Nordiskt samarbete gör att Aarsleff Rail går som på räls

Att bygga ut och underhålla svensk järnväg gynnar inte bara miljön, det möjliggör även smidiga transporter i och runt Norden. I egen regi kan Banedrift AS, Anker AB och Aarsleff Rail A/S tillsammans erbjuda kunder hög kvalitet, snabb leverans och konkurrenskraftiga priser inom alla järnvägsdiscipliner.
– Samarbete och kunskapsdelning är grundläggande komponenter för att genomföra ett lyckat projekt, säger Thomas Mollerup, CEO på Aarsleff Rail Group.

Järnvägen är ett effektivt och klimatsmart transportsätt. I Norden pågår ständigt järnvägsbygge eller -upprustning och det är Aarsleff Rail Group som bidrar till en stor del av detta.
– Vi investerar i kommande järnvägsprojekt och förutom att bygga spår- och järnväg sköter vi drift och underhåll av anläggningar till ett flertal stora spårinnehavare, säger Thomas Mollerup, vd.

Samarbete leder till resultat
Med hjälp av sina högt kvalificerade medarbetare och stora flotta av specialmaskiner utför Aarsleff Rail projekt i Danmark, Sverige, Norge och Tyskland tillsammans med sina systerbolag. Thomas berättar att samarbete och kunskapsutbyte är en väsentlig faktor bakom lyckade projekt och resultat.

– Svenska spårsvetsare hjälper till i Danmark och danska maskinförare avlastar under norska projekt. Det är på grund av våra olika kompetenser runtom i Norden som vi kan erbjuda kunden den här höga kvaliteten, korta leveranstiden och konkurrenskraftiga priset. I och med att de olika länderna erbjuder olika arbetsförutsättningar beroende på årstid kan vi genom att samarbeta över gränserna säkerställa att det alltid finns pågående projekt.

Höjer kvalitetsnivån
Aarsleff Rail Group är en av Nordens största light rail-entreprenörer. De bygger spår och järnväg med olika metoder beroende på kundens krav och befintliga möjligheter. Exempel på detta kan vara ingjutna spår, spår på slipers, spår direkt i makadam eller överbyggnad av gräs, asfalt eller betong. Syftet med samarbetet är att erbjuda ännu fler kunder tjänster inom järnvägs- och spårvägsområdet, samt höjda nivån för kvalitet, projektledning och affärsutveckling.

– Jag skulle säga att ett inarbetat och konstruktivt samarbete är sällsynt i den här branschen; det finns få aktörer och genom att kombinera kompetenser i stället för att försöka klara allt på egen hand kan man säkerställa ett högkvalitativt arbete. Dessutom lär man sig mycket genom att arbeta tillsammans med andra länder. Vi vill ha ett sömlöst arbete i Norden och dessutom vara en enkel samarbetspartner till våra kunder. Samarbetet löper som en röd tråd genom det vi gör – det är en del av vårt DNA.

Läs mer om Aarsleff Rail Group

 

Aarsleff Rail bildades i 2009 med bakgrund i Banekonsortiet I/S, et arbetsgemenskap bestående av Aarsleff, Wicotec Kirkebjerg og Petri & Haugsted, som påbörjade sitt första banprojekt i 1911. Med mer än 550 högt kvalificerade medarbetare och en flotta av specialmaskiner utför Aarsleff Rail och systerbolag järnvägsprojekt i Danmark, Norge, Sverige och Tyskland.