Mikael Grape är VD för 4c Strategies

Att bygga motståndskraft har aldrig varit viktigare

En komplex omvärld med stora osäkerheter ökar kraven på risk- och krishantering. 4C Strategies är experter på krisberedskap, samhällssäkerhet och att genom övning höja förmågan att hantera oönskade händelser. Nu accelererar de arbetet med att bygga upp svenska företag och organisationers motståndskraft.

Samhället är sårbart. Det visar inte minst pandemin och kriget i Ukraina som skapat såväl stort mänskligt lidande som väldiga störningar i globala leverantörskedjor. För svenska företag är det viktigt att anpassa sig till en ny verklighet.

– För att kunna hantera olika typer av störning behöver företag och organisationer arbeta aktivt med sin motståndskraft, säger Mikael Grape, VD 4C Strategies.

 

Såväl experter som digitala verktyg

4C Strategies grundades för att möta försvarets behov av effektivare övningar. Idag har man lång erfarenhet av tjänster inriktade på samhällssäkerhet och med den egna mjukvaran Exonaut digitaliseras analyser och beslutsunderlag, ett behov som ökar stadigt. Kombinationen av egna experter och effektiva digitala verktyg är både unik och viktig.

– 4C Strategies kan verkligen göra nytta genom att stötta aktörer att utveckla sina förmågor inom kris-, risk- och kontinuitetshantering. Med tanke på det försämrade säkerhetsläget känns det extra viktigt just nu, säger Nina Larsson, stabschef 4C Strategies.

 

Sverige kommer spela viktig roll i Nato  

Den svenska ansökan om Natomedlemskap är ett resultat av säkerhetsläget i omvärlden. Parallellt med den pågående anslutningsprocessen påbörjas nu även arbetet med att hitta Sveriges roll i Nato.

– Sverige ligger långt fram i digitaliseringen och med de styrkor vi har inom effektiv övning och träning skulle jag säga att vi har fantastiska förutsättningar att bidra till den europeiska säkerhetsordningen, säger Mikael Grape.

Läs mer om 4c Strategies här!

4C Strategies är en världsledande leverantör av mjukvara och experttjänster inom samhällssäkerhet, risk- och kontinuitetshantering samt krisberedskap. Företaget grundades i Sverige år 2000 och stödjer idag uppdragsgivare i över 100 länder. 4C Strategies bidrar till ett säkrare samhälle genom att kombinera kraften av digitalisering med ledande branschexpertis.

 

Webbadress: 4cstrategies.com