Drömmar, Mod och Möjligheter på 9vB

Ungdomar som hamnar snett i livet kan behöva professionellt stöd för att hitta tillbaka. Många upplever att de blivit svikna av samhället och kanske trängt undan sitt hopp om framtiden. Företaget 9vB består av flera verksamheter med HVB, stödboende och öppenvård som utgör en komplett vårdkedja för att hjälpa ungdomar tillbaka till en fungerande vardag – och tillbaka till sina drömmar.

Ungdomarna som kommer i kontakt med 9vB har en bakgrund inom kriminalitet, missbruk eller psykosociala problem. Oavsett individ ligger fokus på drömmar, mod och möjligheter.

– Ungdomarna ska få verktygen och förutsättningarna som passar just dem. Vi skapar detta med en strukturerad systemisk behandlingsmodell, där ungdomen är delaktig i sin behandling och upplägget, berättar Moa Lundbrant, biträdande föreståndare och behandlare på 9vB.

Diana Koroknai Palmgren, biträdande föreståndare och behandlare på 9vB, berättar att det bland annat handlar om att ge möjlighet till projekt utifrån ungdomarnas intressen. Förhoppningen är att uppmuntra till kreativitet för att skapa en meningsfull tillvaro. Hon exemplifierar med projekt där några ungdomar med bilintresse fått begagnade bilar att mecka med.

– Projekten ska ge glädje och stärka ungdomarnas självförtroenden, säger hon.

Kännedom på riktigt
Värdeorden genomsyrar och styr verksamheten i alla led – gentemot ungdomarnas familjer och socialtjänster samt inom personalgruppen. På 9vB finns inga hierarkier, istället ses verksamheten som en människokropp där alla organ är lika viktiga.

– Varje behandlare har sin egen handlingskraft och mandat att fatta beslut, samtidigt som det alltid finns utrymme att bolla med kollegor. Det är ett ömsesidigt förtroende kollegorna emellan, säger Diana Koroknai Palmgren.

– Det gäller att ha en fingertoppskänsla eftersom vår bransch varken innehåller rätt eller fel. Något som funkar ena dagen kanske inte funkar dagen därpå. Den organiska organisationen, vår behandlingsprocess och vår värdegrund ger oss tillit att fatta beslut i stunden – och det är att ha kännedom på riktigt, fortsätter Moa Lundbrant. 

Presenteras av:

Det finns flera svenska aktörer som arbetar med HVB, stödboende och öppenvård, men det som särskiljer oss är att vi inte är så stora men ändå inte så små. Vi är en platt & organisk organisation som inte tror på hierarkier utan fokuserar på behandlarens kompetens. Vår arbetsgrupps olikheter är vår styrka och vi är alla livsviktiga för verksamheten! Vårt fokus är inte på vinstmaximering utan på hållbar maximering av insatserna för de i vår omsorg.

För att komma i kontakt med oss kan ni:
Ringa 010-1502130
Maila info@9vb.se

Läs mer här