”Domaryrket rymmer många dimensioner”

Domaryrket har förändrats de senaste decennierna och blivit mer komplext – men också roligare.

Det menar Nicklas Söderberg, domare och chefsrådman i Helsingborgs tingsrätt.

Sveriges domstolar utgör en av samhällets hörnpelare. Arbetet som domare innebär att man löser tvister och dömer i olika typer av mål.

– Jag känner att jag gör nytta genom att ge svar på frågor och lösa problem, säger domaren Nicklas Söderberg.

Det följer av grundlagen att ingen får påverka domarens bedömningar i enskilda mål. Enligt Nicklas Söderberg finns en tydlig yrkesstolthet knuten till domaryrket. Han menar också att det är mer mångfacetterat än tidigare.

– Det räcker inte att vara en skicklig jurist. Det handlar lika mycket om att kunna möta människor, uttrycka sig begripligt och skapa trygghet i domstolen, säger han.

Det finns andra vägar in i yrket än genom den traditionella domarutbildningen. Har man till exempel jobbat som advokat eller åklagare kan man söka tjänst som domare.

Före domarutbildningen arbetade Nicklas Söderberg på en affärsjuridisk advokatbyrå.

– För mig finns en tillfredställelse i att inte jobba ur ett partsperspektiv eller behöva fundera över frågor som om klienten har råd att betala för mitt arbete. Men jag har som domare haft stor nytta av min tid på advokatbyrå. 

 

Domarnämnden har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Läs mer här