Kompetens utvecklar Life Science industrin

PharmaRelations är en nordisk kompetenshubb för Life Science. Här finns hela kompetensspektret av vad ett Life Science företag behöver och ett genuint intresse för både individens och branschens utveckling.

– I praktiken skulle vi kunna driva ett läkemedelsbolag med de kompetenser vi har i vår verksamhet. Och att vara ett nordiskt bolag har en stor fördel då vi kan jobba tillsammans över gränserna för att kunden ska få bäst konsultkompetens. Vi förenklar för de kunder som är nordiska genom att de endast behöver en leverantör, säger Fredrik Anjou, CEO.

Utvecklar kompetens för att möta kundens behov
PharmaRelations började med att hyra ut kommersiella kompetenser och har sedan anställt specialistkompetens allt eftersom för att utveckla verksamheten.
– Det som skiljer oss från andra konsultbolag är företagskulturen. Vi är ett genuint och humant bolag och bryr oss om individen oavsett om det handlar om kunder, konsulter eller kandidater. När vi rekryterar konsulter finns två saker vi vill att de ska älska. Det ena är att utveckla människor och företag och det andra är att göra affärer. Vi ser långsiktigt på vår personal och investerar i varje individ. Det ser vi ger ett positivt resultat för vår kund, oss som företag och våra anställda, berättar Fredrik.

Unik förståelse för branschen
För att ligga i framkant som kompetenshubb och företag krävs det att kompetensen utvecklas för att möta nya krav. På PharmaRelations gör man cirka 2 000 individuella möten med människor från Läkemedels-, Biotech- eller Medtech industrin varje år och får med det en unik insikt och kunskap om branschen och dess utmaningar. Dessutom jobbar man internt med handledning som utvecklar kompetensen hos juniora konsulter.
– Därigenom kan vi agera som brygga mellan akademin och industrin. Vi får ofta höra att ny utexaminerade Biomedicinare, Apotekare etc. saknar erfarenhet av industrin och ser till at våra konsulter har var som krävs. Vidare engagerar vi oss i att kunna svara på frågor så som; Vilka tjänster kommer krävas i framtiden eller vilken regulatorisk spetskompetens råder det brist på? genom att hela tiden lyhört lyssna på branschen, säger Fredrik.

Läs mer om PharmaRelations här

PharmaRelations grundades i Sverige 1997 och har fram till i dag byggt upp en bred kundbas inom nordisk Life Science med dotterbolag i Norge, Finland och Danmark. Bolaget brinner för att hjälpa och utveckla kunder, konsulter och kandidater i olika faser av sin karriär och affärsverksamhet. För mer information: www.pharmarelations.com

 

Cellmarkör för stamcellsterapi och riktad cancerterapi

Med en patentskyddad markörteknologi för stamceller och en egen produktionsanläggning är Xintela ett innovativt företag inom cellterapi att räkna med. Nu satsar de även på att ta fram en ny behandlingsmetod för aggressiva cancerformer och behandling av svår lungkomplikation vid covid-19.

Xintela utvecklar behandlingar inom områden där behovet av ny innovation är stort – artros, aggressiva cancerformer och Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Utvecklingsarbetet grundar sig i företagets markörteknologi XINMARK, där specifika cellyteproteiner fungerar som målmolekyler på stamceller och cancerceller. Från start har Xintela fokuserat på stamcellsterapi för artrospatienter som är en globalt växande miljardmarknad. Genom prekliniska studier på hästar har bolaget visat att stamceller som tagits fram med hjälp av markören kan bromsa utveckling av artros hos hästar efter en ledbroskskada.

– Vi är inte ensamma om att arbeta med stamceller, men vår teknologi gör oss verkligen unika. Med våra markörer kan vi sortera ut stamceller från exempelvis donerad fettvävnad och få fram en homogen stamcellspreparation av hög kvalitet som sedan expanderas i stora mängder, säger Evy Lundgren-Åkerlund, vd för Xintela.

Xintela har en egen GMP-förberedd produktionsanläggning för att tillverka sina stamcellsprodukter för kliniska studier. Nu inväntar företaget ett tillstånd för att producera den första produkten XSTEM-OA och inleda kliniska studier på artrospatienter. Markörteknologin XINMARK kan också användas för att detektera vissa aggressiva cancerceller och rikta behandlande antikroppar till dessa. Xintela fokuserar sedan tidigare på den aggressiva hjärntumören glioblastom, och nyligen presenterade företaget att nästa fokusområde blir trippelnegativ bröstcancer, även den en mycket aggressiv cancerform med dålig prognos.

– Plattformen XINMARK ger oss möjlighet att bredda verksamheten till nya utvecklingsområden. Därför har vi nu lagt till trippelaggressiv bröstcancer och även inlett en preklinisk studie av våra stamceller som behandling för Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), en svår och dödlig lungkomplikation som drabbar vissa covid-19 patienter, säger Evy Lundgren-Åkerlund. Nu hoppas hon kunna landa samarbeten med strategiska partners inom bolagets verksamhetsområden för att ytterligare stärka Xintelas plats på marknaden.

– Vår stamcellsteknologi i kombination med egen GMP-produktion gör oss verkligen unika och attraktiva för samarbetspartners, säger Evy Lundgren-Åkerlund.

Läs mer om Xintela här

Xintela är ett biomediciniskt bolag verksamt inom cellterapi och onkologi. Med sin patentskyddade markörteknologi utvecklar företaget nya behandlingsmetoder för artros, hjärntumörer och andra aggressiva cancerformer. Under året har Xintela även påbörjat en preklinisk studie för att utvärdera bolaget stamceller i en modell för behandling av ARDS.

Under juni/juli genomförde Xintela en riktad företrädesemission av nya aktier samt teckningsoptioner. Teckningsgraden uppgick till 291%. Genom företrädesemissionen och utökningsoptionen tillfördes Bolaget tillförs cirka 40,5 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen.

Läs mer på:

www.xintela.se

Följ oss på LinkedIn:

www.linkedin.com/company/xintela-ab

Visiba Care förbättrar det digitala vårdmötet

Visiba Care är en skalbar teknisk plattform som ger vårdorganisationer möjlighet att öppna en eller flera digitala mottagningar under eget varumärke, där vårdpersonal kan kommunicera med patienter via meddelanden eller i videomöten med upp till fem deltagare. Plattformen består av ett webbgränssnitt för vårdgivaren och en app för patienterna där vårdgivaren själv kan konfigurera vårderbjudande per mottagning. Nu finns även möjligheten att integrera Red Robin, en automatiserad triage- och anamneslösning för effektivisering av utvalda patientflöden.

Primärvården har på många håll kommit en bra bit på vägen med digitala vårdmöten som komplement till fysiska, men störst värde för både vård och patient skulle uppnås genom att införa digitala vårdmöten i alla typer av behandlingskedjor. Visiba Care vill bidra till denna utveckling med sin SaaS-tjänst, som idag är Nordens ledande plattform för digitala vårdmöten.

– Inom exempelvis specialistvården skulle ett stort antal möten kunna göras digitalt och spara extremt mycket tid och frustration för både patient och vårdpersonal. Stora delar av den initiala kontakten i primärvården skulle därutöver kunna automatiseras för att frigöra tid för vårdpersonal att verkligen fokusera på det faktiska mötet. Detta medför också att båda parter blir bättre förberedda, konstaterar Peter Tyreholt, produktchef för Visiba Care. 

”Den goda, nära vården”
Arbetet med plattformen pågår i kontinuerlig samverkan med Visiba Cares kunder för att utveckla framtida relevanta funktioner och vårdflöden samt göra tjänsten enklare att använda. 

– Det finns alltid en risk för digitalt utanförskap, men redan idag arbetar vi med vårdpersonal som stöttar patienter med digital uppkoppling till olika vårdkontakter i hemmet. Det går i linje med den stora reformagenda som är kopplad till konceptet ”den goda, nära vården”, betonar vd Johan Gustafsson. 

Visiba Care är licensbaserad och CE-märkt; plattformen ställer höga krav på användarautentisering och följer alla riktlinjer kring GDPR och patientdatalagen. 

– Vårdgivarna köper de tjänster de vill ha, vilka hela tiden uppdateras och utvecklas med moderna och innovativa lösningar. Vi hjälper dem att sy ihop allt till en sömlös patientresa. Det är ett spännande område som skapar otroligt mycket värde för de som behöver det allra mest, avslutar Johan och Peter. 

Läs mer om Visiba Care här

Visiba Care har funnits sedan 2014 och är Nordens ledande plattform för digitala vårdbesök.

Plattformen används av över hälften av Sveriges regioner samt flera stora privata vårdorganisationer, på över 1 500 mottagningar och inom en stor bredd av vårdverksamheter, bland annat inom hemsjukvård, primärvård och specialistvård. Sedan hösten 2020 kan Red Robin, ett verktyg för automatiserad anamnes och triage, aktiveras i plattformen.

Recipharm säkrar läkemedelsförsörjning

Med 9000 anställda globalt och 25 års erfarenhet i ryggen är Recipharm en spelare inom läkemedelsbranschen att räkna med. Nu sträcker företaget ut en hand till länder som vill se över sin läkemedelsförsörjning under den pågående pandemin.

Recipharm har vuxit rekordsnabbt sedan starten 1995. Från ett litet bolag med många olika visioner och affärsidéer inom läkemedelsfältet, till ett multinationellt företag med ett tydligt och vinnande koncept. Affärsmodellen går ut på att utveckla och tillverka läkemedel åt andra läkemedelsföretag och att vara en livsviktig kugge i försörjningskedjan.

– Vi hjälper allt från världens största läkemedelsföretag till de allra minsta bolagen. Vårt fokus ligger på den farmaceutiska utvecklingen medan företagen vi arbetar med främst fokuserar på forskningen. Det är en modell som fungerat väldigt väl, säger Thomas Eldered, vd och medgrundare av Recipharm.

Recipharm finns i dag i tio länder och tillverkar hundratals läkemedel. Viktiga produktionsenheter finns bland annat i Italien och Spanien, länder som drabbades särskilt hårt när coronaviruset började spridas över världen. Men tack vare en välvillig inställning från myndighetshåll och omfattande försiktighetsåtgärder har Recipharm kunnat hålla igång sin produktion och undvikit restnoteringar av läkemedel på apoteken.

– Däremot har vi sett en utveckling där nu senast Finland infört ransonering av vissa basläkemedel, bland annat paracetamol, för att hindra brist på grund av hamstring. Råvaran till just paracetamol kommer till stor del från Kina, vilket har väckt intressanta diskussioner på EU-nivå om hur vi ska säkra läkemedelsförsörjningen, säger Thomas Eldered.

Recipharm har genom sin starka närvaro i Sverige med 1000 anställda och flera produktionsanläggningar mycket att bidra med till svensk läkemedelsförsörjning, och företaget vill även diskutera frågor kring försörjningskedjan med andra länder.

– Vi har redan märkt av att Frankrike är aktiva och vill komma framåt i dessa frågor, och i Sverige och andra mindre länder är approachen att vi behöver lösa problemet tillsammans inom EU. Vi är väldigt intresserade av att prata med olika länder om hur vi kan vara en del i lösningen för att säkra just deras läkemedelsförsörjning, säger Thomas Eldered.

Läs mer om Recipharm här

Recipharm är ett ledande CDMO-företag inom läkemedelsindustrin och har nära 9 000 anställda. Bolaget omsätter cirka 11 miljarder kronor per år. Sedan 2014 är Recipharms B-aktie (RECI B) noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com

Stort behov av nya behandlingar mot psykisk ohälsa

Fler än 300 miljoner människor världen över lever med någon av de stora psykiatriska diagnoserna depression, schizofreni eller bipolär sjukdom. Även om det finns många effektiva läkemedel är det fortfarande många patienter som inte blir hjälpta eller får svåra biverkningar. Det svenska forskningsbolaget Gabather nyttjar ny kunskap om hur signaler överförs i hjärnan för att utveckla helt nya läkemedel som ska kunna hjälpa fler patienter.

För den drabbade och dess anhöriga innebär psykisk ohälsa ofta ett stort lidande. Förutom psykiska symptom som ångest, oro, nedstämdhet eller vanföreställningar får de flesta patienter som lider av psykisk ohälsa också en nedsatt kognitiv förmåga med försämrat minne och försämrad koncentrations- och inlärningsförmåga.

– Kunskapen inom området ökar hela tiden och bilden blir mer och mer komplex kring vad det är som verkligen bidrar till den psykiska ohälsan och varför vissa blir hjälpta av läkemedel och andra inte. De behandlingar som finns idag har revolutionerat livet för många människor, samtidigt vet vi att väldigt många fortfarande saknar effektiva behandlingar. Vi ser därför hur viktigt det är med fortsatt forskning som vår, som försöker angripa problemen på nya sätt, säger Michael-Robin Witt, vd på Gabather.

De stora läkemedelsgrupperna inom psykiatrin idag verkar huvudsakligen genom serotonin-, dopamin- eller GABA-systemen som alla är involverade i att föra över signaler i hjärnan. De flesta läkemedel utvecklades för många decennier sedan och slår brett mot systemen, vilket förklarar de problem med biverkningar som många patienter upplever. Ytterligare en utmaning är att det tar lång tid, ofta flera veckor, innan behandlingarna får någon effekt.

– Vi fokuserar vår forskning och läkemedelsutveckling på GABA-systemet. De två ämnena GABA och glutamat måste finnas i rätt balans, och cirka 90 procent av all signalöverföring som sker i hjärnan sker tack vare ett väl utbrett nätverk av receptorer i GABA/glutamatsystemet. Mer och mer forskning tyder på att en obalans där har en betydande roll i flera psykiatriska diagnoser och de senaste åren har fokuset särskilt riktats mot GABA-systemets roll i kognition, depression och schizofreni, säger Michael-Robin Witt.

Gabathers forskare har identifierat molekyler som justerar GABA-systemets aktivitet på ett helt nytt sätt och mycket mer träffsäkert än vad dagens läkemedel gör. Forskningen är fortfarande i ett tidigt skede, men de resultat som forskarna sett hittills stärker bilden av att nya sätt att modifiera GABA-systemet kan bli ett viktigt tillskott i framtida behandlingar av psykisk ohälsa. Gabather har redan kunnat visa att deras första läkemedelskandidat tas upp väl i kroppen och att biverkningsprofilen är gynnsam. Nästa steg är en klinisk studie i patienter som lider av kognitiv nedsättning i samband med depression.

– Inlärningsförmåga och minne är två viktiga komponenter som ofta försämras kraftigt vid depression vilket påverkar möjligheterna att bli frisk. Det här är något som det inte pratas så mycket om, men som är viktigt att adressera. Det är också viktigt att vi försöker hitta nya vägar att förbättra psykisk hälsa och vi hoppas att vår forskning kan bidra till ökad förståelse för sjukdomarnas komplexitet och i förlängningen också nya potentiella behandlingar, säger Michael-Robin Witt.

Om de första studierna i patienter blir framgångsrika väntar troligtvis fler forskningsstudier där man testar om Gabathers läkemedelskandidater kan vara effektiva mot schizofreni och psykos.

– Vi ser ett stort intresse från de globala läkemedelsbolagen för att hitta nya angreppssätt, så mycket talar för att vår forskning kan tas vidare och på sikt göra stor skillnad för många patienter. Vårt forskarteam jobbar hela tiden hårt för att så ska ske. Det behövs för att vi ska kunna bromsa den negativa utvecklingen med ökande psykisk ohälsa världen över, säger Michael-Robin Witt.

Läs mer om Gabather här

Presenteras av:

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet bakom sig, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskningsledarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen. Gabather är noterat på First North Growth Market.

Fokus på ämnesspråket bidrar till en bättre skola

Att lära sig ämnesspråken i skolan är en viktig förutsättning för att elever ska kunna ta del av undervisningen, utveckla nya kunskaper och lyckas i skolan. Studier visar dessutom att lärarens fokus på sin egen språkanvändning i undervisningen kan bidra till att öppna upp och bjuda in alla elever. Forskningsprogrammet LIT (Literacy and Inclusive Teaching) vid Malmö Universitet genomför just nu ett antal forskningsprojekt som undersöker ämnesspråkets betydelse för elevers och studenters lärande, men också hur undervisningen kan bli mer inkluderande.
– Idén med forskningen är också att den ska vara klassrumsnära, ämnesnära och kunna användas direkt i skolan, säger Anders Jakobsson, professor och föreståndare för LIT på Malmö Universitet.

I forskningsprogrammet LIT vid Malmö Universitet arbetar cirka 20 forskare och doktorander med forskning kring lärande inom matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskapliga ämnen och svenska som andraspråk. Dessutom undersöker en grupp forskare hur studenter i lärarutbildningen utvecklar sin egen litteracitet under utbildningen. Litteracitet inom olika ämnesområden utgör ett huvudbegrepp i forskningen och är programmets övergripande nämnare. Detta innefattar alla de förmågor, kunskaper och kompetenser elever och studenter behöver för att kunna ta del av undervisningen, utveckla nya kunskaper inom alla ämnen och därmed lyckas i skolan. Idag innefattar det inte bara läs- och skrivförmåga utan också exempelvis källförståelse och källkritik samt ett antal andra förmågor och kompetenser. En viktig fråga för forskningen är vilka av dessa som är avgörande för att elever och studenter ska lyckas med sina studier.

– Vi har ett antal projekt där vi tittar på frågor om litteracitet från förskolenivå till universitetsnivå. Det innebär exempelvis att vi undersöker på vilka sätt elevernas aktiva deltagande i klassrumssamtal bidrar till deras lärande eller vilka språkliga förmågor elever behöver utveckla för att kunna ta till sig kunskap på en helt ny nivå. Sätter vi fokus på dessa i undervisningen menar vi att ämneslärarna kan stärka förmågorna hos eleverna som då kan prestera bättre. Exempelvis kan undervisningen i fysik sätta fokus på att ord som energi, arbete och kraft har olika innebörd i vardagliga och vetenskapliga sammanhang. Men litteracitet finns inom alla ämnesområden – vissa förmågor är mer övergripande medan andra är ämnesspecifika, säger Anders Jakobsson.

Initiativ för ökad inkludering i skolan
LIT arbetar nära kommunerna och har direktkontakt med lärare genom seminarier och andra aktiviteter. Genom olika interventionsprogram utvecklar man också nya arbetssätt i undervisningen tillsammans med lärare som provar dessa direkt i sina klassrum.

– För elever med svenska som andraspråk har vi ett helt program med aktiviteter som syftar att språkligt inkludera alla elever i klassrummet. Forskningen visar att otydlighet i språkanvändningen är negativt för elevernas lärande medan ett tydligt fokus på det språkliga och begreppsliga innehållet och orden man använder bidrar till inkludering, förklarar Anders Jakobsson.

Maaike Hajer är gästprofessor hos LIT och har sin bas i Nederländerna. Hennes forskningsprojekt fokuserar på just inkludering i NO-ämnena och hur det språkliga perspektivet kan bidra till detta.

– All undervisning är språklig i grunden och speciellt när man har elever som inte har svenska som modersmål måste man som lärare öppna upp sin undervisning även för dem. Det perspektivet finns i läroplanen men vi vill bidra till själva genomförandet. I vår forskning tolkar vi vilka språkliga utmaningar som finns inom olika ämnen och hur ett språkutvecklande arbetssätt kan se ut. Vi vill bidra till att skapa en bättre förståelse så att lärare kan utveckla sin praktik åt rätt håll och väva in de språkliga perspektiven både i grund- och i ämneslärarutbildningen.

Presenteras av:

Forskning i specialpedagogik för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla elevers lärande

För att skapa en gedigen forskningsbas för lärarutbildare, och därmed god grund för framtida lärare att utveckla sin specialpedagogiska undervisning, har Vetenskapsrådet beviljat medel för en nationell forskarskola för lärarutbildare i specialpedagogik (SET). Malmö universitet är huvudlärosäte för forskarskolan, som leds av professor Mona Holmqvist i samarbete med forskare vid Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Karolinska institutet.

Forskarskolan startade 2018 och de totalt 12 doktoranderna som ingår i forskarskolan har börjat presentera sina resultat från studier som genomförts eller är under arbete. Ett led i forskarskolans verksamhet är att kommunicera forskning med de verksamma i skolan, såväl skolledare, lärare, elever som föräldrar, för att bidra med forskning som svarar mot de behov av utveckling som upplevs. Förutom utveckling av kollaborativa lärprocesser för lärare i ett mer generellt perspektiv har forskarskolan särskilt fokuserat specialdidaktiska frågor i skolämnena matematik och svenska, samt lärande och undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning respektive neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Inom ramen för den senare inriktningen har vi till exempel resultat av en studie om relationer mellan lärare och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, mer specifikt ADHD, som doktorand Linda Plantin Ewe nyligen publicerat. I tidigare forskning kunde Linda se att en majoritet av lärare upplever en mindre emotionellt nära relation till elever med ADHD. Eleverna känner sig i sin tur avvisade vilket verkar triggande och förstärker negativt beteende som konfliktsökande och impulskontroll, vilket är en situation som behöver brytas för att skapa bättre förutsättningar i skolan.

– Det är ingen nyhet hur problematiken i relationerna ser ut idag men vad gör vi med denna information? I min forskning tittar jag på just det och hur vi kan öka lärares teoretiska förståelse för relationskompetens så att det kan leda till en förändrad typ av interaktion. Detta genomför vi nu i praktik i klassrummet där vi ser på lärares förståelse före och efter samt elevernas uppfattning före och efter. Om forskningen inte når praktiken så spelar den ingen roll – den ska vara praktiknära och göra positiv skillnad, avslutar Linda Plantin Ewe.

För att få vår forskning att nå ut till er i verksamheterna har vi en verksamhetspanel, där skolledare, lärare, elever och föräldrar inte bara kan få tal del av våra resultat, utan även bidra med synpunkter och tankar på hur vi kan bidra med att utveckla skolan i ett specialpedagogiskt perspektiv. Om du vill vara med i denna panel, vänligen meddela genom att skicka ett mail till mona.holmqvist@mau.se, där du i ämnesraden anger ’Verksamhetspanel’.

Läs mer

Presenteras av:

Specialpedagogiska institutionen (fotograf: Niclas Björling) och Hanna Ginner Hau (fotograf: Rickard Kilström)

Nya utbildningar inom specialpedagogik på Stockholms Universitet

Specialpedagogikens kunskapsområde är användbart inom flera olika former av verksamheter, också utanför utbildningssektorn. Ämneskompetens inom specialpedagogik har betydelse för områden där människors liv och vardag påverkas och omfattar många av de utmaningar som finns i ett välfärdssamhälle. Vid Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet finns flera möjligheter för dig som är intresserad av att fördjupa dig i ämnet.

Behovet av kompetens inom specialpedagogik har ökat på senare år, något som till exempel märks i form av regeringens uppdrag från 2015 gällande fortbildning.

– Specialpedagogiska institutionen är den enda renodlat specialpedagogiska institutionen i Sverige, här finns en gedigen kompetens i ämnet, säger Hanna Ginner Hau, studierektor för fristående kurser och masterutbildning vid Specialpedagogiska institutionens, Stockholms universitet, och fortsätter:

– Från och med kommande läsår startar nya fristående kurser i specialpedagogik samtidigt som vi erbjuder en ny och flexiblare väg att ta en masterexamen i specialpedagogik. Vi har skapat möjligheten att ta masterexamen genom ett läsa ett antal fristående kurser istället för att gå ett masterprogram, vilket ger studenten stora möjligheter att själv planera sin utbildning.

Olika utbildningar
De fristående kurserna ger en fördjupning i specialpedagogiken som vetenskapligt ämne, och vänder sig främst till dig som inte har en speciallärar- eller specialpedagogexamen. Du kan antingen läsa dem som enbart som kurser, eller använda dem i en masterexamen i specialpedagogik. För dig som är specialpedagog eller speciallärare och vill gå vidare och läsa till masterexamen finns ett ”snabbspår” där du kan tillgodoräkna dig stora delar av din specialpedagog- eller speciallärarexamen.

– Alla utbildningar ges på halvfart och delar av undervisningen sker på distans för att utbildningarna ska vara tillgängliga även för de studenter som finns utanför Stockholmsområdet. Det har också varit viktigt för oss att kunna möjliggöra en enklare väg till masterexamen för dem som redan har en specialpedagog- eller speciallärarexamen på avancerad nivå, säger Hanna Ginner Hau.

Flera användningsområden
Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne och institutionens forskare har sin bakgrund i flera olika discipliner. Utöver specialpedagogik är pedagogik, didaktik, psykologi, sociologi, logopedi och arbetsterapi representerade. Genom att närma sig de komplexa variationer som präglar människans lärande utifrån en vetenskaplig bredd blir specialpedagogiken som vetenskapligt ämne relevant även för yrkesgrupper och organisationer utanför skolans värld.

– Utifrån denna breda grund tittar specialpedagogiken närmare på bland annat villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv.

Hanna betonar att bredden är nödvändig för att hantera de komplexa variationer som präglar människans lärande, och att specialpedagogiken som vetenskap därmed också blir relevant för andra yrkesgrupper och organisationer än de inom skolans värld. Ett av målen med kurserna är alltså att skapa en fördjupad förståelse för många centrala samhällsutmaningar. Detta är kunskap som man har nytta av inom många olika samhällsområden, avslutar hon.

Läs mer om utbildningarna här

Presenteras av:

KONTAKTUPPGIFTER

Postadress
Specialpedagogiska institutionen
Stockholms universitet
106 91  Stockholm

Besöks-/leveransadress
Frescati Hagväg 10 (Frescati Hage)
Stockholms universitet, Stockholm

Faktureringsadress

E-post: info@specped.su.se
Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
Fax: 08-1207 6420

Hitta till oss (Karta)

Från vänster Maria (revisor), Lise-Lotte (vice chefsåklagare) och Joakim (polis). Samtliga företräder Ekobrottskammaren i Uppsala.

Utredningsteam med olika kompetenser är styrkan hos Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten har det mycket viktiga samhällsuppdraget att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Den ekonomiska brottsligheten är ett allvarligt samhällsproblem som ytterst drabbar alla Sveriges invånare. Inom myndigheten arbetar olika yrkesroller och kompetenser tillsammans, vilket gör myndighetens utredningsteam väldigt starka.

Ekobrottsmyndigheten, EBM, är en åklagarmyndighet som ansvarar för bekämpning av ekonomisk brottslighet; brott som av förklarliga skäl kan orsaka rejäla konsekvenser. Det menar Joakim, som är polis.

– Det förtjänas att betona hur viktigt det är att stoppa de individer som tömmer den gemensamma plånbok som alla bidrar till. Samhället bidrar dagligen till att samla in pengar, något som kan gå till exempelvis fler sjukhus, skolor och dylikt. De som då inte sköter sina skatteregleringar eller inte följer samhällets krav vad gäller deklarationer och bokföring ger upphov till att alla andras kostnader ökar.

Arbetet mot ekobrott utförs av bland annat åklagare, poliser och utredare med särskild kompetens inom exempelvis revision eller analys, IT-forensiker samt administratörer vars uppgift är att förebygga, utreda och lagföra ekobrott. Genom detta arbete skapas goda förutsättningar för konkurrens på lika villkor för både svenska och internationella företag, att pengar från välfärdssystemet inte betalas ut på felaktiga grunder till personer och företag samt att vinster från brott och brottslig verksamhet begränsas.

Det arbete som EBM bedriver inkluderar även att omöjliggöra för illegala verksamheter dolda i olika bolagsformer att bedrivas vidare, oavsett om det gäller svart arbetskraft eller annan ekonomisk misskötsamhet. Enligt åklagare Lise-Lotte är den täta samverkan mellan bland annat åklagare, poliser och civila utredare ett viktigt verktyg för möjligheterna att stoppa ekonomisk brottslighet.

– I utredningarna finns många olika roller som arbetar aktivt. Utredningsteam kan även utökas ytterligare över myndighetsgränser, vilket självklart gör att vi som utredare blir väldigt starka. Samarbetet sker även med andra myndigheter i den nationella satsningen mot organiserad brottslighet och särskilt i samarbete med Skatteverkets brottsutredande funktion.

Ekobrottsmyndighetens verksamhet handlar inte bara om att lagföra dem som gör vinster på sin brottslighet eller som tjänar på att undandra sig från skatter och avgifter. Detta understryker revisor Maria, med syftning till vikten av att verka för en sund konkurrens inom näringslivet. Vår verksamhet handlar också om att lagföra de som utnyttjar enskilda individer genom att dessa förmås låna ut sina konton eller sitt namn som företrädare i bolag utan insikt om dess följder. Det kan synas som en liten del i ett större maskineri, men Ekobrottsmyndigheten jobbar på så sätt även brottsförebyggande över tid, avslutar Maria.

Läs mer om Ekobrottsmyndigheten här

Presenteras av:

Fakta:
Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet som finns i
:
Umeå, Sundsvall, Stockholm, Uppsala, Linköping, Örebro, Göteborg och Malmö
Vi är: Drygt 600 anställda (inklusive poliser).

 

Livsviktiga arbetet som gör skillnad på riktigt

En arbetsdag på AISAB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, är aldrig den andra lik. Här får du som anställd ett livsviktigt jobb med goda utvecklingsmöjligheter och chansen att göra skillnad på riktigt.

– Jag älskar verkligen mitt jobb och jag har aldrig ångrat en dag sedan jag började här, säger Karin Wännman, ambulanssjukvårdare på AISAB.

På AISAB vill man vara det naturliga valet för dig som vill arbeta inom ambulanssjukvården; oavsett om du är ambulanssjukvårdare, sjuksköterska eller specialistsjuksköterska. Samtidigt ligger fokus också på att medarbetarens resa präglas av kvalitet, utveckling och trygghet – från början till slut. Här får samtliga medarbetare som är nya inom yrket en omfattande introduktionsutbildning på tio veckor, som bland annat innehåller A-HLR, AMLS och körutbildning.

– Det är ett fantastiskt och meningsfullt jobb fullt av många olika utvecklingsmöjligheter, säger Karin Wännman, ambulanssjukvårdare på AISAB.

En trygg arbetsgivare
Möjligheten till att utbilda sig vidare inom yrket är något som Karin Wännman berättar är en av de största fördelarna.

– Hos AISAB får vi möjlighet att delta i väldigt många utbildningar och man har chansen att styra lite efter vad man själv vill bli bättre på. Det är en av många fördelar med yrket. Det är ett väldigt roligt och spännande jobb, där ingen dag är den andra lik, säger hon och fortsätter:

– Som en del av Region Stockholm är vi en trygg arbetsgivare med fokus på hög kvalitet.

Arbetet bidrar till högre vårdkvalitet
Tomas Nilsson jobbar som specialistsjuksköterska sedan tio år tillbaka, varav de senaste två åren på AISAB. Titeln innebär att han är medicinskt ansvarig i ambulansen med en utbildning som legitimerad sjuksköterska, samt ytterligare en specialistutbildning inom ambulanssjukvården.

– Vårt arbete bidrar till en högre vårdkvalitet, på många olika sätt. Vi tar bland annat in studenter i arbetet och vi har också en väldigt nära relation med vårt träningscenter där våra utbildningar drivs. Vår kompetens ger oss möjlighet att styra patienterna i vården för att effektivisera vårdkedjan.

Presenteras av:

AISABs vision, att vara ”ledande inom prehospital akutsjukvård”, utgår från vårt verksamhetsuppdrag och Region Stockholms värdegrund.

AISABs verksamheter är viktiga samhällsfunktioner som ska fungera väl dygnet runt årets alla dagar. Med det menas att vi förenar vård, kvalitet, forskning och utveckling i ett ständigt förbättringsarbete som vi självklart delar med oss av till övriga hälso- och sjukvårdsverksamheter.

Ambulanssjukvård är ofta det första, viktiga steget i en vårdkedja. Kraven på att göra rätt bedömningar och behandlingar är mycket höga. Vår strävan är att göra vårt bästa för att leva upp till våra patienters och dess anhörigas förväntningar och att de ska känna sig trygga i våra händer. Vid varje enskilt möte ska patientnyttan vara vägledande för all personal i AISAB.

Läs mer här