Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

Ersta Sköndal Bräcke högskola

I drygt 30 år har Ersta Sköndal Bräcke högskola vidareutbildat socionomer och andra yrkesverksamma inom vård och omsorg.

Insikten HVB

HVB-hemmet Insikten i Sala har i över 20 år tagit emot pojkar i åldern 14 till 18 år.

Balans Behandling

Sedan 2014 har Balans Behandling tagit emot uppdrag från offentlig förvaltning och är idag en stor och erfaren vårdaktör i Norrland.

Uppsala Universitet

Nyligen inrättades CESAR, ett nytt centrum för socialt arbete vid Uppsala universitet.

Hässleholms kommun

För ett år sedan startade socialförvaltningen i Hässleholms kommun ”Innovationsresan”.

Positivum

Vård- och utbildningsföretaget Positivum startades 2013 med siktet inställt på att erbjuda barn, unga och vuxna ett tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och en berikande fritid.

Järfälla kommun

Socialtjänsten i Järfälla har uppmärksammat problem många organisationer tampas med i dag.