Innovationsresa ska lyfta Hässleholms socialförvaltning

För ett år sedan startade socialförvaltningen i Hässleholms kommun ”Innovationsresan”. Tillsammans med 160 medarbetare kartlades hur man skulle kunna göra det enklare för medborgarna att få rätt och snabbt stöd – och hur organisationen skulle kunna bli mer tillitsfull.

– Vi såg att det fanns mer potential i förvaltningen och en vilja bland medarbetarna att göra mer för våra klienter, säger Victor Silwerfeldt, HR-specialist och ansvarig för innovationsresan.

Totalt framkom tio förslag på hur socialförvaltningen med tillit som styrmedel skulle kunna öka tillgängligheten och kvaliteten.

– För att nå dit behöver vi designa en smart organisation som bygger på tillit och radera stuprör som hindrar oss från att samarbeta optimalt, säger Victor Silwerfeldt och fortsätter:

– Medarbetarnas idéer innebär att våra medborgare lättare kommer kunna komma i kontakt med rätt person och att vi som organisation bättre kommer kunna hantera komplexa utmaningar. Vi har märkt av en positiv energi bland alla som deltagit i utvecklingsarbetet. Vi har verkligen medarbetare som brinner för vårt uppdrag, avslutar Victor.

Presenteras av:

Vill du vara med och utveckla socialtjänsten i Hässleholms kommun?

Vi är stolta över våra medarbetare och välkomnar gärna fler som delar våra värderingar.

Sök jobb hos oss!

Arbetsgivaralliansen

Socionom Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.