SolTech Energy

Nu finns en takpanna med integrerade solcellspaneler.

DigitalWell

Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter att skapa jämlika och tillgängliga hälsotjänster som ökar friheten för oss som individer.

Apoteket

Apoteket kan idag erbjuda så mycket mer än läkemedel och rådgivning.

GIH

Sedan 2005 drivs Hälsoprojektet av Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i samarbete med kommuner och friskvårdsanläggningar.

Bioinvent

Som specialister på kunskaper och utveckling av immunonkologiska läkemedel som baseras på cancerantikroppsbiologi är Bioinvent en av världsledarna inom biotech.

Hiab

Det är en traditionellt mansdominerad bransch.

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Elektroniska attacker, bedrägerier och cyberspionage riktade mot svenska företag och organisationer fortsätter att öka och konsekvenserna kan bli svåra för den som drabbas.