Arbeta nära kollegor och klienter som socionom i Säters kommun

Öppenhet, prestigelöshet och ett nära ledarskap. Det är de tre ben som individ och familjeomsorgen i Säters kommun valt att stödja sig på. Katarina Ingers och Emma Wenngren är 1:e soc.sekr och har arbetat på kontoret sedan 2007.

Det goda arbetsklimatet, närheten till klienterna och det stöttande ledarskapet gör att man tycker att det är roligt att gå till arbetet. Detta är en bidragande orsak till att de båda stannat så länge på arbetsplatsen.

– Arbetsbelastningen är sådan att vi får mycket tid för våra ärenden samt tid för förebyggande arbete och möjlighet att arbeta med hemmaplanslösningar. I en liten kommun kan man inte jobba med stora lösningar utan får utveckla sin förmåga att hitta på hållbara, individuella lösningar, säger Katarina och Emma.

Presenteras av:


Säters kommun har ca 11 000 invånare. Socialkontoret ca 25 anställda. Vi som jobbar har som målsättning att erbjuda kvalitet och individuella lösningar för att kommunens invånare ska få ett så gott liv som möjligt.

Läs mer här