SolTech Energy

Nu finns en takpanna med integrerade solcellspaneler.

Tieto

För två år sedan fick den som ansökte om ekonomiskt bistånd i Trelleborgs kommun vänta i åtta dagar på beslut.

Textilia

Med uppkopplade klädskåp och chipmärkta textilier förser Textilia merparten av Sveriges landsting och dess 270 000 medarbetare med spårbara arbetskläder.

Bioinvent

Som specialister på kunskaper och utveckling av immunonkologiska läkemedel som baseras på cancerantikroppsbiologi är Bioinvent en av världsledarna inom biotech.

PAXMAN

Ökad livskvalitet – bättre behandlingseffekt. Att behålla håret under cellgiftsbehandling ökar livskvaliteten, vilket kan bidra positivt till behandlingens effekt.

DigitalWell

Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter att skapa jämlika och tillgängliga hälsotjänster som ökar friheten för oss som individer.

Apoteket

Apoteket kan idag erbjuda så mycket mer än läkemedel och rådgivning.