel väljer många att vända sig till en ekonomisk förvaltare. 

Botema har över 40 års erfarenhet av ekonomisk förvaltning och hjälper bostadsrättsföreningar med alla delar av ekonomisk förvaltning. Mycket har hänt sedan starten och idag är stora delar digitaliserade och automatiserade för att underlätta och effektivisera styrelsearbetet. 

– Vi är den personliga förvaltaren där kunden fortfarande har en dedikerad kontaktperson som hanterar samtliga frågor relaterade till ekonomisk fastighetsförvaltning. Samtidigt erbjuder vi en modern digital plattform där du som styrelsemedlem snabbt och enkelt kan hämta statistik, leverantörsfakturor, se kontoplan och skriva ut egna ekonomiska rapporter. Vi är en modern rådgivare med digitala tjänster, men som fortfarande finns tillgängliga med en dedikerad kontaktperson, säger Daniel Grünbaum, VD och produktansvarig.

Vad ska man tänka på när man väljer ekonomisk förvaltare?
Lagar och regler - Den ekonomiska förvaltaren måste ha koll på lagar, regler och riktlinjer samt kommunicera och guida i hur de efterföljs.

Arbetsinsats - Styrelsearbetet är ofta ett ideellt arbete som sker på fritiden. Den ekonomiska förvaltaren ska underlätta arbetet och förse styrelsen med den information som behövs.

– För oss är det viktigt att vi har personliga tjänster och digitala kanaler som gör det lätt för styrelsen att nå oss och den information de behöver, säger Daniel Grünbaum.

Granska offerten - Från större förvaltare ser man ofta att grundarvodet är mindre, men att vanliga tilläggstjänster är väldigt dyra. 

– Vår styrka är att vi förstår vad föreningen behöver och att vårt grunderbjudande innehåller fler tjänster än många stora konkurrenters. Vi är innovativa och automatiserar det som går för att frigöra tid till att vara proaktiva och tillgängliga för rådgivning, avslutar Daniel Grünbaum.

Med över 40 års erfarenhet av ekonomisk förvaltning har vi god kunskap och många kontakter för att hjälpa till med ekonomin både för bostadsrättsföreningar och privata eller kommersiella fastigheter.

Mer information på www.botema.se, eller kontakta oss på info@botema.se  

Prodikt gör det enklare att bygga hållbart: ”En tjänst för alla”

Världen står inför en gedigen utmaning gällande miljöfrågan, och för att rädda klimatet krävs stora förändringar. Samtidigt står byggsektorn globalt för hela 40 procent av klimatpåverkan – och dess aktioner blir således avgörande för att lyckas uppnå de uppsatta målen som sattes i Parisavtalet.

– Med vår tjänst Prodikt blir det oerhört enkelt att kostnadseffektivt välja rätt byggmaterial sett ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Rasmus Ekberg, vd och medgrundare på Carbonzero AB.

Att vi måste bli mer miljömedvetna är högst vedertaget ända ned på individnivå, och så gott som alla företag världen över behöver ändra sitt sätt att arbeta på. Frågan om hållbarhet har hamnat på styrelsens bord, vilket märks ute i marknaden, anser Rasmus Ekberg, vd och medgrundare på Carbonzero AB.

–Många vill verkligen minimera sina avtryck och förbättra sina processer, men när man väl vill agera kan det både vara svårt och driva kostnader. Informationen du behöver är tills idag svårtillgänglig, svårtolkad, spridd på många ställen och det har krävts mycket resurser att få tag i den. Det slutar ofta med att det i praktiken är omöjligt att välja mera hållbara alternativ för att man varken har tiden eller pengarna. 

Flera samarbeten
Den svårtillgängliga informationen inspirerade Carbonzero att ta fram den digitala hållbarhetsplattformen Prodikt. De tar kontinuerligt in stora mängder information in till tjänsten; som tillsammans med de anslutande produktleverantörernas information möjliggör helt unik digital datahantering.  

Tjänsten skall passa även ”icke-experter” inom branschen som ska kunna förstå och nyttja den direkt.

– Den funkar såväl för den som utvecklingar större fastigheter till den som bara ska göra ett litet projekt hemma. Vi har bland annat inlett ett samarbete med Sveafastigheter och byggentreprenören H2 Entreprenad. Vi samarbetar även med BASTA - en  tjänst som specialiserar sig på att fasa ut särskilt farliga ämnen, förklarar Rasmus Ekberg och fortsätter:

– I Prodikt finns bara etablerade standarder. Inga egna tolkningar och inga bedömningar. Vi visualiserar och tydliggör den information som finns tillgänglig och gör den digitalt bearbetningsbar.

En produkt för framtiden
prodikt.com kan du enkelt söka på önskat material till ditt byggprojekt och med några knapptryck kan du snabbt jämföra allt från produkternas dimensioner, tekniska prestanda till deras olika klimatpåverkan. 

Det blir därför förvånansvärt enkelt att snabbt minska sin påverkan utan att ge avkall på till exempel design eller teknisk kravbild, menar Rasmus Ekberg.

– Du ser alltid vilket klimatavtryck du har i dina projekt,  hur mycket återvunnet material du bygger in och om där finns material med hälsorisker. Märker du att du har en riktig klimatbov i projektet är det enkelt att byta ut den.

– Det här är en tjänst för alla. Från den som bygger ett nytt sjukhus till hobbybyggaren. Alla får möjligheten att bygga medvetet och hållbart utan att det ska dra en massa tid och pengar. Vi sitter i en sektor som är högst bidragande till klimatkrisen, men som samtidigt har förmånen att vara en avgörande del av lösningen. Det är detta som driver oss som ett nystartat och expansivt bolag; att vara möjliggöraren för hållbar byggnation och ökad digitalisering. I Sverige och i övriga Europa. 

En annan viktig aspekt som gör att Prodikt kommer bli en produkt att räkna med i framtiden är den kring den nya lagstiftningen. Från och med 1 januari 2022 måste alla kommersiella byggnader som byggs skicka in en klimatdeklaration – något som man kommer kunna göra direkt i Prodikt på ett smidigt vis.

– Vi kommer att hjälpa branschen att se till att det inte blir dyrare att bygga smart, avslutar Rasmus Ekberg.

Läs mer om Prodikt här

Carbonzero AB är ett företag som tillhandahåller den digitala plattformen Prodikt - www.prodikt.com, där man jämför hållbarhet för byggprodukter på ett enkelt sätt och får automatisk projektanalys. I samarbete med tillverkarna görs produktfakta tillgänglig och jämförbar på en mängd olika parametrar. Prodikt gör ingen be-dömning av produkterna utan valet ligger hos till exempel arkitekten, inköparen eller byggherren.

Möt tjejerna på Princip Redovisning! ”Ekonomisk förvaltning ska vara mer än ett ärendenummer”

Fastighetsbranschen är het. De stora förvaltarna blir allt större och investeringsbolag köper upp de mindre i syfte att maximera, skapa synergieffekter och sälja vidare. Bostadsrättsföreningar går från personlig service till ärendenummer. Här vill Princip Redovisning som en ”mindre” ekonomisk förvaltare erbjuda den personliga servicen som många bostadsföreningar i dag efterfrågar eller gått miste om.

– Nästan alla nya föreningar som väljer oss, gör det på grund av missnöje med den tidigare förvaltaren. Alla säger samma sak; ”vi var nöjda förut men nu har det blivit kaos, nya handläggare hela tiden som inte känner oss och vår förening”, förklarar Anne-Marie Stenlund och Jeanette Essnert Wahlbäck som driver Princip Redovisning AB.

Här får bostadsrättföreningar tillbaka den personliga service de tidigare haft
– När våra kunder ringer oss för att ställa en fråga vet de vem de kommer få prata med och vice versa. Vi är i dagsläget fem medarbetare så man lär snabbt känna oss. Vi kan namnet på varenda styrelserepresentant för alla våra drygt 70 föreningar vi förvaltar, säger Jeanette.

– Visst att de stora förvaltarna har mer ”muskler” och kan bygga avancerade system med ärendenummer i stället för personlig kontakt. Vi har det personliga engagemanget som krävs som gör att man faktiskt vill och kan ställa frågor och får svar direkt, fortsätter hon.

– Vi vill så klart växa som bolag och ta in fler kunder, men vi vill inte förlora det som gör oss unika. Vi står för det vi lovar när vi gör en upphandling, och kan aldrig skylla på någon annan eller gömma oss bakom ett team, säger Anne-Marie.

Få en skräddarsydd helhetslösning
Utöver deras ekonomiska förvaltning samarbetar Princip Redovisning med jurister som erbjuder juridisk rådgivning som skräddarsys efter bostadsrättsföreningarnas behov.

– Självklart har vi goda samarbetspartner även när det gäller fastighetsskötare och tekniska förvaltare och kan tillgodose alla våra bostadsrättsföreningars skilda behov. Samarbete är nyckeln till gott arbete, allt behöver inte erbjudas under samma tak som stora förvaltare oftast använder som säljargument. Det blir lite av att klia sin egen rygg, skrattar de.


Princip Redovisning är en ekonomisk förvaltare som lägger stor vikt vid den personliga kontakten med kunden. Deras ambition är att växa långsamt för att bibehålla den personliga andan. De är inriktade mot bostadsrättsföreningar i främst Stockholm och erbjuder allt en modern bostadsrättsförening kan förvänta sig. Deras föreningar varierar mellan 8 och 550 lägenheter samt lokaler, parkeringsplatser, garage och förråd.
Läs mer på principredovisning.se