Kunskapsförbundet Väst

För Kunskapsförbundet Väst är det viktigt att utvecklingsarbetet drivs av lärarna och att eleverna står i centrum.

Lidingö stad

Det förebyggande arbetet med barn och unga är prioriterat på Lidingö. Tre fältkuratorer med socionombakgrund finns därför på plats sedan i höstas. 

SOS Alarm

En stukad fot, hjärtstopp eller större olycka. När SOS-operatören Linda svarar på 112-anrop vet hon aldrig vad hon ska få höra.

KTH

“Det finns en internationell touch som är inspirerande”.

NTA Skolutveckling

19 300 förskolebarn och 205 600 grundskoleelever – 2 800 pedagoger och 400 lärare undervisades och undervisade under 2018 med stöd från NTA skolutveckling.

AVS

Hjorthagens skola i Norra Djurgårdsstaden engagerar sig i skoldigitaliseringen direkt tillsammans med AVS, tidigare AV Syd.

Håbo kommun

I Håbo kommun arbetar de kommunala förskolorna och skolorna för att skapa en röd tråd från förskola till studentmössa

Nyköpings kommun

Christian och Sara jobbar med samhällsbyggnad i Nyköping: ”Det är ett privilegium att få vara med och forma framtiden” Nyköping är en stad i en stark tillväxtfas. Nyköping ligger vid kusten en timme från Stockholm. En modern och snabbt växande kommun med god service. Hit flyttar människor både för att bo och arbeta. I Nyköping har […]