Förvaring utanför hemmet – en av lösningarna för behovet på bostadsmarknaden

Behovet av bostäder har inte minskat. Däremot har marknaden inte lyckats möta invånares efterfrågan på ett smart sätt. Vi kan inte längre behövda kvadratmeter baserat på innehållet i vår plånbok. En kvadratmeter i Stockholms innerstad motsvarar 100 000 kronor. Det är en garderob. Eller en kaktus.

– Idag väljer plånboken inte bara bostadsdyta. Det sätter samtidigt en standard på livskvalitet och identitet. Förvaring utanför hemmet kostar en bråkdel av vad det egentligen är värt, säger Henrik Granström, VD på magasineringsbolaget 24Storage.

– Samtidigt som vi löser ett invånarbehov fyller vi även ett stadsbildsbehov. Vi kan både erbjuda förråd och ett tystare bostadskvarter, genom att fungera som bullerskydd mellan motorväg och lägenhetsområde. Det är en win-win för alla, fortsätter Granström.

Presenteras av:


• Genom att kombinera eCommerce och propTech har vi lagt grunden för att driva en centraliserad och
skalbar verksamhet.

• Bolaget är i dag en av de ledande aktörerna på den svenska marknaden och siktar mot en
börsnotering senast år 2022.

Läs mer här